Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Rozwój biogospodarki w Europie dzięki biomasie

Ostatnia aktualizacja: 2017-01-16
UE zdecydowanie wspiera wzrost i rozwój zrównoważonej biogospodarki w Europie, której jednym z podstawowych założeń jest zwiększenie poziomu wykorzystania biomasy — substancji organicznych do produkcji chemikaliów, materiałów, energii, farmaceutyków oraz wielu innych zrównoważonych i innowacyjnych produktów. Przejście na stosowanie biomasy jest wspierane przez intensywne prace badawczo-rozwojowe prowadzone w ramach programów PR7 i Horyzont 2020.
Rozwój biogospodarki w Europie dzięki biomasie
Zwiększenie poziomu produkcji i pozyskiwania biomasy może przynieść szereg korzyści gospodarce UE i całemu społeczeństwu. Zaliczają się do nich wkład w walkę UE ze skutkami zmiany klimatu, zagwarantowanie bezpieczeństwa żywności w Europie (i na świecie), zapewnienie elementów do wytwarzania nowych i zrównoważonych surowców, a także zwiększenie dywersyfikacji źródeł energii w UE. Sektor uprawy i pozyskiwania biomasy przyniesienie również korzyści pod względem długoterminowego wzrostu gospodarczego UE i będzie kluczowym generatorem nowych, wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy, co przyczyni się do rozwoju kwitnącej i dynamicznej biogospodarki.

Kluczową rolę w wykorzystaniu pełnego potencjału biomasy odegra sektor rolniczy. Komisja Europejska bada i wspiera obecnie wiele obiecujących możliwości, takich jak rozwój upraw przemysłowych zdolnych do wzrostu na marginalnych gruntach, nowe metody dywersyfikacji upraw, a także uprawa roślin wielofunkcyjnych (tj. dostarczających żywność i inne produkty).

W szerszym kontekście oczekuje się, że działania te zapewnią sektorowi rolnemu wiedzę i doświadczenie potrzebne do wspierania elastycznych i zasobooszczędnych strategii i rozwiązań w dziedzinie produkcji biomasy, które pozwolą na zwiększenie ilości wytwarzanej biomasy, ale bez niekorzystnego wpływu na cele w zakresie zrównoważonego rozwoju ani na lokalne ekosystemy.

Niniejszy pakiet CORDIS Results Pack omawia zatem finansowane ze środków UE projekty ukierunkowane na integrację nowych rozwiązań z dziedziny produkcji biomasy w szerszym kontekście europejskiej biogospodarki.

Wśród wybranych przedsięwzięć znalazły się projekt EUROPRUNING, w ramach którego opracowano w pełni innowacyjny łańcuch wartości "od ściętej gałązki do energii", oraz projekt ITAKA, którego zespół wykorzystał olej lnianki do zrównoważonego wytwarzania komercyjnego paliwa do silników odrzutowych, które może znaleźć zastosowanie również w innych sektorach poza przemysłem lotniczym. Zespół projektu GRASSMARGINS zidentyfikował trawy wieloletnie do uprawy na marginalnych gruntach nieuprawnych optymalnie nadające się do wytwarzania biomasy, a konsorcjum OPTIMA zajmowało się uprawą wysoko wydajnych wieloletnich traw mogących posłużyć jako źródło wielu nowych interesujących bioproduktów.
2017-01-13
Udoskonalona logistyka na rzecz europejskich upraw roślin bioenergetycznych
W ramach unijnego projektu prowadzone są prace nad usprawnieniem logistyki wykorzystania biomasy do produkcji energii, począwszy od jej pozyskania, poprzez transport, a skończywszy...
2017-01-13
Sadzenie roślin wsparciem dla rynku biomateriałów
Naukowcy wspierani ze środków unijnych odkryli, że topola i rośliny tytoniu mogą służyć za wydajny surowiec do produkcji szerokiej gamy produktów biologicznych, w tym do produkcji...
2017-01-13
Odkrycie potencjału traw wieloletnich jako produktów biologicznych
Naukowcy wspierani ze środków unijnych wyhodowali trawy wieloletnie, dające duże plony i możliwe do uprawiania na gruntach rolnych niższej klasy. Posłużą one jako źródło nowych i...
2017-01-13
Sadzenie traw na nieużytkach – sposób na opłacalną uprawę roślin na biomasę
Naukowcy unijni, realizując projekt GRASSMARGINS, znaleźli najbardziej wydajne trawy wieloletnie, które można uprawiać na biomasę, wykorzystując do tego nieużytki rolne. Dzięki...
2017-01-13
Lepsze wykorzystanie trawy z gatunku miskanta
Celem finansowanego ze środków UE projektu OPTIMISC było zbadanie i udoskonalenie potencjału trawy z gatunku Miscanthus do produkcji biomasy. Dzięki szeroko zakrojonym testom...
2017-01-13
Nowatorski łańcuch wartości
Partnerom finansowanego ze środków UE projektu EUROPRUNING udało się wdrożyć prawdziwy łańcuch wartości "od ściętej gałązki do energii". Było to możliwe dzięki wprowadzeniu nowej...