Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

"Doroczna konferencja nt. ekologicznego projektowania: biopaliwa dla lotnictwa - pokonywanie barier", Londyn. Wlk. Brytania

Od 2012-10-16 do 2012-10-16
Dnia 16 października 2012 r. w Londynie, Wlk. Brytania, odbędzie się wydarzenie pt. "Doroczna konferencja nt. ekologicznego projektowania: biopaliwa dla lotnictwa - pokonywanie barier" (Greener by design annual conference: biofuels for aviation - overcoming the barriers).

W odpowiedzi na obawy o globalny klimat podejmowane są działania w celu redukcji przyszłych emisji dwutlenku węgla. Ta presja i malejąca dostępność paliw kopalnych postawią przed przemysłem lotniczym wyzwania inne niż te, z jakimi zmagają się pozostałe środki transportu. W dającej się przewidzieć przyszłości nie ma w lotnictwie realnej alternatywy dla paliwa lotniczego, jak np. prąd elektryczny. Dlatego lotnictwo jest zmuszone do znalezienia innych źródeł paliwa.

W ciągu ostatnich kilku lat poczyniono postępy w demonstrowaniu procesów przekształcania biomasy w paliwo lotnicze. Normy techniczne zostały spełnione i wiele linii lotniczych przewoziło pasażerów samolotami napędzanymi częściowo paliwem pochodzącym z biomasy. Problem polega obecnie na spełnieniu norm dotyczących zrównoważenia oraz produkcji wystarczających ilości tego typu paliwa po cenie, która nie sprawi, że transport lotniczy stanie się niedostępny dla konsumentów.

Powiązane informacje

Kraje

  • 271485480
Numer rekordu: 34772 / Ostatnia aktualizacja: 2012-06-27
Kategoria: calls
Dostawca treści: ec
Dodatkowe informacje: Więcej informacji: http://www.aerosociety.com/Events/Event-List/383/Greener-by-Design-Annual-Conference-Biofuels-for-Aviation-Overcoming-the-Barriers