Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ze środków 7. programu ramowego finansowane były w latach 2007-2013 europejskie badania naukowe i rozwój technologiczny.

Zamknięte zaproszenia z 7PR, zarządzanie dofinansowanymi projektami i wszelkiego typu serwisy związane z uczestnictwem w programach badań naukowych i innowacji KE są dostępne w „Portalu dla uczestników” w witrynie „Badania naukowe i Innowacje” .

Witryny 7PR

Projekty 7PR

Możliwości

Współpraca międzynarodowa FP7-INCO
Regiony wiedzy FP7-REGIONS
Badania na rzecz MŚP FP7-SME
Infrastruktury badawcze FP7-INFRASTRUCTURES
Potencjał badawczy regionów konwergencji FP7-REGPOT
Nauka w społeczeństwie FP7-SIS
Wsparcie spójnego rozwoju polityki badawczej FP7-COH

Współpraca

Energia FP7-ENERGY
Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) FP7-ENVIRONMENT
Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia FP7-KBBE
Zdrowie FP7-HEALTH
Technologie informacyjne i komunikacyjne FP7-ICT
Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcyjne FP7-NMP
Badania w zakresie bezpieczeństwa FP7-SECURITY
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne FP7-SSH
Badania w zakresie przestrzeni kosmicznej FP7-SPACE
Transport (w tym aeronautyka) FP7-TRANSPORT

Pomysły

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERBN) FP7-IDEAS-ERC

Ludzie

Działania Marie Curie FP7-PEOPLE
PEOPLE-3
PEOPLE-1
PEOPLE-4
PEOPLE-2
PEOPLE-5

Koordynacja działalności badawczej

Inicjatywy oparte na art. 185
Projekty AAL
Projekty EUROSTARS
Projekty EMRP
Projekty BONUS
ERA-NET Projekty ERA-NET
Wspólne inicjatywy technologiczne FP7-JTI

Siódmy program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Euratom) w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2007–2011)

Działania bezpośrednie Projekty JRC
Działania pośrednie
FP7-EURATOM-FUSION
FP7-EURATOM-FISSION

Wspólne Centrum Badawcze (WCB)

Projekty JRC

Inne programy B+R

Fundusz badawczy węgla i stali Projekty ECSC-COAL-STEEL-RTD
ETP – europejskie platformy technologiczne Projekty ETP
ESTEP Projekty ESTEP
IMS - inteligentne systemy produkcji Projekty IMS
Ostatnia aktualizacja: 2015-06-26