Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badz na biezaco
Nie przegap
Magazyn research*eu nt. wyników

Temat numeru:
"research*eu"

CORDIS is migrating to a new system architecture. Certain services are temporarily unavailable or are in the process of being corrected.

CORDIS to podstawowa, publiczna baza danych i portal Komisji Europejskiej do rozpowszechniania jak najszerzej rozumianych informacji o wszelkich, dofinansowywanych ze środków unijnych projektach badawczych oraz ich wynikach.

Wiadomości i wydarzenia

CORDIS Express: podejmowanie wyzwań medycznych naszych czasów

To wydanie CORDIS Express poświęcone jest niektórym z niedawnych wiadomości na ten temat i medycznym projektom badawczym w toku realizacji, zwłaszcza tym ukierunkowanym na doskonalenie istniejących i opracowywanie nowych technologii bądź leków.

Poznawanie ekonomii handlu ludźmi

Projekt TRACE, realizowany w ramach 7PR, ma na celu lepsze poznanie sprawców i ofiar handlu ludźmi w Europie.

Oddziaływanie niskiej dawki promieniowania na serce

Wszyscy jesteśmy narażeni na promieniowanie. W bardzo niskich dawkach może być niegroźne, ale powyżej pewnego progu zaczyna być szkodliwe dla zdrowia. Natomiast jeszcze trudniej jest przewidzieć, co dzieje się między tymi dwoma progami. Projekt PROCARDIO uchyla rąbka tajemnicy...