Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Badz na biezaco

CORDIS to podstawowa, publiczna baza danych i portal Komisji Europejskiej do rozpowszechniania jak najszerzej rozumianych informacji o wszelkich, dofinansowywanych ze środków unijnych projektach badawczych oraz ich wynikach.

Przejdź do „Portalu uczestnika” – głównej platformy internetowej UE poświęconej możliwościom pozyskania dofinansowania, zarządzaniu projektami i innym serwisom związanym z uczestnictwem w programie „Horyzont 2020” oraz w powiązanych programach KE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Wiadomości i wydarzenia

Klucz w kształcie H do rozwiązania problemów trzeciego świata

Technologia Watly wykorzystuje energię słoneczną do wytwarzania elektryczności, oczyszczania ścieków i wody morskiej oraz łączności z Internetem. Marco A. Attisani opowiada o tym przełomowym urządzeniu i sposobie, w jaki dofinansowanie UE pomogło je przybliżyć o krok do wprowadzenia na rynek.

CORDIS Express: Unijne badania pomagają chronić Ziemię przed zagrożeniem uderzeniami

Wydanie CORDIS Express poświęcone jest wynikom projektów dofinansowanych ze środków UE, które pomagają chronić Ziemię przed zagrożeniem uderzeniami asteroid i śmieci kosmicznych.

Od osadów ściekowych po gaz syntezowy i biowęgiel: nowe perspektywy przed miasteczkami

Dr Olivier Lepez, koordynator PYROCHAR, wyjaśnia, w jaki sposób partnerzy projektu opracowali efektywny energetycznie i tani proces termochemicznego przekształcania miejskich osadów ściekowych w użyteczny biowęgiel i gaz syntezowy.

Wspólne prace Europejczyków, Hindusów, Brazylijczyków i Amerykanów uchyliły rąbka tajemnicy skrywającej szkielet człowieka

Projekt INTERBONE wspomógł szkolenie nowego pokolenia specjalistów od kości na sześciu czołowych uczelniach na świecie. Wyniki projektu, które rzuciły również pewne światło na interakcje między kośćmi a innymi tkankami, mają ułatwić przyszłą współpracę międzynarodową w tej dziedzinie.