Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Europejska infrastruktura usług cyfrowych E-SENS

Finansowany ze środków UE projekt E-SENS oparł się na wcześniejszych pracach, aby utorować drogę do zrównoważonych, paneuropejskich infrastruktur usług cyfrowych.
Europejska infrastruktura usług cyfrowych E-SENS
W obliczu zwiększonej mobilności obywateli i przedsiębiorstw oraz postępującej cyfryzacji, europejskie transakcje administracyjne wymagają transgranicznego podejścia, zwłaszcza jeżeli jednolity rynek cyfrowy ma stać się rzeczywistością. Rozporządzenie eIDAS, które weszło w życie w 2014 r., wprowadza ramy płynnych interakcji elektronicznych między przedsiębiorstwami, obywatelami i organami publicznymi, które są bezpieczne i proste w obsłudze. W toku jest już wiele wielkoskalowych projektów pilotażowych (WPP) ze sprawdzonymi rozwiązaniami technicznymi dla całej gamy dziedzin, w tym ochrony zdrowia i zamówień publicznych, aby to osiągnąć.

Zadanie postawione przed partnerami projektu E-SENS (Electronic Simple European Networked Services) polega na konsolidacji i poszerzeniu obecnego potencjału transgranicznych, cyfrowych usług publicznych poprzez opracowanie generycznych komponentów technicznych wielokrotnego użycia (modułów konstrukcyjnych) na bazie pięciu wcześniejszych wielkoskalowych projektów pilotażowych. Proponowane w projekcie rozwiązania odpowiadają na zapotrzebowanie na transgraniczne, podstawowe usługi administracji elektronicznej (tożsamość elektroniczna, dokumenty elektroniczne, dostawa elektroniczna, podpisy elektroniczne itp.) po roku 2020 (okres obowiązywania bieżącego instrumentu „Łącząc Europę”).

Tworzenie połączeń

Przyjęcie eIDAS oznacza, że każdy kraj UE uruchomi węzeł eIDAS. Aczkolwiek wiele krajów korzysta aktualnie z alternatywnych infrastruktur, takich jak STORK (Secure idenTity acrOss borRders LinKed) 2.0 do obsługi tożsamości elektronicznej. Zważywszy na poniesione już znaczące nakłady inwestycyjne, jest mało prawdopodobne, aby kraje te były w najbliższej przyszłości otwarte na istotną zmianę. Z tego względu prace nad interoperacyjnością systemów są priorytetowym obszarem badawczo-rozwojowym.

Partnerzy E-SENS przetestowali potencjalne rozwiązania techniczne specyficzne dla transakcji administracji publicznej w pilotażowych środowiskach produkcyjnych. Ostatnio poinformowali, że holenderski zespół pracujący nad projektem pilotażowym e-rolnictwo opracował niezależny adapter, który łączy oprogramowanie pośredniczące eIDAS w Niemczech z holenderską infrastrukturą STORK 2.0 PEPS (paneuropejskie usługi proxy). Opierając się na tym sukcesie, zespół pracuje obecnie z islandzkimi partnerami nad połączeniem węzła eIDAS ze STORK 2.0 PEPS.

Adaptor składa się z węzła eIDAS z wtyczką, która przekształca żądania uwierzytelnienia między formatami eIDAS a STORK 2.0. Wtyczka umożliwi także mapowanie atrybutów między STORK 2.0 a protokołami SAML (Security Assertion Markup Language) węzła eIDAS.

W związku z tym, że węzeł eIDAS służy jako złącze eIDAS, nie jest bezpośrednio powiązany z konkretnymi usługami danego kraju UE, takimi jak dostawcy atrybutów czy dostawcy tożsamości. To oznacza, że model systemu wygląda i funkcjonuje tak, jakby krajowa architektura STORK 2.0 faktycznie wdrożyła węzeł eIDAS.

Wizja po roku 2020

Przyglądając się bliżej synergiom między wcześniejszymi wielkoskalowymi projektami pilotażowymi (WPP) w różnych dziedzinach, partnerzy E-SENS byli w stanie ująć kwestie zrównoważenia w zaleceniach na przyszłość. Świadczy o tym sposób, w jaki nowy adaptor zapewnia krajom dołączalność do sieci eIDAS, umożliwiając świadczenie usług tożsamości elektronicznej na bazie architektury STORK 2.0.

Ponadto partnerzy E-SENS przedstawili zasady i proponowaną konstrukcję zarządzania IT, która odzwierciedla kluczowy wkład bieżących, technicznych modułów konstrukcyjnych i społeczności branżowych (reprezentujących szereg zaangażowanych sektorów). Nakreślili także szersze ramy prawne, w których może odbywać się zarządzanie.

Szacuje się, że pokonanie obecnych barier na drodze do europejskiej gospodarki cyfrowej mogłoby zwiększyć PKB UE o 415 mld EUR poprzez rozwój rynków, poprawę usług i poszerzenie możliwości zatrudnienia. Mając to na względzie, stworzenie wszechstronnych infrastruktur usług cyfrowych (DSI) daje szansę na dobrze ulokowaną inwestycję.

Złącze eIDAS jest w trakcie opracowywania w ramach E-SENS i ma być gotowe w październiku 2016.

Więcej informacji:
witryna projektu

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę