Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Raporty z projektów programu „Horyzont 2020” dostępne w serwisie CORDIS

Pierwsze wyniki projektów finansowanych z programu „Horyzont 2020” (H2020) są już dostępne w serwisie CORDIS. Prezentują wybrane, pierwsze osiągnięcia tych projektów w formie streszczeń pierwszych raportów okresowych.
Raporty z projektów programu „Horyzont 2020” dostępne w serwisie CORDIS
Ponad 800 raportów okresowych, przedłożonych przez partnerów projektów, zostało zatwierdzonych i opublikowanych przez Komisję Europejską, a ich publiczne części są teraz dostępne w serwisie CORDIS pod zakładką „streszczenia raportów”. Obejmują one kontekst projektu, wykonane prace, dotychczasowe osiągnięcia, postęp poza aktualny stan wiedzy i spodziewane oddziaływanie. Każde streszczenie raportu obejmuje określony okres sprawozdawczy w celu śledzenia postępów projektów w toku realizacji.

Każde nowe streszczenie raportu jest powiązane z jedną z 8 600 kart informacji o projekcie H2020, które już są dostępne w serwisie CORDIS i dołączają do tysięcy raportów z projektów 7PR, z których wiele znajduje się obecnie na etapie końcowym. CORDIS i Komisja Europejska kontynuują przygotowywanie do publikacji dalszych materiałów z projektów H2020.

Informacje na temat projektów i raportów H2020 i 7PR w serwisie CORDIS są systematycznie aktualizowane. Serwis CORDIS oferuje całą gamę wielojęzycznych artykułów, aby wspomóc wykorzystywanie wyników badań przez szerokiego odbiorcę i specjalistów. Results Packs, Wyniki w skrócie, Wiadomości i wydarzenia oraz bezpłatne magazyny research*eu są dostępne pod adresem: http://cordis.europa.eu/home_pl.html.

Źródło: Na podstawie informacji uzyskanych z serwisu CORDIS

Powiązane informacje

Kraje (28)

  • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo
Numer rekordu: 125920 / Ostatnia aktualizacja: 2016-08-02
Kategoria: Doniesienia
Dostawca treści: ec
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę