Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Podejście oparte na ocenie ryzyka w celu uwolnienia potencjału energii morskiej

Oceny oddziaływania na środowisko – zazwyczaj przeprowadzane, zanim możliwa będzie budowa morskich elektrowni wykorzystujących energię odnawialną – mogą być znacznie tańsze dzięki zastosowaniu podejścia opartego na ocenie ryzyka – twierdzą unijni naukowcy.
Podejście oparte na ocenie ryzyka w celu uwolnienia potencjału energii morskiej
Mimo zróżnicowanego charakteru, skali i oddziaływania morskich obiektów energii odnawialnej, wszystkie one wymagają uzyskania pozwolenia wydawanego na podstawie oceny prawdopodobnego oddziaływania na środowisko. Takie ustalenia opierają się na badaniach i przeglądach określonych parametrów środowiskowych, aby upewnić się co do zgodności z nadrzędnymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Czas i środki przeznaczane na przeprowadzanie tych ocen oddziaływania – obok niepewności związanej z potencjalnym wpływem na środowisko nowatorskich technologii – pozostają główną przeszkodą na drodze do rozwoju sektora. To oznacza, że nie został jeszcze w pełni uwolniony potencjał europejskiej energetyki wiatrowej, falowej i pływowej pod względem tworzenia miejsc pracy i wytwarzania energii.

Korzyści z podejścia opartego na ocenie ryzyka

Po ustaleniu, że ta właśnie kwestia stanowi przeszkodę, partnerzy finansowanego ze środków UE projektu RICORE (Risk-based Consenting for Offshore Renewables) przystąpili do opracowania praktycznych rozwiązań mających wspomóc realizację nowych projektów poświęconych energetyce morskiej. „Opracowaliśmy nowatorskie i oparte na ocenie ryzyka podejście do wydawania pozwoleń, które ma skrócić czas i obniżyć koszty” – wyjaśnia koordynator projektu, profesor David Gray z Uniwersytetu Roberta Gordona, Zjednoczone Królestwo. „Ustaliliśmy, że dzięki zastosowaniu profili ryzyka, naukowcy i przedstawiciele organów nadzoru mogą zmniejszyć ilość danych z przeglądu, jakie są potrzebne do dopuszczenia znanej technologii na obszarach o niskiej wrażliwości środowiskowej”.

Podejście oparte na ocenie ryzyka umożliwia przedstawicielom organów nadzoru i przedsiębiorcom porządkować swoje działania według ważności na podstawie wcześniejszych danych. Aby wszystko to ująć we wspólne ramy, partnerzy projektu rozpoczęli profilowanie procesów wydawania pozwoleń w państwach członkowskich, analizując obecny sposób ujmowania ryzyka i zgodność z wymogami prawa unijnego.

„Odkryliśmy, że nie ma odrębnego procesu wydawania pozwoleń dotyczących morskiej energii odnawialnej (ORE), brak jest jasnych i ścisłych wytycznych, a działania wielu kompetentnych organów mogą stwarzać istotne utrudnienia w procesie wydawania pozwoleń” – stwierdził Gray. „Chcielibyśmy, aby powstały wytyczne objaśniające przedstawicielom organów nadzoru, projektantom i innym użytkownikom morskim podejścia oparte na ocenie ryzyka”.

W tym celu partnerzy projektu postanowili oprzeć się na istniejących wytycznych, czyli polityce SDM (przegląd, wdrażanie i monitorowanie), aby włączyć wszystkie istotne technologie do sektora ORE i zapewnić, że SDM znajdzie zastosowanie do profilowania ryzyka. Przedstawionych zostało wiele zaleceń, między innymi ustalenie wspólnych kryteriów oceny wrażliwości środowiska w danej lokalizacji oraz aktualizowanie i przeglądanie spodziewanego wpływu na środowisko różnych technologii.

Wdrażanie nowego podejścia

Aby wprowadzić w praktyce podejście oparte na ryzyku, partnerzy projektu opracowali wytyczne dotyczące przeglądu na potrzeby wstępnego zezwolenia w państwach członkowskich, które uwzględniają wnioski z wcześniejszych przeglądów. Zebrane informacje na temat praktyk monitorowania wstępnych zezwoleń dotyczą rozmaitych aspektów środowiskowych, w tym potencjalnego wpływu na ptaki i ssaki morskie, ryby i skorupiaki. „Solidna analiza istniejących informacji może pomóc w identyfikacji konkretnych danych wymaganych przez organy nadzoru” – stwierdza Gray. Zgromadzone informacje są dostępne w witrynie projektu.

Wreszcie partnerzy projektu przyjrzeli się także najlepszym praktykom w zakresie strategii monitorowania po wydaniu zgody i po realizacji. „Na dzień dzisiejszy państwa członkowskie nie dysponują spójnymi strategiami prowadzenia monitoringu operacyjnego” – zauważa Gray. „Potrzebne jest podejście oparte na pytaniach, a decydenci powinni bliżej zająć się zagadnieniami, aby mieć pewność, że prowadzony monitoring przynosi odpowiedzi na właściwe pytania. Przedstawiciele organów nadzoru powinni stosować w tym przypadku podejście oparte na ocenie ryzyka”.

Projekt RICORE, nad którym prace zakończyły się w czerwcu 2016 r., będzie prawdopodobnie oddziaływać na branżę w perspektywie długofalowej. Wdrożone wytyczne i zalecenia dotyczące polityki przyczynią się do pielęgnowania podejścia opartego na ocenie ryzyka do wdrażania ORE zarówno przez przedstawicieli organów nadzoru, jak i przedsiębiorców, zapewniając optymalizację kosztów przeglądów na potrzeby wstępnych zezwoleń, które są w pełni zgodne z wymogami środowiskowymi. W ten sposób istotna bariera, nie będąca przeszkodą techniczną, na drodze do rozwoju tego sektora – nieodzownego dla zielonej gospodarki w Europie – zostanie usunięta.

Więcej informacji:
witryna projektu RICORE

Źródło: Na podstawie wywiadu z koordynatorem projektu

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę