Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Numer 59. magazynu research*eu nt. wyników – Zastosowania Galileo: co przed nami

Najnowszy magazyn research*eu nt. wyników jest dostępny bezpłatnie w formacie PDF.
Numer 59. magazynu research*eu nt. wyników – Zastosowania Galileo: co przed nami
Uruchomiony 17 lat temu projekt Galileo w końcu nabrał realnych kształtów. W listopadzie 2016 r. wyniesione zostały cztery dodatkowe satelity, dopełniając konstelacji w sumie 18 statków. Choć w związku z planowanym do roku 2020 wystrzeleniem kolejnych 12 satelitów oraz unowocześnieniem różnych elementów infrastruktury naziemnej można będzie oczekiwać jeszcze większej precyzji (do jednego centymetra w profesjonalnych zastosowaniach), aktualny układ jest wystarczający, aby uznać, że cały system jest zdolny do funkcjonowania od końca zeszłego roku.

Teraz wszystkie oczy skierowane są na to co liczy się naprawdę: użyteczne, przełomowe zastosowania, które spełnią pierwotną obietnicę Galileo: w pełni sterowany przez Europę GNSS. Jak stwierdził Jean-Yves Le Gall, szef Francuskiej Agencji Kosmicznej, w udzielonym niedawno wywiadzie na temat Galileo: „Otwierają się drzwi do całego mnóstwa zastosowań, a niektórych z nich nie jesteśmy w stanie sobie jeszcze wyobrazić”. To właśnie zdolność tworzenia nowych rodzajów zastosowań na potrzeby najważniejszych rynków określi sposób postrzegania systemu Galileo w ciągu najbliższych kilku lat.

Aby UE mogła uznać europejski system GNSS za sukces, będzie on musiał przynieść znaczny zwrot z inwestycji na poziomie 10 mld EUR, które już zostały na ten program przeznaczone. To tutaj dodatkowe nakłady na badania związane z Galileo, realizowane dzięki 7PR i programowi „Horyzont 2020”, będą mieć decydujące znaczenie.

Ten numer magazynu research*eu nt. wyników prezentuje dorobek ośmiu projektów poświęconych kluczowym sektorom, takim jak transport, roboty infrastrukturalne, inteligentne miasta, logistyka, zarządzanie klęskami żywiołowymi, nadzór morski i aplikacje zorientowane na obywateli.

Pośród pozostałych tematów tego numeru można wyróżnić następujące:

- Dodatkowy przyrost wagi z powodu efektu jo-jo
- Niewystarczające wysiłki krajów europejskich i azjatyckich w walce z korupcją
- Nowy energooszczędny system ogrzewania
- Nowe badania ostrzegają o podwyższonym zagrożeniu huraganem w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych
- Satelity do monitorowania wód na Ziemi
- Robo-Mate: od mentalnego napinania mięśni do podnoszenia ciężarów
- Tworzenie zrównoważonej, inteligentnej i energooszczędnej chmury
- Proaktywne podejście do długofalowego cyberbezpieczeństwa
- Biochemiczne spojrzenie na podział komórki

Magazyn research*eu nt. wyników jest głównym źródłem informacji o wszelkich dokonaniach związanych z projektami badawczymi dofinansowywanymi ze środków unijnych. Zajmuje się szerokim spektrum tematów, w tym biologią i medycyną, środowiskiem, energią, transportem, ICT, przemysłem, rolnictwem, społeczeństwem i przestrzenią kosmiczną. Każdego roku ukazuje się 10 numerów w języku angielskim.

Aby uzyskać więcej informacji, zamów bezpłatną prenumeratę. Nowy numer można pobrać ze strony: http://cordis.europa.eu/research-eu/magazine_pl.html

Źródło: Na podstawie informacji z 59. numeru magazynu research*eu nt. wyników

Powiązane informacje

Kraje (28)

  • Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Chorwacja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja, Zjednoczone Królestwo
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę