Service Communautaire d'Information sur la Recherche et le Développement - CORDIS

Les informations sur les projets et maintenant aussi les résumés de rapports Horizon 2020 sont disponibles sur CORDIS. Tous les projets H2020 peuvent être téléchargés depuis le Portail des données ouvertes de l'UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Type de contenu

Actualités (116)
Évènement (23)

Fournisseur

EC (139)

Sujet

Agriculture (7)
Alimentation (7)
Applications dans le domaine des technologies de l'information (14)
Aspects commerciaux (6)
Aspects économiques (26)
Automatisation (1)
Autres technologies (10)
Autres thèmes liés à l'énergie (7)
Biocarburants (2)
Biotechnologie (12)
Biotechnologie médicale (4)
Combustibles fossiles (2)
Conservation de l'énergie et transport de l'énergie (4)
Considérations d¿emploi (3)
Coordination et coopération (63)
Déchets radioactifs (1)
Développement durable (10)
Développement régional (9)
Economie d'énergie (10)
Education et formation (16)
Electronique et microélectronique (6)
Evaluation (9)
Fabrication industrielle (23)
Fission nucléaire (2)
Fusion nucléaire (1)
Gestion des déchets (4)
Hydrogène et piles à combustible (2)
Information et médias (9)
Innovation et Transfert de technologies (32)
Législation et règlements (19)
Mathématiques et statistique (5)
Matériaux de référence (2)
Médecine et santé (38)
Méthodes de mesures (5)
Météorologie (4)
Nanotechnologie et nanosciences (3)
Normalisation (2)
Prestations/services de soins de santé (6)
Protection de l'environnement (26)
Prévisions (16)
Radioprotection (1)
Recherche scientifique (116)
Recherche spatiale et par satellite (14)
Recherche sur les changements climatiques et le cycle du carbone (10)
Ressources de la mer et pêche (9)
Ressources en eau et gestion (5)
Robotique (6)
Sciences de la terre (5)
Sciences du vivant (19)
Sciences sociales et humaines (46)
Sciences vétérinaires et des animaux (2)
Sources d'énergie renouvelables (12)
Stratégies (32)
Sécurité (10)
Technologie aérospatiale (1)
Technologie de la construction (1)
Technologie des matériaux (11)
Technologies de charbon propre (1)
Technologies de réseaux (5)
Traitement de l'information et systèmes d'information (11)
Transports (5)
Télécommunications (4)

Advanced search

Results 1 - 10 of 139
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Date de début: 2017-09-20, Date de fin: 2017-09-21
Partnerzy projektu HNN 2.0 (Health NCP Net 2.0) organizują szkolenie dla KPK, które odbędzie się w dniach 20 i 21 września 2017 r. w Zagrzebiu, Chorwacja.
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 145454
Last updated on: 2017-06-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Date de début: 2017-05-06, Date de fin: 2017-05-06
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu MIMOMICS organizują warsztaty, które odbędą się 6 maja 2017 r., czyli pierwszego dnia 12. edycji sympozjum JENNER GLYCO 2017 (Jenner Glycobiology and Medicine Symposium), w Dubrowniku, Chorwacja.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 144073
Last updated on: 2016-11-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Date de début: 2014-11-14, Date de fin: 2014-11-14
Dnia 14 listopada 2014 r. w Rijece, Chorwacja, odbędą się „Pierwsze chorwackie warsztaty nt. wirusów” (First Croatian Virus Workshop).
Record Number: 140498
Last updated on: 2015-05-27
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Ocieplanie się Arktyki: „Co się stanie, kiedy bieguny nie pozostaną na swoich miejscach”
W czasie niedawnego walnego zgromadzenia ECRA w Brukseli, prof. dr Thomas Jung przedstawił w zarysie prace prowadzone w ramach programu współpracy Arctic ECRA.
Programme: H2020
Record Number: 122662
Last updated on: 2015-03-31
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
research*eu RESULTS PACK – Innowacje i odkrycia dzięki nowoczesnym badaniom nad mikrobiomem
Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. W broszurze opisano najbardziej obiecujące unijne badania nad mikr...
Record Number: 128676
Last updated on: 2017-11-21
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
research*eu RESULTS PACK – Współpraca na rzecz lepszego gospodarowania zasobami morskimi poprzez badania i innowacje
Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. W broszurze przedstawiono szeroką gamę zainteresowań badawczych z ...
Record Number: 128670
Last updated on: 2017-11-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
research*eu RESULTS PACK – Biotworzywa: zrównoważone materiały budulcem silnej europejskiej biogospodarki o obiegu zamkniętym
Najnowsza broszura research*eu RESULTS PACK – zbiór artykułów poświęconych finansowanym ze środków UE projektom prowadzonym w określonej dziedzinie badań naukowych – jest już dostępna bezpłatnie w formacie PDF. W broszurze przedstawiono osiem innowacyjnych projektów naukowych,...
Record Number: 128665
Last updated on: 2017-11-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Numer 66 magazynu research*eu nt. wyników – I niech stanie się światłość: technologie dla osób niewidomych i niedowidzących
Najnowszy magazyn research*eu nt. wyników jest dostępny bezpłatnie w formacie PDF.
Record Number: 128662
Last updated on: 2017-11-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wyznaczanie trendów w nauce: W roku 2016 stężenie dwutlenku węgla w atmosferze sięga poziomu nienotowanego od 800 000 lat
Według Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) stężenie CO2 odnotowane w atmosferze Ziemi w roku 2016 było o 50% wyższe od średniej z ostatnich dziesięciu lat.
Record Number: 128651
Last updated on: 2017-11-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Gdzie natura spotyka się z nauką – pajęczyny z grafenu
Nić przędna pająków posiada szereg fascynujących właściwości mechanicznych, które przyciągają uwagę badaczy. Teraz zespół naukowców łączy ten cud natury z grafenem, najwytrzymalszym obecnie materiałem na świecie, otwierając drogę ku nowej klasie bionicznych kompozytów.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 128640
Last updated on: 2017-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-11-24