Service Communautaire d'Information sur la Recherche et le Développement - CORDIS

Les informations sur les projets et maintenant aussi les résumés de rapports Horizon 2020 sont disponibles sur CORDIS. Tous les projets H2020 peuvent être téléchargés depuis le Portail des données ouvertes de l'UE .

My refinements


Download results of this page


Affiner par:

Type de contenu

Actualités (9354)
Évènement (5187)

Fournisseur

EC (14534)
WIRE (5)

Sujet

Agriculture (818)
Alimentation (1005)
Applications dans le domaine des technologies de l'information (1701)
Aspects commerciaux (515)
Aspects économiques (2425)
Automatisation (187)
Autre (1)
Autres technologies (934)
Autres thèmes liés à l'énergie (571)
Biocarburants (167)
Biotechnologie (1321)
Biotechnologie agricole (112)
Biotechnologie industrielle (47)
Biotechnologie médicale (448)
Combustibles fossiles (244)
Conservation de l'énergie et transport de l'énergie (322)
Considérations d¿emploi (135)
Coordination et coopération (8101)
Droits de propriété intellectuelle (48)
Déchets radioactifs (104)
Développement durable (638)
Développement régional (1005)
Economie d'énergie (523)
Education et formation (1621)
Electronique et microélectronique (595)
Evaluation (780)
Fabrication industrielle (1250)
Fission nucléaire (202)
Fusion nucléaire (196)
Gestion des déchets (313)
Hydrogène et piles à combustible (57)
Information et médias (1430)
Innovation et Transfert de technologies (3128)
Législation et règlements (1219)
Mathématiques et statistique (287)
Matériaux de référence (162)
Médecine et santé (3794)
Méthodes de mesures (474)
Méthodologies de gestion de projet (50)
Météorologie (407)
Nanotechnologie et nanosciences (437)
Normalisation (241)
Prestations/services de soins de santé (837)
Programmes de financement (2)
Protection de l'environnement (2404)
Prévisions (919)
Radioprotection (120)
Recherche scientifique (10753)
Recherche spatiale et par satellite (698)
Recherche sur les changements climatiques et le cycle du carbone (839)
Ressources de la mer et pêche (723)
Ressources en eau et gestion (243)
Robotique (227)
Sciences de la terre (1047)
Sciences du vivant (2788)
Sciences sociales et humaines (4108)
Sciences vétérinaires et des animaux (285)
Sources d'énergie renouvelables (769)
Stratégies (3274)
Sécurité (919)
Technologie aérospatiale (587)
Technologie de la construction (185)
Technologie des matériaux (820)
Technologies de charbon propre (56)
Technologies de réseaux (481)
Traitement de l'information et systèmes d'information (1582)
Transports (731)
Télécommunications (529)
Éthique de la recherche (82)

Programme

Autres
Tous
CIP (109)
EAEC-FUSION 12C (1)
ECSC-STEEL C (1)
EMP-BARCELONA 2002C (1)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (3)
ET-SOCRATES 2 (1)
ET-TEMPUS 3 (1)
FP1-ENVIRO 4C (1)
FP2-FRAMEWORK 2C (1)
FP3-FRAMEWORK 3C (1)
FP3-MAST 2 (1)
FP3-MAT (1)
FP4 (6)
FP4-ENV 2C (1)
FP4-ESPRIT 4 (1)
FP4-INCO (2)
FP4-INNOVATION (2)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.4.
H2020-EU.5.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
IC-COST (12)
IC-EUREKA (6)
IC-INTAS (1)
IS-ECONTENT (2)
IS-EEUROPE 2005 (1)
JRC-ENDWEL C (1)
OTH-EIT (51)
OTH-ERA (310)
OTH-ESFRI (10)
OTH-GALILEO (19)
OTH-LISBON STRATEGY (81)
OTH-SECURITY (16)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (57)
OTH-TEN-ENERGY C (1)
REG-INTEREG 3C (1)
REG-INTERREG 3 (5)
REG-KNOWREG (9)

Advanced search

Results 1 - 10 of 14541
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Aplikacje dla chorych na demencję sposobem na poprawę opieki
Dofinansowani ze środków UE naukowcy opracowali nowe aplikacje, które umożliwiają pracownikom opieki zapewnienie osobom cierpiącym na demencję bardziej spersonalizowanej opieki.
Record Number: 122127
Last updated on: 2014-12-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Inteligentniejsze rolnictwo: zaproszenie do opracowania innowacyjnych aplikacji rolniczych
Udostępniono fundusze unijne dla przedsiębiorstw informatycznych zainteresowanych rozwijaniem inteligentniejszego rolnictwa w Europie.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 122252
Last updated on: 2015-01-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Narzędzie open source do dzielenia się danymi z europejskich bibliotek i muzeów
W ramach projektu ALIADA powstaje narzędzie, które umożliwi bibliotekom, archiwom i muzeom automatyczną publikację i tworzenie hiperłączy do swoich zasobów.
Record Number: 122012
Last updated on: 2014-11-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Razem lepiej: doskonalenie zarządzania „systemami systemów”
Partnerzy trzyletniego projektu DYMASOS stawili czoło zarządzaniu systemami systemów – w jaki sposób niezależne technologie można zaprząc do wspólnej pracy na rzecz optymalizacji ogólnych wyników. Wraz z rozwojem internetu rzeczy, tego typu zdolności zyskują na znaczeniu.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 126647
Last updated on: 2016-11-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Date de début: 2016-02-23, Date de fin: 2016-02-24
Warsztaty GRAPHENE Connect – Technologie Biomedyczne (GRAPHENE Connect – Biomedicine Technologies) odbędą się w dniach 23-24 lutego 2016 r. w Grenoble, Francja.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 142500
Last updated on: 2015-12-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Date de début: 2016-02-22, Date de fin: 2016-02-25
Finansowany ze środków UE projekt GRAPHENE FLAGSHIP zaprezentuje „Graphene Zone” w czasie Światowego Kongresu Technologii Mobilnych 2016 (2016 Mobile World Congress), który odbędzie się w dniach 22-25 lutego 2016 r. w Barcelonie, Hiszpania.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 142641
Last updated on: 2016-01-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Budowanie silnej i innowacyjnej gospodarki opartej na grafenie
„Graphene Flagship” – unijny program, który ma zapewnić Europie miejsce pośród pionierów komercjalizacji innowacji na bazie grafenu.
Record Number: 121762
Last updated on: 2014-09-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nowe narzędzia cyfrowe mogą przyspieszyć prace nad dziedzictwem kulturowym
Archeologowie już niedługo zyskają dostęp do nowych narzędzi cyfrowych do ponownego łączenia i oceny stopniowego niszczenia obiektów, a postępy w skanowaniu predykcyjnym mogą stworzyć nowe możliwości rynkowe.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 124540
Last updated on: 2016-01-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Czego informatycy mogą nauczyć się od ekologów na temat różnorodności
Dofinansowani ze środków UE informatycy współpracują z ekologami nad wprowadzeniem większej różnorodności do oprogramowania.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 122354
Last updated on: 2015-01-29
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Date de début: 2015-10-14, Date de fin: 2015-10-15
Wspólne warsztaty NEWCOM#/COST nt. komunikacji bezprzewodowej (Joint NEWCOM#/COST Workshop on Wireless Communications, JNCW 2015) odbędą się w dniach 14-15 października w Barcelonie, Hiszpania.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 142034
Last updated on: 2015-08-31
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-04-24