Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (95)
Wydarzenie (258)

Dostawca treści

EC (162)
WIRE (191)

Temat

Aspekty biznesowe (29)
Aspekty ekonomiczne (28)
Badania Naukowe (51)
Bezpieczenstwo (4)
Bezpieczeństwo (12)
Biopaliwa (6)
Biotechnologia (7)
Budownictwo (7)
Edukacja i szkolenie (29)
Elektronika i mikroelektronika (5)
Etyka badań (12)
Gospodarka odpadami (6)
Informacje i media (20)
Inne technologie (48)
Innowacja i transfer technologii (53)
Inny (1)
Koordynacja i wspólpraca (51)
Linie polityczne (62)
Matematyka i statystyka (7)
Medycyna i zdrowie (50)
Meteorologia (6)
Metodologia zarządzania projektami (2)
Nanotechnologie i nanonauki (12)
Nauki biologiczne (35)
Nauki o ziemi (10)
Nauki społeczne i humanistyczne (57)
Ocena (9)
Ochrona srodowiska (46)
Odnawialne zródla energii (17)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (7)
Prawa własności intelektualnej (6)
Prawodawstwo i przepisy (17)
Produkcja przemyslowa (34)
Prognozy (10)
Programy finansowania (24)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (2)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (27)
Rolnictwo (17)
Rozszczepienie jadra atomowego (3)
Rozwój regionalny (13)
Standardy (3)
Technologia kosmiczna (6)
Technologia materialowa (10)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (81)
Technologie sieciowe (13)
Telekomunikacja (9)
Transport (18)
Zasoby morza i rybolówstwo (16)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (1)
Zatrudnienie (10)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (6)
Zrównoważony rozwój (31)
Zywnosc (13)

Język

Deutsch (27)
English (218)
Español (27)
Français (27)
Italiano (27)
Polski (27)

Advanced search

Results 1 - 10 of 353
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
[WYDARZENIE] VRE4EIC-Workshop
Data rozpoczęcia: 2016-11-30, Data zakończenia: 2016-12-01
Der Workshop des VRE4EIC-Projekts, der gemeinsam mit dem World Wide Web Consortium (W3C) organisiert wird, findet vom 30. November bis zum 1. Dezember 2016 in Amsterdam, Niederlande, statt.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 143903
Last updated on: 2016-09-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
[WYDARZENIE] VRE4EIC workshop
Data rozpoczęcia: 2016-11-30, Data zakończenia: 2016-12-01
The EU-funded VRE4EIC project is hosting a workshop in collaboration with W3C, the World Wide Web Consortium, in Amsterdam, the Netherlands, from 30 November to 1 December 2016.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 143903
Last updated on: 2016-09-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
[WYDARZENIE] Taller de VRE4EIC
Data rozpoczęcia: 2016-11-30, Data zakończenia: 2016-12-01
El proyecto VRE4EIC, financiado con fondos europeos, celebrará un taller en colaboración con W3C (World Wide Web Consortium) en Ámsterdam, Países Bajos, del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2016.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 143903
Last updated on: 2016-09-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
[WYDARZENIE] Atelier VRE4EIC
Data rozpoczęcia: 2016-11-30, Data zakończenia: 2016-12-01
Le projet VRE4EIC financé par l'UE organise un atelier en collaboration avec W3C, le World Wide Web Consortium, à Amsterdam, Pays-Bas, les 30 novembre et 1er décembre 2016.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 143903
Last updated on: 2016-09-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
[WYDARZENIE] Workshop di VRE4EIC
Data rozpoczęcia: 2016-11-30, Data zakończenia: 2016-12-01
Il progetto VRE4EIC, finanziato dall’UE, organizza un workshop in collaborazione con il W3C (World Wide Web Consortium) che si terrà ad Amsterdam, Paesi Bassi, il 30 novembre e l’1 dicembre 2016.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 143903
Last updated on: 2016-09-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
[WYDARZENIE] Warsztaty VRE4EIC
Data rozpoczęcia: 2016-11-30, Data zakończenia: 2016-12-01
W dniach 30 września – 1 grudnia 2016 r. w Amsterdamie, w ramach projektu VRE4EIC finansowanego ze środków UE organizowane są warsztaty we współpracy z W3C (World Wide Web Consortium).
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 143903
Last updated on: 2016-09-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-19, Data zakończenia: 2017-06-20
Das Treffen der Partner des EU-geförderten SPIN-NANO-Projekts mit der Industrie wird vom 19. bis 20. Juni 2017 und die ergänzende Schulung für ESRs anschließend vom 20. bis 22. Juni 2017 in Delft, Niederlande, stattfinden.
Programme: H2020-EU.1.3.1.
Record Number: 145269
Last updated on: 2017-05-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-19, Data zakończenia: 2017-06-20
The EU-funded SPIN-NANO project will be holding its Project Meeting with Industry and its Complementary Training for ESRs in Delft, The Netherlands, on 19 to 20 and 20 to 22 June, 2017 respectively.
Programme: H2020-EU.1.3.1.
Record Number: 145269
Last updated on: 2017-05-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-19, Data zakończenia: 2017-06-20
El proyecto SPIN-NANO, financiado con fondos europeos, celebrará un encuentro del proyecto con la industria y también una formación complementaria para investigadores noveles en Delft, Países Bajos, los días 19 y 20 y 20 a 22 de junio de 2017, respectivamente.
Programme: H2020-EU.1.3.1.
Record Number: 145269
Last updated on: 2017-05-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-19, Data zakończenia: 2017-06-20
Le projet SPIN-NANO financé par l'UE organisera sa conférence de rencontre avec le secteur industriel et sa formation complémentaire pour les chercheurs débutants à Delft, Pays-Bas, les 19-20 et du 20 au 22 juin 2017 respectivement.
Programme: H2020-EU.1.3.1.
Record Number: 145269
Last updated on: 2017-05-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-07-26
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę