Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (3660)
Wydarzenie (2528)

Dostawca treści

EC (1582)
WIRE (4606)

Temat

Aspekty biznesowe (703)
Aspekty ekonomiczne (1052)
Automatyzacja (2)
Badania Naukowe (1493)
Bezpieczenstwo (390)
Bezpieczeństwo (29)
Biopaliwa (28)
Biotechnologia (804)
Biotechnologia medyczna (29)
Biotechnologia przemysłowa (4)
Biotechnologia rolna (16)
Budownictwo (395)
Edukacja i szkolenie (877)
Elektronika i mikroelektronika (555)
Etyka badań (142)
Gospodarka odpadami (98)
Informacje i media (682)
Inne technologie (1451)
Inne zagadnienia dotyczace energii (105)
Innowacja i transfer technologii (2102)
Inny (8)
Koordynacja i wspólpraca (1723)
Linie polityczne (1926)
Magazynowanie energii i transport energii (78)
Matematyka i statystyka (139)
Materialy referencyjne (59)
Medycyna i zdrowie (962)
Meteorologia (159)
Metodologia zarządzania projektami (8)
Metody pomiarowe (85)
Nanotechnologie i nanonauki (381)
Nauki biologiczne (871)
Nauki fizyczne i inżynieria (11)
Nauki o ziemi (399)
Nauki społeczne i humanistyczne (1668)
Ocena (150)
Ochrona przed promieniowaniem (45)
Ochrona srodowiska (1017)
Odnawialne zródla energii (680)
Odpady radioaktywne (42)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (38)
Oszczednosc energii (126)
Paliwa kopalne (53)
Prawa własności intelektualnej (173)
Prawodawstwo i przepisy (570)
Produkcja przemyslowa (1060)
Prognozy (356)
Programy finansowania (1725)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (222)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (706)
Robotyka (15)
Rolnictwo (378)
Rozszczepienie jadra atomowego (133)
Rozwój regionalny (554)
Standardy (187)
Synteza jadrowa (50)
Technologia kosmiczna (312)
Technologia materialowa (556)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (880)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (1)
Technologie sieciowe (27)
Telekomunikacja (422)
Transport (435)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (16)
Wodór i ogniwa paliwowe (14)
Zasoby morza i rybolówstwo (396)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (55)
Zatrudnienie (352)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (108)
Zrównoważony rozwój (521)
Zywnosc (447)

Program

Inne
Wszystkie
CC-CH-NCCR-NANOSCI (1)
CIP (19)
EAEC-FWP-EAEC 1C (1)
EAEC-FWP-EAEC 2C (5)
EMP-LISBON 2000C (1)
EMP-SME (6)
ENG-ALTENER 1 (3)
ENG-ENERGY-FP C (1)
ENG-SAVE 1 (2)
ENG-SAVE 2 (5)
ENV-ACE 2 (3)
ENV-ENVAP 1C (1)
ENV-ENVAP 2C (1)
ENV-ENVAP 3C (1)
ENV-ENVAP 4C (1)
ENV-ENVAP 5C (3)
ENV-ENVAP 6C (1)
ENV-ENVNGO 2C (1)
ENV-ENVNGO C (1)
ENV-ENVSTAT C (1)
ENV-LIFE 1 (2)
ENV-LIFE 2 (3)
ENV-LIFE 3 (2)
ENV-MARCO POLO (1)
ET-ERASMUS (1)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (2)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (11)
ET-LINGUA (1)
ET-SOCRATES 1 (8)
ET-SOCRATES 2 (10)
ET-TEMPUS 1 (2)
ET-TEMPUS 2 (26)
ET-YFE 3C (10)
FP1-ENVIRO 4C (1)
FP1-ENVPROT 4C (1)
FP2-AERO 0C (1)
FP2-BRIDGE (1)
FP2-DRIVE 1 (1)
FP2-FAR (1)
FP2-SCIENCE (2)
FP3-AERO 1C (1)
FP3-BIOTECH 1 (1)
FP3-CRAFT (1)
FP3-DRIVE 2 (1)
FP3-ENV 1C (1)
FP3-HCM (1)
FP3-LIBRARIES (1)
FP4 (13)
FP4-ACTS (2)
FP4-BIOMED 2 (1)
FP4-BIOTECH 2 (1)
FP4-ENV 2C (1)
FP4-ESPRIT 4 (5)
FP4-FAIR (2)
FP4-INCO (8)
FP4-INCO-COPERNICUS (6)
FP4-INNOVATION (7)
FP4-MAST 3 (1)
FP4-NNE-THERMIE C (5)
FP4-TELEMATICS 2C (2)
FP4-TMR (1)
FP4-TRANSPORT (8)
H2020-EU.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.4.
H2020-EU.5.
HS-EHLASS 0 (1)
HS-EHLASS 2 (2)
HS-HEALTH C (2)
IC-AIDSDC C (1)
IC-COST (14)
IC-ENVDC C (1)
IC-EUREKA (36)
IC-ISTC (7)
IC-MED-TECHNO (1)
IC-PECO/COPERNICUS (3)
IC-PHARE (95)
IC-SYNERGY 0 (3)
IC-SYNERGY 1 (5)
IC-TACIS 2 (22)
IC-TACIS 3 (8)
IS-CADDIA 0 (1)
IS-INFORMATION SOCIETY (18)
IS-INFOSEC (1)
IS-SAFER INTERNET PLUS (2)
IS-SPRINT 1 (1)
IS-TEN-TELECOM C (1)
JRC-SERV 1C (1)
NAT-AT-FWF-NANO (1)
NAT-AT-NANO (1)
NAT-BE-FNRS-NANO (1)
NAT-BE-NANO (2)
NAT-BE-NANOTECH3 (1)
NAT-CH-TOP NANO21 (1)
NAT-DE-MIKRONANO (3)
NAT-DE-MIKROSYSTECH (1)
NAT-DE-NANO-PROD (1)
NAT-DK-NANO (2)
NAT-FR-NANOSCIENCES (5)
NAT-FR-RMNT (1)
OTH-DCI (1)
OTH-ECONTENTPLUS (3)
OTH-EIT (20)
OTH-ERA (99)
OTH-ERA-NET PLUS (1)
OTH-ESFRI (1)
OTH-GALILEO (2)
OTH-INTERPRISE (2)
OTH-LISBON STRATEGY (15)
OTH-MEDIA-TRAINING (1)
OTH-NONFOOD C (1)
OTH-SECURITY (4)
OTH-SMEAP 3C (5)
OTH-STOA (1)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (11)
PRE-ENVIRO 1C (3)
PRE-ENVIRO 2C (1)
PRE-ENVIRO 3C (1)
PRE-ENVPROT 1C (1)
PRE-ENVPROT 2C (1)
PRE-ENVPROT 3C (1)
PRE-FUSION 3C (1)
REG-ENVIREG (1)
REG-INTEREG 3C (1)
REG-INTERREG 2 (7)
REG-INTERREG 3 (1)
REG-JASPERS (1)
REG-JEREMIE (1)
REG-JESSICA (1)
REG-KNOWREG (1)
REG-LEADER + (1)

Język

Deutsch (410)
English (4755)
Español (250)
Français (337)
Italiano (249)
Polski (187)

Advanced search

Results 1 - 10 of 6188
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
New cloud based solutions for a light aircraft SME manufacturer
XLAB and Pipistrel participate in the development of new cloud based solutions to speed up prototyping of light aircrafts. How taking advantage of HPC solutions for the cloud makes factories smarter, transforming their operations from cost centers into data driven profit centers, has been demonstrated within two EU-funded research projects, Fortissimo and MIKELANGELO.
Record Number: 128974
Last updated on: 2015-11-13
Launch of CyberWISER Light: Helping European Firms get smart about Cyber Security
CyberWISER Light is a free, new service to build resilience against growing cyber risks, within and outside the company. CyberWISER Light significantly lowers the entry barrier to effective risk management especially for the many small firms that don’t have time, money or IT savvy staff.
Programme: H2020-EU.3.7.
Record Number: 133094
Last updated on: 2016-06-03
Data rozpoczęcia: 2017-05-23, Data zakończenia: 2017-05-25
El congreso de clausura de la ITN-DCH, que se celebrará del 23 al 25 de mayo en Olimje, Eslovenia, reunirá a profesionales del patrimonio cultural digital.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 144910
Last updated on: 2017-02-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-23, Data zakończenia: 2017-05-25
The ITN-DCH Final Conference to be held in Olimje, Slovenia, 23 – 25 May brings together international professionals working in the Digital Cultural Heritage domain.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 144910
Last updated on: 2017-02-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-23, Data zakończenia: 2017-05-25
La conférence finale ITN-DCH qui se tiendra à Olimje, Slovénie, du 23 au 25 mai, rassemblera des professionnels internationaux travaillant dans le domaine du patrimoine culturel numérique.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 144910
Last updated on: 2017-02-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-23, Data zakończenia: 2017-05-25
Konferencja zamykająca ITN-DCH, która odbędzie się w dniach 23-25 maja w Olimje, Słowenia, zgromadzi międzynarodowe grono profesjonalistów zajmujących się cyfrowym dziedzictwem kulturowym.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 144910
Last updated on: 2017-02-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-23, Data zakończenia: 2017-05-25
La conferenza finale di ITN-DCH, che si terrà a Olimje, Slovenia, dal 23 al 25 maggio 2017, riunirà professionisti internazionali impegnati nel campo del patrimonio culturale digitale.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 144910
Last updated on: 2017-02-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-23, Data zakończenia: 2017-05-25
Die ITN-DCH-Abschlusskonferenz, die vom 23. - 25 Mai in Olimje, Slowenien, abgehalten werden soll, führt internationale Fachleute zusammen, die im Bereich des digitalen Kulturerbes tätig sind.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 144910
Last updated on: 2017-02-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Third official COMBILASER project press release
On 7th and 8st March 2016 Laser Zentrum Hannover hosted the third consortium meeting of the European COMBILASER consortium. The 12-member COMBILASER research consortium has just ended its first year of the COMBILASER project. The 3-year project that aims to bring beyond state-of-the art solutions in laser welding and laser cladding to the European industry is now entering from its first definition and concept design phase into its industrial case adaptation phase.
Record Number: 132834
Last updated on: 2016-05-11
Sustainable Land Management and Vulnerable Ecosystems - TriCo Brokerage/BioPlatform Conference 15-17 January 2003 in Ljubljana
Second Announcement and Invitation for active participation in the International Brokerage Event promoted within the frame of the TriCo - Regional Cooperation Initiative and Scientific Conference promoted within the frame of the Bioplatform European Platform for Biodiversity on the topic of "Sustainable Land Management and Vulnerable Ecosystems", to be held in Ljubljana, 15-17 January 2003.
Record Number: 100383
Last updated on: 2005-09-27
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-03-25
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę