Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (22182)
Wydarzenie (10278)

Dostawca treści

EC (32099)
WIRE (359)

Temat

Aspekty biznesowe (684)
Aspekty ekonomiczne (7881)
Automatyzacja (254)
Badania Naukowe (21742)
Bezpieczenstwo (3388)
Bezpieczeństwo (387)
Biopaliwa (215)
Biotechnologia (3940)
Biotechnologia medyczna (611)
Biotechnologia przemysłowa (101)
Biotechnologia rolna (202)
Budownictwo (1093)
Edukacja i szkolenie (5788)
Elektronika i mikroelektronika (2910)
Etyka badań (117)
Gospodarka odpadami (1623)
Informacje i media (7257)
Inne technologie (2518)
Inne zagadnienia dotyczace energii (2371)
Innowacja i transfer technologii (8762)
Inny (1)
Koordynacja i wspólpraca (16606)
Linie polityczne (9707)
Magazynowanie energii i transport energii (1533)
Matematyka i statystyka (1418)
Materialy referencyjne (1126)
Medycyna i zdrowie (7885)
Meteorologia (2079)
Metodologia zarządzania projektami (63)
Metody pomiarowe (1984)
Nanotechnologie i nanonauki (587)
Nauki biologiczne (5256)
Nauki fizyczne i inżynieria (1)
Nauki o ziemi (2513)
Nauki społeczne i humanistyczne (9767)
Ocena (3252)
Ochrona przed promieniowaniem (1142)
Ochrona srodowiska (7571)
Odnawialne zródla energii (2739)
Odpady radioaktywne (1000)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (1152)
Oszczednosc energii (2013)
Paliwa kopalne (1638)
Prawa własności intelektualnej (62)
Prawodawstwo i przepisy (4531)
Produkcja przemyslowa (2980)
Prognozy (2728)
Programy finansowania (94)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (904)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (7756)
Robotyka (326)
Rolnictwo (2831)
Rozszczepienie jadra atomowego (1433)
Rozwój regionalny (3454)
Standardy (1737)
Synteza jadrowa (1346)
Technologia kosmiczna (2542)
Technologia materialowa (2368)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (2055)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (83)
Technologie sieciowe (595)
Telekomunikacja (4110)
Transport (2993)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (410)
Wodór i ogniwa paliwowe (83)
Zasoby morza i rybolówstwo (2634)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (297)
Zatrudnienie (189)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (1179)
Zrównoważony rozwój (855)
Zywnosc (2919)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (110)
EAEC-FUSION 12C (34)
EAEC-FWP-EAEC 1C (18)
EAEC-FWP-EAEC 2C (28)
EAEC-JRC-RES 10C (20)
EAEC-NFS 2 (48)
ECSC-COALRES 7C (23)
ECSC-ERGONOM 5C (1)
ECSC-ERGONOM 6C (2)
ECSC-MEDRES 5C (2)
ECSC-MINEHYG 6C (1)
ECSC-MINESAFE 2C (1)
ECSC-STEEL C (18)
ECSC-STEELRES 8C (1)
ECSC-WORKENV 5C (2)
ECSC-WORKSAFE C (2)
EMP-ADAPT (20)
EMP-ADAPT-BIS (2)
EMP-BARCELONA 2002C (1)
EMP-EMPLOYMENT (7)
EMP-HORIZON 2 (2)
EMP-INTEGRA (1)
EMP-NOW 2 (4)
EMP-SME (27)
EMP-YOUTHSTART (2)
ENG-ALTENER 1 (19)
ENG-ALTENER 2 (39)
ENG-CARNOT (3)
ENG-ENERGY-FP C (14)
ENG-ETAP (3)
ENG-SAVE 1 (2)
ENG-SAVE 2 (51)
ENG-SURE (2)
ENG-SYNERGY 2 (3)
ENG-THERMIE 1 (12)
ENG-THERMIE 2 (23)
ENV-ACE 1 (1)
ENV-ECCP (1)
ENV-EEA (7)
ENV-ENVAP 5C (31)
ENV-ENVNGO C (3)
ENV-ENVSTAT C (1)
ENV-LIFE 1 (6)
ENV-LIFE 2 (41)
ENV-LIFE 3 (12)
ET-ARIANE (12)
ET-COMETT 1 (1)
ET-COMETT 2 (5)
ET-ERASMUS (10)
ET-EUROTECNET 1 (1)
ET-EUROTECNET 2 (2)
ET-EURYDICE (1)
ET-FORCE (5)
ET-KALEIDOSCOPE (14)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (99)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (42)
ET-LINGUA (2)
ET-PETRA 1 (1)
ET-PETRA 2 (2)
ET-SOCRATES 1 (93)
ET-SOCRATES 2 (27)
ET-TEMPUS 1 (1)
ET-TEMPUS 2 (23)
ET-TEMPUS 3 (9)
ET-YFE 3C (40)
ET-YOUTH C (3)
FP1-BRITE (3)
FP1-CLIMAT 3C (2)
FP1-DECOM 2C (1)
FP1-ENVIRO 4C (1)
FP1-ESPRIT 1 (1)
FP1-EURAM (2)
FP1-RADWASTOM 3C (2)
FP2-BRIDGE (4)
FP2-BRITE/EURAM 1 (5)
FP2-DECOM 3C (2)
FP2-DOSES (1)
FP2-ECLAIR (5)
FP2-EPOCH (1)
FP2-ESPRIT 2 (6)
FP2-EURET (4)
FP2-FLAIR (4)
FP2-FOREST (3)
FP2-FRAMEWORK 2C (3)
FP2-JOULE 1 (1)
FP2-MATREC C (4)
FP2-MHR 4C (2)
FP2-MONITOR (1)
FP2-RACE 1 (1)
FP2-RADPROT 7C (5)
FP2-RADWASTOM 4C (3)
FP2-SCIENCE (1)
FP2-SPEAR (1)
FP2-STD 2 (2)
FP2-STEP (5)
FP2-TELEMAN (1)
FP3-AERO 1C (1)
FP3-AIM 2 (1)
FP3-AIR (21)
FP3-BIOMED 1 (3)
FP3-BIOTECH 1 (9)
FP3-BRITE/EURAM 2 (16)
FP3-CRAFT (40)
FP3-DELTA 2 (1)
FP3-DRIVE 2 (2)
FP3-ENS (2)
FP3-ENV 1C (20)
FP3-ESPRIT 3 (28)
FP3-ESSI 1 (1)
FP3-FRAMEWORK 3C (9)
FP3-FUSION 11C (1)
FP3-HCM (45)
FP3-JOULE 2 (16)
FP3-LIBRARIES (10)
FP3-LRE (2)
FP3-MAST 2 (9)
FP3-MAT (6)
FP3-NFS 1 (12)
FP3-ORA (1)
FP3-RACE 2 (7)
FP3-RENA (2)
FP3-STD 3 (7)
FP3-TELEMATICS 1C (6)
FP3-TELMATPREP C (1)
FP3-VALUE 2 (6)
FP4 (174)
FP4-ACTS (125)
FP4-BIOMED 2 (69)
FP4-BIOTECH 2 (144)
FP4-BRITE/EURAM 3 (151)
FP4-BSE C (5)
FP4-ENV 2C (212)
FP4-ESPRIT 4 (305)
FP4-ESSI 2 (16)
FP4-FAIR (112)
FP4-INCO (56)
FP4-INCO-COPERNICUS (41)
FP4-INCO-DC (20)
FP4-INNOVATION (475)
FP4-JOULE/THERMIE (124)
FP4-JRC-ADVMAT 3C (1)
FP4-JRC-CEO 2C (70)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (3)
FP4-JRC-MEASTEST 2C (2)
FP4-JRC-RES 9C (55)
FP4-JRC-TSER C (2)
FP4-MAST 3 (122)
FP4-NNE-JOULE C (10)
FP4-NNE-THERMIE C (19)
FP4-SMT (102)
FP4-TELEMATICS 2C (372)
FP4-TMR (166)
FP4-TRANSPORT (75)
FP4-TSER (49)
FP4-TSME C (55)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.4.
H2020-EU.5.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
HS-DRUGS C (9)
HS-EAHSW C (1)
HS-EDMC (1)
HS-EURAIDS 1C (1)
HS-EURAIDS 2C (12)
HS-EURCAN 2C (2)
HS-EURCAN 3C (13)
HS-HEALTH C (6)
HS-HEALTHMON C (1)
HS-SAFE (4)
HS-TIDE 0 (1)
HS-TIDE 1 (7)
HS-WOHESAFE 4C (5)
IC-AL-INVEST (11)
IC-ALFA (4)
IC-ALURE (7)
IC-ASIA-INVEST (2)
IC-AVICENNE (4)
IC-COST (113)
IC-COSU C (3)
IC-ECIP 1 (6)
IC-EDUCOOP-CAN C (5)
IC-EDUCOOP-USA C (6)
IC-ENVDC C (2)
IC-EUREKA (78)
IC-IMS (6)
IC-INTAS (21)
IC-ISC C (5)
IC-ISTC (6)
IC-MED-MEDIA (3)
IC-MED-TECHNO (2)
IC-MEDA (28)
IC-PECO/COPERNICUS (4)
IC-PHARE (110)
IC-SCICOOP-AUS C (2)
IC-SCICOOP-CAN C (1)
IC-SCICOOP-ISR 1C (3)
IC-SCICOOP-SA C (7)
IC-SCICOOP-USA C (4)
IC-STCU (3)
IC-SYNERGY 0 (7)
IC-SYNERGY 1 (24)
IC-TACIS 1 (1)
IC-TACIS 2 (40)
IC-TACIS 3 (74)
IS-ECONTENT (62)
IS-EEUROPE 2005 (1)
IS-G7-EDUTRAIN C (2)
IS-G7-ENVIRONMENT C (2)
IS-G7-GEMINI C (2)
IS-G7-GIBN C (2)
IS-G7-GIP C (3)
IS-G7-GOVERNMENT C (2)
IS-G7-HEALTHCARE C (3)
IS-G7-HERITAGE C (3)
IS-G7-LIBRARIES C (2)
IS-G7-MARIS C (6)
IS-G7-SME C (12)
IS-HDTV C (5)
IS-IDA (56)
IS-IMPACT 2 (21)
IS-INFO2000 (139)
IS-INFORMATION SOCIETY (3)
IS-INFOSEC (10)
IS-ISIS (3)
IS-ISPO (58)
IS-MLIS (43)
IS-RISO C (12)
IS-SPRINT 1 (4)
IS-STANDITT C (2)
IS-TEDIS 2 (1)
IS-TEN-ISDN (15)
IS-TEN-TELECOM C (65)
JRC-ENDWEL C (1)
JRC-ENVPROT 5C (1)
JRC-ENVPROT 6C (1)
JRC-FUSAFE 6C (1)
JRC-HFR 6C (2)
JRC-HFR 7C (6)
JRC-RADWASTE 6C (1)
JRC-REACTSAFE 6C (1)
JRC-RES 7C (3)
JRC-RES 8C (2)
JRC-SAFEFM 7C (2)
OTH-DISEASE C (4)
OTH-EIT (51)
OTH-ERA (1009)
OTH-ESFRI (10)
OTH-EUROPARTENARIAT (20)
OTH-GALILEO (19)
OTH-GRA C (5)
OTH-INJURY-PREV C (1)
OTH-INTERPRISE (31)
OTH-LISBON STRATEGY (81)
OTH-MEDIA + (3)
OTH-MEDIA 1 (1)
OTH-MEDIA 2 (65)
OTH-RAPHAEL (21)
OTH-REDIS (1)
OTH-SECURITY (31)
OTH-SMEAP 2C (7)
OTH-SMEAP 3C (35)
OTH-STAT 2C (22)
OTH-STOA (2)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (58)
OTH-TEN-ENERGY C (23)
OTH-TEN-TRANSPORT C (42)
PRE-DECOM 1C (1)
PRE-RADWASTOM 2C (2)
PRE-STD 1 (2)
REG-ERDF-CULTURE C (1)
REG-ERDF-EIRC C (4)
REG-ERDF-INNOVATION C (4)
REG-ERDF-ITT C (5)
REG-ERDF-JOBS C (1)
REG-ERDF-TERRA C (5)
REG-ERDF-UPP C (2)
REG-INTEREG 3C (2)
REG-INTERREG 2 (34)
REG-INTERREG 2 C (7)
REG-INTERREG 3 (9)
REG-KNOWREG (13)
REG-KONVER 2 (10)
REG-LEADER + (1)
REG-LEADER 1 (1)
REG-LEADER 2 (7)
REG-RECHAR 2 (12)
REG-RECITE 2 (2)
REG-REGIS 2 (4)
REG-RESIDER 2 (15)
REG-RETEX (9)
REG-STAR (1)
REG-STRIDE (4)
REG-TELEMATIQUE (1)
REG-URBAN (28)
SOC-EQUAL (1)
SOC-POLLUTION C (3)

Kraj

Afganistan (1)
Albania (27)
Algieria (20)
Andora (4)
Angola (1)
Antarktyda (14)
Arabia Saudyjska (7)
Argentyna (44)
Armenia (26)
Australia (152)
Austria (843)
Azerbejdżan (21)
Bahrajn (2)
Bangladesz (7)
Barbados (1)
Belgia (1856)
Benin (1)
Bermudy (2)
Białoruś (24)
Boliwia (4)
Botswana (2)
Bośnia i Hercegowina (11)
Brazylia (56)
Brunei (1)
Burkina Faso (3)
Bułgaria (282)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (2)
Chile (48)
Chiny (190)
Chorwacja (148)
Cypr (256)
Czad (1)
Czarnogóra (3)
Dania (718)
Demokratyczna Republika Konga (2)
Egipt (47)
Ekwador (10)
Estonia (338)
Etiopia (7)
Filipiny (10)
Finlandia (726)
Francja (2412)
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne (1)
Gabon (4)
Gambia (4)
Ghana (6)
Grecja (944)
Grenlandia (1)
Gruzja (33)
Gujana (3)
Gujana Francuska (3)
Gwadelupa (2)
Gwatemala (2)
Gwinea (2)
Gwinea Bissau (1)
Haiti (3)
Hiszpania (1724)
Hongkong (8)
Indie (97)
Indonezja (15)
Irak (1)
Iran (3)
Irlandia (607)
Islandia (61)
Izrael (167)
Japonia (194)
Jemen (1)
Jordania (26)
Kajmany (1)
Kambodża (5)
Kamerun (4)
Kanada (184)
Katar (1)
Kazachstan (28)
Kenia (8)
Kirgistan (18)
Kolumbia (10)
Kongo (4)
Korea Południowa (66)
Korea Północna (6)
Kostaryka (6)
Kuba (2)
Kuwejt (1)
Laos (2)
Liban (23)
Liberia (1)
Libia (2)
Liechtenstein (8)
Litwa (303)
Luksemburg (337)
Madagaskar (2)
Makau (4)
Malawi (3)
Malediwy (1)
Malezja (18)
Mali (4)
Malta (252)
Maroko (40)
Mauretania (2)
Meksyk (24)
Mjanma/Birma (3)
Monako (9)
Mongolia (16)
Montserrat (2)
Mozambik (6)
Mołdawia (20)
Namibia (6)
Nepal (5)
Niderlandy (1269)
Niemcy (2853)
Niger (2)
Nigeria (7)
Norwegia (286)
Nowa Kaledonia (2)
Nowa Zelandia (40)
Oman (3)
Pakistan (8)
Palestyna (3)
Panama (4)
Papua-Nowa Gwinea (2)
Paragwaj (4)
Peru (14)
Polinezja Francuska (1)
Polska (603)
Portoryko (2)
Portugalia (635)
Republika Czeska (513)
Republika Południowej Afryki (79)
Republika Zielonego Przylądka (1)
Republika Środkowoafrykańska (1)
Reunion (1)
Rosja (201)
Rumunia (323)
Rwanda (2)
Senegal (8)
Serbia (16)
Sierra Leone (3)
Singapur (32)
Somalia (2)
Sri Lanka (1)
Stany Zjednoczone (975)
Stolica Apostolska (2)
Sudan (4)
Surinam (2)
Syria (19)
Szwajcaria (564)
Szwecja (1044)
Słowacja (293)
Słowenia (364)
Tadżykistan (17)
Tajlandia (17)
Tajwan (17)
Tanzania (12)
Togo (1)
Tunezja (36)
Turcja (199)
Turkmenistan (15)
Uganda (9)
Ukraina (56)
Urugwaj (4)
Uzbekistan (20)
Wenezuela (6)
Wietnam (15)
Wybrzeże Kości Słoniowej (2)
Wyspy Owcze (3)
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (1)
Węgry (498)
Włochy (1750)
Zambia (3)
Zjednoczone Emiraty Arabskie (4)
Zjednoczone Królestwo (425)
Łotwa (292)

Advanced search

Results 1 - 10 of 32460
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Data rozpoczęcia: 2016-09-01, Data zakończenia: 2016-09-02
Le projet ISS-EWATUS, financé par l'UE, tiendra sa conférence finale les 1er et 2 septembre 2016, sur l'île de Skiathos, Grèce.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 143162
Last updated on: 2016-05-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Aider les services publics à faire avancer la R&D dans le secteur de la santé
Un processus innovant d'appel d'offres a montré comment les pouvoirs publics peuvent orienter la R&D dans le secteur médical en fonction de leurs besoins, pour faire des économies et soutenir l'innovation.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 124523
Last updated on: 2015-12-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-03-02, Data zakończenia: 2017-03-02
Graphene Flagship, financé par le projet GRAPHENECORE1 au titre d'Horizon 2020, organisera un atelier lors du Congrès mondial sur la téléphonie qui aura lieu à Barcelone, Espagne, le 2 mars 2017.
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 144081
Last updated on: 2016-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un dispositif à base de graphène amplifie considérablement les signaux de spin
Des scientifiques soutenus par un financement de l'UE ont créé un dispositif à base de graphène dans lequel des spins électroniques peuvent être injectés et détectés, avec une efficacité sans précédent et à température ambiante. Cette avancée ouvre la voie à des applications e...
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 128588
Last updated on: 2017-09-22
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-11-16, Data zakończenia: 2017-11-16
GRAPHENE FLAGSHIP organisera un atelier à Düsseldorf, Allemagne, le 16 novembre 2017.
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 145538
Last updated on: 2017-10-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des circuits entièrement intégrés ont pu être directement imprimés sur du tissu
Pour que l'électronique portable puisse se banaliser, une avancée majeure est nécessaire afin de la rendre lavable, étirable et respirante. En utilisant des techniques conventionnelles de jet d'encre à la fois bon marché, sûres et écologiques, des chercheurs ont pu imprimer un...
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 128718
Last updated on: 2017-12-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2018-01-23, Data zakończenia: 2018-01-24
Le projet Columbus, financé par l'UE, organisera sa conférence 'Blue Society Knowledge Transfer Conference' 2018 à Bruxelles, Belgique, du 23 au 24 février 2018.
Programme: H2020-EU.3.2.
Record Number: 145599
Last updated on: 2017-12-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Lorsque la nature rencontre la science, on obtient des toiles d'araignée en graphène
La soie d'araignée a de nombreuses propriétés mécaniques fascinantes qui ont attiré l'attention des chercheurs. Une équipe a pu combiner l'une des merveilles de la nature avec le graphène, actuellement le matériau le plus solide au monde, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle c...
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 128640
Last updated on: 2017-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Les nouvelles entreprises de haute technologie modernisent les textiles de protection
Une analyse de marché financée par l'UE a permis à une entreprise en démarrage de vêtements de protection d'identifier un nouveau secteur présentant un potentiel important: le motocyclisme.
Record Number: 124301
Last updated on: 2015-11-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un vêtement équipé de capteurs pour analyser les mouvements des patients ayant souffert d'un AVC
Le retour à domicile après traitement des patients ayant souffert d'un AVC a toujours été source d'inquiétude pour eux-mêmes et pour leurs médecins qui, sans informations, sont laissés dans le brouillard. Tout ceci est du passé: un nouvel habit équipé de 41 capteurs est enfin ...
Programme: FP7-ICT
Record Number: 126621
Last updated on: 2017-01-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-12-18
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę