Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (22143)
Wydarzenie (10270)

Dostawca treści

EC (32052)
WIRE (359)

Temat

Aspekty biznesowe (682)
Aspekty ekonomiczne (7881)
Automatyzacja (254)
Badania Naukowe (21703)
Bezpieczenstwo (3386)
Bezpieczeństwo (387)
Biopaliwa (215)
Biotechnologia (3938)
Biotechnologia medyczna (610)
Biotechnologia przemysłowa (100)
Biotechnologia rolna (198)
Budownictwo (1088)
Edukacja i szkolenie (5783)
Elektronika i mikroelektronika (2897)
Etyka badań (117)
Gospodarka odpadami (1623)
Informacje i media (7254)
Inne technologie (2514)
Inne zagadnienia dotyczace energii (2371)
Innowacja i transfer technologii (8761)
Inny (1)
Koordynacja i wspólpraca (16603)
Linie polityczne (9700)
Magazynowanie energii i transport energii (1533)
Matematyka i statystyka (1418)
Materialy referencyjne (1126)
Medycyna i zdrowie (7865)
Meteorologia (2078)
Metodologia zarządzania projektami (63)
Metody pomiarowe (1980)
Nanotechnologie i nanonauki (574)
Nauki biologiczne (5243)
Nauki fizyczne i inżynieria (1)
Nauki o ziemi (2506)
Nauki społeczne i humanistyczne (9753)
Ocena (3252)
Ochrona przed promieniowaniem (1142)
Ochrona srodowiska (7549)
Odnawialne zródla energii (2736)
Odpady radioaktywne (1000)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (1143)
Oszczednosc energii (2008)
Paliwa kopalne (1638)
Prawa własności intelektualnej (62)
Prawodawstwo i przepisy (4529)
Produkcja przemyslowa (2972)
Prognozy (2728)
Programy finansowania (94)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (900)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (7740)
Robotyka (323)
Rolnictwo (2823)
Rozszczepienie jadra atomowego (1433)
Rozwój regionalny (3454)
Standardy (1737)
Synteza jadrowa (1346)
Technologia kosmiczna (2542)
Technologia materialowa (2356)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (2042)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (83)
Technologie sieciowe (591)
Telekomunikacja (4108)
Transport (2991)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (403)
Wodór i ogniwa paliwowe (82)
Zasoby morza i rybolówstwo (2628)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (296)
Zatrudnienie (189)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (1175)
Zrównoważony rozwój (852)
Zywnosc (2914)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (110)
EAEC-FUSION 12C (34)
EAEC-FWP-EAEC 1C (18)
EAEC-FWP-EAEC 2C (28)
EAEC-JRC-RES 10C (20)
EAEC-NFS 2 (48)
ECSC-COALRES 7C (23)
ECSC-ERGONOM 5C (1)
ECSC-ERGONOM 6C (2)
ECSC-MEDRES 5C (2)
ECSC-MINEHYG 6C (1)
ECSC-MINESAFE 2C (1)
ECSC-STEEL C (18)
ECSC-STEELRES 8C (1)
ECSC-WORKENV 5C (2)
ECSC-WORKSAFE C (2)
EMP-ADAPT (20)
EMP-ADAPT-BIS (2)
EMP-BARCELONA 2002C (1)
EMP-EMPLOYMENT (7)
EMP-HORIZON 2 (2)
EMP-INTEGRA (1)
EMP-NOW 2 (4)
EMP-SME (27)
EMP-YOUTHSTART (2)
ENG-ALTENER 1 (19)
ENG-ALTENER 2 (39)
ENG-CARNOT (3)
ENG-ENERGY-FP C (14)
ENG-ETAP (3)
ENG-SAVE 1 (2)
ENG-SAVE 2 (51)
ENG-SURE (2)
ENG-SYNERGY 2 (3)
ENG-THERMIE 1 (12)
ENG-THERMIE 2 (23)
ENV-ACE 1 (1)
ENV-ECCP (1)
ENV-EEA (7)
ENV-ENVAP 5C (31)
ENV-ENVNGO C (3)
ENV-ENVSTAT C (1)
ENV-LIFE 1 (6)
ENV-LIFE 2 (41)
ENV-LIFE 3 (12)
ET-ARIANE (12)
ET-COMETT 1 (1)
ET-COMETT 2 (5)
ET-ERASMUS (10)
ET-EUROTECNET 1 (1)
ET-EUROTECNET 2 (2)
ET-EURYDICE (1)
ET-FORCE (5)
ET-KALEIDOSCOPE (14)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (99)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (42)
ET-LINGUA (2)
ET-PETRA 1 (1)
ET-PETRA 2 (2)
ET-SOCRATES 1 (93)
ET-SOCRATES 2 (27)
ET-TEMPUS 1 (1)
ET-TEMPUS 2 (23)
ET-TEMPUS 3 (9)
ET-YFE 3C (40)
ET-YOUTH C (3)
FP1-BRITE (3)
FP1-CLIMAT 3C (2)
FP1-DECOM 2C (1)
FP1-ENVIRO 4C (1)
FP1-ESPRIT 1 (1)
FP1-EURAM (2)
FP1-RADWASTOM 3C (2)
FP2-BRIDGE (4)
FP2-BRITE/EURAM 1 (5)
FP2-DECOM 3C (2)
FP2-DOSES (1)
FP2-ECLAIR (5)
FP2-EPOCH (1)
FP2-ESPRIT 2 (6)
FP2-EURET (4)
FP2-FLAIR (4)
FP2-FOREST (3)
FP2-FRAMEWORK 2C (3)
FP2-JOULE 1 (1)
FP2-MATREC C (4)
FP2-MHR 4C (2)
FP2-MONITOR (1)
FP2-RACE 1 (1)
FP2-RADPROT 7C (5)
FP2-RADWASTOM 4C (3)
FP2-SCIENCE (1)
FP2-SPEAR (1)
FP2-STD 2 (2)
FP2-STEP (5)
FP2-TELEMAN (1)
FP3-AERO 1C (1)
FP3-AIM 2 (1)
FP3-AIR (21)
FP3-BIOMED 1 (3)
FP3-BIOTECH 1 (9)
FP3-BRITE/EURAM 2 (16)
FP3-CRAFT (40)
FP3-DELTA 2 (1)
FP3-DRIVE 2 (2)
FP3-ENS (2)
FP3-ENV 1C (20)
FP3-ESPRIT 3 (28)
FP3-ESSI 1 (1)
FP3-FRAMEWORK 3C (9)
FP3-FUSION 11C (1)
FP3-HCM (45)
FP3-JOULE 2 (16)
FP3-LIBRARIES (10)
FP3-LRE (2)
FP3-MAST 2 (9)
FP3-MAT (6)
FP3-NFS 1 (12)
FP3-ORA (1)
FP3-RACE 2 (7)
FP3-RENA (2)
FP3-STD 3 (7)
FP3-TELEMATICS 1C (6)
FP3-TELMATPREP C (1)
FP3-VALUE 2 (6)
FP4 (174)
FP4-ACTS (125)
FP4-BIOMED 2 (69)
FP4-BIOTECH 2 (144)
FP4-BRITE/EURAM 3 (151)
FP4-BSE C (5)
FP4-ENV 2C (212)
FP4-ESPRIT 4 (305)
FP4-ESSI 2 (16)
FP4-FAIR (112)
FP4-INCO (56)
FP4-INCO-COPERNICUS (41)
FP4-INCO-DC (20)
FP4-INNOVATION (475)
FP4-JOULE/THERMIE (124)
FP4-JRC-ADVMAT 3C (1)
FP4-JRC-CEO 2C (70)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (3)
FP4-JRC-MEASTEST 2C (2)
FP4-JRC-RES 9C (55)
FP4-JRC-TSER C (2)
FP4-MAST 3 (122)
FP4-NNE-JOULE C (10)
FP4-NNE-THERMIE C (19)
FP4-SMT (102)
FP4-TELEMATICS 2C (372)
FP4-TMR (166)
FP4-TRANSPORT (75)
FP4-TSER (49)
FP4-TSME C (55)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.4.
H2020-EU.5.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
HS-DRUGS C (9)
HS-EAHSW C (1)
HS-EDMC (1)
HS-EURAIDS 1C (1)
HS-EURAIDS 2C (12)
HS-EURCAN 2C (2)
HS-EURCAN 3C (13)
HS-HEALTH C (6)
HS-HEALTHMON C (1)
HS-SAFE (4)
HS-TIDE 0 (1)
HS-TIDE 1 (7)
HS-WOHESAFE 4C (5)
IC-AL-INVEST (11)
IC-ALFA (4)
IC-ALURE (7)
IC-ASIA-INVEST (2)
IC-AVICENNE (4)
IC-COST (113)
IC-COSU C (3)
IC-ECIP 1 (6)
IC-EDUCOOP-CAN C (5)
IC-EDUCOOP-USA C (6)
IC-ENVDC C (2)
IC-EUREKA (78)
IC-IMS (6)
IC-INTAS (21)
IC-ISC C (5)
IC-ISTC (6)
IC-MED-MEDIA (3)
IC-MED-TECHNO (2)
IC-MEDA (28)
IC-PECO/COPERNICUS (4)
IC-PHARE (110)
IC-SCICOOP-AUS C (2)
IC-SCICOOP-CAN C (1)
IC-SCICOOP-ISR 1C (3)
IC-SCICOOP-SA C (7)
IC-SCICOOP-USA C (4)
IC-STCU (3)
IC-SYNERGY 0 (7)
IC-SYNERGY 1 (24)
IC-TACIS 1 (1)
IC-TACIS 2 (40)
IC-TACIS 3 (74)
IS-ECONTENT (62)
IS-EEUROPE 2005 (1)
IS-G7-EDUTRAIN C (2)
IS-G7-ENVIRONMENT C (2)
IS-G7-GEMINI C (2)
IS-G7-GIBN C (2)
IS-G7-GIP C (3)
IS-G7-GOVERNMENT C (2)
IS-G7-HEALTHCARE C (3)
IS-G7-HERITAGE C (3)
IS-G7-LIBRARIES C (2)
IS-G7-MARIS C (6)
IS-G7-SME C (12)
IS-HDTV C (5)
IS-IDA (56)
IS-IMPACT 2 (21)
IS-INFO2000 (139)
IS-INFORMATION SOCIETY (3)
IS-INFOSEC (10)
IS-ISIS (3)
IS-ISPO (58)
IS-MLIS (43)
IS-RISO C (12)
IS-SPRINT 1 (4)
IS-STANDITT C (2)
IS-TEDIS 2 (1)
IS-TEN-ISDN (15)
IS-TEN-TELECOM C (65)
JRC-ENDWEL C (1)
JRC-ENVPROT 5C (1)
JRC-ENVPROT 6C (1)
JRC-FUSAFE 6C (1)
JRC-HFR 6C (2)
JRC-HFR 7C (6)
JRC-RADWASTE 6C (1)
JRC-REACTSAFE 6C (1)
JRC-RES 7C (3)
JRC-RES 8C (2)
JRC-SAFEFM 7C (2)
OTH-DISEASE C (4)
OTH-EIT (51)
OTH-ERA (1009)
OTH-ESFRI (10)
OTH-EUROPARTENARIAT (20)
OTH-GALILEO (19)
OTH-GRA C (5)
OTH-INJURY-PREV C (1)
OTH-INTERPRISE (31)
OTH-LISBON STRATEGY (81)
OTH-MEDIA + (3)
OTH-MEDIA 1 (1)
OTH-MEDIA 2 (65)
OTH-RAPHAEL (21)
OTH-REDIS (1)
OTH-SECURITY (31)
OTH-SMEAP 2C (7)
OTH-SMEAP 3C (35)
OTH-STAT 2C (22)
OTH-STOA (2)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (58)
OTH-TEN-ENERGY C (23)
OTH-TEN-TRANSPORT C (42)
PRE-DECOM 1C (1)
PRE-RADWASTOM 2C (2)
PRE-STD 1 (2)
REG-ERDF-CULTURE C (1)
REG-ERDF-EIRC C (4)
REG-ERDF-INNOVATION C (4)
REG-ERDF-ITT C (5)
REG-ERDF-JOBS C (1)
REG-ERDF-TERRA C (5)
REG-ERDF-UPP C (2)
REG-INTEREG 3C (2)
REG-INTERREG 2 (34)
REG-INTERREG 2 C (7)
REG-INTERREG 3 (9)
REG-KNOWREG (13)
REG-KONVER 2 (10)
REG-LEADER + (1)
REG-LEADER 1 (1)
REG-LEADER 2 (7)
REG-RECHAR 2 (12)
REG-RECITE 2 (2)
REG-REGIS 2 (4)
REG-RESIDER 2 (15)
REG-RETEX (9)
REG-STAR (1)
REG-STRIDE (4)
REG-TELEMATIQUE (1)
REG-URBAN (28)
SOC-EQUAL (1)
SOC-POLLUTION C (3)

Kraj

Afganistan (1)
Albania (27)
Algieria (20)
Andora (4)
Angola (1)
Antarktyda (14)
Arabia Saudyjska (7)
Argentyna (44)
Armenia (26)
Australia (152)
Austria (835)
Azerbejdżan (21)
Bahrajn (2)
Bangladesz (7)
Barbados (1)
Belgia (1845)
Benin (1)
Bermudy (2)
Białoruś (24)
Boliwia (4)
Botswana (2)
Bośnia i Hercegowina (11)
Brazylia (56)
Brunei (1)
Burkina Faso (3)
Bułgaria (275)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (2)
Chile (48)
Chiny (189)
Chorwacja (141)
Cypr (249)
Czad (1)
Czarnogóra (3)
Dania (711)
Demokratyczna Republika Konga (2)
Egipt (47)
Ekwador (10)
Estonia (331)
Etiopia (7)
Filipiny (10)
Finlandia (719)
Francja (2403)
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne (1)
Gabon (4)
Gambia (4)
Ghana (6)
Grecja (935)
Grenlandia (1)
Gruzja (33)
Gujana (3)
Gujana Francuska (3)
Gwadelupa (2)
Gwatemala (2)
Gwinea (2)
Gwinea Bissau (1)
Haiti (3)
Hiszpania (1713)
Hongkong (8)
Indie (97)
Indonezja (14)
Irak (1)
Iran (3)
Irlandia (600)
Islandia (61)
Izrael (167)
Japonia (194)
Jemen (1)
Jordania (26)
Kajmany (1)
Kambodża (5)
Kamerun (4)
Kanada (183)
Katar (1)
Kazachstan (28)
Kenia (8)
Kirgistan (18)
Kolumbia (10)
Kongo (4)
Korea Południowa (66)
Korea Północna (6)
Kostaryka (6)
Kuba (2)
Kuwejt (1)
Laos (2)
Liban (23)
Liberia (1)
Libia (2)
Liechtenstein (8)
Litwa (296)
Luksemburg (330)
Madagaskar (2)
Makau (4)
Malawi (3)
Malediwy (1)
Malezja (18)
Mali (4)
Malta (245)
Maroko (40)
Mauretania (2)
Meksyk (24)
Mjanma/Birma (3)
Monako (9)
Mongolia (16)
Montserrat (2)
Mozambik (6)
Mołdawia (20)
Namibia (6)
Nepal (5)
Niderlandy (1259)
Niemcy (2840)
Niger (2)
Nigeria (7)
Norwegia (286)
Nowa Kaledonia (2)
Nowa Zelandia (40)
Oman (3)
Pakistan (8)
Palestyna (3)
Panama (4)
Papua-Nowa Gwinea (2)
Paragwaj (4)
Peru (14)
Polinezja Francuska (1)
Polska (596)
Portoryko (2)
Portugalia (628)
Republika Czeska (505)
Republika Południowej Afryki (79)
Republika Zielonego Przylądka (1)
Republika Środkowoafrykańska (1)
Reunion (1)
Rosja (201)
Rumunia (316)
Rwanda (2)
Senegal (8)
Serbia (16)
Sierra Leone (3)
Singapur (32)
Somalia (2)
Sri Lanka (1)
Stany Zjednoczone (972)
Stolica Apostolska (2)
Sudan (4)
Surinam (2)
Syria (19)
Szwajcaria (564)
Szwecja (1035)
Słowacja (286)
Słowenia (357)
Tadżykistan (17)
Tajlandia (17)
Tajwan (17)
Tanzania (12)
Togo (1)
Tunezja (36)
Turcja (199)
Turkmenistan (15)
Uganda (9)
Ukraina (56)
Urugwaj (4)
Uzbekistan (20)
Wenezuela (6)
Wietnam (15)
Wybrzeże Kości Słoniowej (2)
Wyspy Owcze (3)
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (1)
Węgry (491)
Włochy (1741)
Zambia (3)
Zjednoczone Emiraty Arabskie (4)
Zjednoczone Królestwo (408)
Łotwa (285)

Advanced search

Results 1 - 10 of 32413
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
SEA CHANGE et RESPONSEABLE ont uni leurs forces pour maximiser l'impact sur les connaissances scientifiques sur les océans
SEA CHANGE et RESPONSEABLE – deux nouveaux projets d'Horizon 2020 – ont récemment organisé une réunion de lancement conjointe, marquant le début d'une collaboration étroite dans l'objectif d'améliorer les connaissances sur les océans.
Programme: H2020
Record Number: 123122
Last updated on: 2015-05-29
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un projet européen innove par sa «remarquable» approche aux problèmes de sécurité alimentaire
En raison d'un accroissement démographique constant, la demande pour toutes les ressources, de l'eau aux terres, en passant par l'énergie et les denrées alimentaires, ne cesse d'augmenter. Cependant, en raison d'un nombre important de facteurs, y compris des pratiques agrico...
Record Number: 36482
Last updated on: 2014-03-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-04-13, Data zakończenia: 2016-04-13
Le projet financé par l'UE SEA-ON-A-CHIP organise sa deuxième réunion à Ferrara, Italie, le 13 avril 2016.
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 142731
Last updated on: 2016-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
De nouveaux outils pour une surveillance plus précise de la biodiversité
Un projet financé par l'UE a créé une gamme d'outils pour offrir une image précise de la biodiversité actuelle, contribuant aux efforts de gouvernance durable des ressources naturelles.
Programme: FP7-ENVIRONMENT
Record Number: 127819
Last updated on: 2017-03-22
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Isoler la radioactivité des déchets nucléaires
Sur la base de la précédente recherche sur l'uranium, financée par l'UE, des chercheurs ont établi une approche potentielle pour éliminer de façon sécurisée les éléments radioactifs des déchets nucléaires.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 127799
Last updated on: 2017-03-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Protéger les oliviers d'une maladie mortelle
Le projet XF-ACTORS, financé par l'UE, a récemment rendu compte de ses travaux de modélisation de maladie, qui sont au cœur de sa stratégie de gestion intégrée visant à contrôler la propagation de l'agent pathogène Xylella fastidi-osa (XF), qui présente une grave menace pour l...
Programme: H2020-EU.3.2.
Record Number: 127662
Last updated on: 2017-03-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un ensemble de données de référence pour faire progresser la recherche sur l'héliosphère
S'ajoutant aux mesures in situ, l'imagerie en lumière visible de l'héliosphère a révolutionné l'étude du vent solaire. Exploitant cette avancée, des spécialistes européens de l'espace combinent leur expertise pour produire des catalogues uniques et améliorer nos connaissances ...
Programme: FP7-SPACE
Record Number: 128378
Last updated on: 2017-06-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Une découverte époustouflante de planètes similaires à la Terre révélées au monde
Le projet SPECULOOS financé par l'UE a permis de découvrir le système stellaire le plus incroyable jusqu'à présent puisque sept planètes de la taille de la Terre ont été récemment localisées en orbite autour de l'étoile TRAPPIST-1 située à proximité.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 127659
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Plus de lumière sur l'Univers primordial
La découverte de poussière stellaire brillante dans une galaxie éloignée permettrait aux astronomes de mieux connaître les caractéristiques de notre Univers primordial.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 127760
Last updated on: 2017-03-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Rompre le cycle de disparition de la forêt en Amazonie
Identifier les régions dont les forêts disparaissent à grande vitesse peut aider à préserver la biodiversité et à lutter contre le changement climatique, d'après des recherches menées avec le soutien de deux projets financés par l'UE.
Programme: FP7-ENVIRONMENT
Record Number: 127780
Last updated on: 2017-03-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-10-21
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę