Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (19911)
Wydarzenie (9394)

Dostawca treści

EC (29303)

Temat

Aspekty biznesowe (647)
Aspekty ekonomiczne (7515)
Automatyzacja (254)
Badania Naukowe (21010)
Bezpieczenstwo (3127)
Bezpieczeństwo (387)
Biopaliwa (215)
Biotechnologia (3712)
Biotechnologia medyczna (610)
Biotechnologia przemysłowa (100)
Biotechnologia rolna (198)
Budownictwo (1060)
Edukacja i szkolenie (5133)
Elektronika i mikroelektronika (2663)
Etyka badań (112)
Gospodarka odpadami (1568)
Informacje i media (6250)
Inne technologie (2321)
Inne zagadnienia dotyczace energii (2220)
Innowacja i transfer technologii (8034)
Inny (1)
Koordynacja i wspólpraca (15662)
Linie polityczne (9121)
Magazynowanie energii i transport energii (1487)
Matematyka i statystyka (1362)
Materialy referencyjne (1071)
Medycyna i zdrowie (7538)
Meteorologia (1941)
Metodologia zarządzania projektami (63)
Metody pomiarowe (1887)
Nanotechnologie i nanonauki (560)
Nauki biologiczne (5169)
Nauki fizyczne i inżynieria (1)
Nauki o ziemi (2442)
Nauki społeczne i humanistyczne (9443)
Ocena (3070)
Ochrona przed promieniowaniem (1068)
Ochrona srodowiska (6887)
Odnawialne zródla energii (2532)
Odpady radioaktywne (978)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (1143)
Oszczednosc energii (1843)
Paliwa kopalne (1494)
Prawa własności intelektualnej (60)
Prawodawstwo i przepisy (4361)
Produkcja przemyslowa (2738)
Prognozy (2677)
Programy finansowania (2)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (890)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (6661)
Robotyka (323)
Rolnictwo (2620)
Rozszczepienie jadra atomowego (1323)
Rozwój regionalny (3005)
Standardy (1627)
Synteza jadrowa (1279)
Technologia kosmiczna (2425)
Technologia materialowa (2233)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (2002)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (83)
Technologie sieciowe (591)
Telekomunikacja (3297)
Transport (2735)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (403)
Wodór i ogniwa paliwowe (82)
Zasoby morza i rybolówstwo (2462)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (296)
Zatrudnienie (171)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (1175)
Zrównoważony rozwój (836)
Zywnosc (2783)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (109)
EAEC-FUSION 12C (20)
EAEC-FWP-EAEC 1C (8)
EAEC-FWP-EAEC 2C (28)
EAEC-JRC-RES 10C (13)
EAEC-NFS 2 (26)
ECSC-COALRES 7C (20)
ECSC-ERGONOM 5C (1)
ECSC-ERGONOM 6C (2)
ECSC-MEDRES 5C (2)
ECSC-MINEHYG 6C (1)
ECSC-MINESAFE 2C (1)
ECSC-STEEL C (15)
ECSC-STEELRES 8C (1)
ECSC-WORKENV 5C (2)
ECSC-WORKSAFE C (2)
EMP-ADAPT (11)
EMP-ADAPT-BIS (2)
EMP-BARCELONA 2002C (1)
EMP-EMPLOYMENT (2)
EMP-HORIZON 2 (1)
EMP-INTEGRA (1)
EMP-NOW 2 (1)
EMP-SME (6)
EMP-YOUTHSTART (1)
ENG-ALTENER 1 (8)
ENG-ALTENER 2 (38)
ENG-CARNOT (3)
ENG-ENERGY-FP C (14)
ENG-ETAP (2)
ENG-SAVE 2 (34)
ENG-SURE (2)
ENG-SYNERGY 2 (3)
ENG-THERMIE 2 (17)
ENV-ECCP (1)
ENV-EEA (6)
ENV-ENVAP 5C (12)
ENV-ENVNGO C (2)
ENV-ENVSTAT C (1)
ENV-LIFE 2 (30)
ENV-LIFE 3 (12)
ET-ARIANE (11)
ET-ERASMUS (4)
ET-KALEIDOSCOPE (10)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (59)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (42)
ET-SOCRATES 1 (54)
ET-SOCRATES 2 (27)
ET-TEMPUS 1 (1)
ET-TEMPUS 2 (9)
ET-TEMPUS 3 (9)
ET-YFE 3C (23)
ET-YOUTH C (3)
FP1-BRITE (1)
FP1-CLIMAT 3C (2)
FP1-ENVIRO 4C (1)
FP1-ESPRIT 1 (1)
FP1-EURAM (1)
FP1-RADWASTOM 3C (1)
FP2-BRIDGE (2)
FP2-BRITE/EURAM 1 (3)
FP2-DOSES (1)
FP2-ECLAIR (5)
FP2-ESPRIT 2 (5)
FP2-EURET (2)
FP2-FLAIR (3)
FP2-FOREST (2)
FP2-FRAMEWORK 2C (3)
FP2-JOULE 1 (1)
FP2-MATREC C (2)
FP2-MHR 4C (1)
FP2-RACE 1 (1)
FP2-RADPROT 7C (2)
FP2-RADWASTOM 4C (1)
FP2-SPEAR (1)
FP2-STD 2 (1)
FP2-STEP (4)
FP3-AIR (13)
FP3-BIOMED 1 (1)
FP3-BIOTECH 1 (3)
FP3-BRITE/EURAM 2 (7)
FP3-CRAFT (30)
FP3-DRIVE 2 (1)
FP3-ENV 1C (6)
FP3-ESPRIT 3 (6)
FP3-FRAMEWORK 3C (8)
FP3-FUSION 11C (1)
FP3-HCM (14)
FP3-JOULE 2 (7)
FP3-LIBRARIES (4)
FP3-LRE (2)
FP3-MAST 2 (8)
FP3-MAT (5)
FP3-NFS 1 (4)
FP3-RACE 2 (2)
FP3-RENA (1)
FP3-STD 3 (4)
FP3-TELEMATICS 1C (4)
FP3-VALUE 2 (1)
FP4 (113)
FP4-ACTS (98)
FP4-BIOMED 2 (42)
FP4-BIOTECH 2 (94)
FP4-BRITE/EURAM 3 (97)
FP4-BSE C (2)
FP4-ENV 2C (153)
FP4-ESPRIT 4 (183)
FP4-ESSI 2 (10)
FP4-FAIR (69)
FP4-INCO (38)
FP4-INCO-COPERNICUS (27)
FP4-INCO-DC (12)
FP4-INNOVATION (326)
FP4-JOULE/THERMIE (55)
FP4-JRC-CEO 2C (57)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (3)
FP4-JRC-MEASTEST 2C (2)
FP4-JRC-RES 9C (42)
FP4-MAST 3 (82)
FP4-NNE-JOULE C (10)
FP4-NNE-THERMIE C (19)
FP4-SMT (61)
FP4-TELEMATICS 2C (223)
FP4-TMR (87)
FP4-TRANSPORT (46)
FP4-TSER (27)
FP4-TSME C (18)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.4.
H2020-EU.5.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
HS-DRUGS C (6)
HS-EDMC (1)
HS-EURAIDS 2C (9)
HS-EURCAN 3C (9)
HS-HEALTH C (3)
HS-HEALTHMON C (1)
HS-SAFE (3)
HS-TIDE 1 (4)
HS-WOHESAFE 4C (1)
IC-AL-INVEST (4)
IC-ALFA (2)
IC-ALURE (5)
IC-ASIA-INVEST (2)
IC-AVICENNE (1)
IC-COST (90)
IC-EDUCOOP-CAN C (2)
IC-EDUCOOP-USA C (3)
IC-ENVDC C (1)
IC-EUREKA (44)
IC-IMS (6)
IC-INTAS (15)
IC-ISC C (2)
IC-ISTC (5)
IC-MEDA (17)
IC-PECO/COPERNICUS (3)
IC-PHARE (67)
IC-SCICOOP-AUS C (2)
IC-SCICOOP-CAN C (1)
IC-SCICOOP-SA C (6)
IC-SCICOOP-USA C (4)
IC-STCU (3)
IC-SYNERGY 1 (18)
IC-TACIS 2 (4)
IC-TACIS 3 (62)
IS-ECONTENT (62)
IS-EEUROPE 2005 (1)
IS-G7-HERITAGE C (1)
IS-G7-MARIS C (2)
IS-G7-SME C (3)
IS-HDTV C (1)
IS-IDA (31)
IS-IMPACT 2 (4)
IS-INFO2000 (90)
IS-INFORMATION SOCIETY (3)
IS-INFOSEC (5)
IS-ISIS (3)
IS-ISPO (53)
IS-MLIS (36)
IS-RISO C (8)
IS-TEN-ISDN (4)
IS-TEN-TELECOM C (52)
JRC-ENDWEL C (1)
JRC-ENVPROT 5C (1)
JRC-HFR 6C (2)
JRC-HFR 7C (4)
JRC-REACTSAFE 6C (1)
JRC-RES 8C (1)
JRC-SAFEFM 7C (1)
OTH-DISEASE C (4)
OTH-EIT (51)
OTH-ERA (1009)
OTH-ESFRI (10)
OTH-EUROPARTENARIAT (12)
OTH-GALILEO (19)
OTH-GRA C (3)
OTH-INJURY-PREV C (1)
OTH-INTERPRISE (22)
OTH-LISBON STRATEGY (81)
OTH-MEDIA + (3)
OTH-MEDIA 1 (1)
OTH-MEDIA 2 (35)
OTH-RAPHAEL (13)
OTH-SECURITY (31)
OTH-SMEAP 3C (26)
OTH-STAT 2C (15)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (58)
OTH-TEN-ENERGY C (16)
OTH-TEN-TRANSPORT C (33)
PRE-RADWASTOM 2C (1)
PRE-STD 1 (1)
REG-ERDF-CULTURE C (1)
REG-ERDF-EIRC C (3)
REG-ERDF-INNOVATION C (3)
REG-ERDF-ITT C (5)
REG-ERDF-JOBS C (1)
REG-ERDF-TERRA C (3)
REG-ERDF-UPP C (2)
REG-INTEREG 3C (1)
REG-INTERREG 2 (10)
REG-INTERREG 2 C (7)
REG-INTERREG 3 (9)
REG-KNOWREG (13)
REG-KONVER 2 (2)
REG-LEADER 2 (3)
REG-RECHAR 2 (1)
REG-RECITE 2 (1)
REG-REGIS 2 (1)
REG-RESIDER 2 (2)
REG-RETEX (1)
REG-URBAN (7)
SOC-POLLUTION C (3)

Kraj

Afganistan (1)
Albania (10)
Algieria (10)
Andora (4)
Angola (1)
Antarktyda (14)
Arabia Saudyjska (7)
Argentyna (39)
Armenia (11)
Australia (149)
Austria (726)
Azerbejdżan (7)
Bahrajn (1)
Bangladesz (6)
Barbados (1)
Belgia (1633)
Benin (1)
Bermudy (1)
Białoruś (10)
Boliwia (3)
Botswana (2)
Bośnia i Hercegowina (11)
Brazylia (50)
Burkina Faso (3)
Bułgaria (202)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (2)
Chile (45)
Chiny (178)
Chorwacja (141)
Cypr (193)
Czad (1)
Czarnogóra (3)
Dania (620)
Demokratyczna Republika Konga (2)
Egipt (35)
Ekwador (9)
Estonia (242)
Etiopia (7)
Filipiny (9)
Finlandia (621)
Francja (1981)
Gabon (4)
Gambia (4)
Ghana (6)
Grecja (706)
Grenlandia (1)
Gruzja (18)
Gujana (2)
Gujana Francuska (1)
Gwadelupa (2)
Gwatemala (1)
Gwinea (2)
Gwinea Bissau (1)
Haiti (3)
Hiszpania (1426)
Hongkong (8)
Indie (94)
Indonezja (13)
Irak (1)
Iran (3)
Irlandia (490)
Islandia (54)
Izrael (152)
Japonia (182)
Jemen (1)
Jordania (19)
Kajmany (1)
Kambodża (4)
Kamerun (4)
Kanada (173)
Katar (1)
Kazachstan (14)
Kenia (8)
Kirgistan (7)
Kolumbia (9)
Kongo (4)
Korea Południowa (61)
Korea Północna (4)
Kostaryka (6)
Kuba (2)
Kuwejt (1)
Laos (1)
Liban (14)
Liberia (1)
Libia (2)
Liechtenstein (6)
Litwa (209)
Luksemburg (248)
Madagaskar (2)
Makau (3)
Malawi (3)
Malediwy (1)
Malezja (17)
Mali (4)
Malta (171)
Maroko (28)
Mauretania (1)
Meksyk (20)
Mjanma/Birma (3)
Monako (8)
Mongolia (4)
Montserrat (2)
Mozambik (6)
Mołdawia (9)
Namibia (6)
Nepal (4)
Niderlandy (1135)
Niemcy (2626)
Niger (2)
Nigeria (7)
Norwegia (270)
Nowa Kaledonia (2)
Nowa Zelandia (40)
Oman (2)
Pakistan (7)
Palestyna (3)
Panama (3)
Papua-Nowa Gwinea (2)
Paragwaj (1)
Peru (13)
Polska (495)
Portoryko (2)
Portugalia (531)
Republika Czeska (413)
Republika Południowej Afryki (70)
Republika Zielonego Przylądka (1)
Republika Środkowoafrykańska (1)
Reunion (1)
Rosja (166)
Rumunia (242)
Rwanda (2)
Senegal (8)
Serbia (16)
Sierra Leone (3)
Singapur (28)
Somalia (2)
Sri Lanka (1)
Stany Zjednoczone (947)
Stolica Apostolska (2)
Sudan (4)
Surinam (1)
Syria (12)
Szwajcaria (483)
Szwecja (943)
Słowacja (200)
Słowenia (270)
Tadżykistan (6)
Tajlandia (16)
Tajwan (16)
Tanzania (12)
Togo (1)
Tunezja (24)
Turcja (189)
Turkmenistan (4)
Uganda (9)
Ukraina (38)
Urugwaj (1)
Uzbekistan (6)
Wenezuela (4)
Wietnam (13)
Wybrzeże Kości Słoniowej (2)
Wyspy Owcze (3)
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (1)
Węgry (396)
Włochy (1562)
Zambia (3)
Zjednoczone Emiraty Arabskie (4)
Zjednoczone Królestwo (361)
Łotwa (198)

Advanced search

Results 1 - 10 of 29305
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
SEA CHANGE e RESPONSEABLE uniscono le forze per massimizzare l’impatto della competenza scientifica relativa agli oceani
SEA CHANGE e RESPONSEABLE – due nuovi progetti di Orizzonte 2020 – hanno recentemente tenuto un incontro di inaugurazione congiunto, che ha segnato l’inizio di una stretta collaborazione volta a migliorare la competenza scientifica relativa all’oceano.
Programme: H2020
Record Number: 123122
Last updated on: 2015-05-29
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
'Notevole' approccio pionieristico di un progetto dell'UE per affrontare la sfida della sicurezza alimentare
Una popolazione globale in costante crescita significa un rapido aumento della domanda di beni quali l'acqua e i terreni, fino all'energia e ai prodotti alimentari. Tuttavia, a causa di una combinazione di fattori, che vanno dalle pratiche agricole non sostenibili ai cambi...
Record Number: 36482
Last updated on: 2014-03-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-04-13, Data zakończenia: 2016-04-13
Il progetto SEA-ON-A-CHIP finanziato dall’UE terrà il suo secondo incontro sugli avanzamenti il 13 aprile 2016 a Ferrara, Italia.
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 142731
Last updated on: 2016-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nuovi strumenti per rendere più preciso il monitoraggio della biodiversità
Un progetto finanziato dall’UE ha creato una serie di strumenti per dare un quadro più preciso della biodiversità attuale, contribuendo all’impegno per una gestione sostenibile delle risorse naturali.
Programme: FP7-ENVIRONMENT
Record Number: 127819
Last updated on: 2017-03-22
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Togliere la radioattività dai rifiuti nucleari
Basandosi su precedenti risultati della ricerca finanziata dall’UE sull’uranio, i ricercatori hanno determinato un possibile approccio per rimuovere in sicurezza elementi radioattivi dai rifiuti nucleari.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 127799
Last updated on: 2017-03-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Proteggere gli ulivi da malattie mortali
Il progetto XF-ACTORS, finanziato dall’UE, ha recentemente pubblicato una relazione sul lavoro di modellazione della malattia, fondamentale per la strategia di gestione integrata per controllare la diffusione del patogeno Xylella fastidiosa (XF), che rappresenta un grave risch...
Programme: H2020-EU.3.2.
Record Number: 127662
Last updated on: 2017-03-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un set di dati di riferimento per promuovere la ricerca sull’eliosfera
Grazie alla possibilità di eseguire misurazioni in situ, le immagini in luce visibile dell’eliosfera hanno rivoluzionato lo studio del vento solare. Partendo da questi risultati, gli scienziati spaziali europei stanno unendo le forze per creare preziosi cataloghi e analizzare ...
Programme: FP7-SPACE
Record Number: 128378
Last updated on: 2017-06-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Sbalorditiva scoperta di nuovi pianeti simili alla Terra
Il progetto SPECULOOS, finanziato dall’UE, ha aiutato a trovare un nuovo incredibile sistema stellare formato da sette pianeti grandi quanto la Terra, che sono stati recentemente visti orbitare attorno alla vicina stella TRAPPIST-1.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 127659
Last updated on: 2017-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Si è accesa una lampadina riguardante l’universo primordiale
La scoperta di polvere di stelle brillante in una galassia distante potrebbe fare maggiore luce per gli astronomi sulle caratteristiche del nostro universo primordiale.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 127760
Last updated on: 2017-03-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Spezzare il ciclo della deforestazione nella foresta amazzonica
Secondo una ricerca effettuata con il supporto di due progetti finanziati dall’UE, l’identificazione delle regioni in cui la deforestazione si auto-amplifica può aiutare a conservare la biodiversità, favorendo così la mitigazione del cambiamento climatico.
Programme: FP7-ENVIRONMENT
Record Number: 127780
Last updated on: 2017-03-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-10-21
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę