Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (19948)
Wydarzenie (9401)

Dostawca treści

EC (29347)

Temat

Aspekty biznesowe (649)
Aspekty ekonomiczne (7515)
Automatyzacja (254)
Badania Naukowe (21047)
Bezpieczenstwo (3128)
Bezpieczeństwo (387)
Biopaliwa (215)
Biotechnologia (3714)
Biotechnologia medyczna (611)
Biotechnologia przemysłowa (101)
Biotechnologia rolna (202)
Budownictwo (1065)
Edukacja i szkolenie (5138)
Elektronika i mikroelektronika (2673)
Etyka badań (112)
Gospodarka odpadami (1568)
Informacje i media (6253)
Inne technologie (2325)
Inne zagadnienia dotyczace energii (2220)
Innowacja i transfer technologii (8035)
Inny (1)
Koordynacja i wspólpraca (15665)
Linie polityczne (9128)
Magazynowanie energii i transport energii (1487)
Matematyka i statystyka (1362)
Materialy referencyjne (1071)
Medycyna i zdrowie (7556)
Meteorologia (1942)
Metodologia zarządzania projektami (63)
Metody pomiarowe (1891)
Nanotechnologie i nanonauki (572)
Nauki biologiczne (5182)
Nauki fizyczne i inżynieria (1)
Nauki o ziemi (2449)
Nauki społeczne i humanistyczne (9457)
Ocena (3070)
Ochrona przed promieniowaniem (1068)
Ochrona srodowiska (6908)
Odnawialne zródla energii (2535)
Odpady radioaktywne (978)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (1151)
Oszczednosc energii (1848)
Paliwa kopalne (1494)
Prawa własności intelektualnej (60)
Prawodawstwo i przepisy (4363)
Produkcja przemyslowa (2746)
Prognozy (2677)
Programy finansowania (2)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (894)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (6673)
Robotyka (326)
Rolnictwo (2628)
Rozszczepienie jadra atomowego (1323)
Rozwój regionalny (3005)
Standardy (1627)
Synteza jadrowa (1279)
Technologia kosmiczna (2425)
Technologia materialowa (2241)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (2014)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (83)
Technologie sieciowe (595)
Telekomunikacja (3299)
Transport (2737)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (410)
Wodór i ogniwa paliwowe (83)
Zasoby morza i rybolówstwo (2467)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (297)
Zatrudnienie (171)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (1179)
Zrównoważony rozwój (839)
Zywnosc (2788)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (109)
EAEC-FUSION 12C (20)
EAEC-FWP-EAEC 1C (8)
EAEC-FWP-EAEC 2C (28)
EAEC-JRC-RES 10C (13)
EAEC-NFS 2 (26)
ECSC-COALRES 7C (20)
ECSC-ERGONOM 5C (1)
ECSC-ERGONOM 6C (2)
ECSC-MEDRES 5C (2)
ECSC-MINEHYG 6C (1)
ECSC-MINESAFE 2C (1)
ECSC-STEEL C (15)
ECSC-STEELRES 8C (1)
ECSC-WORKENV 5C (2)
ECSC-WORKSAFE C (2)
EMP-ADAPT (11)
EMP-ADAPT-BIS (2)
EMP-BARCELONA 2002C (1)
EMP-EMPLOYMENT (2)
EMP-HORIZON 2 (1)
EMP-INTEGRA (1)
EMP-NOW 2 (1)
EMP-SME (6)
EMP-YOUTHSTART (1)
ENG-ALTENER 1 (8)
ENG-ALTENER 2 (38)
ENG-CARNOT (3)
ENG-ENERGY-FP C (14)
ENG-ETAP (2)
ENG-SAVE 2 (34)
ENG-SURE (2)
ENG-SYNERGY 2 (3)
ENG-THERMIE 2 (17)
ENV-ECCP (1)
ENV-EEA (6)
ENV-ENVAP 5C (12)
ENV-ENVNGO C (2)
ENV-ENVSTAT C (1)
ENV-LIFE 2 (30)
ENV-LIFE 3 (12)
ET-ARIANE (11)
ET-ERASMUS (4)
ET-KALEIDOSCOPE (10)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (59)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (42)
ET-SOCRATES 1 (54)
ET-SOCRATES 2 (27)
ET-TEMPUS 1 (1)
ET-TEMPUS 2 (9)
ET-TEMPUS 3 (9)
ET-YFE 3C (23)
ET-YOUTH C (3)
FP1-BRITE (1)
FP1-CLIMAT 3C (2)
FP1-ENVIRO 4C (1)
FP1-ESPRIT 1 (1)
FP1-EURAM (1)
FP1-RADWASTOM 3C (1)
FP2-BRIDGE (2)
FP2-BRITE/EURAM 1 (3)
FP2-DOSES (1)
FP2-ECLAIR (5)
FP2-ESPRIT 2 (5)
FP2-EURET (2)
FP2-FLAIR (3)
FP2-FOREST (2)
FP2-FRAMEWORK 2C (3)
FP2-JOULE 1 (1)
FP2-MATREC C (2)
FP2-MHR 4C (1)
FP2-RACE 1 (1)
FP2-RADPROT 7C (2)
FP2-RADWASTOM 4C (1)
FP2-SPEAR (1)
FP2-STD 2 (1)
FP2-STEP (4)
FP3-AIR (13)
FP3-BIOMED 1 (1)
FP3-BIOTECH 1 (3)
FP3-BRITE/EURAM 2 (7)
FP3-CRAFT (30)
FP3-DRIVE 2 (1)
FP3-ENV 1C (6)
FP3-ESPRIT 3 (6)
FP3-FRAMEWORK 3C (8)
FP3-FUSION 11C (1)
FP3-HCM (14)
FP3-JOULE 2 (7)
FP3-LIBRARIES (4)
FP3-LRE (2)
FP3-MAST 2 (8)
FP3-MAT (5)
FP3-NFS 1 (4)
FP3-RACE 2 (2)
FP3-RENA (1)
FP3-STD 3 (4)
FP3-TELEMATICS 1C (4)
FP3-VALUE 2 (1)
FP4 (113)
FP4-ACTS (98)
FP4-BIOMED 2 (42)
FP4-BIOTECH 2 (94)
FP4-BRITE/EURAM 3 (97)
FP4-BSE C (2)
FP4-ENV 2C (153)
FP4-ESPRIT 4 (183)
FP4-ESSI 2 (10)
FP4-FAIR (69)
FP4-INCO (38)
FP4-INCO-COPERNICUS (27)
FP4-INCO-DC (12)
FP4-INNOVATION (326)
FP4-JOULE/THERMIE (55)
FP4-JRC-CEO 2C (57)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (3)
FP4-JRC-MEASTEST 2C (2)
FP4-JRC-RES 9C (42)
FP4-MAST 3 (82)
FP4-NNE-JOULE C (10)
FP4-NNE-THERMIE C (19)
FP4-SMT (61)
FP4-TELEMATICS 2C (223)
FP4-TMR (87)
FP4-TRANSPORT (46)
FP4-TSER (27)
FP4-TSME C (18)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.4.
H2020-EU.5.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
HS-DRUGS C (6)
HS-EDMC (1)
HS-EURAIDS 2C (9)
HS-EURCAN 3C (9)
HS-HEALTH C (3)
HS-HEALTHMON C (1)
HS-SAFE (3)
HS-TIDE 1 (4)
HS-WOHESAFE 4C (1)
IC-AL-INVEST (4)
IC-ALFA (2)
IC-ALURE (5)
IC-ASIA-INVEST (2)
IC-AVICENNE (1)
IC-COST (90)
IC-EDUCOOP-CAN C (2)
IC-EDUCOOP-USA C (3)
IC-ENVDC C (1)
IC-EUREKA (44)
IC-IMS (6)
IC-INTAS (15)
IC-ISC C (2)
IC-ISTC (5)
IC-MEDA (17)
IC-PECO/COPERNICUS (3)
IC-PHARE (67)
IC-SCICOOP-AUS C (2)
IC-SCICOOP-CAN C (1)
IC-SCICOOP-SA C (6)
IC-SCICOOP-USA C (4)
IC-STCU (3)
IC-SYNERGY 1 (18)
IC-TACIS 2 (4)
IC-TACIS 3 (62)
IS-ECONTENT (62)
IS-EEUROPE 2005 (1)
IS-G7-HERITAGE C (1)
IS-G7-MARIS C (2)
IS-G7-SME C (3)
IS-HDTV C (1)
IS-IDA (31)
IS-IMPACT 2 (4)
IS-INFO2000 (90)
IS-INFORMATION SOCIETY (3)
IS-INFOSEC (5)
IS-ISIS (3)
IS-ISPO (53)
IS-MLIS (36)
IS-RISO C (8)
IS-TEN-ISDN (4)
IS-TEN-TELECOM C (52)
JRC-ENDWEL C (1)
JRC-ENVPROT 5C (1)
JRC-HFR 6C (2)
JRC-HFR 7C (4)
JRC-REACTSAFE 6C (1)
JRC-RES 8C (1)
JRC-SAFEFM 7C (1)
OTH-DISEASE C (4)
OTH-EIT (51)
OTH-ERA (1009)
OTH-ESFRI (10)
OTH-EUROPARTENARIAT (12)
OTH-GALILEO (19)
OTH-GRA C (3)
OTH-INJURY-PREV C (1)
OTH-INTERPRISE (22)
OTH-LISBON STRATEGY (81)
OTH-MEDIA + (3)
OTH-MEDIA 1 (1)
OTH-MEDIA 2 (35)
OTH-RAPHAEL (13)
OTH-SECURITY (31)
OTH-SMEAP 3C (26)
OTH-STAT 2C (15)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (58)
OTH-TEN-ENERGY C (16)
OTH-TEN-TRANSPORT C (33)
PRE-RADWASTOM 2C (1)
PRE-STD 1 (1)
REG-ERDF-CULTURE C (1)
REG-ERDF-EIRC C (3)
REG-ERDF-INNOVATION C (3)
REG-ERDF-ITT C (5)
REG-ERDF-JOBS C (1)
REG-ERDF-TERRA C (3)
REG-ERDF-UPP C (2)
REG-INTEREG 3C (1)
REG-INTERREG 2 (10)
REG-INTERREG 2 C (7)
REG-INTERREG 3 (9)
REG-KNOWREG (13)
REG-KONVER 2 (2)
REG-LEADER 2 (3)
REG-RECHAR 2 (1)
REG-RECITE 2 (1)
REG-REGIS 2 (1)
REG-RESIDER 2 (2)
REG-RETEX (1)
REG-URBAN (7)
SOC-POLLUTION C (3)

Kraj

Afganistan (1)
Albania (10)
Algieria (10)
Andora (4)
Angola (1)
Antarktyda (14)
Arabia Saudyjska (7)
Argentyna (39)
Armenia (11)
Australia (149)
Austria (734)
Azerbejdżan (7)
Bahrajn (1)
Bangladesz (6)
Barbados (1)
Belgia (1643)
Benin (1)
Bermudy (1)
Białoruś (10)
Boliwia (3)
Botswana (2)
Bośnia i Hercegowina (11)
Brazylia (50)
Burkina Faso (3)
Bułgaria (209)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (2)
Chile (45)
Chiny (179)
Chorwacja (148)
Cypr (200)
Czad (1)
Czarnogóra (3)
Dania (627)
Demokratyczna Republika Konga (2)
Egipt (35)
Ekwador (9)
Estonia (249)
Etiopia (7)
Filipiny (9)
Finlandia (628)
Francja (1990)
Gabon (4)
Gambia (4)
Ghana (6)
Grecja (715)
Grenlandia (1)
Gruzja (18)
Gujana (2)
Gujana Francuska (1)
Gwadelupa (2)
Gwatemala (1)
Gwinea (2)
Gwinea Bissau (1)
Haiti (3)
Hiszpania (1437)
Hongkong (8)
Indie (94)
Indonezja (14)
Irak (1)
Iran (3)
Irlandia (497)
Islandia (54)
Izrael (152)
Japonia (182)
Jemen (1)
Jordania (19)
Kajmany (1)
Kambodża (4)
Kamerun (4)
Kanada (174)
Katar (1)
Kazachstan (14)
Kenia (8)
Kirgistan (7)
Kolumbia (9)
Kongo (4)
Korea Południowa (61)
Korea Północna (4)
Kostaryka (6)
Kuba (2)
Kuwejt (1)
Laos (1)
Liban (14)
Liberia (1)
Libia (2)
Liechtenstein (6)
Litwa (216)
Luksemburg (255)
Madagaskar (2)
Makau (3)
Malawi (3)
Malediwy (1)
Malezja (17)
Mali (4)
Malta (178)
Maroko (28)
Mauretania (1)
Meksyk (20)
Mjanma/Birma (3)
Monako (8)
Mongolia (4)
Montserrat (2)
Mozambik (6)
Mołdawia (9)
Namibia (6)
Nepal (4)
Niderlandy (1145)
Niemcy (2639)
Niger (2)
Nigeria (7)
Norwegia (270)
Nowa Kaledonia (2)
Nowa Zelandia (40)
Oman (2)
Pakistan (7)
Palestyna (3)
Panama (3)
Papua-Nowa Gwinea (2)
Paragwaj (1)
Peru (13)
Polska (502)
Portoryko (2)
Portugalia (538)
Republika Czeska (421)
Republika Południowej Afryki (70)
Republika Zielonego Przylądka (1)
Republika Środkowoafrykańska (1)
Reunion (1)
Rosja (166)
Rumunia (249)
Rwanda (2)
Senegal (8)
Serbia (16)
Sierra Leone (3)
Singapur (28)
Somalia (2)
Sri Lanka (1)
Stany Zjednoczone (950)
Stolica Apostolska (2)
Sudan (4)
Surinam (1)
Syria (12)
Szwajcaria (483)
Szwecja (951)
Słowacja (207)
Słowenia (277)
Tadżykistan (6)
Tajlandia (16)
Tajwan (16)
Tanzania (12)
Togo (1)
Tunezja (24)
Turcja (189)
Turkmenistan (4)
Uganda (9)
Ukraina (38)
Urugwaj (1)
Uzbekistan (6)
Wenezuela (4)
Wietnam (13)
Wybrzeże Kości Słoniowej (2)
Wyspy Owcze (3)
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (1)
Węgry (403)
Włochy (1571)
Zambia (3)
Zjednoczone Emiraty Arabskie (4)
Zjednoczone Królestwo (377)
Łotwa (205)

Advanced search

Results 1 - 10 of 29349
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Orizzonte 2020: Sostenere i PNC e chi fa domanda per ottenere dei finanziamenti nel campo dell’energia
Alla recente conferenza Settimana europea dell’energia sostenibile (EUSEW) a Bruxelles, i membri del team del progetto C-ENERGY 2020 hanno presentato i progressi fatti nel campo dell’energia nell’ambito di Orizzonte 2020 e le principali opportunità e strumenti a disposizione d...
Programme: H2020-EU.3.3.
Record Number: 123485
Last updated on: 2015-07-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-09-20, Data zakończenia: 2017-09-21
Il progetto HNN 2.0 (Health NCP Net 2.0) organizza un corso di formazione per i PCN per la salute a Zagabria, Croazia, il 20 e 21 settembre 2017.
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 145454
Last updated on: 2017-06-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-12-07, Data zakończenia: 2017-12-07
Il progetto HEALTH-NCP-NET 2.0, finanziato dall’UE, organizza un evento di partenariato a Bruxelles, Belgio, il 7 dicembre 2017.
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 145560
Last updated on: 2017-11-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-04-24, Data zakończenia: 2017-04-24
Il progetto EQUIP, finanziato dall’UE, terrà un evento di presentazione a Bruxelles, Belgio, il 24 aprile 2017.
Programme: FP7-SSH
Record Number: 144280
Last updated on: 2017-02-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Su gli atomi! Un sistema quantistico riscaldato può essere usato come sonda universale per gli stati esotici della materia
La quantizzazione (atto o processo del dividere) è il processo di conversione di un segnale a valori continui o diversamente grandi in uno a valori discreti. La scoperta di quantità quantizzate è stata spesso associata a una rivoluzione della nostra comprensione delle leggi de...
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128568
Last updated on: 2017-09-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-02-07, Data zakończenia: 2017-02-09
Cinque progetti finanziato dall’UE – NANOSOLUTIONS, GUIDENANO, SUN, NANOMILE e ENANOMAPPER – terranno una conferenza congiunta a Malaga, Spagna, dal 7 al 9 febbraio 2017.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 143763
Last updated on: 2016-09-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2015-11-04, Data zakończenia: 2015-11-06
La conferenza CompNanoTox2015 si terrà dal 4 al 6 novembre 2015 a Malaga, Spagna.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 142051
Last updated on: 2015-09-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Scambiare in vivo con in silico: un nuovo approccio per la valutazione della nanotossicità
Il prof. Robert Rallo, coordinatore del progetto MODERN, spiega il nuovo approccio usato da questa iniziativa per la valutazione della nanotossicità, che potrebbe contribuire a portarci verso un’adozione più ampia dei metodi in silico.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 124203
Last updated on: 2015-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una nuova tecnologia per monitorare gli effetti degli inquinanti atmosferici
Avete mai visto gli indicatori del livello di inquinamento esposti nelle grandi città europee? Il progetto EXPOSOMICS sta tentando di renderli obsoleti, con una tecnologia che non solo determinerà l'impatto dell'esposizione all'inquinante sulla nostra salute, ma potrebbe finir...
Record Number: 36546
Last updated on: 2014-05-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Stimolare creatività e innovazione oltre i confini
Ricercatori di diversi paesi europei hanno risposto all'invito congiunto dell'ERA-NET HERA JRP - CE (Umanistica nello Spazio europeo della ricerca - Programma di ricerca congiunto - Incontri culturali) per esaminare come gli incontri culturali possono contribuire a farci capir...
Programme: FP7-SSH
Record Number: 35867
Last updated on: 2013-07-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-12-15
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę