Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (19816)
Wydarzenie (9380)

Dostawca treści

EC (29194)

Temat

Aspekty biznesowe (644)
Aspekty ekonomiczne (7510)
Automatyzacja (240)
Badania Naukowe (20888)
Bezpieczenstwo (3118)
Bezpieczeństwo (382)
Biopaliwa (215)
Biotechnologia (3704)
Biotechnologia medyczna (596)
Biotechnologia przemysłowa (99)
Biotechnologia rolna (196)
Budownictwo (1056)
Edukacja i szkolenie (5131)
Elektronika i mikroelektronika (2637)
Etyka badań (110)
Gospodarka odpadami (1565)
Informacje i media (6239)
Inne technologie (2316)
Inne zagadnienia dotyczace energii (2218)
Innowacja i transfer technologii (8029)
Inny (1)
Koordynacja i wspólpraca (15655)
Linie polityczne (9094)
Magazynowanie energii i transport energii (1478)
Matematyka i statystyka (1360)
Materialy referencyjne (1071)
Medycyna i zdrowie (7459)
Meteorologia (1920)
Metodologia zarządzania projektami (61)
Metody pomiarowe (1885)
Nanotechnologie i nanonauki (540)
Nauki biologiczne (5111)
Nauki o ziemi (2425)
Nauki społeczne i humanistyczne (9396)
Ocena (3064)
Ochrona przed promieniowaniem (1068)
Ochrona srodowiska (6858)
Odnawialne zródla energii (2523)
Odpady radioaktywne (977)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (1122)
Oszczednosc energii (1840)
Paliwa kopalne (1492)
Prawa własności intelektualnej (60)
Prawodawstwo i przepisy (4356)
Produkcja przemyslowa (2724)
Prognozy (2676)
Programy finansowania (2)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (883)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (6640)
Robotyka (304)
Rolnictwo (2596)
Rozszczepienie jadra atomowego (1322)
Rozwój regionalny (3000)
Standardy (1627)
Synteza jadrowa (1279)
Technologia kosmiczna (2424)
Technologia materialowa (2205)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (1974)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (81)
Technologie sieciowe (587)
Telekomunikacja (3291)
Transport (2722)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (394)
Wodór i ogniwa paliwowe (79)
Zasoby morza i rybolówstwo (2451)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (286)
Zatrudnienie (171)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (1155)
Zrównoważony rozwój (826)
Zywnosc (2764)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (109)
EAEC-FUSION 12C (20)
EAEC-FWP-EAEC 1C (8)
EAEC-FWP-EAEC 2C (28)
EAEC-JRC-RES 10C (13)
EAEC-NFS 2 (26)
ECSC-COALRES 7C (20)
ECSC-ERGONOM 5C (1)
ECSC-ERGONOM 6C (2)
ECSC-MEDRES 5C (2)
ECSC-MINEHYG 6C (1)
ECSC-MINESAFE 2C (1)
ECSC-STEEL C (15)
ECSC-STEELRES 8C (1)
ECSC-WORKENV 5C (2)
ECSC-WORKSAFE C (2)
EMP-ADAPT (11)
EMP-ADAPT-BIS (2)
EMP-BARCELONA 2002C (1)
EMP-EMPLOYMENT (2)
EMP-HORIZON 2 (1)
EMP-INTEGRA (1)
EMP-NOW 2 (1)
EMP-SME (6)
EMP-YOUTHSTART (1)
ENG-ALTENER 1 (8)
ENG-ALTENER 2 (38)
ENG-CARNOT (3)
ENG-ENERGY-FP C (14)
ENG-ETAP (2)
ENG-SAVE 2 (34)
ENG-SURE (2)
ENG-SYNERGY 2 (3)
ENG-THERMIE 2 (17)
ENV-ECCP (1)
ENV-EEA (6)
ENV-ENVAP 5C (12)
ENV-ENVNGO C (2)
ENV-ENVSTAT C (1)
ENV-LIFE 2 (30)
ENV-LIFE 3 (12)
ET-ARIANE (11)
ET-ERASMUS (4)
ET-KALEIDOSCOPE (10)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (59)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (42)
ET-SOCRATES 1 (54)
ET-SOCRATES 2 (27)
ET-TEMPUS 1 (1)
ET-TEMPUS 2 (9)
ET-TEMPUS 3 (9)
ET-YFE 3C (23)
ET-YOUTH C (3)
FP1-BRITE (1)
FP1-CLIMAT 3C (2)
FP1-ENVIRO 4C (1)
FP1-ESPRIT 1 (1)
FP1-EURAM (1)
FP1-RADWASTOM 3C (1)
FP2-BRIDGE (2)
FP2-BRITE/EURAM 1 (3)
FP2-DOSES (1)
FP2-ECLAIR (5)
FP2-ESPRIT 2 (5)
FP2-EURET (2)
FP2-FLAIR (3)
FP2-FOREST (2)
FP2-FRAMEWORK 2C (3)
FP2-JOULE 1 (1)
FP2-MATREC C (2)
FP2-MHR 4C (1)
FP2-RACE 1 (1)
FP2-RADPROT 7C (2)
FP2-RADWASTOM 4C (1)
FP2-SPEAR (1)
FP2-STD 2 (1)
FP2-STEP (4)
FP3-AIR (13)
FP3-BIOMED 1 (1)
FP3-BIOTECH 1 (3)
FP3-BRITE/EURAM 2 (7)
FP3-CRAFT (30)
FP3-DRIVE 2 (1)
FP3-ENV 1C (6)
FP3-ESPRIT 3 (6)
FP3-FRAMEWORK 3C (8)
FP3-FUSION 11C (1)
FP3-HCM (14)
FP3-JOULE 2 (7)
FP3-LIBRARIES (4)
FP3-LRE (2)
FP3-MAST 2 (8)
FP3-MAT (5)
FP3-NFS 1 (4)
FP3-RACE 2 (2)
FP3-RENA (1)
FP3-STD 3 (4)
FP3-TELEMATICS 1C (4)
FP3-VALUE 2 (1)
FP4 (113)
FP4-ACTS (98)
FP4-BIOMED 2 (42)
FP4-BIOTECH 2 (94)
FP4-BRITE/EURAM 3 (97)
FP4-BSE C (2)
FP4-ENV 2C (153)
FP4-ESPRIT 4 (183)
FP4-ESSI 2 (10)
FP4-FAIR (69)
FP4-INCO (38)
FP4-INCO-COPERNICUS (27)
FP4-INCO-DC (12)
FP4-INNOVATION (326)
FP4-JOULE/THERMIE (55)
FP4-JRC-CEO 2C (57)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (3)
FP4-JRC-MEASTEST 2C (2)
FP4-JRC-RES 9C (42)
FP4-MAST 3 (82)
FP4-NNE-JOULE C (10)
FP4-NNE-THERMIE C (19)
FP4-SMT (61)
FP4-TELEMATICS 2C (223)
FP4-TMR (87)
FP4-TRANSPORT (46)
FP4-TSER (27)
FP4-TSME C (18)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.4.
H2020-EU.5.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
HS-DRUGS C (6)
HS-EDMC (1)
HS-EURAIDS 2C (9)
HS-EURCAN 3C (9)
HS-HEALTH C (3)
HS-HEALTHMON C (1)
HS-SAFE (3)
HS-TIDE 1 (4)
HS-WOHESAFE 4C (1)
IC-AL-INVEST (4)
IC-ALFA (2)
IC-ALURE (5)
IC-ASIA-INVEST (2)
IC-AVICENNE (1)
IC-COST (90)
IC-EDUCOOP-CAN C (2)
IC-EDUCOOP-USA C (3)
IC-ENVDC C (1)
IC-EUREKA (44)
IC-IMS (6)
IC-INTAS (15)
IC-ISC C (2)
IC-ISTC (5)
IC-MEDA (17)
IC-PECO/COPERNICUS (3)
IC-PHARE (67)
IC-SCICOOP-AUS C (2)
IC-SCICOOP-CAN C (1)
IC-SCICOOP-SA C (6)
IC-SCICOOP-USA C (4)
IC-STCU (3)
IC-SYNERGY 1 (18)
IC-TACIS 2 (4)
IC-TACIS 3 (62)
IS-ECONTENT (62)
IS-EEUROPE 2005 (1)
IS-G7-HERITAGE C (1)
IS-G7-MARIS C (2)
IS-G7-SME C (3)
IS-HDTV C (1)
IS-IDA (31)
IS-IMPACT 2 (4)
IS-INFO2000 (90)
IS-INFORMATION SOCIETY (3)
IS-INFOSEC (5)
IS-ISIS (3)
IS-ISPO (53)
IS-MLIS (36)
IS-RISO C (8)
IS-TEN-ISDN (4)
IS-TEN-TELECOM C (52)
JRC-ENDWEL C (1)
JRC-ENVPROT 5C (1)
JRC-HFR 6C (2)
JRC-HFR 7C (4)
JRC-REACTSAFE 6C (1)
JRC-RES 8C (1)
JRC-SAFEFM 7C (1)
OTH-DISEASE C (4)
OTH-EIT (51)
OTH-ERA (1009)
OTH-ESFRI (10)
OTH-EUROPARTENARIAT (12)
OTH-GALILEO (19)
OTH-GRA C (3)
OTH-INJURY-PREV C (1)
OTH-INTERPRISE (22)
OTH-LISBON STRATEGY (81)
OTH-MEDIA + (3)
OTH-MEDIA 1 (1)
OTH-MEDIA 2 (35)
OTH-RAPHAEL (13)
OTH-SECURITY (31)
OTH-SMEAP 3C (26)
OTH-STAT 2C (15)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (58)
OTH-TEN-ENERGY C (16)
OTH-TEN-TRANSPORT C (33)
PRE-RADWASTOM 2C (1)
PRE-STD 1 (1)
REG-ERDF-CULTURE C (1)
REG-ERDF-EIRC C (3)
REG-ERDF-INNOVATION C (3)
REG-ERDF-ITT C (5)
REG-ERDF-JOBS C (1)
REG-ERDF-TERRA C (3)
REG-ERDF-UPP C (2)
REG-INTEREG 3C (1)
REG-INTERREG 2 (10)
REG-INTERREG 2 C (7)
REG-INTERREG 3 (9)
REG-KNOWREG (13)
REG-KONVER 2 (2)
REG-LEADER 2 (3)
REG-RECHAR 2 (1)
REG-RECITE 2 (1)
REG-REGIS 2 (1)
REG-RESIDER 2 (2)
REG-RETEX (1)
REG-URBAN (7)
SOC-POLLUTION C (3)

Advanced search

Results 1 - 10 of 29196
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
E-SENS migliora le infrastrutture dei servizi digitali europei
Il progetto E-SENS, finanziato dall’UE, ha sviluppato il lavoro svolto in precedenza preparando il terreno per infrastrutture di servizi digitali pan-europee e sostenibili.
Programme: CIP
Record Number: 125863
Last updated on: 2016-07-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Come camminare sull’acqua: svelare l’evoluzione da insetti terrestri a insetti che camminano sull’acqua
Chiunque abbia visto un lago o un piccolo stagno avrà assistito alla meraviglia evolutiva di quei curiosi insetti che corrono sull’acqua senza alcun problema, come se fossero sulla terraferma. Un progetto dell’UE ha permesso all’ENS de Lyon di studiare la genetica alla base di questa capacità.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 126576
Last updated on: 2016-10-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Imparare dai coleotteri, i migliori agricoltori in natura
Considerata la prevista crescita della popolazione e la minaccia che il cambiamento climatico rappresenta per la terra coltivabile, la produzione sostenibile di colture libere da patogeni è una delle più pressanti preoccupazioni del genere umano. Incredibilmente, lo studio di una specie di modesti coleotteri che vivono sugli alberi potrebbe fornire alcune risposte.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 126146
Last updated on: 2016-09-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una più rapida diagnosi della sepsi potrebbe salvare vite umane e ridurre i costi sanitari
I finanziamenti dell’UE hanno permesso ai ricercatori europei di avviare ricerche sulla diagnosi precoce della sepsi che potrebbero salvare molte vite umane.
Programme: FP7-SME
Record Number: 124800
Last updated on: 2016-02-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-05-17, Data zakończenia: 2016-05-18
Il progetto PASTEUR4OA, finanziato dall’UE, terrà la sua conferenza finale ad Amsterdam, Paesi Bassi, il 17 e 18 maggio 2016.
Programme: FP7-SIS
Record Number: 142738
Last updated on: 2016-03-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-04-13, Data zakończenia: 2016-04-13
Il progetto SEA-ON-A-CHIP finanziato dall’UE terrà il suo secondo incontro sugli avanzamenti il 13 aprile 2016 a Ferrara, Italia.
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 142731
Last updated on: 2016-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
I ricercatori dell’UE contribuiscono al miglioramento delle politiche in materia di qualità dell’aria
Un progetto finanziato dall’UE ha intrapreso una ricerca dettagliata per supportare la revisione e la realizzazione della esauriente legislazione dell’UE relativa alla qualità dell’aria.
Programme: FP7-ENVIRONMENT
Record Number: 125162
Last updated on: 2016-04-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-29, Data zakończenia: 2017-06-29
Il progetto ECO-SEE, finanziato dall’UE, terrà la sua conferenza finale a Bruxelles, Belgio, nel pomeriggio del 29 giugno 2017.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 145310
Last updated on: 2017-05-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-05-26, Data zakończenia: 2016-05-26
Il progetto MIRRIS, finanziato dall’UE, terrà la sua conferenza finale a Bruxelles, Belgio, il 26 maggio 2016.
Programme: FP7-SSH
Record Number: 142881
Last updated on: 2016-04-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
“Inquiry labs” per ispirare la prossima generazione di scienziati europei
I ricercatori finanziati dall'UE stanno sviluppando strumenti e metodi innovativi per la formazione degli insegnanti, per aiutarli a risvegliare l'interesse per la scienza e la matematica in classe.
Programme: FP7-SIS
Record Number: 124506
Last updated on: 2015-12-21
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-06-27