Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (19726)
Wydarzenie (9350)

Dostawca treści

EC (29071)

Temat

Aspekty biznesowe (516)
Aspekty ekonomiczne (4476)
Automatyzacja (183)
Badania Naukowe (15082)
Bezpieczenstwo (1706)
Bezpieczeństwo (303)
Biopaliwa (161)
Biotechnologia (2315)
Biotechnologia medyczna (441)
Biotechnologia przemysłowa (48)
Biotechnologia rolna (115)
Budownictwo (327)
Edukacja i szkolenie (2863)
Elektronika i mikroelektronika (926)
Etyka badań (79)
Gospodarka odpadami (552)
Informacje i media (3930)
Inne technologie (1423)
Inne zagadnienia dotyczace energii (960)
Innowacja i transfer technologii (5298)
Koordynacja i wspólpraca (11375)
Linie polityczne (5284)
Magazynowanie energii i transport energii (508)
Matematyka i statystyka (508)
Materialy referencyjne (331)
Medycyna i zdrowie (5174)
Meteorologia (607)
Metodologia zarządzania projektami (50)
Metody pomiarowe (759)
Nanotechnologie i nanonauki (437)
Nauki biologiczne (3296)
Nauki o ziemi (1399)
Nauki społeczne i humanistyczne (5491)
Ocena (1458)
Ochrona przed promieniowaniem (305)
Ochrona srodowiska (4390)
Odnawialne zródla energii (1227)
Odpady radioaktywne (234)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (830)
Oszczednosc energii (772)
Paliwa kopalne (454)
Prawa własności intelektualnej (47)
Prawodawstwo i przepisy (2002)
Produkcja przemyslowa (1785)
Prognozy (1117)
Programy finansowania (1)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (686)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (4317)
Robotyka (218)
Rolnictwo (1395)
Rozszczepienie jadra atomowego (483)
Rozwój regionalny (1756)
Standardy (540)
Synteza jadrowa (438)
Technologia kosmiczna (1378)
Technologia materialowa (1133)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (1677)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (53)
Technologie sieciowe (477)
Telekomunikacja (1924)
Transport (1453)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (283)
Wodór i ogniwa paliwowe (57)
Zasoby morza i rybolówstwo (1106)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (231)
Zatrudnienie (126)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (824)
Zrównoważony rozwój (633)
Zywnosc (1598)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (109)
EAEC-FUSION 12C (20)
EAEC-FWP-EAEC 1C (8)
EAEC-FWP-EAEC 2C (28)
EAEC-JRC-RES 10C (13)
EAEC-NFS 2 (26)
ECSC-COALRES 7C (20)
ECSC-ERGONOM 5C (1)
ECSC-ERGONOM 6C (2)
ECSC-MEDRES 5C (2)
ECSC-MINEHYG 6C (1)
ECSC-MINESAFE 2C (1)
ECSC-STEEL C (15)
ECSC-STEELRES 8C (1)
ECSC-WORKENV 5C (2)
ECSC-WORKSAFE C (2)
EMP-ADAPT (11)
EMP-ADAPT-BIS (2)
EMP-BARCELONA 2002C (1)
EMP-EMPLOYMENT (2)
EMP-HORIZON 2 (1)
EMP-INTEGRA (1)
EMP-NOW 2 (1)
EMP-SME (6)
EMP-YOUTHSTART (1)
ENG-ALTENER 1 (8)
ENG-ALTENER 2 (38)
ENG-CARNOT (3)
ENG-ENERGY-FP C (14)
ENG-ETAP (2)
ENG-SAVE 2 (34)
ENG-SURE (2)
ENG-SYNERGY 2 (3)
ENG-THERMIE 2 (17)
ENV-ECCP (1)
ENV-EEA (6)
ENV-ENVAP 5C (12)
ENV-ENVNGO C (2)
ENV-ENVSTAT C (1)
ENV-LIFE 2 (30)
ENV-LIFE 3 (12)
ET-ARIANE (11)
ET-ERASMUS (4)
ET-KALEIDOSCOPE (10)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (59)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (42)
ET-SOCRATES 1 (54)
ET-SOCRATES 2 (27)
ET-TEMPUS 1 (1)
ET-TEMPUS 2 (9)
ET-TEMPUS 3 (9)
ET-YFE 3C (23)
ET-YOUTH C (3)
FP1-BRITE (1)
FP1-CLIMAT 3C (2)
FP1-ENVIRO 4C (1)
FP1-ESPRIT 1 (1)
FP1-EURAM (1)
FP1-RADWASTOM 3C (1)
FP2-BRIDGE (2)
FP2-BRITE/EURAM 1 (3)
FP2-DOSES (1)
FP2-ECLAIR (5)
FP2-ESPRIT 2 (5)
FP2-EURET (2)
FP2-FLAIR (3)
FP2-FOREST (2)
FP2-FRAMEWORK 2C (3)
FP2-JOULE 1 (1)
FP2-MATREC C (2)
FP2-MHR 4C (1)
FP2-RACE 1 (1)
FP2-RADPROT 7C (2)
FP2-RADWASTOM 4C (1)
FP2-SPEAR (1)
FP2-STD 2 (1)
FP2-STEP (4)
FP3-AIR (13)
FP3-BIOMED 1 (1)
FP3-BIOTECH 1 (3)
FP3-BRITE/EURAM 2 (7)
FP3-CRAFT (30)
FP3-DRIVE 2 (1)
FP3-ENV 1C (6)
FP3-ESPRIT 3 (6)
FP3-FRAMEWORK 3C (8)
FP3-FUSION 11C (1)
FP3-HCM (14)
FP3-JOULE 2 (7)
FP3-LIBRARIES (4)
FP3-LRE (2)
FP3-MAST 2 (8)
FP3-MAT (5)
FP3-NFS 1 (4)
FP3-RACE 2 (2)
FP3-RENA (1)
FP3-STD 3 (4)
FP3-TELEMATICS 1C (4)
FP3-VALUE 2 (1)
FP4 (113)
FP4-ACTS (98)
FP4-BIOMED 2 (42)
FP4-BIOTECH 2 (94)
FP4-BRITE/EURAM 3 (97)
FP4-BSE C (2)
FP4-ENV 2C (153)
FP4-ESPRIT 4 (183)
FP4-ESSI 2 (10)
FP4-FAIR (69)
FP4-INCO (38)
FP4-INCO-COPERNICUS (27)
FP4-INCO-DC (12)
FP4-INNOVATION (326)
FP4-JOULE/THERMIE (55)
FP4-JRC-CEO 2C (57)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (3)
FP4-JRC-MEASTEST 2C (2)
FP4-JRC-RES 9C (42)
FP4-MAST 3 (82)
FP4-NNE-JOULE C (10)
FP4-NNE-THERMIE C (19)
FP4-SMT (61)
FP4-TELEMATICS 2C (223)
FP4-TMR (87)
FP4-TRANSPORT (46)
FP4-TSER (27)
FP4-TSME C (18)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.1.4.1.2.
H2020-EU.1.4.1.3.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.3.2.
H2020-EU.3.3.2.1.
H2020-EU.3.3.2.2.
H2020-EU.3.3.2.4.
H2020-EU.3.3.7.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-Euratom-1.2.
H2020-Euratom-1.3.
HS-DRUGS C (6)
HS-EDMC (1)
HS-EURAIDS 2C (9)
HS-EURCAN 3C (9)
HS-HEALTH C (3)
HS-HEALTHMON C (1)
HS-SAFE (3)
HS-TIDE 1 (4)
HS-WOHESAFE 4C (1)
IC-AL-INVEST (4)
IC-ALFA (2)
IC-ALURE (5)
IC-ASIA-INVEST (2)
IC-AVICENNE (1)
IC-COST (90)
IC-EDUCOOP-CAN C (2)
IC-EDUCOOP-USA C (3)
IC-ENVDC C (1)
IC-EUREKA (44)
IC-IMS (6)
IC-INTAS (15)
IC-ISC C (2)
IC-ISTC (5)
IC-MEDA (17)
IC-PECO/COPERNICUS (3)
IC-PHARE (67)
IC-SCICOOP-AUS C (2)
IC-SCICOOP-CAN C (1)
IC-SCICOOP-SA C (6)
IC-SCICOOP-USA C (4)
IC-STCU (3)
IC-SYNERGY 1 (18)
IC-TACIS 2 (4)
IC-TACIS 3 (62)
IS-ECONTENT (62)
IS-EEUROPE 2005 (1)
IS-G7-HERITAGE C (1)
IS-G7-MARIS C (2)
IS-G7-SME C (3)
IS-HDTV C (1)
IS-IDA (31)
IS-IMPACT 2 (4)
IS-INFO2000 (90)
IS-INFORMATION SOCIETY (3)
IS-INFOSEC (5)
IS-ISIS (3)
IS-ISPO (53)
IS-MLIS (36)
IS-RISO C (8)
IS-TEN-ISDN (4)
IS-TEN-TELECOM C (52)
JRC-ENDWEL C (1)
JRC-ENVPROT 5C (1)
JRC-HFR 6C (2)
JRC-HFR 7C (4)
JRC-REACTSAFE 6C (1)
JRC-RES 8C (1)
JRC-SAFEFM 7C (1)
OTH-DISEASE C (4)
OTH-EIT (51)
OTH-ERA (1009)
OTH-ESFRI (10)
OTH-EUROPARTENARIAT (12)
OTH-GALILEO (19)
OTH-GRA C (3)
OTH-INJURY-PREV C (1)
OTH-INTERPRISE (22)
OTH-LISBON STRATEGY (81)
OTH-MEDIA + (3)
OTH-MEDIA 1 (1)
OTH-MEDIA 2 (35)
OTH-RAPHAEL (13)
OTH-SECURITY (31)
OTH-SMEAP 3C (26)
OTH-STAT 2C (15)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (58)
OTH-TEN-ENERGY C (16)
OTH-TEN-TRANSPORT C (33)
PRE-RADWASTOM 2C (1)
PRE-STD 1 (1)
REG-ERDF-CULTURE C (1)
REG-ERDF-EIRC C (3)
REG-ERDF-INNOVATION C (3)
REG-ERDF-ITT C (5)
REG-ERDF-JOBS C (1)
REG-ERDF-TERRA C (3)
REG-ERDF-UPP C (2)
REG-INTEREG 3C (1)
REG-INTERREG 2 (10)
REG-INTERREG 2 C (7)
REG-INTERREG 3 (9)
REG-KNOWREG (13)
REG-KONVER 2 (2)
REG-LEADER 2 (3)
REG-RECHAR 2 (1)
REG-RECITE 2 (1)
REG-REGIS 2 (1)
REG-RESIDER 2 (2)
REG-RETEX (1)
REG-URBAN (7)
SOC-POLLUTION C (3)

Advanced search

Results 1 - 10 of 29076
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Data rozpoczęcia: 2017-05-25, Data zakończenia: 2017-05-25
Cinque progetti finanziati dall’UE organizzano il terzo workshop internazionale sul design RAN 5G, che si svolgerà durante la conferenza internazionale EEE sulle comunicazioni (IEEE-ICC), che si terrà a Parigi, Francia, il 25 maggio 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 144078
Last updated on: 2016-11-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nuovo sistema interveicolare 5G per una migliore sicurezza stradale
Il progetto METIS-II, finanziato da Orizzonte 2020, ha sviluppato e configurato una rete di accesso radiomobile (RAN) 5G per la comunicazione interveicolare che permette alle automobili di “parlare” tra di loro in tempo reale.
Programme: H2020
Record Number: 125020
Last updated on: 2016-04-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Fuori dal Calderone: come un’opera d’arte sperimentale stampata in 3D potrebbe contribuire a salvare l’arte moderna
Molte opere d’arte contemporanea sono in pericolo a causa del processo di rapidissima degradazione. NANORESTART – un progetto che sviluppa nanomateriali per proteggere e restaurare questo patrimonio culturale – ha creato un’opera d’arte stampata in 3D per testare i metodi di restauro.
Programme: H2020-EU.2.1.3.
Record Number: 126750
Last updated on: 2016-12-21
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Donatori di sangue della Martinica aiutano a fare nuova luce sul virus Zika
I risultati di un ampio studio su donatori di sangue volontari in Martinica durante il focolaio di virus Zika del 2016, che secondo le autorità sanitarie nazionali colpì 568 donne in gravidanza, sono adesso disponibili. Forniscono un follow-up preciso dei casi e della sieroprevalenza ma anche importanti informazioni sulla gestione delle donazioni di sangue e sulla storia naturale dell’infezione ZIKV negli adulti.
Programme: H2020-EU.3.1.
Record Number: 126833
Last updated on: 2017-02-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-02-03, Data zakończenia: 2016-02-05
EUDAT invita i rappresentanti di infrastutture e comunità di ricerca, i ricercatori in campi specifici, i direttori di comunità e i gestori di dati a partecipare al suo forum degli utenti e alle sessioni formative che si terranno dal 3 al 5 febbraio 2016 a Roma, Italia.
Record Number: 142582
Last updated on: 2016-01-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-10, Data zakończenia: 2017-05-10
Il progetto ECOROADS, finanziato dall’UE, terrà la sua conferenza finale a Bruxelles, Belgio, il 10 maggio 2017.
Programme: H2020-EU.3.4.
Record Number: 144868
Last updated on: 2017-02-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-02
I progetti ESBF_2, ZEEUS e ELIPTIC, finanziati dall’UE, saranno rappresentati alla conferenza annuale Polis 2016 che si terrà a Rotterdam, Paesi Bassi, il 1 e 2 dicembre 2016.
Programme: H2020-EU.3.4.
Record Number: 143621
Last updated on: 2016-08-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
La ferrovia cambia: progettare il futuro dei viaggi in treno
Un gruppo di ricercatori finanziati dall’UE ha appena cominciato a lavorare a tre interessanti progetti che potrebbero determinare il modo in cui si viaggerà in treno nei prossimi anni.
Programme: H2020
Record Number: 122949
Last updated on: 2015-05-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
[WYDARZENIE] Conferenza CITYLAB
Data rozpoczęcia: 2017-01-27, Data zakończenia: 2017-01-27
Il progetto CITYLAB, finanziato dall’UE, ha organizzato un evento incentrato sui centri di consolidamento merci, che si terrà a Southampton, Regno Unito, il 27 gennaio 2017.
Programme: H2020-EU.3.4.
Record Number: 144186
Last updated on: 2016-12-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-05, Data zakończenia: 2016-12-05
La direzione generale dell’Ambiente della Commissione europea ospiterà una conferenza della parti interessate del suolo, che si terrà il 5 dicembre 2016, durante la quale saranno presentati vari progetti finanziati dall’UE.
Programme: H2020-EU.2.3.
Record Number: 143863
Last updated on: 2016-09-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-03-01