Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (91292)
Wydarzenie (54191)

Dostawca treści

EC (139708)
WIRE (5775)

Temat

Aspekty biznesowe (3781)
Aspekty ekonomiczne (27367)
Automatyzacja (1303)
Badania Naukowe (95039)
Bezpieczenstwo (12596)
Bezpieczeństwo (2029)
Biopaliwa (1191)
Biotechnologia (16295)
Biotechnologia medyczna (3334)
Biotechnologia przemysłowa (576)
Biotechnologia rolna (1128)
Budownictwo (3297)
Edukacja i szkolenie (22527)
Elektronika i mikroelektronika (10756)
Etyka badań (611)
Gospodarka odpadami (5405)
Informacje i media (28810)
Inne technologie (11519)
Inne zagadnienia dotyczace energii (8248)
Innowacja i transfer technologii (35088)
Inny (11)
Koordynacja i wspólpraca (72060)
Linie polityczne (31380)
Magazynowanie energii i transport energii (4784)
Matematyka i statystyka (4644)
Materialy referencyjne (3010)
Medycyna i zdrowie (37117)
Meteorologia (7127)
Metodologia zarządzania projektami (306)
Metody pomiarowe (6961)
Nanotechnologie i nanonauki (3223)
Nauki biologiczne (25490)
Nauki fizyczne i inżynieria (17)
Nauki o ziemi (10915)
Nauki społeczne i humanistyczne (41013)
Ocena (12085)
Ochrona przed promieniowaniem (2997)
Ochrona srodowiska (31564)
Odnawialne zródla energii (10444)
Odpady radioaktywne (2398)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (6243)
Oszczednosc energii (7057)
Paliwa kopalne (5057)
Prawa własności intelektualnej (350)
Prawodawstwo i przepisy (12345)
Produkcja przemyslowa (10908)
Prognozy (8572)
Programy finansowania (1190)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (5076)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (30724)
Robotyka (1624)
Rolnictwo (10811)
Rozszczepienie jadra atomowego (4078)
Rozwój regionalny (12416)
Standardy (5372)
Synteza jadrowa (3615)
Technologia kosmiczna (9328)
Technologia materialowa (9331)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (11457)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (366)
Technologie sieciowe (3158)
Telekomunikacja (14744)
Transport (10864)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (2221)
Wodór i ogniwa paliwowe (398)
Zasoby morza i rybolówstwo (10516)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (1606)
Zatrudnienie (1115)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (6447)
Zrównoważony rozwój (4766)
Zywnosc (11637)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (357)
EAEC-FUSION 12C (113)
EAEC-FWP-EAEC 1C (47)
EAEC-FWP-EAEC 2C (65)
EAEC-JRC-RES 10C (77)
EAEC-NFS 2 (170)
ECSC-COALRES 6C (8)
ECSC-COALRES 7C (70)
ECSC-ERGONOM 5C (9)
ECSC-ERGONOM 6C (15)
ECSC-MEDRES 5C (12)
ECSC-MINEHYG 6C (5)
ECSC-MINESAFE 2C (6)
ECSC-STEEL C (27)
ECSC-STEELDEM 1C (3)
ECSC-STEELDEM 2C (3)
ECSC-STEELDEM 3C (13)
ECSC-STEELRES 7C (2)
ECSC-STEELRES 8C (8)
ECSC-WORKENV 5C (5)
ECSC-WORKSAFE C (11)
EMP-ADAPT (72)
EMP-ADAPT-BIS (5)
EMP-EMPLOYMENT (16)
EMP-EUROFORM (5)
EMP-HELIOS 1 (1)
EMP-HELIOS 2 (12)
EMP-HORIZON 1 (10)
EMP-HORIZON 2 (3)
EMP-NOW 1 (8)
EMP-NOW 2 (6)
EMP-SME (42)
EMP-YOUTHSTART (5)
ENG-ALTENER 1 (68)
ENG-ALTENER 2 (129)
ENG-CARNOT (15)
ENG-ENALT 2C (1)
ENG-ENDEMO C (1)
ENG-ENERGY C (2)
ENG-ENERGY-FP C (27)
ENG-ETAP (5)
ENG-SAVE 1 (49)
ENG-SAVE 2 (116)
ENG-SURE (5)
ENG-SYNERGY 2 (10)
ENG-THERMIE 1 (216)
ENG-THERMIE 2 (101)
ENV-ACE 1 (7)
ENV-ACE 2 (7)
ENV-ACNAT (3)
ENV-CORINE (4)
ENV-ECCP (5)
ENV-EEA (19)
ENV-ENVAP 4C (2)
ENV-ENVAP 5C (125)
ENV-ENVNGO C (13)
ENV-ENVSTAT C (1)
ENV-LIFE 1 (23)
ENV-LIFE 2 (88)
ENV-LIFE 3 (28)
ENV-MEDSPA (6)
ENV-NORSPA (5)
ET-ARIANE (30)
ET-COMETT 1 (4)
ET-COMETT 2 (51)
ET-ERASMUS (39)
ET-EUROTECNET 1 (4)
ET-EUROTECNET 2 (9)
ET-EURYDICE (5)
ET-FORCE (25)
ET-KALEIDOSCOPE (27)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (292)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (120)
ET-LINGUA (19)
ET-PETRA 1 (8)
ET-PETRA 2 (16)
ET-SOCRATES 1 (237)
ET-SOCRATES 2 (56)
ET-TEMPUS 1 (11)
ET-TEMPUS 2 (58)
ET-TEMPUS 3 (6)
ET-YFE 1C (1)
ET-YFE 2C (5)
ET-YFE 3C (57)
ET-YOUTH C (10)
ET-YWX 3C (2)
FP1-BAP (8)
FP1-BRITE (5)
FP1-CLIMAT 3C (10)
FP1-DECOM 2C (5)
FP1-ENVIRO 4C (7)
FP1-ENVPROT 4C (1)
FP1-ESPRIT 1 (3)
FP1-EURAM (1)
FP1-FRAMEWORK 1C (2)
FP1-FUSION 9C (1)
FP1-RADPROT 6C (5)
FP1-RADWASTOM 3C (8)
FP1-RAWMAT 3C (3)
FP1-TECHHAZ C (1)
FP2-AERO 0C (1)
FP2-BCR 4 (2)
FP2-BRIDGE (30)
FP2-BRITE/EURAM 1 (23)
FP2-CAMAR (5)
FP2-DECOM 3C (17)
FP2-DELTA 1 (2)
FP2-DOSES (18)
FP2-DRIVE 1 (2)
FP2-ECLAIR (31)
FP2-EPOCH (12)
FP2-ESPRIT 2 (57)
FP2-EURET (20)
FP2-EUROTRA 2 (3)
FP2-FAR (4)
FP2-FAST 3 (10)
FP2-FLAIR (27)
FP2-FOREST (18)
FP2-FRAMEWORK 2C (22)
FP2-FUSION 10C (3)
FP2-HUMGEN C (5)
FP2-JOULE 1 (9)
FP2-MAST 1 (4)
FP2-MATREC C (16)
FP2-MHR 4C (18)
FP2-MONITOR (4)
FP2-RACE 1 (13)
FP2-RADPROT 7C (37)
FP2-RADWASTOM 4C (26)
FP2-REWARD (3)
FP2-SAST (1)
FP2-SCIENCE (4)
FP2-SCIFAC C (2)
FP2-SPEAR (8)
FP2-STD 2 (3)
FP2-STEP (42)
FP2-STEP/EPOCH (1)
FP2-TELEMAN (20)
FP2-VALUE 1 (46)
FP3-AERO 1C (4)
FP3-AIM 2 (49)
FP3-AIR (80)
FP3-BIOMED 1 (33)
FP3-BIOTECH 1 (40)
FP3-BRITE/EURAM 2 (121)
FP3-CRAFT (147)
FP3-DELTA 2 (51)
FP3-DRIVE 2 (38)
FP3-ENS (28)
FP3-ENV 1C (107)
FP3-ESPRIT 3 (163)
FP3-ESSI 1 (6)
FP3-FRAMEWORK 3C (73)
FP3-FUSION 11C (17)
FP3-HCM (176)
FP3-JOULE 2 (84)
FP3-LIBRARIES (56)
FP3-LRE (28)
FP3-MAST 2 (70)
FP3-MAT (57)
FP3-NFS 1 (48)
FP3-ORA (11)
FP3-RACE 2 (65)
FP3-RENA (11)
FP3-STD 3 (35)
FP3-TELEMATICS 1C (44)
FP3-TELMATPREP C (7)
FP3-VALUE 2 (244)
FP4 (627)
FP4-ACTS (487)
FP4-BIOMED 2 (215)
FP4-BIOTECH 2 (419)
FP4-BRITE/EURAM 3 (610)
FP4-BSE C (6)
FP4-ENV 2C (741)
FP4-ESPRIT 4 (1064)
FP4-ESSI 2 (59)
FP4-FAIR (380)
FP4-INCO (166)
FP4-INCO-COPERNICUS (101)
FP4-INCO-DC (57)
FP4-INNOVATION (1721)
FP4-JOULE/THERMIE (393)
FP4-JRC-ADVMAT 3C (3)
FP4-JRC-CEO 2C (280)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (11)
FP4-JRC-MEASTEST 2C (6)
FP4-JRC-RES 9C (236)
FP4-JRC-TSER C (6)
FP4-MAST 3 (434)
FP4-NNE-JOULE C (25)
FP4-NNE-THERMIE C (70)
FP4-SMT (370)
FP4-TELEMATICS 2C (1085)
FP4-TMR (494)
FP4-TRANSPORT (268)
FP4-TSER (196)
FP4-TSME C (145)
H2020-EU.1.
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.5.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.4.
H2020-EU.5.
H2020-EU.5.d.
HS-DRUGS C (33)
HS-EAHSW C (6)
HS-EDMC (5)
HS-EHLASS 2 (2)
HS-EURAIDS 1C (9)
HS-EURAIDS 2C (54)
HS-EURCAN 2C (10)
HS-EURCAN 3C (56)
HS-HEALTH C (20)
HS-HEALTHMON C (5)
HS-SAFE (15)
HS-TIDE 0 (6)
HS-TIDE 1 (58)
HS-TOXIC C (3)
HS-WOHESAFE 3C (4)
HS-WOHESAFE 4C (13)
IC-AL-INVEST (38)
IC-ALFA (13)
IC-ALURE (31)
IC-ASIA-INVEST (10)
IC-AVICENNE (18)
IC-COST (500)
IC-COSU C (5)
IC-ECIP 1 (15)
IC-EDUCOOP-CAN C (15)
IC-EDUCOOP-USA C (18)
IC-ENVDC C (1)
IC-EUREKA (368)
IC-IMS (20)
IC-INTAS (60)
IC-ISC C (19)
IC-ISTC (20)
IC-MED-MEDIA (13)
IC-MED-TECHNO (8)
IC-MEDA (41)
IC-PECO/COPERNICUS (30)
IC-PHARE (388)
IC-SCICOOP-AUS C (5)
IC-SCICOOP-CAN C (5)
IC-SCICOOP-SA C (10)
IC-SYNERGY 0 (43)
IC-SYNERGY 1 (46)
IC-TACIS 1 (7)
IC-TACIS 2 (115)
IC-TACIS 3 (152)
IC-TROPFOREST C (1)
IS-CADDIA 1 (1)
IS-ECONTENT (169)
IS-EEUROPE 2005 (6)
IS-G7-EDUTRAIN C (7)
IS-G7-ENVIRONMENT C (6)
IS-G7-GEMINI C (6)
IS-G7-GIBN C (6)
IS-G7-GIP C (9)
IS-G7-GOVERNMENT C (7)
IS-G7-HEALTHCARE C (6)
IS-G7-HERITAGE C (6)
IS-G7-LIBRARIES C (6)
IS-G7-MARIS C (17)
IS-G7-SME C (34)
IS-HDTV C (28)
IS-IDA (243)
IS-IMPACT 1 (13)
IS-IMPACT 2 (133)
IS-INFO2000 (444)
IS-INFORMATION SOCIETY (7)
IS-INFOSEC (31)
IS-INSIS (1)
IS-ISIS (15)
IS-ISPO (199)
IS-MLIS (140)
IS-RISO C (44)
IS-SPRINT 1 (100)
IS-STANDITT C (19)
IS-TEDIS 2 (21)
IS-TEN-ISDN (43)
IS-TEN-TELECOM C (167)
JRC-ADVMAT 1C (1)
JRC-ADVMAT 2C (2)
JRC-CEO 1C (13)
JRC-ENDWEL C (6)
JRC-ENVPROT 6C (7)
JRC-EXPLORES 2C (6)
JRC-HFR 6C (11)
JRC-HFR 7C (15)
JRC-MEASTEST 1C (2)
JRC-RADWASTE 6C (5)
JRC-REACTSAFE 5C (4)
JRC-REACTSAFE 6C (4)
JRC-REMSENS 4C (17)
JRC-RES 4C (1)
JRC-RES 5C (10)
JRC-RES 6C (6)
JRC-RES 7C (58)
JRC-RES 8C (31)
JRC-SAFEFM 7C (3)
OTH-DCI (1)
OTH-DISEASE C (15)
OTH-ECONTENTPLUS (1)
OTH-EIT (96)
OTH-ERA (2441)
OTH-ESFRI (45)
OTH-EUROPARTENARIAT (99)
OTH-GALILEO (86)
OTH-GRA C (23)
OTH-INTERPRISE (147)
OTH-LISBON STRATEGY (252)
OTH-MEDIA + (10)
OTH-MEDIA 1 (19)
OTH-MEDIA 2 (229)
OTH-NONFOOD C (1)
OTH-RAPHAEL (46)
OTH-SECURITY (98)
OTH-SMEAP 1C (7)
OTH-SMEAP 2C (40)
OTH-SMEAP 3C (127)
OTH-STAT 2C (115)
OTH-STOA (14)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (205)
OTH-TEN-ENERGY C (31)
OTH-TEN-TRANSPORT C (76)
PRE-BEP (2)
PRE-DECOM 1C (3)
PRE-ENVIRO 3C (2)
PRE-FAST 1 (1)
PRE-FAST 2 (1)
PRE-MHR 3C (3)
PRE-RADWASTOM 2C (8)
PRE-STD 1 (3)
REG-ENVIREG (2)
REG-ERDF-EIRC C (13)
REG-ERDF-INNOVATION C (11)
REG-ERDF-ITT C (15)
REG-ERDF-TERRA C (11)
REG-ERDF-UPP C (5)
REG-INTEREG 3C (8)
REG-INTERREG 1 (1)
REG-INTERREG 2 (48)
REG-INTERREG 2 C (15)
REG-INTERREG 3 (40)
REG-KNOWREG (46)
REG-KONVER 2 (14)
REG-LEADER 1 (11)
REG-LEADER 2 (26)
REG-PEDIP (4)
REG-POSEICAN (1)
REG-POSEIMA (1)
REG-PRISMA (2)
REG-RECHAR 1 (1)
REG-RECHAR 2 (8)
REG-RECITE 1 (2)
REG-RECITE 2 (3)
REG-REGEN (1)
REG-REGIS 2 (6)
REG-RENAVAL (1)
REG-RESIDER 1 (1)
REG-RESIDER 2 (13)
REG-RETEX (6)
REG-STAR (4)
REG-STRIDE (21)
REG-TELEMATIQUE (7)
REG-URBAN (29)
SOC-POLLUTION C (10)

Kraj

Afganistan (10)
Albania (84)
Algieria (58)
Andora (14)
Angola (11)
Anguilla (1)
Antarktyda (81)
Antigua i Barbuda (4)
Arabia Saudyjska (46)
Argentyna (190)
Armenia (74)
Aruba (2)
Australia (826)
Austria (6037)
Azerbejdżan (49)
Bahamy (5)
Bahrajn (10)
Bangladesz (35)
Barbados (10)
Belgia (11723)
Belize (2)
Benin (4)
Bermudy (10)
Bhutan (2)
Białoruś (89)
Boliwia (13)
Botswana (19)
Bośnia i Hercegowina (52)
Brazylia (297)
Brunei (6)
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego (1)
Brytyjskie Wyspy Dziewicze (1)
Burkina Faso (22)
Burundi (7)
Bułgaria (2566)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (4)
Chile (274)
Chiny (930)
Chorwacja (666)
Cypr (2464)
Czad (9)
Czarnogóra (40)
Dania (5234)
Demokratyczna Republika Konga (16)
Dominika (3)
Dżibuti (2)
Egipt (181)
Ekwador (49)
Erytrea (3)
Estonia (3107)
Etiopia (29)
Falklandy (4)
Fidżi (5)
Filipiny (63)
Finlandia (5250)
Francja (13376)
Francuskie Terytoria Południowe i Antarktyczne (1)
Gabon (15)
Gambia (18)
Ghana (51)
Gibraltar (1)
Grecja (6969)
Grenada (3)
Grenlandia (8)
Gruzja (114)
Gujana (12)
Gujana Francuska (14)
Gwadelupa (16)
Gwatemala (15)
Gwinea (20)
Gwinea Bissau (10)
Gwinea Równikowa (3)
Haiti (16)
Hiszpania (11274)
Honduras (5)
Hongkong (55)
Indie (512)
Indonezja (87)
Irak (9)
Iran (2)
Irlandia (4556)
Islandia (319)
Izrael (749)
Jamajka (4)
Japonia (978)
Jemen (2)
Jordania (82)
Kajmany (10)
Kambodża (33)
Kamerun (31)
Kanada (946)
Katar (8)
Kazachstan (95)
Kenia (58)
Kirgistan (42)
Kiribati (4)
Kolumbia (43)
Komory (3)
Kongo (32)
Korea Południowa (320)
Korea Północna (24)
Kostaryka (45)
Kuba (15)
Kuwejt (8)
Laos (11)
Lesotho (5)
Liban (77)
Liberia (12)
Libia (17)
Liechtenstein (43)
Litwa (2939)
Luksemburg (3179)
Madagaskar (12)
Makau (21)
Malawi (26)
Malediwy (10)
Malezja (106)
Mali (24)
Malta (2773)
Maroko (145)
Martynika (4)
Mauretania (6)
Mauritius (9)
Meksyk (114)
Mikronezja (4)
Mjanma/Birma (14)
Monako (53)
Mongolia (41)
Montserrat (15)
Mozambik (41)
Mołdawia (71)
Namibia (43)
Nauru (3)
Nepal (27)
Niderlandy (8056)
Niemcy (18626)
Niger (19)
Nigeria (51)
Nikaragua (5)
Niue (3)
Norwegia (1579)
Nowa Kaledonia (17)
Nowa Zelandia (218)
Oman (18)
Pakistan (47)
Palau (3)
Palestyna (22)
Panama (27)
Papua-Nowa Gwinea (16)
Paragwaj (20)
Peru (69)
Polinezja Francuska (6)
Polska (4506)
Portoryko (12)
Portugalia (4781)
Republika Czeska (4068)
Republika Dominikańska (4)
Republika Południowej Afryki (350)
Republika Zielonego Przylądka (12)
Republika Środkowoafrykańska (9)
Reunion (9)
Rosja (924)
Rumunia (2783)
Rwanda (18)
Saint Kitts i Nevis (3)
Saint Lucia (3)
Saint Vincent i Grenadyny (2)
Salwador (4)
Samoa (3)
Samoa Amerykańskie (4)
San Marino (2)
Senegal (42)
Serbia (125)
Seszele (4)
Sierra Leone (25)
Singapur (180)
Somalia (15)
Sri Lanka (8)
Stany Zjednoczone (5203)
Stolica Apostolska (14)
Suazi (3)
Sudan (28)
Surinam (7)
Syria (56)
Szwajcaria (3025)
Szwecja (6825)
Słowacja (2622)
Słowenia (3126)
Tadżykistan (37)
Tajlandia (107)
Tajwan (105)
Tanzania (74)
Togo (4)
Tonga (2)
Trynidad i Tobago (4)
Tunezja (133)
Turcja (1078)
Turkmenistan (30)
Tuvalu (2)
Uganda (59)
Ukraina (187)
Urugwaj (26)
Uzbekistan (45)
Vanuatu (2)
Wenezuela (27)
Wietnam (86)
Wybrzeże Kości Słoniowej (18)
Wyspy Cooka (4)
Wyspy Marshalla (3)
Wyspy Owcze (28)
Wyspy Salomona (3)
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (3)
Węgry (4014)
Włochy (10890)
Zambia (20)
Zjednoczone Emiraty Arabskie (39)
Zjednoczone Królestwo (3432)
Łotwa (2882)

Język

Deutsch (27017)
English (33835)
Español (23290)
Français (25435)
Italiano (23291)
Polski (12615)

Advanced search

Results 1 - 10 of 145483
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Ayuda para que las autoridades públicas impulsen la I+D en la sanidad
Un proceso de licitación pionero ha mostrado el modo en el que los organismos públicos pueden dar forma a la I+D con vistas a que se ajuste a sus necesidades y, de este modo, ahorrar dinero e impulsar la innovación.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 124523
Last updated on: 2015-12-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Helping public authorities drive healthcare R&D forward
A pioneering tender process has shown how public authorities can shape healthcare R&D to suit their needs, saving them money and boosting innovation.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 124523
Last updated on: 2015-12-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Unterstützung der öffentlichen Behörden treibt FuE im Gesundheitswesen voran
Ein neuartiges Beschaffungsverfahren hat gezeigt, dass öffentliche Behörden die FuE im Gesundheitsbereich auf ihre Bedürfnisse hin anpassen können, was Kosten spart und Innovation ankurbelt.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 124523
Last updated on: 2015-12-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Aider les services publics à faire avancer la R&D dans le secteur de la santé
Un processus innovant d'appel d'offres a montré comment les pouvoirs publics peuvent orienter la R&D dans le secteur médical en fonction de leurs besoins, pour faire des économies et soutenir l'innovation.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 124523
Last updated on: 2015-12-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Aiutare le autorità pubbliche a promuovere la ricerca e lo sviluppo nel settore sanitario
Un nuovissimo processo di bandi ha mostrato come le autorità pubbliche possono adattare la ricerca e sviluppo nel settore sanitario alle proprie esigenze, risparmiando in termini di costi e promuovendo l’innovazione.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 124523
Last updated on: 2015-12-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wsparcie przez organy publiczne B+R w zakresie opieki zdrowotnej
Pionierski proces zamówień publicznych pokazuje, jak organy publiczne mogą odpowiednio do swoich potrzeb kształtować B+R w dziedzinie opieki zdrowotnej, oszczędzając przy tym i pobudzając innowacje.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 124523
Last updated on: 2015-12-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des circuits entièrement intégrés ont pu être directement imprimés sur du tissu
Pour que l'électronique portable puisse se banaliser, une avancée majeure est nécessaire afin de la rendre lavable, étirable et respirante. En utilisant des techniques conventionnelles de jet d'encre à la fois bon marché, sûres et écologiques, des chercheurs ont pu imprimer un...
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 128718
Last updated on: 2017-12-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Circuiti completamente integrati stampati con successo direttamente sul tessuto
Per fare in modo che i sistemi elettronici indossabili diventino una cosa comune, sono necessari dei passi in avanti che consentano loro di essere lavabili, elastici e traspiranti. Utilizzando delle convenzionali tecniche a getto d’inchiostro che sono economiche, sicure e risp...
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 128718
Last updated on: 2017-12-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Vollständig integrierte Schaltkreise erfolgreich direkt auf Gewebe gedruckt
Wenn „Wearable Electronics“ Einzug in den Alltag erhalten sollen, dann ist ein Durchbruch erforderlich, der ermöglicht, dass diese Komponenten waschbar, dehnbar und atmungsaktiv sind. Unter Verwendung konventioneller Tintenstrahldrucktechniken, die kostengünstig, sicher und um...
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 128718
Last updated on: 2017-12-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Fully integrated circuits successfully printed directly onto fabric
If wearable electronics are to become commonplace, a breakthrough is required which allows them to be washable, stretchable and breathable. Using conventional inkjet techniques which are cheap, safe and environmentally friendly, researchers recently reported the successful pri...
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 128718
Last updated on: 2017-12-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-12-18
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę