Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (88613)
Wydarzenie (52018)

Dostawca treści

EC (134901)
WIRE (5730)

Temat

Aspekty biznesowe (2995)
Aspekty ekonomiczne (17163)
Automatyzacja (994)
Badania Naukowe (69370)
Bezpieczenstwo (7478)
Bezpieczeństwo (1532)
Biopaliwa (853)
Biotechnologia (11184)
Biotechnologia medyczna (2420)
Biotechnologia przemysłowa (276)
Biotechnologia rolna (602)
Budownictwo (1614)
Edukacja i szkolenie (13434)
Elektronika i mikroelektronika (4817)
Etyka badań (428)
Gospodarka odpadami (2352)
Informacje i media (18963)
Inne technologie (8583)
Inne zagadnienia dotyczace energii (4312)
Innowacja i transfer technologii (24179)
Inny (10)
Koordynacja i wspólpraca (52897)
Linie polityczne (18130)
Magazynowanie energii i transport energii (2014)
Matematyka i statystyka (2423)
Materialy referencyjne (1249)
Medycyna i zdrowie (26914)
Meteorologia (2873)
Metodologia zarządzania projektami (228)
Metody pomiarowe (3647)
Nanotechnologie i nanonauki (2482)
Nauki biologiczne (17773)
Nauki fizyczne i inżynieria (13)
Nauki o ziemi (7348)
Nauki społeczne i humanistyczne (25589)
Ocena (6283)
Ochrona przed promieniowaniem (1233)
Ochrona srodowiska (21418)
Odnawialne zródla energii (6016)
Odpady radioaktywne (787)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (4570)
Oszczednosc energii (3549)
Paliwa kopalne (1902)
Prawa własności intelektualnej (288)
Prawodawstwo i przepisy (6004)
Produkcja przemyslowa (7974)
Prognozy (4281)
Programy finansowania (1179)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (3969)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (20902)
Robotyka (1171)
Rolnictwo (6492)
Rozszczepienie jadra atomowego (1973)
Rozwój regionalny (8233)
Standardy (2286)
Synteza jadrowa (1515)
Technologia kosmiczna (6030)
Technologia materialowa (6015)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (9746)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (211)
Technologie sieciowe (2490)
Telekomunikacja (9500)
Transport (6711)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (1544)
Wodór i ogniwa paliwowe (267)
Zasoby morza i rybolówstwo (5467)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (1299)
Zatrudnienie (874)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (4471)
Zrównoważony rozwój (3551)
Zywnosc (7541)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (344)
EAEC-FUSION 12C (106)
EAEC-FWP-EAEC 1C (39)
EAEC-FWP-EAEC 2C (64)
EAEC-JRC-RES 10C (73)
EAEC-NFS 2 (167)
ECSC-COALRES 6C (7)
ECSC-COALRES 7C (70)
ECSC-ERGONOM 5C (9)
ECSC-ERGONOM 6C (15)
ECSC-MEDRES 5C (12)
ECSC-MINEHYG 6C (5)
ECSC-MINESAFE 2C (6)
ECSC-STEEL C (27)
ECSC-STEELDEM 1C (3)
ECSC-STEELDEM 2C (3)
ECSC-STEELDEM 3C (11)
ECSC-STEELRES 7C (2)
ECSC-STEELRES 8C (7)
ECSC-WORKENV 5C (5)
ECSC-WORKSAFE C (11)
EMP-ADAPT (69)
EMP-ADAPT-BIS (5)
EMP-EMPLOYMENT (15)
EMP-EUROFORM (3)
EMP-HELIOS 2 (10)
EMP-HORIZON 1 (8)
EMP-HORIZON 2 (3)
EMP-NOW 1 (6)
EMP-NOW 2 (6)
EMP-SME (42)
EMP-YOUTHSTART (5)
ENG-ALTENER 1 (65)
ENG-ALTENER 2 (129)
ENG-CARNOT (15)
ENG-ENALT 2C (1)
ENG-ENDEMO C (1)
ENG-ENERGY C (2)
ENG-ENERGY-FP C (23)
ENG-ETAP (5)
ENG-SAVE 1 (48)
ENG-SAVE 2 (107)
ENG-SURE (5)
ENG-SYNERGY 2 (10)
ENG-THERMIE 1 (212)
ENG-THERMIE 2 (101)
ENV-ACE 1 (6)
ENV-ACE 2 (5)
ENV-ACNAT (1)
ENV-CORINE (4)
ENV-ECCP (1)
ENV-EEA (19)
ENV-ENVAP 4C (2)
ENV-ENVAP 5C (116)
ENV-ENVNGO C (8)
ENV-ENVSTAT C (1)
ENV-LIFE 1 (18)
ENV-LIFE 2 (88)
ENV-LIFE 3 (28)
ENV-MEDSPA (3)
ENV-NORSPA (1)
ET-ARIANE (21)
ET-COMETT 1 (4)
ET-COMETT 2 (47)
ET-ERASMUS (37)
ET-EUROTECNET 1 (3)
ET-EUROTECNET 2 (9)
ET-EURYDICE (4)
ET-FORCE (24)
ET-KALEIDOSCOPE (27)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (278)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (117)
ET-LINGUA (17)
ET-PETRA 1 (6)
ET-PETRA 2 (16)
ET-SOCRATES 1 (225)
ET-SOCRATES 2 (56)
ET-TEMPUS 1 (10)
ET-TEMPUS 2 (54)
ET-TEMPUS 3 (6)
ET-YFE 1C (1)
ET-YFE 2C (4)
ET-YFE 3C (55)
ET-YOUTH C (10)
ET-YWX 3C (2)
FP1-BAP (8)
FP1-BRITE (5)
FP1-CLIMAT 3C (10)
FP1-DECOM 2C (5)
FP1-ENVIRO 4C (7)
FP1-ENVPROT 4C (1)
FP1-ESPRIT 1 (3)
FP1-EURAM (1)
FP1-FRAMEWORK 1C (2)
FP1-FUSION 9C (1)
FP1-RADPROT 6C (4)
FP1-RADWASTOM 3C (8)
FP1-RAWMAT 3C (3)
FP1-TECHHAZ C (1)
FP2-AERO 0C (1)
FP2-BCR 4 (2)
FP2-BRIDGE (26)
FP2-BRITE/EURAM 1 (22)
FP2-CAMAR (5)
FP2-DECOM 3C (16)
FP2-DELTA 1 (2)
FP2-DOSES (18)
FP2-DRIVE 1 (1)
FP2-ECLAIR (30)
FP2-EPOCH (11)
FP2-ESPRIT 2 (57)
FP2-EURET (19)
FP2-EUROTRA 2 (2)
FP2-FAR (4)
FP2-FAST 3 (10)
FP2-FLAIR (26)
FP2-FOREST (15)
FP2-FRAMEWORK 2C (22)
FP2-FUSION 10C (2)
FP2-HUMGEN C (4)
FP2-JOULE 1 (9)
FP2-MAST 1 (3)
FP2-MATREC C (16)
FP2-MHR 4C (18)
FP2-MONITOR (4)
FP2-RACE 1 (13)
FP2-RADPROT 7C (36)
FP2-RADWASTOM 4C (26)
FP2-REWARD (1)
FP2-SAST (1)
FP2-SCIENCE (3)
FP2-SCIFAC C (2)
FP2-SPEAR (8)
FP2-STD 2 (3)
FP2-STEP (41)
FP2-STEP/EPOCH (1)
FP2-TELEMAN (17)
FP2-VALUE 1 (40)
FP3-AERO 1C (2)
FP3-AIM 2 (46)
FP3-AIR (78)
FP3-BIOMED 1 (29)
FP3-BIOTECH 1 (34)
FP3-BRITE/EURAM 2 (114)
FP3-CRAFT (139)
FP3-DELTA 2 (44)
FP3-DRIVE 2 (34)
FP3-ENS (26)
FP3-ENV 1C (103)
FP3-ESPRIT 3 (158)
FP3-ESSI 1 (6)
FP3-FRAMEWORK 3C (71)
FP3-FUSION 11C (17)
FP3-HCM (174)
FP3-JOULE 2 (84)
FP3-LIBRARIES (52)
FP3-LRE (23)
FP3-MAST 2 (69)
FP3-MAT (53)
FP3-NFS 1 (43)
FP3-ORA (9)
FP3-RACE 2 (62)
FP3-RENA (11)
FP3-STD 3 (34)
FP3-TELEMATICS 1C (41)
FP3-TELMATPREP C (7)
FP3-VALUE 2 (229)
FP4 (597)
FP4-ACTS (454)
FP4-BIOMED 2 (198)
FP4-BIOTECH 2 (392)
FP4-BRITE/EURAM 3 (589)
FP4-BSE C (6)
FP4-ENV 2C (717)
FP4-ESPRIT 4 (1038)
FP4-ESSI 2 (59)
FP4-FAIR (360)
FP4-INCO (163)
FP4-INCO-COPERNICUS (101)
FP4-INCO-DC (50)
FP4-INNOVATION (1675)
FP4-JOULE/THERMIE (380)
FP4-JRC-ADVMAT 3C (3)
FP4-JRC-CEO 2C (280)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (11)
FP4-JRC-MEASTEST 2C (6)
FP4-JRC-RES 9C (232)
FP4-JRC-TSER C (6)
FP4-MAST 3 (409)
FP4-NNE-JOULE C (25)
FP4-NNE-THERMIE C (70)
FP4-SMT (351)
FP4-TELEMATICS 2C (1064)
FP4-TMR (469)
FP4-TRANSPORT (255)
FP4-TSER (196)
FP4-TSME C (131)
H2020-EU.1.
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.5.4.2.
H2020-EU.3.5.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.4.
H2020-EU.5.
H2020-EU.5.d.
HS-DRUGS C (30)
HS-EAHSW C (6)
HS-EDMC (5)
HS-EHLASS 2 (2)
HS-EURAIDS 1C (7)
HS-EURAIDS 2C (51)
HS-EURCAN 2C (9)
HS-EURCAN 3C (54)
HS-HEALTH C (18)
HS-HEALTHMON C (5)
HS-SAFE (13)
HS-TIDE 0 (5)
HS-TIDE 1 (57)
HS-TOXIC C (1)
HS-WOHESAFE 3C (4)
HS-WOHESAFE 4C (11)
IC-AL-INVEST (38)
IC-ALFA (13)
IC-ALURE (31)
IC-ASIA-INVEST (10)
IC-AVICENNE (18)
IC-COST (487)
IC-COSU C (5)
IC-ECIP 1 (15)
IC-EDUCOOP-CAN C (15)
IC-EDUCOOP-USA C (18)
IC-ENVDC C (1)
IC-EUREKA (348)
IC-IMS (20)
IC-INTAS (60)
IC-ISC C (19)
IC-ISTC (17)
IC-MED-MEDIA (13)
IC-MED-TECHNO (8)
IC-MEDA (37)
IC-PECO/COPERNICUS (30)
IC-PHARE (384)
IC-SCICOOP-AUS C (5)
IC-SCICOOP-CAN C (5)
IC-SCICOOP-SA C (7)
IC-SYNERGY 0 (43)
IC-SYNERGY 1 (46)
IC-TACIS 1 (6)
IC-TACIS 2 (115)
IC-TACIS 3 (140)
IC-TROPFOREST C (1)
IS-CADDIA 1 (1)
IS-ECONTENT (169)
IS-EEUROPE 2005 (6)
IS-G7-EDUTRAIN C (7)
IS-G7-ENVIRONMENT C (6)
IS-G7-GEMINI C (6)
IS-G7-GIBN C (6)
IS-G7-GIP C (9)
IS-G7-GOVERNMENT C (7)
IS-G7-HEALTHCARE C (6)
IS-G7-HERITAGE C (6)
IS-G7-LIBRARIES C (6)
IS-G7-MARIS C (17)
IS-G7-SME C (25)
IS-HDTV C (24)
IS-IDA (239)
IS-IMPACT 1 (11)
IS-IMPACT 2 (125)
IS-INFO2000 (428)
IS-INFORMATION SOCIETY (7)
IS-INFOSEC (31)
IS-INSIS (1)
IS-ISIS (15)
IS-ISPO (186)
IS-MLIS (140)
IS-RISO C (44)
IS-SPRINT 1 (96)
IS-STANDITT C (18)
IS-TEDIS 2 (20)
IS-TEN-ISDN (43)
IS-TEN-TELECOM C (162)
JRC-ADVMAT 1C (1)
JRC-ADVMAT 2C (2)
JRC-CEO 1C (13)
JRC-ENVPROT 6C (4)
JRC-EXPLORES 2C (6)
JRC-HFR 6C (7)
JRC-HFR 7C (11)
JRC-MEASTEST 1C (2)
JRC-RADWASTE 6C (5)
JRC-REACTSAFE 5C (4)
JRC-REACTSAFE 6C (4)
JRC-REMSENS 4C (17)
JRC-RES 4C (1)
JRC-RES 5C (7)
JRC-RES 6C (3)
JRC-RES 7C (55)
JRC-RES 8C (24)
JRC-SAFEFM 7C (3)
OTH-DCI (1)
OTH-DISEASE C (15)
OTH-ECONTENTPLUS (1)
OTH-EIT (90)
OTH-ERA (2310)
OTH-ESFRI (40)
OTH-EUROPARTENARIAT (97)
OTH-GALILEO (84)
OTH-GRA C (20)
OTH-INTERPRISE (145)
OTH-LISBON STRATEGY (228)
OTH-MEDIA + (10)
OTH-MEDIA 1 (16)
OTH-MEDIA 2 (227)
OTH-NONFOOD C (1)
OTH-RAPHAEL (46)
OTH-SECURITY (96)
OTH-SMEAP 1C (7)
OTH-SMEAP 2C (38)
OTH-SMEAP 3C (121)
OTH-STAT 2C (115)
OTH-STOA (14)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (171)
OTH-TEN-ENERGY C (26)
OTH-TEN-TRANSPORT C (71)
PRE-BEP (2)
PRE-DECOM 1C (3)
PRE-ENVIRO 3C (2)
PRE-FAST 1 (1)
PRE-FAST 2 (1)
PRE-MHR 3C (3)
PRE-RADWASTOM 2C (8)
PRE-STD 1 (3)
REG-ENVIREG (2)
REG-ERDF-EIRC C (13)
REG-ERDF-INNOVATION C (11)
REG-ERDF-ITT C (15)
REG-ERDF-TERRA C (11)
REG-ERDF-UPP C (5)
REG-INTEREG 3C (8)
REG-INTERREG 1 (1)
REG-INTERREG 2 (48)
REG-INTERREG 2 C (15)
REG-INTERREG 3 (39)
REG-KNOWREG (46)
REG-KONVER 2 (14)
REG-LEADER 1 (11)
REG-LEADER 2 (26)
REG-PEDIP (4)
REG-PRISMA (2)
REG-RECHAR 1 (1)
REG-RECHAR 2 (8)
REG-RECITE 1 (2)
REG-RECITE 2 (3)
REG-REGEN (1)
REG-REGIS 2 (6)
REG-RENAVAL (1)
REG-RESIDER 1 (1)
REG-RESIDER 2 (13)
REG-RETEX (6)
REG-STAR (4)
REG-STRIDE (20)
REG-TELEMATIQUE (7)
REG-URBAN (29)
SOC-POLLUTION C (5)

Kraj

Afganistan (3)
Albania (1)
Australia (2)
Austria (179)
Belgia (762)
Bułgaria (12)
Chorwacja (1)
Dania (49)
Estonia (3)
Finlandia (44)
Francja (360)
Grecja (35)
Hiszpania (1120)
Indie (2)
Irlandia (115)
Izrael (8)
Japonia (1)
Liban (1)
Litwa (1)
Luksemburg (14)
Malta (7)
Mołdawia (2)
Niderlandy (68)
Niemcy (1581)
Norwegia (9)
Nowa Zelandia (1)
Polska (17)
Portugalia (29)
Republika Czeska (9)
Rosja (1)
Rumunia (15)
Stany Zjednoczone (6)
Szwajcaria (108)
Szwecja (28)
Słowenia (4)
Turcja (10)
Węgry (33)
Włochy (565)
Zjednoczone Królestwo (278)
Łotwa (3)

Język

Deutsch (26170)
English (32748)
Español (22510)
Français (24614)
Italiano (22489)
Polski (12100)

Advanced search

Results 1 - 10 of 140631
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Investigadores europeos expresan su inquietud por la fatiga de los pilotos
En un estudio nuevo realizado por el proyecto financiado con fondos europeos FUTURE SKY SAFETY se informa de que la mitad de los pilotos comerciales considera que la fatiga no se trata con la seriedad que debiera en sus empresas, una circunstancia que invita a plantearse la seguridad de la industria aeronáutica europea.
Programme: H2020-EU.3.4.
Record Number: 126709
Last updated on: 2016-12-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
EU researchers raise concerns over pilot fatigue
A new study released by the EU-funded FUTURE SKY SAFETY project has reported that half of airline pilots believe that fatigue is not taken seriously by airlines, raising questions about safety within the European aviation industry.
Programme: H2020-EU.3.4.
Record Number: 126709
Last updated on: 2016-12-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des chercheurs européens sonnent la sonnette d'alarme sur la fatigue du pilote
Selon une nouvelle étude publiée par le projet FUTURE SKY SAFETY financé par l'UE, la moitié des pilotes de ligne pensent que la fatigue n'est pas prise au sérieux par les compagnies aériennes, ce qui conduit à se poser des questions sur la sécurité dans le secteur de l'aviation européen.
Programme: H2020-EU.3.4.
Record Number: 126709
Last updated on: 2016-12-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Unijnych naukowców niepokoi zmęczenie pilotów
Wyniki nowych badań prowadzonych w ramach finansowanego ze środków UE projektu FUTURE SKY SAFETY pokazały, że połowa pilotów uważa, iż zmęczenie nie jest poważnie traktowane przez linie lotnicze, co budzi obawy o bezpieczeństwo europejskiego sektora lotniczego.
Programme: H2020-EU.3.4.
Record Number: 126709
Last updated on: 2016-12-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Ricercatori dell’UE sollevano la questione dell’affaticamento dei piloti
Secondo un nuovo studio pubblicato dal progetto FUTURE SKY SAFETY, finanziato dall’UE, la metà dei piloti delle compagnie aeree crede che l’affaticamento non sia preso nella dovuta considerazione da parte delle compagnie aeree, sollevando questioni riguardo la sicurezza nell’ambito del settore dell’aviazione europea.
Programme: H2020-EU.3.4.
Record Number: 126709
Last updated on: 2016-12-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
EU-Forscher äußern Besorgnis über ermüdete Piloten
Laut einer neuen Untersuchung, die von den Forschern des EU-finanzierten Projekts FUTURE SKY SAFETY veröffentlicht wurde, ist die Hälfte der Berufspiloten der Meinung, dass das Problem der Übermüdung von den Fluggesellschaften nicht ernst genommen wird. Dies wirft Fragen hinsichtlich der Sicherheit der europäischen Luftfahrt auf.
Programme: H2020-EU.3.4.
Record Number: 126709
Last updated on: 2016-12-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una novedosa terapia de regeneración podría mejorar notablemente la reparación ósea
Investigadores dotados con fondos europeos han creado una terapia pionera de regeneración ósea que se espera que mejore notablemente la reparación de diversas lesiones de hueso y aporte una solución realista a aquellos pacientes que precisen la sustitución parcial de un hueso.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126225
Last updated on: 2016-09-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Novel regeneration therapy promises to significantly improve bone repair
EU-funded researchers have pioneered a new bone regeneration therapy that promises to significantly improve bone repair and provide a realistic solution for patients who require partial bone replacement.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126225
Last updated on: 2016-09-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Une thérapie régénératrice inédite promet d'améliorer considérablement la réparation des os
Des chercheurs financés par l'UE ont mis au point une nouvelle thérapie de régénération osseuse qui devrait améliorer la réparation osseuse et offrir une solution réaliste aux patients ayant besoin d'un substitut osseux partiel.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126225
Last updated on: 2016-09-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nowatorska terapia regeneracyjna sposobem na znaczne udoskonalenie naprawy kości
Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali nową terapię regeneracji kości, która ma znacząco poprawić naprawę tkanki kostnej i zapewnić pacjentom, którzy potrzebują wymiany fragmentu kości, skuteczne rozwiązanie.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 126225
Last updated on: 2016-09-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-05-01
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę