Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (39395)
Wydarzenie (455)

Dostawca treści

EC (39363)
WIRE (477)

Temat

Aspekty biznesowe (1025)
Aspekty ekonomiczne (19678)
Automatyzacja (52)
Badania Naukowe (35378)
Bezpieczenstwo (7764)
Bezpieczeństwo (338)
Biopaliwa (368)
Biotechnologia (7528)
Biotechnologia medyczna (311)
Biotechnologia przemysłowa (42)
Biotechnologia rolna (211)
Budownictwo (2934)
Edukacja i szkolenie (11630)
Elektronika i mikroelektronika (6506)
Etyka badań (303)
Gospodarka odpadami (3998)
Informacje i media (12574)
Inne technologie (4333)
Inne zagadnienia dotyczace energii (5774)
Innowacja i transfer technologii (17841)
Inny (20)
Koordynacja i wspólpraca (29777)
Linie polityczne (29050)
Magazynowanie energii i transport energii (4193)
Matematyka i statystyka (3232)
Materialy referencyjne (3388)
Medycyna i zdrowie (10180)
Meteorologia (4709)
Metodologia zarządzania projektami (108)
Metody pomiarowe (4781)
Nanotechnologie i nanonauki (288)
Nauki biologiczne (6422)
Nauki fizyczne i inżynieria (10)
Nauki o ziemi (3927)
Nauki społeczne i humanistyczne (19131)
Ocena (6806)
Ochrona przed promieniowaniem (3295)
Ochrona srodowiska (13762)
Odnawialne zródla energii (6363)
Odpady radioaktywne (3052)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (571)
Oszczednosc energii (5344)
Paliwa kopalne (4580)
Prawa własności intelektualnej (161)
Prawodawstwo i przepisy (14980)
Produkcja przemyslowa (7365)
Prognozy (8040)
Programy finansowania (160)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (418)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (14354)
Robotyka (85)
Rolnictwo (6417)
Rozszczepienie jadra atomowego (4187)
Rozwój regionalny (7369)
Standardy (4939)
Synteza jadrowa (4128)
Technologia kosmiczna (5356)
Technologia materialowa (4724)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (1220)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (396)
Technologie sieciowe (395)
Telekomunikacja (9156)
Transport (6770)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (248)
Wodór i ogniwa paliwowe (163)
Zasoby morza i rybolówstwo (5101)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (275)
Zatrudnienie (424)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (1555)
Zrównoważony rozwój (1211)
Zywnosc (5830)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (322)
EAEC-FUSION 12C (82)
EAEC-FWP-EAEC 1C (62)
EAEC-FWP-EAEC 2C (75)
EAEC-JRC-RES 10C (41)
EAEC-NFS 2 (84)
ECSC-COALRES 6C (6)
ECSC-COALRES 7C (44)
ECSC-ERGONOM 5C (1)
ECSC-ERGONOM 6C (4)
ECSC-MEDRES 5C (4)
ECSC-MINEHYG 5C (2)
ECSC-MINEHYG 6C (7)
ECSC-MINESAFE 2C (1)
ECSC-STEEL C (60)
ECSC-STEELDEM 2C (2)
ECSC-STEELDEM 3C (6)
ECSC-STEELRES 6C (2)
ECSC-STEELRES 7C (3)
ECSC-STEELRES 8C (14)
ECSC-WORKENV 5C (6)
ECSC-WORKSAFE C (2)
EMP-ADAPT (28)
EMP-ADAPT-BIS (5)
EMP-BARCELONA 2002C (6)
EMP-EMPLOYMENT (15)
EMP-ESSEN (2)
EMP-EUROFORM (5)
EMP-HELIOS 1 (1)
EMP-HELIOS 2 (11)
EMP-HORIZON 1 (9)
EMP-HORIZON 2 (5)
EMP-INTEGRA (5)
EMP-MATTHAEUS (4)
EMP-NOW 1 (8)
EMP-NOW 2 (8)
EMP-SME (67)
EMP-YOUTHSTART (7)
ENG-ALTENER 1 (33)
ENG-ALTENER 2 (73)
ENG-ENDEMO C (1)
ENG-ENERGY-FP C (50)
ENG-ETAP (5)
ENG-SAVE 1 (24)
ENG-SAVE 2 (125)
ENG-SURE (5)
ENG-SYNERGY 2 (5)
ENG-THERMIE 1 (46)
ENG-THERMIE 2 (35)
ENV-ACE 1 (2)
ENV-ACE 2 (4)
ENV-ACNAT (10)
ENV-CORINE (1)
ENV-ECCP (5)
ENV-EEA (20)
ENV-ENVAP 4C (2)
ENV-ENVAP 5C (90)
ENV-ENVNGO C (10)
ENV-ENVSTAT C (7)
ENV-EVAL 2C (2)
ENV-LIFE 1 (39)
ENV-LIFE 2 (95)
ENV-LIFE 3 (35)
ENV-MEDSPA (8)
ENV-NORSPA (9)
ET-ARIANE (48)
ET-COMETT 1 (4)
ET-COMETT 2 (33)
ET-ERASMUS (46)
ET-EUROTECNET 1 (6)
ET-EUROTECNET 2 (19)
ET-EURYDICE (5)
ET-FORCE (26)
ET-KALEIDOSCOPE (41)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (266)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (96)
ET-LINGUA (26)
ET-PETRA 1 (11)
ET-PETRA 2 (19)
ET-SOCRATES 1 (261)
ET-SOCRATES 2 (80)
ET-TEMPUS 1 (14)
ET-TEMPUS 2 (69)
ET-TEMPUS 3 (40)
ET-YFE 1C (1)
ET-YFE 2C (11)
ET-YFE 3C (146)
ET-YOUTH C (5)
ET-YWX 3C (1)
FP1-BAP (3)
FP1-BRITE (9)
FP1-DECOM 2C (1)
FP1-ENVIRO 4C (6)
FP1-ESPRIT 1 (5)
FP1-EURAM (9)
FP1-FRAMEWORK 1C (3)
FP1-FUSION 9C (1)
FP1-RADPROT 6C (1)
FP2-AERO 0C (2)
FP2-AIM 1 (2)
FP2-BCR 4 (3)
FP2-BRIDGE (11)
FP2-BRITE/EURAM 1 (19)
FP2-CAMAR (1)
FP2-DECOM 3C (5)
FP2-DOSES (2)
FP2-DRIVE 1 (1)
FP2-ECLAIR (10)
FP2-EPOCH (8)
FP2-ESPRIT 2 (6)
FP2-EURET (7)
FP2-EUROTRA 2 (2)
FP2-FAST 3 (3)
FP2-FLAIR (10)
FP2-FOREST (8)
FP2-FRAMEWORK 2C (5)
FP2-FUSION 10C (5)
FP2-HUMGEN C (6)
FP2-JOULE 1 (12)
FP2-MAST 1 (1)
FP2-MATREC C (4)
FP2-MHR 4C (5)
FP2-MONITOR (4)
FP2-RACE 1 (3)
FP2-RADPROT 7C (16)
FP2-RADWASTOM 4C (5)
FP2-REWARD (4)
FP2-SAST (1)
FP2-SCIENCE (11)
FP2-SCIFAC C (3)
FP2-SPES (9)
FP2-STD 2 (5)
FP2-STEP (16)
FP2-STEP/EPOCH (1)
FP2-TELEMAN (19)
FP2-VALUE 1 (17)
FP3-AERO 1C (6)
FP3-AIM 2 (17)
FP3-AIR (50)
FP3-BIOMED 1 (28)
FP3-BIOTECH 1 (32)
FP3-BRITE/EURAM 2 (61)
FP3-CRAFT (89)
FP3-DELTA 2 (29)
FP3-DRIVE 2 (23)
FP3-ENS (7)
FP3-ENV 1C (41)
FP3-ESPRIT 3 (52)
FP3-ESSI 1 (4)
FP3-FRAMEWORK 3C (37)
FP3-FUSION 11C (9)
FP3-HCM (102)
FP3-JOULE 2 (35)
FP3-LIBRARIES (41)
FP3-LRE (18)
FP3-MAST 2 (25)
FP3-MAT (47)
FP3-NFS 1 (38)
FP3-ORA (9)
FP3-RACE 2 (36)
FP3-RENA (3)
FP3-STD 3 (26)
FP3-TELEMATICS 1C (24)
FP3-VALUE 2 (78)
FP4 (451)
FP4-ACTS (254)
FP4-BIOMED 2 (187)
FP4-BIOTECH 2 (355)
FP4-BRITE/EURAM 3 (218)
FP4-BSE C (13)
FP4-ENV 2C (362)
FP4-ESPRIT 4 (457)
FP4-ESSI 2 (16)
FP4-FAIR (231)
FP4-INCO (141)
FP4-INCO-COPERNICUS (76)
FP4-INCO-DC (40)
FP4-INNOVATION (602)
FP4-JOULE/THERMIE (202)
FP4-JRC-CEO 2C (51)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (5)
FP4-JRC-MEASTEST 2C (5)
FP4-JRC-RES 9C (57)
FP4-MAST 3 (204)
FP4-NNE-JOULE C (25)
FP4-NNE-THERMIE C (30)
FP4-SMT (184)
FP4-TELEMATICS 2C (717)
FP4-TMR (312)
FP4-TRANSPORT (183)
FP4-TSER (74)
FP4-TSME C (120)
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.5.
HS-DRUGS C (18)
HS-EAHSW C (5)
HS-EHLASS 0 (1)
HS-EHLASS 1 (4)
HS-EHLASS 2 (4)
HS-EURAIDS 1C (15)
HS-EURAIDS 2C (25)
HS-EURCAN 2C (5)
HS-EURCAN 3C (32)
HS-HEALTH C (13)
HS-SAFE (7)
HS-TIDE 0 (6)
HS-TIDE 1 (14)
HS-TOXIC C (3)
HS-WOHESAFE 4C (15)
HS-WOHESAFE92 C (3)
IC-AL-INVEST (9)
IC-ALFA (5)
IC-AVICENNE (9)
IC-COST (121)
IC-COSU C (8)
IC-ECIP 1 (3)
IC-EDUCOOP-CAN C (13)
IC-EDUCOOP-USA C (8)
IC-ENVDC C (8)
IC-EUREKA (153)
IC-IMS (10)
IC-INTAS (46)
IC-ISC C (6)
IC-ISTC (25)
IC-MED-MEDIA (3)
IC-MEDA (83)
IC-PECO/COPERNICUS (26)
IC-PHARE (307)
IC-SCICOOP-AUS C (5)
IC-SCICOOP-ISR 1C (9)
IC-SCICOOP-SA C (33)
IC-SCICOOP-USA C (20)
IC-STCU (15)
IC-SYNERGY 0 (15)
IC-SYNERGY 1 (65)
IC-TACIS 1 (13)
IC-TACIS 2 (119)
IC-TACIS 3 (212)
IS-ECONTENT (175)
IS-G7-EDUTRAIN C (6)
IS-G7-ENVIRONMENT C (6)
IS-G7-GEMINI C (6)
IS-G7-GIBN C (6)
IS-G7-GIP C (6)
IS-G7-GOVERNMENT C (6)
IS-G7-HEALTHCARE C (9)
IS-G7-HERITAGE C (11)
IS-G7-LIBRARIES C (6)
IS-G7-MARIS C (11)
IS-G7-SME C (32)
IS-HDTV C (20)
IS-IDA (43)
IS-IMPACT 1 (3)
IS-IMPACT 2 (62)
IS-INFO2000 (225)
IS-INFORMATION SOCIETY (19)
IS-INFOSEC (21)
IS-ISPO (101)
IS-MLIS (63)
IS-RISO C (23)
IS-SAFER INTERNET PLUS (2)
IS-SPRINT 1 (46)
IS-STANDITT C (5)
IS-TEDIS 1 (1)
IS-TEDIS 2 (8)
IS-TEN-ISDN (50)
IS-TEN-TELECOM C (143)
JRC-ADVMAT 2C (1)
JRC-ENDWEL C (6)
JRC-ENVPROT 5C (5)
JRC-ENVPROT 6C (3)
JRC-FUSAFE 6C (3)
JRC-HFR 6C (12)
JRC-HFR 7C (21)
JRC-INDHAZ 3C (2)
JRC-NUCFUEL 5C (1)
JRC-REACTSAFE 6C (5)
JRC-REMSENS 4C (3)
JRC-RES 5C (5)
JRC-RES 6C (5)
JRC-RES 7C (12)
JRC-RES 8C (15)
JRC-SAFEFM 7C (5)
NAT-BE-NANO (1)
NAT-DE-MIKRONANO (1)
OTH-DISEASE C (5)
OTH-EIT (234)
OTH-ERA (3140)
OTH-ESFRI (30)
OTH-EUROPARTENARIAT (5)
OTH-GALILEO (30)
OTH-GRA C (10)
OTH-INJURY-PREV C (5)
OTH-INTERPRISE (3)
OTH-LISBON STRATEGY (259)
OTH-MEDIA + (5)
OTH-MEDIA 1 (9)
OTH-MEDIA 2 (58)
OTH-RAPHAEL (52)
OTH-REDIS (3)
OTH-SECURITY (95)
OTH-SMEAP 1C (5)
OTH-SMEAP 2C (19)
OTH-SMEAP 3C (44)
OTH-STAT 2C (5)
OTH-STOA (1)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (180)
OTH-TEN-ENERGY C (86)
OTH-TEN-TRANSPORT C (121)
PRE-BCR 3 (1)
PRE-EUROTRA 1 (1)
PRE-FAST 1 (2)
PRE-FAST 2 (4)
PRE-STD 1 (5)
REG-ERDF-CULTURE C (5)
REG-ERDF-EIRC C (5)
REG-ERDF-INNOVATION C (10)
REG-ERDF-ITT C (10)
REG-ERDF-JOBS C (5)
REG-ERDF-TERRA C (10)
REG-ERDF-UPP C (5)
REG-INTEREG 3C (6)
REG-INTERREG 1 (1)
REG-INTERREG 2 (102)
REG-INTERREG 2 C (20)
REG-INTERREG 3 (18)
REG-KNOWREG (34)
REG-KONVER 2 (23)
REG-LEADER 1 (2)
REG-LEADER 2 (20)
REG-PEDIP (1)
REG-POSEICAN (3)
REG-POSEIMA (3)
REG-PRISMA (4)
REG-RECHAR 1 (1)
REG-RECHAR 2 (38)
REG-RECITE 2 (5)
REG-REGEN (5)
REG-REGIS 2 (14)
REG-RENAVAL (2)
REG-RESIDER 2 (41)
REG-RETEX (29)
REG-STAR (2)
REG-STRIDE (4)
REG-TELEMATIQUE (8)
REG-URBAN (78)
SOC-POLLUTION C (15)

Kraj

Albania (133)
Algieria (47)
Andora (10)
Angola (1)
Antarktyda (6)
Arabia Saudyjska (2)
Argentyna (88)
Armenia (98)
Australia (107)
Austria (816)
Azerbejdżan (94)
Bangladesz (13)
Belgia (1119)
Benin (7)
Białoruś (83)
Boliwia (13)
Botswana (1)
Bośnia i Hercegowina (47)
Brazylia (61)
Brunei (3)
Burkina Faso (2)
Bułgaria (462)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (1)
Chile (38)
Chiny (262)
Chorwacja (117)
Cypr (370)
Czarnogóra (20)
Dania (739)
Egipt (83)
Ekwador (21)
Estonia (566)
Etiopia (18)
Filipiny (18)
Finlandia (733)
Francja (1495)
Gabon (13)
Gambia (11)
Ghana (2)
Grecja (797)
Gruzja (102)
Gujana (10)
Gujana Francuska (4)
Gwadelupa (4)
Gwatemala (1)
Haiti (19)
Hiszpania (1320)
Honduras (1)
Hongkong (7)
Indie (102)
Indonezja (14)
Iran (9)
Irlandia (675)
Islandia (110)
Izrael (274)
Japonia (186)
Jemen (5)
Jordania (64)
Kambodża (6)
Kamerun (1)
Kanada (145)
Kazachstan (79)
Kenia (6)
Kirgistan (78)
Kolumbia (23)
Korea Południowa (93)
Korea Północna (8)
Kostaryka (3)
Liban (59)
Liechtenstein (28)
Litwa (496)
Luksemburg (496)
Madagaskar (5)
Makau (5)
Malezja (22)
Mali (7)
Malta (301)
Maroko (86)
Martynika (4)
Mauretania (6)
Meksyk (25)
Mongolia (62)
Mozambik (6)
Mołdawia (76)
Nepal (4)
Niderlandy (1062)
Niemcy (1808)
Niger (8)
Nigeria (2)
Nikaragua (1)
Norwegia (292)
Nowa Zelandia (28)
Pakistan (8)
Palestyna (1)
Panama (1)
Paragwaj (3)
Peru (21)
Polska (739)
Portugalia (587)
Republika Czeska (642)
Republika Południowej Afryki (125)
Republika Zielonego Przylądka (1)
Reunion (4)
Rosja (320)
Rumunia (494)
Salwador (1)
Senegal (18)
Serbia (34)
Sierra Leone (7)
Singapur (42)
Stany Zjednoczone (488)
Surinam (8)
Syria (57)
Szwajcaria (321)
Szwecja (1013)
Słowacja (473)
Słowenia (619)
Tadżykistan (76)
Tajlandia (15)
Tajwan (1)
Tanzania (12)
Togo (7)
Tunezja (75)
Turcja (172)
Turkmenistan (71)
Uganda (14)
Ukraina (187)
Urugwaj (6)
Uzbekistan (78)
Wenezuela (14)
Wietnam (18)
Wybrzeże Kości Słoniowej (1)
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (5)
Węgry (679)
Włochy (1145)
Zambia (5)
Zjednoczone Emiraty Arabskie (5)
Zjednoczone Królestwo (376)
Łotwa (486)

Język

Deutsch (7948)
English (10040)
Español (6329)
Français (7299)
Italiano (6328)
Polski (1906)

Advanced search

Results 1 - 10 of 39850
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Wissenschaftler liefern neues CO2-Emissionsmodell
Ein EU-finanziertes Team aus Wissenschaftlern hat ein neues Modell entwickelt, dass den Grad der Verringerung der Kohlendioxydemission (CO2) berechnen kann, der nötig ist, um die globale Erwärmung zu verlangsamen und vielleicht sogar zu stoppen. Zielvorgabe war es, zukünftige ...
Programme: FP6-SUSTDEV
Record Number: 32398
Last updated on: 2010-08-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Scientists deliver new CO2 emissions model
An EU-funded team of scientists has developed a new model that can determine the levels of carbon dioxide (CO2) emissions reductions needed in order to decelerate, and potentially put an end to, global warming. Their objective was to simulate future changes in the climate and ...
Programme: FP6-SUSTDEV
Record Number: 32398
Last updated on: 2010-08-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nuevo modelo sobre las emisiones de CO2
Gracias a financiación de la Unión Europea, un equipo de científicos ha desarrollado un nuevo modelo capaz de cuantificar la reducción de las emisiones de dióxido de carbono necesaria para desacelerar el calentamiento del planeta y quizás incluso ponerle fin. Su objetivo era s...
Programme: FP6-SUSTDEV
Record Number: 32398
Last updated on: 2010-08-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un nouveau modèle pour les émissions de CO2
Une équipe de chercheurs financée par l'UE a mis au point un nouveau modèle pouvant déterminer les réductions nécessaires en termes d'émissions de CO2 (dioxyde de carbone) pour ralentir et, idéalement, arrêter le réchauffement planétaire. L'objectif était de simuler les change...
Programme: FP6-SUSTDEV
Record Number: 32398
Last updated on: 2010-08-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Neuer thematischer Dienst zu globalen Veränderungen und Ökosystemen bei CORDIS
CORDIS, der Informationsdienst der Europäischen Kommission für Forschung und Entwicklung, hat einen speziellen Dienst für Forschung, politische Aktivitäten und Maßnahmen zur gezielten Unterstützung zu Umweltfragen eingerichtet. Der neue Dienst, der ein Bestandteil des Portal...
Programme: OTH-ERA
Record Number: 20241
Last updated on: 2003-05-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Scienziati presentano un nuovo modello di emissioni di CO2
Un team di scienziati finanziato dall'UE ha sviluppato un nuovo modello in grado di determinare i livelli di riduzione delle emissioni di biossido di carbonio (CO2) necessarie per rallentare, e potenzialmente fermare, il riscaldamento globale. Il loro obiettivo era quello di s...
Programme: FP6-SUSTDEV
Record Number: 32398
Last updated on: 2010-08-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
New thematic service on 'global change and ecosystems' launched on CORDIS
CORDIS, the European Commission's Research and Development Information Service, is providing a dedicated service on research, policy-oriented activities and specific support actions on environmental issues. The new service, part of the Sixth Framework Programme (FP6) portal, ...
Programme: OTH-ERA
Record Number: 20241
Last updated on: 2003-05-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Nuevo servicio temático CORDIS sobre
CORDIS, el servicio de información sobre investigación y desarrollo de la Comisión Europea, ofrece un servicio dedicado a la investigación, las actividades de orientación estratégica y las acciones específicas de apoyo sobre temas medioambientales. El nuevo servicio, que form...
Programme: OTH-ERA
Record Number: 20241
Last updated on: 2003-05-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
CORDIS: lancement d'un nouveau service thématique sur le changement planétaire et les écosystèmes
CORDIS, le service communautaire d'information sur la recherche et le développement, propose désormais un service dédié aux activités de recherche axées sur les politiques et aux actions de soutien spécifiques menées dans le domaine de l'environnement. Ce nouveau service, qui...
Programme: OTH-ERA
Record Number: 20241
Last updated on: 2003-05-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Naukowcy opracowali nowy model emisji CO2
Zespół naukowców dofinansowywany ze środków unijnych opracował nowy model, który umożliwia określenie poziomów ograniczenia emisji dwutlenku węgla (CO2) potrzebnych do spowolnienia, a być może nawet zatrzymania globalnego ocieplenia. Celem naukowców była symulacja przyszłych z...
Programme: FP6-SUSTDEV
Record Number: 32398
Last updated on: 2010-08-04
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-09-20
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę