Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (39480)
Wydarzenie (455)

Dostawca treści

EC (39423)
WIRE (502)

Temat

Aspekty biznesowe (1029)
Aspekty ekonomiczne (19680)
Automatyzacja (64)
Badania Naukowe (35432)
Bezpieczenstwo (7800)
Bezpieczeństwo (338)
Biopaliwa (368)
Biotechnologia (7528)
Biotechnologia medyczna (311)
Biotechnologia przemysłowa (42)
Biotechnologia rolna (235)
Budownictwo (2939)
Edukacja i szkolenie (11637)
Elektronika i mikroelektronika (6548)
Etyka badań (303)
Gospodarka odpadami (3998)
Informacje i media (12574)
Inne technologie (4339)
Inne zagadnienia dotyczace energii (5775)
Innowacja i transfer technologii (17841)
Inny (20)
Koordynacja i wspólpraca (29792)
Linie polityczne (29086)
Magazynowanie energii i transport energii (4195)
Matematyka i statystyka (3232)
Materialy referencyjne (3388)
Medycyna i zdrowie (10204)
Meteorologia (4721)
Metodologia zarządzania projektami (108)
Metody pomiarowe (4781)
Nanotechnologie i nanonauki (318)
Nauki biologiczne (6447)
Nauki fizyczne i inżynieria (11)
Nauki o ziemi (3933)
Nauki społeczne i humanistyczne (19175)
Ocena (6807)
Ochrona przed promieniowaniem (3295)
Ochrona srodowiska (13807)
Odnawialne zródla energii (6368)
Odpady radioaktywne (3052)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (571)
Oszczednosc energii (5348)
Paliwa kopalne (4580)
Prawa własności intelektualnej (161)
Prawodawstwo i przepisy (14987)
Produkcja przemyslowa (7407)
Prognozy (8040)
Programy finansowania (161)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (430)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (14378)
Robotyka (85)
Rolnictwo (6471)
Rozszczepienie jadra atomowego (4187)
Rozwój regionalny (7369)
Standardy (4939)
Synteza jadrowa (4128)
Technologia kosmiczna (5356)
Technologia materialowa (4754)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (1227)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (396)
Technologie sieciowe (401)
Telekomunikacja (9162)
Transport (6770)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (260)
Wodór i ogniwa paliwowe (163)
Zasoby morza i rybolówstwo (5101)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (283)
Zatrudnienie (424)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (1569)
Zrównoważony rozwój (1225)
Zywnosc (5868)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (322)
EAEC-FUSION 12C (82)
EAEC-FWP-EAEC 1C (62)
EAEC-FWP-EAEC 2C (75)
EAEC-JRC-RES 10C (41)
EAEC-NFS 2 (84)
ECSC-COALRES 6C (6)
ECSC-COALRES 7C (44)
ECSC-ERGONOM 5C (1)
ECSC-ERGONOM 6C (4)
ECSC-MEDRES 5C (4)
ECSC-MINEHYG 5C (2)
ECSC-MINEHYG 6C (7)
ECSC-MINESAFE 2C (1)
ECSC-STEEL C (60)
ECSC-STEELDEM 2C (2)
ECSC-STEELDEM 3C (6)
ECSC-STEELRES 6C (2)
ECSC-STEELRES 7C (3)
ECSC-STEELRES 8C (14)
ECSC-WORKENV 5C (6)
ECSC-WORKSAFE C (2)
EMP-ADAPT (28)
EMP-ADAPT-BIS (5)
EMP-BARCELONA 2002C (6)
EMP-EMPLOYMENT (15)
EMP-ESSEN (2)
EMP-EUROFORM (5)
EMP-HELIOS 1 (1)
EMP-HELIOS 2 (11)
EMP-HORIZON 1 (9)
EMP-HORIZON 2 (5)
EMP-INTEGRA (5)
EMP-MATTHAEUS (4)
EMP-NOW 1 (8)
EMP-NOW 2 (8)
EMP-SME (67)
EMP-YOUTHSTART (7)
ENG-ALTENER 1 (33)
ENG-ALTENER 2 (73)
ENG-ENDEMO C (1)
ENG-ENERGY-FP C (50)
ENG-ETAP (5)
ENG-SAVE 1 (24)
ENG-SAVE 2 (125)
ENG-SURE (5)
ENG-SYNERGY 2 (5)
ENG-THERMIE 1 (46)
ENG-THERMIE 2 (35)
ENV-ACE 1 (2)
ENV-ACE 2 (4)
ENV-ACNAT (10)
ENV-CORINE (1)
ENV-ECCP (5)
ENV-EEA (20)
ENV-ENVAP 4C (2)
ENV-ENVAP 5C (90)
ENV-ENVNGO C (10)
ENV-ENVSTAT C (7)
ENV-EVAL 2C (2)
ENV-LIFE 1 (39)
ENV-LIFE 2 (95)
ENV-LIFE 3 (35)
ENV-MEDSPA (8)
ENV-NORSPA (9)
ET-ARIANE (48)
ET-COMETT 1 (4)
ET-COMETT 2 (33)
ET-ERASMUS (46)
ET-EUROTECNET 1 (6)
ET-EUROTECNET 2 (19)
ET-EURYDICE (5)
ET-FORCE (26)
ET-KALEIDOSCOPE (41)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (266)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (96)
ET-LINGUA (26)
ET-PETRA 1 (11)
ET-PETRA 2 (19)
ET-SOCRATES 1 (261)
ET-SOCRATES 2 (80)
ET-TEMPUS 1 (14)
ET-TEMPUS 2 (69)
ET-TEMPUS 3 (40)
ET-YFE 1C (1)
ET-YFE 2C (11)
ET-YFE 3C (146)
ET-YOUTH C (5)
ET-YWX 3C (1)
FP1-BAP (3)
FP1-BRITE (9)
FP1-DECOM 2C (1)
FP1-ENVIRO 4C (6)
FP1-ESPRIT 1 (5)
FP1-EURAM (9)
FP1-FRAMEWORK 1C (3)
FP1-FUSION 9C (1)
FP1-RADPROT 6C (1)
FP2-AERO 0C (2)
FP2-AIM 1 (2)
FP2-BCR 4 (3)
FP2-BRIDGE (11)
FP2-BRITE/EURAM 1 (19)
FP2-CAMAR (1)
FP2-DECOM 3C (5)
FP2-DOSES (2)
FP2-DRIVE 1 (1)
FP2-ECLAIR (10)
FP2-EPOCH (8)
FP2-ESPRIT 2 (6)
FP2-EURET (7)
FP2-EUROTRA 2 (2)
FP2-FAST 3 (3)
FP2-FLAIR (10)
FP2-FOREST (8)
FP2-FRAMEWORK 2C (5)
FP2-FUSION 10C (5)
FP2-HUMGEN C (6)
FP2-JOULE 1 (12)
FP2-MAST 1 (1)
FP2-MATREC C (4)
FP2-MHR 4C (5)
FP2-MONITOR (4)
FP2-RACE 1 (3)
FP2-RADPROT 7C (16)
FP2-RADWASTOM 4C (5)
FP2-REWARD (4)
FP2-SAST (1)
FP2-SCIENCE (11)
FP2-SCIFAC C (3)
FP2-SPES (9)
FP2-STD 2 (5)
FP2-STEP (16)
FP2-STEP/EPOCH (1)
FP2-TELEMAN (19)
FP2-VALUE 1 (17)
FP3-AERO 1C (6)
FP3-AIM 2 (17)
FP3-AIR (50)
FP3-BIOMED 1 (28)
FP3-BIOTECH 1 (32)
FP3-BRITE/EURAM 2 (61)
FP3-CRAFT (89)
FP3-DELTA 2 (29)
FP3-DRIVE 2 (23)
FP3-ENS (7)
FP3-ENV 1C (41)
FP3-ESPRIT 3 (52)
FP3-ESSI 1 (4)
FP3-FRAMEWORK 3C (37)
FP3-FUSION 11C (9)
FP3-HCM (102)
FP3-JOULE 2 (35)
FP3-LIBRARIES (41)
FP3-LRE (18)
FP3-MAST 2 (25)
FP3-MAT (47)
FP3-NFS 1 (38)
FP3-ORA (9)
FP3-RACE 2 (36)
FP3-RENA (3)
FP3-STD 3 (26)
FP3-TELEMATICS 1C (24)
FP3-VALUE 2 (78)
FP4 (451)
FP4-ACTS (254)
FP4-BIOMED 2 (187)
FP4-BIOTECH 2 (355)
FP4-BRITE/EURAM 3 (218)
FP4-BSE C (13)
FP4-ENV 2C (362)
FP4-ESPRIT 4 (457)
FP4-ESSI 2 (16)
FP4-FAIR (231)
FP4-INCO (141)
FP4-INCO-COPERNICUS (76)
FP4-INCO-DC (40)
FP4-INNOVATION (602)
FP4-JOULE/THERMIE (202)
FP4-JRC-CEO 2C (51)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (5)
FP4-JRC-MEASTEST 2C (5)
FP4-JRC-RES 9C (57)
FP4-MAST 3 (204)
FP4-NNE-JOULE C (25)
FP4-NNE-THERMIE C (30)
FP4-SMT (184)
FP4-TELEMATICS 2C (717)
FP4-TMR (312)
FP4-TRANSPORT (183)
FP4-TSER (74)
FP4-TSME C (120)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.5.
HS-DRUGS C (18)
HS-EAHSW C (5)
HS-EHLASS 0 (1)
HS-EHLASS 1 (4)
HS-EHLASS 2 (4)
HS-EURAIDS 1C (15)
HS-EURAIDS 2C (25)
HS-EURCAN 2C (5)
HS-EURCAN 3C (32)
HS-HEALTH C (13)
HS-SAFE (7)
HS-TIDE 0 (6)
HS-TIDE 1 (14)
HS-TOXIC C (3)
HS-WOHESAFE 4C (15)
HS-WOHESAFE92 C (3)
IC-AL-INVEST (9)
IC-ALFA (5)
IC-AVICENNE (9)
IC-COST (121)
IC-COSU C (8)
IC-ECIP 1 (3)
IC-EDUCOOP-CAN C (13)
IC-EDUCOOP-USA C (8)
IC-ENVDC C (8)
IC-EUREKA (153)
IC-IMS (10)
IC-INTAS (46)
IC-ISC C (6)
IC-ISTC (25)
IC-MED-MEDIA (3)
IC-MEDA (83)
IC-PECO/COPERNICUS (26)
IC-PHARE (307)
IC-SCICOOP-AUS C (5)
IC-SCICOOP-ISR 1C (9)
IC-SCICOOP-SA C (33)
IC-SCICOOP-USA C (20)
IC-STCU (15)
IC-SYNERGY 0 (15)
IC-SYNERGY 1 (65)
IC-TACIS 1 (13)
IC-TACIS 2 (119)
IC-TACIS 3 (212)
IS-ECONTENT (175)
IS-G7-EDUTRAIN C (6)
IS-G7-ENVIRONMENT C (6)
IS-G7-GEMINI C (6)
IS-G7-GIBN C (6)
IS-G7-GIP C (6)
IS-G7-GOVERNMENT C (6)
IS-G7-HEALTHCARE C (9)
IS-G7-HERITAGE C (11)
IS-G7-LIBRARIES C (6)
IS-G7-MARIS C (11)
IS-G7-SME C (32)
IS-HDTV C (20)
IS-IDA (43)
IS-IMPACT 1 (3)
IS-IMPACT 2 (62)
IS-INFO2000 (225)
IS-INFORMATION SOCIETY (19)
IS-INFOSEC (21)
IS-ISPO (101)
IS-MLIS (63)
IS-RISO C (23)
IS-SAFER INTERNET PLUS (2)
IS-SPRINT 1 (46)
IS-STANDITT C (5)
IS-TEDIS 1 (1)
IS-TEDIS 2 (8)
IS-TEN-ISDN (50)
IS-TEN-TELECOM C (143)
JRC-ADVMAT 2C (1)
JRC-ENDWEL C (6)
JRC-ENVPROT 5C (5)
JRC-ENVPROT 6C (3)
JRC-FUSAFE 6C (3)
JRC-HFR 6C (12)
JRC-HFR 7C (21)
JRC-INDHAZ 3C (2)
JRC-NUCFUEL 5C (1)
JRC-REACTSAFE 6C (5)
JRC-REMSENS 4C (3)
JRC-RES 5C (5)
JRC-RES 6C (5)
JRC-RES 7C (12)
JRC-RES 8C (15)
JRC-SAFEFM 7C (5)
NAT-BE-NANO (1)
NAT-DE-MIKRONANO (1)
OTH-DISEASE C (5)
OTH-EIT (234)
OTH-ERA (3140)
OTH-ESFRI (30)
OTH-EUROPARTENARIAT (5)
OTH-GALILEO (30)
OTH-GRA C (10)
OTH-INJURY-PREV C (5)
OTH-INTERPRISE (3)
OTH-LISBON STRATEGY (259)
OTH-MEDIA + (5)
OTH-MEDIA 1 (9)
OTH-MEDIA 2 (58)
OTH-RAPHAEL (52)
OTH-REDIS (3)
OTH-SECURITY (95)
OTH-SMEAP 1C (5)
OTH-SMEAP 2C (19)
OTH-SMEAP 3C (44)
OTH-STAT 2C (5)
OTH-STOA (1)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (180)
OTH-TEN-ENERGY C (86)
OTH-TEN-TRANSPORT C (121)
PRE-BCR 3 (1)
PRE-EUROTRA 1 (1)
PRE-FAST 1 (2)
PRE-FAST 2 (4)
PRE-STD 1 (5)
REG-ERDF-CULTURE C (5)
REG-ERDF-EIRC C (5)
REG-ERDF-INNOVATION C (10)
REG-ERDF-ITT C (10)
REG-ERDF-JOBS C (5)
REG-ERDF-TERRA C (10)
REG-ERDF-UPP C (5)
REG-INTEREG 3C (6)
REG-INTERREG 1 (1)
REG-INTERREG 2 (102)
REG-INTERREG 2 C (20)
REG-INTERREG 3 (18)
REG-KNOWREG (34)
REG-KONVER 2 (23)
REG-LEADER 1 (2)
REG-LEADER 2 (20)
REG-PEDIP (1)
REG-POSEICAN (3)
REG-POSEIMA (3)
REG-PRISMA (4)
REG-RECHAR 1 (1)
REG-RECHAR 2 (38)
REG-RECITE 2 (5)
REG-REGEN (5)
REG-REGIS 2 (14)
REG-RENAVAL (2)
REG-RESIDER 2 (41)
REG-RETEX (29)
REG-STAR (2)
REG-STRIDE (4)
REG-TELEMATIQUE (8)
REG-URBAN (78)
SOC-POLLUTION C (15)

Kraj

Albania (133)
Algieria (47)
Andora (10)
Angola (1)
Antarktyda (6)
Arabia Saudyjska (2)
Argentyna (88)
Armenia (98)
Australia (107)
Austria (825)
Azerbejdżan (94)
Bangladesz (13)
Belgia (1103)
Benin (7)
Białoruś (83)
Boliwia (13)
Botswana (1)
Bośnia i Hercegowina (47)
Brazylia (61)
Brunei (3)
Burkina Faso (2)
Bułgaria (465)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (1)
Chile (38)
Chiny (262)
Chorwacja (126)
Cypr (378)
Czarnogóra (20)
Dania (746)
Egipt (83)
Ekwador (21)
Estonia (574)
Etiopia (18)
Filipiny (18)
Finlandia (740)
Francja (1508)
Gabon (13)
Gambia (11)
Ghana (2)
Grecja (803)
Gruzja (102)
Gujana (10)
Gujana Francuska (4)
Gwadelupa (4)
Gwatemala (1)
Haiti (19)
Hiszpania (1333)
Honduras (1)
Hongkong (7)
Indie (102)
Indonezja (14)
Iran (9)
Irlandia (684)
Islandia (111)
Izrael (274)
Japonia (186)
Jemen (5)
Jordania (64)
Kambodża (6)
Kamerun (1)
Kanada (145)
Kazachstan (79)
Kenia (6)
Kirgistan (78)
Kolumbia (23)
Korea Południowa (93)
Korea Północna (8)
Kostaryka (3)
Liban (59)
Liechtenstein (28)
Litwa (504)
Luksemburg (504)
Madagaskar (5)
Makau (5)
Malezja (22)
Mali (7)
Malta (309)
Maroko (86)
Martynika (4)
Mauretania (6)
Meksyk (25)
Mongolia (62)
Mozambik (6)
Mołdawia (76)
Nepal (4)
Niderlandy (1085)
Niemcy (1822)
Niger (8)
Nigeria (2)
Nikaragua (1)
Norwegia (299)
Nowa Zelandia (28)
Pakistan (8)
Palestyna (1)
Panama (1)
Paragwaj (3)
Peru (21)
Polska (747)
Portugalia (596)
Republika Czeska (650)
Republika Południowej Afryki (125)
Republika Zielonego Przylądka (1)
Reunion (4)
Rosja (320)
Rumunia (502)
Salwador (1)
Senegal (18)
Serbia (34)
Sierra Leone (7)
Singapur (42)
Stany Zjednoczone (490)
Surinam (8)
Syria (57)
Szwajcaria (321)
Szwecja (1030)
Słowacja (481)
Słowenia (627)
Tadżykistan (76)
Tajlandia (15)
Tajwan (1)
Tanzania (12)
Togo (7)
Tunezja (74)
Turcja (173)
Turkmenistan (71)
Uganda (14)
Ukraina (185)
Urugwaj (6)
Uzbekistan (78)
Wenezuela (14)
Wietnam (18)
Wybrzeże Kości Słoniowej (1)
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (5)
Węgry (686)
Włochy (1153)
Zambia (5)
Zjednoczone Emiraty Arabskie (5)
Zjednoczone Królestwo (398)
Łotwa (494)

Język

Deutsch (7958)
English (10075)
Español (6339)
Français (7309)
Italiano (6338)
Polski (1916)

Advanced search

Results 1 - 10 of 39935
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Von bewährten Verfahren bis hin zu Mindesthaltbarkeitsdaten – neue Online-Gemeinschaft bekämpft Lebensmittelverschwendung
In den EU-Ländern werden jährlich 88 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, weshalb eine Gruppe von Experten aus 13 Ländern eine Plattform gegründet hat, um ihre Kenntnisse mit Verbrauchern, Produzenten und Händlern zu teilen, in der Hoffnung, diese Zahl zu senken.
Programme: H2020-EU.3.5.
Record Number: 128677
Last updated on: 2017-11-22
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Dalle migliori prassi alle date di scadenza, una nuova community intende combattere gli sprechi alimentari
Con i paesi dell’UE che ogni anno buttano 88 milioni di tonnellate di alimenti, un gruppo di esperti di 13 paesi ha lanciato una piattaforma per la condivisione di conoscenze con consumatori, produttori e rivenditori nella speranza di ridurre gli sprechi.
Programme: H2020-EU.3.5.
Record Number: 128677
Last updated on: 2017-11-22
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
From best practice to best-before dates, new online community aims to combat food waste
With EU nations throwing away 88 million tonnes of food a year, a group of experts from 13 countries have launched a platform to share knowledge with consumers, producers and retailers in the hope of bringing that figure down.
Programme: H2020-EU.3.5.
Record Number: 128677
Last updated on: 2017-11-22
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
De las buenas prácticas a la fecha de consumo preferente: un nuevo grupo en línea contra los residuos alimentarios
Los países europeos desechan 88 millones de toneladas de alimentos cada día, y para reducir esta cantidad un grupo de expertos de trece países ha puesto en marcha una plataforma desde la que compartir conocimientos con consumidores, productores y distribuidores.
Programme: H2020-EU.3.5.
Record Number: 128677
Last updated on: 2017-11-22
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
De l'emploi des meilleures pratiques au bon usage des dates de péremption, une nouvelle communauté en ligne cherche à lutter contre le gaspillage alimentaire
Alors que les pays de l'UE gaspillent chaque année 88 millions de tonnes de nourriture, un groupe d'experts de 13 pays a lancé une plateforme pour partager leurs connaissances avec les consommateurs, les producteurs et les détaillants, dans l'espoir de faire baisser ce chiffre.
Programme: H2020-EU.3.5.
Record Number: 128677
Last updated on: 2017-11-22
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Od najlepszych praktyk po daty minimalnej trwałości – nowa społeczność online staje do walki z marnotrawieniem żywności
Kraje unijne wyrzucają 88 milionów ton żywności rocznie i z tego powodu grupa ekspertów z 13 krajów uruchomiła platformę, aby dzielić się wiedzą z konsumentami, producentami i detalistami w nadziei na zredukowanie tej liczby.
Programme: H2020-EU.3.5.
Record Number: 128677
Last updated on: 2017-11-22
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Superare gli ostacoli legati al consumo di insetti come fonte alimentare
Un’abbondante fonte alimentare in tempi di insicurezza alimentare, con un solo intoppo – come possiamo infrangere la barriera dello “schifo” e servire gli insetti sui nostri piatti?
Record Number: 128772
Last updated on: 2018-01-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Larvas de insectos como fuente adicional de proteína para los piensos europeos
Desde el proyecto financiado con fondos de la Unión Europea PROTEINSECT se recomienda revisar la legislación europea para permitir el uso de larvas de insectos como fuente de proteína para piensos.
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 125262
Last updated on: 2016-05-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Insektenlarven als zusätzliche Proteinquelle in europäischem Futtermittel
Die Teilnehmer des PROTEINSECT-Projekts empfehlen die umfassende Überarbeitung der europäischen Gesetzgebung, um Insektenlarven als Proteinquelle in Futtermitteln zu erlauben.
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 125262
Last updated on: 2016-05-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Insect larvae as an additional source of protein for Europe’s animal feed
The EU-funded PROTEINSECT project has recommended a comprehensive review of European legislation to allow for insect larvae to be used as a source of protein in animal feed.
Programme: FP7-KBBE
Record Number: 125262
Last updated on: 2016-05-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2018-01-17
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę