Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (39443)
Wydarzenie (455)

Dostawca treści

EC (39399)
WIRE (489)

Temat

Aspekty biznesowe (1028)
Aspekty ekonomiczne (19680)
Automatyzacja (52)
Badania Naukowe (35432)
Bezpieczenstwo (7788)
Bezpieczeństwo (338)
Biopaliwa (368)
Biotechnologia (7528)
Biotechnologia medyczna (311)
Biotechnologia przemysłowa (42)
Biotechnologia rolna (229)
Budownictwo (2936)
Edukacja i szkolenie (11637)
Elektronika i mikroelektronika (6536)
Etyka badań (303)
Gospodarka odpadami (3998)
Informacje i media (12574)
Inne technologie (4339)
Inne zagadnienia dotyczace energii (5775)
Innowacja i transfer technologii (17841)
Inny (20)
Koordynacja i wspólpraca (29790)
Linie polityczne (29074)
Magazynowanie energii i transport energii (4195)
Matematyka i statystyka (3232)
Materialy referencyjne (3388)
Medycyna i zdrowie (10204)
Meteorologia (4721)
Metodologia zarządzania projektami (108)
Metody pomiarowe (4781)
Nanotechnologie i nanonauki (318)
Nauki biologiczne (6446)
Nauki fizyczne i inżynieria (10)
Nauki o ziemi (3933)
Nauki społeczne i humanistyczne (19143)
Ocena (6806)
Ochrona przed promieniowaniem (3295)
Ochrona srodowiska (13794)
Odnawialne zródla energii (6366)
Odpady radioaktywne (3052)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (571)
Oszczednosc energii (5348)
Paliwa kopalne (4580)
Prawa własności intelektualnej (161)
Prawodawstwo i przepisy (14986)
Produkcja przemyslowa (7395)
Prognozy (8040)
Programy finansowania (160)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (430)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (14378)
Robotyka (85)
Rolnictwo (6435)
Rozszczepienie jadra atomowego (4187)
Rozwój regionalny (7369)
Standardy (4939)
Synteza jadrowa (4128)
Technologia kosmiczna (5356)
Technologia materialowa (4742)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (1227)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (396)
Technologie sieciowe (401)
Telekomunikacja (9162)
Transport (6770)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (260)
Wodór i ogniwa paliwowe (163)
Zasoby morza i rybolówstwo (5101)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (282)
Zatrudnienie (424)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (1569)
Zrównoważony rozwój (1225)
Zywnosc (5837)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (322)
EAEC-FUSION 12C (82)
EAEC-FWP-EAEC 1C (62)
EAEC-FWP-EAEC 2C (75)
EAEC-JRC-RES 10C (41)
EAEC-NFS 2 (84)
ECSC-COALRES 6C (6)
ECSC-COALRES 7C (44)
ECSC-ERGONOM 5C (1)
ECSC-ERGONOM 6C (4)
ECSC-MEDRES 5C (4)
ECSC-MINEHYG 5C (2)
ECSC-MINEHYG 6C (7)
ECSC-MINESAFE 2C (1)
ECSC-STEEL C (60)
ECSC-STEELDEM 2C (2)
ECSC-STEELDEM 3C (6)
ECSC-STEELRES 6C (2)
ECSC-STEELRES 7C (3)
ECSC-STEELRES 8C (14)
ECSC-WORKENV 5C (6)
ECSC-WORKSAFE C (2)
EMP-ADAPT (28)
EMP-ADAPT-BIS (5)
EMP-BARCELONA 2002C (6)
EMP-EMPLOYMENT (15)
EMP-ESSEN (2)
EMP-EUROFORM (5)
EMP-HELIOS 1 (1)
EMP-HELIOS 2 (11)
EMP-HORIZON 1 (9)
EMP-HORIZON 2 (5)
EMP-INTEGRA (5)
EMP-MATTHAEUS (4)
EMP-NOW 1 (8)
EMP-NOW 2 (8)
EMP-SME (67)
EMP-YOUTHSTART (7)
ENG-ALTENER 1 (33)
ENG-ALTENER 2 (73)
ENG-ENDEMO C (1)
ENG-ENERGY-FP C (50)
ENG-ETAP (5)
ENG-SAVE 1 (24)
ENG-SAVE 2 (125)
ENG-SURE (5)
ENG-SYNERGY 2 (5)
ENG-THERMIE 1 (46)
ENG-THERMIE 2 (35)
ENV-ACE 1 (2)
ENV-ACE 2 (4)
ENV-ACNAT (10)
ENV-CORINE (1)
ENV-ECCP (5)
ENV-EEA (20)
ENV-ENVAP 4C (2)
ENV-ENVAP 5C (90)
ENV-ENVNGO C (10)
ENV-ENVSTAT C (7)
ENV-EVAL 2C (2)
ENV-LIFE 1 (39)
ENV-LIFE 2 (95)
ENV-LIFE 3 (35)
ENV-MEDSPA (8)
ENV-NORSPA (9)
ET-ARIANE (48)
ET-COMETT 1 (4)
ET-COMETT 2 (33)
ET-ERASMUS (46)
ET-EUROTECNET 1 (6)
ET-EUROTECNET 2 (19)
ET-EURYDICE (5)
ET-FORCE (26)
ET-KALEIDOSCOPE (41)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (266)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (96)
ET-LINGUA (26)
ET-PETRA 1 (11)
ET-PETRA 2 (19)
ET-SOCRATES 1 (261)
ET-SOCRATES 2 (80)
ET-TEMPUS 1 (14)
ET-TEMPUS 2 (69)
ET-TEMPUS 3 (40)
ET-YFE 1C (1)
ET-YFE 2C (11)
ET-YFE 3C (146)
ET-YOUTH C (5)
ET-YWX 3C (1)
FP1-BAP (3)
FP1-BRITE (9)
FP1-DECOM 2C (1)
FP1-ENVIRO 4C (6)
FP1-ESPRIT 1 (5)
FP1-EURAM (9)
FP1-FRAMEWORK 1C (3)
FP1-FUSION 9C (1)
FP1-RADPROT 6C (1)
FP2-AERO 0C (2)
FP2-AIM 1 (2)
FP2-BCR 4 (3)
FP2-BRIDGE (11)
FP2-BRITE/EURAM 1 (19)
FP2-CAMAR (1)
FP2-DECOM 3C (5)
FP2-DOSES (2)
FP2-DRIVE 1 (1)
FP2-ECLAIR (10)
FP2-EPOCH (8)
FP2-ESPRIT 2 (6)
FP2-EURET (7)
FP2-EUROTRA 2 (2)
FP2-FAST 3 (3)
FP2-FLAIR (10)
FP2-FOREST (8)
FP2-FRAMEWORK 2C (5)
FP2-FUSION 10C (5)
FP2-HUMGEN C (6)
FP2-JOULE 1 (12)
FP2-MAST 1 (1)
FP2-MATREC C (4)
FP2-MHR 4C (5)
FP2-MONITOR (4)
FP2-RACE 1 (3)
FP2-RADPROT 7C (16)
FP2-RADWASTOM 4C (5)
FP2-REWARD (4)
FP2-SAST (1)
FP2-SCIENCE (11)
FP2-SCIFAC C (3)
FP2-SPES (9)
FP2-STD 2 (5)
FP2-STEP (16)
FP2-STEP/EPOCH (1)
FP2-TELEMAN (19)
FP2-VALUE 1 (17)
FP3-AERO 1C (6)
FP3-AIM 2 (17)
FP3-AIR (50)
FP3-BIOMED 1 (28)
FP3-BIOTECH 1 (32)
FP3-BRITE/EURAM 2 (61)
FP3-CRAFT (89)
FP3-DELTA 2 (29)
FP3-DRIVE 2 (23)
FP3-ENS (7)
FP3-ENV 1C (41)
FP3-ESPRIT 3 (52)
FP3-ESSI 1 (4)
FP3-FRAMEWORK 3C (37)
FP3-FUSION 11C (9)
FP3-HCM (102)
FP3-JOULE 2 (35)
FP3-LIBRARIES (41)
FP3-LRE (18)
FP3-MAST 2 (25)
FP3-MAT (47)
FP3-NFS 1 (38)
FP3-ORA (9)
FP3-RACE 2 (36)
FP3-RENA (3)
FP3-STD 3 (26)
FP3-TELEMATICS 1C (24)
FP3-VALUE 2 (78)
FP4 (451)
FP4-ACTS (254)
FP4-BIOMED 2 (187)
FP4-BIOTECH 2 (355)
FP4-BRITE/EURAM 3 (218)
FP4-BSE C (13)
FP4-ENV 2C (362)
FP4-ESPRIT 4 (457)
FP4-ESSI 2 (16)
FP4-FAIR (231)
FP4-INCO (141)
FP4-INCO-COPERNICUS (76)
FP4-INCO-DC (40)
FP4-INNOVATION (602)
FP4-JOULE/THERMIE (202)
FP4-JRC-CEO 2C (51)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (5)
FP4-JRC-MEASTEST 2C (5)
FP4-JRC-RES 9C (57)
FP4-MAST 3 (204)
FP4-NNE-JOULE C (25)
FP4-NNE-THERMIE C (30)
FP4-SMT (184)
FP4-TELEMATICS 2C (717)
FP4-TMR (312)
FP4-TRANSPORT (183)
FP4-TSER (74)
FP4-TSME C (120)
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.5.
HS-DRUGS C (18)
HS-EAHSW C (5)
HS-EHLASS 0 (1)
HS-EHLASS 1 (4)
HS-EHLASS 2 (4)
HS-EURAIDS 1C (15)
HS-EURAIDS 2C (25)
HS-EURCAN 2C (5)
HS-EURCAN 3C (32)
HS-HEALTH C (13)
HS-SAFE (7)
HS-TIDE 0 (6)
HS-TIDE 1 (14)
HS-TOXIC C (3)
HS-WOHESAFE 4C (15)
HS-WOHESAFE92 C (3)
IC-AL-INVEST (9)
IC-ALFA (5)
IC-AVICENNE (9)
IC-COST (121)
IC-COSU C (8)
IC-ECIP 1 (3)
IC-EDUCOOP-CAN C (13)
IC-EDUCOOP-USA C (8)
IC-ENVDC C (8)
IC-EUREKA (153)
IC-IMS (10)
IC-INTAS (46)
IC-ISC C (6)
IC-ISTC (25)
IC-MED-MEDIA (3)
IC-MEDA (83)
IC-PECO/COPERNICUS (26)
IC-PHARE (307)
IC-SCICOOP-AUS C (5)
IC-SCICOOP-ISR 1C (9)
IC-SCICOOP-SA C (33)
IC-SCICOOP-USA C (20)
IC-STCU (15)
IC-SYNERGY 0 (15)
IC-SYNERGY 1 (65)
IC-TACIS 1 (13)
IC-TACIS 2 (119)
IC-TACIS 3 (212)
IS-ECONTENT (175)
IS-G7-EDUTRAIN C (6)
IS-G7-ENVIRONMENT C (6)
IS-G7-GEMINI C (6)
IS-G7-GIBN C (6)
IS-G7-GIP C (6)
IS-G7-GOVERNMENT C (6)
IS-G7-HEALTHCARE C (9)
IS-G7-HERITAGE C (11)
IS-G7-LIBRARIES C (6)
IS-G7-MARIS C (11)
IS-G7-SME C (32)
IS-HDTV C (20)
IS-IDA (43)
IS-IMPACT 1 (3)
IS-IMPACT 2 (62)
IS-INFO2000 (225)
IS-INFORMATION SOCIETY (19)
IS-INFOSEC (21)
IS-ISPO (101)
IS-MLIS (63)
IS-RISO C (23)
IS-SAFER INTERNET PLUS (2)
IS-SPRINT 1 (46)
IS-STANDITT C (5)
IS-TEDIS 1 (1)
IS-TEDIS 2 (8)
IS-TEN-ISDN (50)
IS-TEN-TELECOM C (143)
JRC-ADVMAT 2C (1)
JRC-ENDWEL C (6)
JRC-ENVPROT 5C (5)
JRC-ENVPROT 6C (3)
JRC-FUSAFE 6C (3)
JRC-HFR 6C (12)
JRC-HFR 7C (21)
JRC-INDHAZ 3C (2)
JRC-NUCFUEL 5C (1)
JRC-REACTSAFE 6C (5)
JRC-REMSENS 4C (3)
JRC-RES 5C (5)
JRC-RES 6C (5)
JRC-RES 7C (12)
JRC-RES 8C (15)
JRC-SAFEFM 7C (5)
NAT-BE-NANO (1)
NAT-DE-MIKRONANO (1)
OTH-DISEASE C (5)
OTH-EIT (234)
OTH-ERA (3140)
OTH-ESFRI (30)
OTH-EUROPARTENARIAT (5)
OTH-GALILEO (30)
OTH-GRA C (10)
OTH-INJURY-PREV C (5)
OTH-INTERPRISE (3)
OTH-LISBON STRATEGY (259)
OTH-MEDIA + (5)
OTH-MEDIA 1 (9)
OTH-MEDIA 2 (58)
OTH-RAPHAEL (52)
OTH-REDIS (3)
OTH-SECURITY (95)
OTH-SMEAP 1C (5)
OTH-SMEAP 2C (19)
OTH-SMEAP 3C (44)
OTH-STAT 2C (5)
OTH-STOA (1)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (180)
OTH-TEN-ENERGY C (86)
OTH-TEN-TRANSPORT C (121)
PRE-BCR 3 (1)
PRE-EUROTRA 1 (1)
PRE-FAST 1 (2)
PRE-FAST 2 (4)
PRE-STD 1 (5)
REG-ERDF-CULTURE C (5)
REG-ERDF-EIRC C (5)
REG-ERDF-INNOVATION C (10)
REG-ERDF-ITT C (10)
REG-ERDF-JOBS C (5)
REG-ERDF-TERRA C (10)
REG-ERDF-UPP C (5)
REG-INTEREG 3C (6)
REG-INTERREG 1 (1)
REG-INTERREG 2 (102)
REG-INTERREG 2 C (20)
REG-INTERREG 3 (18)
REG-KNOWREG (34)
REG-KONVER 2 (23)
REG-LEADER 1 (2)
REG-LEADER 2 (20)
REG-PEDIP (1)
REG-POSEICAN (3)
REG-POSEIMA (3)
REG-PRISMA (4)
REG-RECHAR 1 (1)
REG-RECHAR 2 (38)
REG-RECITE 2 (5)
REG-REGEN (5)
REG-REGIS 2 (14)
REG-RENAVAL (2)
REG-RESIDER 2 (41)
REG-RETEX (29)
REG-STAR (2)
REG-STRIDE (4)
REG-TELEMATIQUE (8)
REG-URBAN (78)
SOC-POLLUTION C (15)

Kraj

Albania (133)
Algieria (47)
Andora (10)
Angola (1)
Antarktyda (6)
Arabia Saudyjska (2)
Argentyna (88)
Armenia (98)
Australia (107)
Austria (824)
Azerbejdżan (94)
Bangladesz (13)
Belgia (1133)
Benin (7)
Białoruś (83)
Boliwia (13)
Botswana (1)
Bośnia i Hercegowina (47)
Brazylia (61)
Brunei (3)
Burkina Faso (2)
Bułgaria (463)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (1)
Chile (38)
Chiny (262)
Chorwacja (118)
Cypr (372)
Czarnogóra (20)
Dania (740)
Egipt (83)
Ekwador (21)
Estonia (567)
Etiopia (18)
Filipiny (18)
Finlandia (734)
Francja (1501)
Gabon (13)
Gambia (11)
Ghana (2)
Grecja (798)
Gruzja (102)
Gujana (10)
Gujana Francuska (4)
Gwadelupa (4)
Gwatemala (1)
Haiti (19)
Hiszpania (1336)
Honduras (1)
Hongkong (7)
Indie (102)
Indonezja (14)
Iran (9)
Irlandia (676)
Islandia (110)
Izrael (274)
Japonia (186)
Jemen (5)
Jordania (64)
Kambodża (6)
Kamerun (1)
Kanada (145)
Kazachstan (79)
Kenia (6)
Kirgistan (78)
Kolumbia (23)
Korea Południowa (93)
Korea Północna (8)
Kostaryka (3)
Liban (59)
Liechtenstein (28)
Litwa (497)
Luksemburg (497)
Madagaskar (5)
Makau (5)
Malezja (22)
Mali (7)
Malta (303)
Maroko (86)
Martynika (4)
Mauretania (6)
Meksyk (25)
Mongolia (62)
Mozambik (6)
Mołdawia (76)
Nepal (4)
Niderlandy (1072)
Niemcy (1813)
Niger (8)
Nigeria (2)
Nikaragua (1)
Norwegia (298)
Nowa Zelandia (28)
Pakistan (8)
Palestyna (1)
Panama (1)
Paragwaj (3)
Peru (21)
Polska (740)
Portugalia (589)
Republika Czeska (643)
Republika Południowej Afryki (125)
Republika Zielonego Przylądka (1)
Reunion (4)
Rosja (320)
Rumunia (495)
Salwador (1)
Senegal (18)
Serbia (34)
Sierra Leone (7)
Singapur (42)
Stany Zjednoczone (488)
Surinam (8)
Syria (57)
Szwajcaria (322)
Szwecja (1022)
Słowacja (474)
Słowenia (620)
Tadżykistan (76)
Tajlandia (15)
Tajwan (1)
Tanzania (12)
Togo (7)
Tunezja (75)
Turcja (173)
Turkmenistan (71)
Uganda (14)
Ukraina (187)
Urugwaj (6)
Uzbekistan (78)
Wenezuela (14)
Wietnam (18)
Wybrzeże Kości Słoniowej (1)
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (5)
Węgry (680)
Włochy (1147)
Zambia (5)
Zjednoczone Emiraty Arabskie (5)
Zjednoczone Królestwo (392)
Łotwa (488)

Język

Deutsch (7954)
English (10058)
Español (6335)
Français (7305)
Italiano (6334)
Polski (1912)

Advanced search

Results 1 - 10 of 39898
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
INNO INDIGO and INDIGO POLICY: Final Publication and a “Collection” of project publications presented at the Final Showcasing Event in Ghent
42 months led to a bundle of achievements which are highlighted in the publication “Enhancing Indo-European Cooperation in Science, Technology and Innovation”.
Programme: FP7
Record Number: 141217
Last updated on: 2017-05-22
Final Showcasing Event by INNO INDIGO POLICY projects: Participate in this conference via online live stream from all around the world!
Data rozpoczęcia: 2017-04-26, Data zakończenia: 2017-04-26
First streaming session starts at 9.30 CET. Benefit from valueable project results in the context of STI and the cooperation with Indian partners and high level experts!
Programme: H2020
Record Number: 149956
Last updated on: 2017-04-24
Priorizar la seguridad en la caracterización de riesgos de los nanomateriales
En un momento de incertidumbre con respecto a los riesgos de los nanomateriales —una cuestión que limita el potencial para la innovación de la Unión Europea—, un equipo de investigadores está trabajando en un concepto de seguridad destinado a mejorar las labores de control rel...
Programme: H2020-EU.2.1.2.
Record Number: 128637
Last updated on: 2017-10-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Sicherheit geht vor: Risikobewertung bei Nanomaterialien
Die Unsicherheiten hinsichtlich der mit Nanomaterialien verbundenen Risiken behindern das Innovationspotenzial der EU. Daher arbeiten Forscher nun an einem Sicherheitskonzept, mit dem diese neu aufkommende Technologie besser beobachten werden kann.
Programme: H2020-EU.2.1.2.
Record Number: 128637
Last updated on: 2017-10-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
La sécurité avant tout, grâce à la définition du profil de risque des nanomatériaux
Face aux craintes que les incertitudes concernant les risques liés aux nanomatériaux ne nuisent à l'innovation européenne, des chercheurs travaillent à un concept de sécurité permettant de mieux contrôler cette nouvelle technologie.
Programme: H2020-EU.2.1.2.
Record Number: 128637
Last updated on: 2017-10-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nanomaterial risk profiling puts safety first
With uncertainty around the risks of nanomaterials hampering the EU’s innovative potential, researchers are working on a safety concept to better monitor this emerging technology.
Programme: H2020-EU.2.1.2.
Record Number: 128637
Last updated on: 2017-10-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
L’analisi del rischio dei nanomateriali mette la sicurezza al primo posto
L’incertezza riguardo i rischi dei nanomateriali ostacola il potenziale innovativo dell’UE, per questo i ricercatori stanno lavorando a un concetto di sicurezza per monitorare meglio questa tecnologia emergente.
Programme: H2020-EU.2.1.2.
Record Number: 128637
Last updated on: 2017-10-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Profilowanie ryzyka związanego z nanomateriałami – bezpieczeństwo przede wszystkim
W świetle niepewności co do zagrożeń stwarzanych przez nanomateriały, która tłumi innowacyjny potencjał UE, naukowcy podjęli prace nad koncepcją bezpieczeństwa, aby lepiej monitorować rozwój tej powstającej technologii.
Programme: H2020-EU.2.1.2.
Record Number: 128637
Last updated on: 2017-10-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
EC funding opportunities for small-to-medium sized enterprises: The SME Instrument
Two days training taking participants from groundwork to developing winning proposals to fund research and Innovation projects in Horizon 2020 and other programmes.
Programme: H2020
Record Number: 141886
Last updated on: 2017-11-16
Volle Fahrt voraus für die Reduktion der Emissionen im öffentlichen Verkehr
Busunternehmen aus Deutschland und dem italienischen Südtirol haben sich im Rahmen des EU-geförderten JIVE-Projekts zusammengeschlossen, um 63 Brennstoffzellenbusse für ihre öffentlichen Verkehrssysteme zu beschaffen.
Programme: H2020-EU.3.4.
Record Number: 128499
Last updated on: 2017-07-14
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-11-18
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę