Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (39306)
Wydarzenie (455)

Dostawca treści

EC (39285)
WIRE (466)

Temat

Aspekty biznesowe (1013)
Aspekty ekonomiczne (19666)
Automatyzacja (46)
Badania Naukowe (35323)
Bezpieczenstwo (7746)
Bezpieczeństwo (337)
Biopaliwa (367)
Biotechnologia (7526)
Biotechnologia medyczna (311)
Biotechnologia przemysłowa (42)
Biotechnologia rolna (204)
Budownictwo (2935)
Edukacja i szkolenie (11622)
Elektronika i mikroelektronika (6470)
Etyka badań (303)
Gospodarka odpadami (3992)
Informacje i media (12561)
Inne technologie (4333)
Inne zagadnienia dotyczace energii (5768)
Innowacja i transfer technologii (17840)
Inny (19)
Koordynacja i wspólpraca (29752)
Linie polityczne (28999)
Magazynowanie energii i transport energii (4186)
Matematyka i statystyka (3232)
Materialy referencyjne (3388)
Medycyna i zdrowie (10147)
Meteorologia (4709)
Metodologia zarządzania projektami (102)
Metody pomiarowe (4781)
Nanotechnologie i nanonauki (288)
Nauki biologiczne (6373)
Nauki fizyczne i inżynieria (10)
Nauki o ziemi (3903)
Nauki społeczne i humanistyczne (19014)
Ocena (6788)
Ochrona przed promieniowaniem (3294)
Ochrona srodowiska (13732)
Odnawialne zródla energii (6332)
Odpady radioaktywne (3052)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (553)
Oszczednosc energii (5343)
Paliwa kopalne (4574)
Prawa własności intelektualnej (161)
Prawodawstwo i przepisy (14973)
Produkcja przemyslowa (7353)
Prognozy (8040)
Programy finansowania (159)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (418)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (14354)
Robotyka (85)
Rolnictwo (6380)
Rozszczepienie jadra atomowego (4186)
Rozwój regionalny (7369)
Standardy (4939)
Synteza jadrowa (4128)
Technologia kosmiczna (5356)
Technologia materialowa (4705)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (1183)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (395)
Technologie sieciowe (395)
Telekomunikacja (9156)
Transport (6746)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (248)
Wodór i ogniwa paliwowe (163)
Zasoby morza i rybolówstwo (5101)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (227)
Zatrudnienie (424)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (1530)
Zrównoważony rozwój (1169)
Zywnosc (5787)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (322)
EAEC-FUSION 12C (82)
EAEC-FWP-EAEC 1C (62)
EAEC-FWP-EAEC 2C (75)
EAEC-JRC-RES 10C (41)
EAEC-NFS 2 (84)
ECSC-COALRES 6C (6)
ECSC-COALRES 7C (44)
ECSC-ERGONOM 5C (1)
ECSC-ERGONOM 6C (4)
ECSC-MEDRES 5C (4)
ECSC-MINEHYG 5C (2)
ECSC-MINEHYG 6C (7)
ECSC-MINESAFE 2C (1)
ECSC-STEEL C (60)
ECSC-STEELDEM 2C (2)
ECSC-STEELDEM 3C (6)
ECSC-STEELRES 6C (2)
ECSC-STEELRES 7C (3)
ECSC-STEELRES 8C (14)
ECSC-WORKENV 5C (6)
ECSC-WORKSAFE C (2)
EMP-ADAPT (28)
EMP-ADAPT-BIS (5)
EMP-BARCELONA 2002C (6)
EMP-EMPLOYMENT (15)
EMP-ESSEN (2)
EMP-EUROFORM (5)
EMP-HELIOS 1 (1)
EMP-HELIOS 2 (11)
EMP-HORIZON 1 (9)
EMP-HORIZON 2 (5)
EMP-INTEGRA (5)
EMP-MATTHAEUS (4)
EMP-NOW 1 (8)
EMP-NOW 2 (8)
EMP-SME (67)
EMP-YOUTHSTART (7)
ENG-ALTENER 1 (33)
ENG-ALTENER 2 (73)
ENG-ENDEMO C (1)
ENG-ENERGY-FP C (50)
ENG-ETAP (5)
ENG-SAVE 1 (24)
ENG-SAVE 2 (125)
ENG-SURE (5)
ENG-SYNERGY 2 (5)
ENG-THERMIE 1 (46)
ENG-THERMIE 2 (35)
ENV-ACE 1 (2)
ENV-ACE 2 (4)
ENV-ACNAT (10)
ENV-CORINE (1)
ENV-ECCP (5)
ENV-EEA (20)
ENV-ENVAP 4C (2)
ENV-ENVAP 5C (90)
ENV-ENVNGO C (10)
ENV-ENVSTAT C (7)
ENV-EVAL 2C (2)
ENV-LIFE 1 (39)
ENV-LIFE 2 (95)
ENV-LIFE 3 (35)
ENV-MEDSPA (8)
ENV-NORSPA (9)
ET-ARIANE (48)
ET-COMETT 1 (4)
ET-COMETT 2 (33)
ET-ERASMUS (46)
ET-EUROTECNET 1 (6)
ET-EUROTECNET 2 (19)
ET-EURYDICE (5)
ET-FORCE (26)
ET-KALEIDOSCOPE (41)
ET-LEONARDO DA VINCI 1 (266)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (96)
ET-LINGUA (26)
ET-PETRA 1 (11)
ET-PETRA 2 (19)
ET-SOCRATES 1 (261)
ET-SOCRATES 2 (80)
ET-TEMPUS 1 (14)
ET-TEMPUS 2 (69)
ET-TEMPUS 3 (40)
ET-YFE 1C (1)
ET-YFE 2C (11)
ET-YFE 3C (146)
ET-YOUTH C (5)
ET-YWX 3C (1)
FP1-BAP (3)
FP1-BRITE (9)
FP1-DECOM 2C (1)
FP1-ENVIRO 4C (6)
FP1-ESPRIT 1 (5)
FP1-EURAM (9)
FP1-FRAMEWORK 1C (3)
FP1-FUSION 9C (1)
FP1-RADPROT 6C (1)
FP2-AERO 0C (2)
FP2-AIM 1 (2)
FP2-BCR 4 (3)
FP2-BRIDGE (11)
FP2-BRITE/EURAM 1 (19)
FP2-CAMAR (1)
FP2-DECOM 3C (5)
FP2-DOSES (2)
FP2-DRIVE 1 (1)
FP2-ECLAIR (10)
FP2-EPOCH (8)
FP2-ESPRIT 2 (6)
FP2-EURET (7)
FP2-EUROTRA 2 (2)
FP2-FAST 3 (3)
FP2-FLAIR (10)
FP2-FOREST (8)
FP2-FRAMEWORK 2C (5)
FP2-FUSION 10C (5)
FP2-HUMGEN C (6)
FP2-JOULE 1 (12)
FP2-MAST 1 (1)
FP2-MATREC C (4)
FP2-MHR 4C (5)
FP2-MONITOR (4)
FP2-RACE 1 (3)
FP2-RADPROT 7C (16)
FP2-RADWASTOM 4C (5)
FP2-REWARD (4)
FP2-SAST (1)
FP2-SCIENCE (11)
FP2-SCIFAC C (3)
FP2-SPES (9)
FP2-STD 2 (5)
FP2-STEP (16)
FP2-STEP/EPOCH (1)
FP2-TELEMAN (19)
FP2-VALUE 1 (17)
FP3-AERO 1C (6)
FP3-AIM 2 (17)
FP3-AIR (50)
FP3-BIOMED 1 (28)
FP3-BIOTECH 1 (32)
FP3-BRITE/EURAM 2 (61)
FP3-CRAFT (89)
FP3-DELTA 2 (29)
FP3-DRIVE 2 (23)
FP3-ENS (7)
FP3-ENV 1C (41)
FP3-ESPRIT 3 (52)
FP3-ESSI 1 (4)
FP3-FRAMEWORK 3C (37)
FP3-FUSION 11C (9)
FP3-HCM (102)
FP3-JOULE 2 (35)
FP3-LIBRARIES (41)
FP3-LRE (18)
FP3-MAST 2 (25)
FP3-MAT (47)
FP3-NFS 1 (38)
FP3-ORA (9)
FP3-RACE 2 (36)
FP3-RENA (3)
FP3-STD 3 (26)
FP3-TELEMATICS 1C (24)
FP3-VALUE 2 (78)
FP4 (451)
FP4-ACTS (254)
FP4-BIOMED 2 (187)
FP4-BIOTECH 2 (355)
FP4-BRITE/EURAM 3 (218)
FP4-BSE C (13)
FP4-ENV 2C (362)
FP4-ESPRIT 4 (457)
FP4-ESSI 2 (16)
FP4-FAIR (231)
FP4-INCO (141)
FP4-INCO-COPERNICUS (76)
FP4-INCO-DC (40)
FP4-INNOVATION (602)
FP4-JOULE/THERMIE (202)
FP4-JRC-CEO 2C (51)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (5)
FP4-JRC-MEASTEST 2C (5)
FP4-JRC-RES 9C (57)
FP4-MAST 3 (204)
FP4-NNE-JOULE C (25)
FP4-NNE-THERMIE C (30)
FP4-SMT (184)
FP4-TELEMATICS 2C (717)
FP4-TMR (312)
FP4-TRANSPORT (183)
FP4-TSER (74)
FP4-TSME C (120)
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.3.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.
H2020-EU.3.1.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.3.
H2020-EU.3.4.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.3.7.
H2020-EU.5.
HS-DRUGS C (18)
HS-EAHSW C (5)
HS-EHLASS 0 (1)
HS-EHLASS 1 (4)
HS-EHLASS 2 (4)
HS-EURAIDS 1C (15)
HS-EURAIDS 2C (25)
HS-EURCAN 2C (5)
HS-EURCAN 3C (32)
HS-HEALTH C (13)
HS-SAFE (7)
HS-TIDE 0 (6)
HS-TIDE 1 (14)
HS-TOXIC C (3)
HS-WOHESAFE 4C (15)
HS-WOHESAFE92 C (3)
IC-AL-INVEST (9)
IC-ALFA (5)
IC-AVICENNE (9)
IC-COST (121)
IC-COSU C (8)
IC-ECIP 1 (3)
IC-EDUCOOP-CAN C (13)
IC-EDUCOOP-USA C (8)
IC-ENVDC C (8)
IC-EUREKA (153)
IC-IMS (10)
IC-INTAS (46)
IC-ISC C (6)
IC-ISTC (25)
IC-MED-MEDIA (3)
IC-MEDA (83)
IC-PECO/COPERNICUS (26)
IC-PHARE (307)
IC-SCICOOP-AUS C (5)
IC-SCICOOP-ISR 1C (9)
IC-SCICOOP-SA C (33)
IC-SCICOOP-USA C (20)
IC-STCU (15)
IC-SYNERGY 0 (15)
IC-SYNERGY 1 (65)
IC-TACIS 1 (13)
IC-TACIS 2 (119)
IC-TACIS 3 (212)
IS-ECONTENT (175)
IS-G7-EDUTRAIN C (6)
IS-G7-ENVIRONMENT C (6)
IS-G7-GEMINI C (6)
IS-G7-GIBN C (6)
IS-G7-GIP C (6)
IS-G7-GOVERNMENT C (6)
IS-G7-HEALTHCARE C (9)
IS-G7-HERITAGE C (11)
IS-G7-LIBRARIES C (6)
IS-G7-MARIS C (11)
IS-G7-SME C (32)
IS-HDTV C (20)
IS-IDA (43)
IS-IMPACT 1 (3)
IS-IMPACT 2 (62)
IS-INFO2000 (225)
IS-INFORMATION SOCIETY (19)
IS-INFOSEC (21)
IS-ISPO (101)
IS-MLIS (63)
IS-RISO C (23)
IS-SAFER INTERNET PLUS (2)
IS-SPRINT 1 (46)
IS-STANDITT C (5)
IS-TEDIS 1 (1)
IS-TEDIS 2 (8)
IS-TEN-ISDN (50)
IS-TEN-TELECOM C (143)
JRC-ADVMAT 2C (1)
JRC-ENDWEL C (6)
JRC-ENVPROT 5C (5)
JRC-ENVPROT 6C (3)
JRC-FUSAFE 6C (3)
JRC-HFR 6C (12)
JRC-HFR 7C (21)
JRC-INDHAZ 3C (2)
JRC-NUCFUEL 5C (1)
JRC-REACTSAFE 6C (5)
JRC-REMSENS 4C (3)
JRC-RES 5C (5)
JRC-RES 6C (5)
JRC-RES 7C (12)
JRC-RES 8C (15)
JRC-SAFEFM 7C (5)
NAT-BE-NANO (1)
NAT-DE-MIKRONANO (1)
OTH-DISEASE C (5)
OTH-EIT (234)
OTH-ERA (3140)
OTH-ESFRI (30)
OTH-EUROPARTENARIAT (5)
OTH-GALILEO (30)
OTH-GRA C (10)
OTH-INJURY-PREV C (5)
OTH-INTERPRISE (3)
OTH-LISBON STRATEGY (259)
OTH-MEDIA + (5)
OTH-MEDIA 1 (9)
OTH-MEDIA 2 (58)
OTH-RAPHAEL (52)
OTH-REDIS (3)
OTH-SECURITY (95)
OTH-SMEAP 1C (5)
OTH-SMEAP 2C (19)
OTH-SMEAP 3C (44)
OTH-STAT 2C (5)
OTH-STOA (1)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (180)
OTH-TEN-ENERGY C (86)
OTH-TEN-TRANSPORT C (121)
PRE-BCR 3 (1)
PRE-EUROTRA 1 (1)
PRE-FAST 1 (2)
PRE-FAST 2 (4)
PRE-STD 1 (5)
REG-ERDF-CULTURE C (5)
REG-ERDF-EIRC C (5)
REG-ERDF-INNOVATION C (10)
REG-ERDF-ITT C (10)
REG-ERDF-JOBS C (5)
REG-ERDF-TERRA C (10)
REG-ERDF-UPP C (5)
REG-INTEREG 3C (6)
REG-INTERREG 1 (1)
REG-INTERREG 2 (102)
REG-INTERREG 2 C (20)
REG-INTERREG 3 (18)
REG-KNOWREG (34)
REG-KONVER 2 (23)
REG-LEADER 1 (2)
REG-LEADER 2 (20)
REG-PEDIP (1)
REG-POSEICAN (3)
REG-POSEIMA (3)
REG-PRISMA (4)
REG-RECHAR 1 (1)
REG-RECHAR 2 (38)
REG-RECITE 2 (5)
REG-REGEN (5)
REG-REGIS 2 (14)
REG-RENAVAL (2)
REG-RESIDER 2 (41)
REG-RETEX (29)
REG-STAR (2)
REG-STRIDE (4)
REG-TELEMATIQUE (8)
REG-URBAN (78)
SOC-POLLUTION C (15)

Kraj

Albania (2)
Austria (18)
Belgia (178)
Bułgaria (11)
Dania (10)
Estonia (1)
Finlandia (2)
Francja (30)
Grecja (4)
Hiszpania (33)
Irlandia (9)
Litwa (2)
Luksemburg (4)
Mołdawia (1)
Niderlandy (3)
Niemcy (39)
Norwegia (3)
Nowa Zelandia (1)
Polska (2)
Portugalia (3)
Rumunia (2)
Szwajcaria (17)
Szwecja (5)
Słowenia (1)
Ukraina (3)
Włochy (24)
Zjednoczone Królestwo (27)

Język

Deutsch (7935)
English (10016)
Español (6316)
Français (7286)
Italiano (6315)
Polski (1893)

Advanced search

Results 1 - 10 of 39761
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Schools to receive SINE2020 support announced
Eight neutron and muon introductory schools will be financially supported by the EU-funded SINE2020 project.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 131894
Last updated on: 2016-03-23
Call for proposals for funding of neutron and muon introductory schools
The deadline for applying for funding for Neutron or Muon Introductory Schools is January 24. The schools will be supported by the SINE2020 project.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 129574
Last updated on: 2015-12-04
Communicating Collaboration – Communications Officers have met in Lund
The SINE2020 and brightnESS H2020 projects organised a meeting of communications officers to strengthen collaboration.
Programme: H2020-EU.1.4.
Record Number: 131614
Last updated on: 2016-03-14
Einführung einer selbstinstallierenden Offshore-Windkraftanlage
Forscher haben eine Offshore-Windkraftanlage entwickelt, die unter kontrollierten Bedingungen im Hafen komplett vormontiert und vorkommissioniert werden kann.
Programme: H2020-EU.3.3.
Record Number: 126526
Last updated on: 2016-10-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Introducing the self-installing offshore wind turbine
Researchers have developed an offshore wind turbine system that can be completely pre-assembled and pre-commissioned in controlled harbour conditions.
Programme: H2020-EU.3.3.
Record Number: 126526
Last updated on: 2016-10-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Llega el aerogenerador marítimo que se instala solo
Unos investigadores han desarrollado un sistema de aerogenerador marítimo cuyo montaje y puesta en servicio pueden realizarse previamente en el puerto, en condiciones controladas.
Programme: H2020-EU.3.3.
Record Number: 126526
Last updated on: 2016-10-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des éoliennes offshore auto-installables
Des chercheurs ont mis au point un système d'éolienne offshore qui peut être complètement préassemblé et préalablement mis en service dans des conditions portuaires contrôlées.
Programme: H2020-EU.3.3.
Record Number: 126526
Last updated on: 2016-10-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Presentata la turbina eolica offshore autoinstallante
Ricercatori hanno sviluppato un sistema di turbine eoliche offshore che può essere completamente preassemblato e verificato in condizioni controllate in porto.
Programme: H2020-EU.3.3.
Record Number: 126526
Last updated on: 2016-10-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Oto samomontująca morska turbina wiatrowa
Naukowcy opracowali system morskiej turbiny wiatrowej, którego przedmontaż i wstępny rozruch można przeprowadzić w pełnym zakresie w kontrolowanych warunkach portowych.
Programme: H2020-EU.3.3.
Record Number: 126526
Last updated on: 2016-10-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nachbildung der zerstörten Mosul-Artefakte in 3D
Wertvolle Artefakte aus dem Mosul Museum im Irak werden dank einer EU-geführten Initiative bald aus der Asche mutwilliger Zerstörung auferstehen.
Programme: FP7-PEOPLE
Record Number: 122604
Last updated on: 2015-03-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-07-21
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę