Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (488)
Wydarzenie (215)

Dostawca treści

EC (672)
WIRE (31)

Temat

Aspekty biznesowe (62)
Aspekty ekonomiczne (499)
Automatyzacja (6)
Badania Naukowe (593)
Bezpieczenstwo (50)
Biopaliwa (30)
Biotechnologia (48)
Budownictwo (30)
Edukacja i szkolenie (138)
Elektronika i mikroelektronika (43)
Gospodarka odpadami (30)
Informacje i media (98)
Inne technologie (57)
Inne zagadnienia dotyczace energii (105)
Innowacja i transfer technologii (1008)
Koordynacja i wspólpraca (604)
Linie polityczne (584)
Magazynowanie energii i transport energii (54)
Matematyka i statystyka (30)
Materialy referencyjne (30)
Medycyna i zdrowie (55)
Meteorologia (36)
Metodologia zarządzania projektami (6)
Metody pomiarowe (30)
Nanotechnologie i nanonauki (3)
Nauki biologiczne (37)
Nauki o ziemi (43)
Nauki społeczne i humanistyczne (344)
Ocena (61)
Ochrona przed promieniowaniem (30)
Ochrona srodowiska (140)
Odnawialne zródla energii (117)
Odpady radioaktywne (30)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (18)
Oszczednosc energii (96)
Paliwa kopalne (48)
Prawa własności intelektualnej (9)
Prawodawstwo i przepisy (287)
Produkcja przemyslowa (208)
Prognozy (219)
Programy finansowania (13)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (141)
Robotyka (6)
Rolnictwo (36)
Rozszczepienie jadra atomowego (54)
Rozwój regionalny (159)
Standardy (30)
Synteza jadrowa (42)
Technologia kosmiczna (42)
Technologia materialowa (40)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (154)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (24)
Technologie sieciowe (24)
Telekomunikacja (80)
Transport (70)
Wodór i ogniwa paliwowe (12)
Zasoby morza i rybolówstwo (36)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (6)
Zatrudnienie (5)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (48)
Zrównoważony rozwój (54)
Zywnosc (30)

Język

Deutsch (115)
English (145)
Español (109)
Français (116)
Italiano (109)
Polski (109)

Advanced search

Results 1 - 10 of 703
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
E-SENS-Projekt treibt die Umsetzung des europäischen digitalen Binnenmarkts voran
Das von der EU finanzierte Projekt E-SENS ebnet auf Basis bisheriger Erkenntnisse den Weg für nachhaltige Infrastrukturen für digitale Dienstleistungen für den europäischen digitalen Binnenmarkt.
Programme: CIP
Record Number: 125863
Last updated on: 2016-07-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
E-SENS unique pour les infrastructures européennes de services numériques
Le projet E-SENS, financé par l'UE, s'est appuyé sur des travaux précédents pour ouvrir la voie à des infrastructures des services numériques paneuropéennes et durables.
Programme: CIP
Record Number: 125863
Last updated on: 2016-07-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
El proyecto E-SENS aborda las infraestructuras europeas de servicios digitales
El proyecto E-SENS, financiado con fondos europeos, se ha basado en trabajos anteriores para allanar el camino hacia unas Infraestructuras de Servicios Digitales paneuropeas sostenibles.
Programme: CIP
Record Number: 125863
Last updated on: 2016-07-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Common E-SENS for European digital service infrastructures
The EU-funded E-SENS project has built on previous work to pave the way towards sustainable, pan-European, Digital Service Infrastructures.
Programme: CIP
Record Number: 125863
Last updated on: 2016-07-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Europejska infrastruktura usług cyfrowych E-SENS
Finansowany ze środków UE projekt E-SENS oparł się na wcześniejszych pracach, aby utorować drogę do zrównoważonych, paneuropejskich infrastruktur usług cyfrowych.
Programme: CIP
Record Number: 125863
Last updated on: 2016-07-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
E-SENS migliora le infrastrutture dei servizi digitali europei
Il progetto E-SENS, finanziato dall’UE, ha sviluppato il lavoro svolto in precedenza preparando il terreno per infrastrutture di servizi digitali pan-europee e sostenibili.
Programme: CIP
Record Number: 125863
Last updated on: 2016-07-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2007-07-23, Data zakończenia: 2007-07-23
Programme: CIP
Record Number: 28044
Last updated on: 2007-07-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-02-28, Data zakończenia: 2017-02-28
The EU-funded CAREWELL and BEYOND SILOS projects will be hosting a joint final conference in Barcelona, Spain, on 28 February 2017.
Programme: CIP
Record Number: 144085
Last updated on: 2017-01-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-02-28, Data zakończenia: 2017-02-28
Los proyectos financiados con fondos de la Unión Europea CAREWELL y BEYOND SILOS celebrarán su congreso de clausura el 28 de febrero de 2017 en Barcelona, España.
Programme: CIP
Record Number: 144085
Last updated on: 2017-01-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-02-28, Data zakończenia: 2017-02-28
Partnerzy finansowanych ze środków UE projektów CAREWELL oraz BEYOND SILOS organizują 28 lutego 2017 r. w Barcelonie, Hiszpania, konferencję zamykającą.
Programme: CIP
Record Number: 144085
Last updated on: 2017-01-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-06-27