Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (555)
Wydarzenie (163)

Dostawca treści

EC (695)
WIRE (23)

Temat

Aspekty biznesowe (15)
Aspekty ekonomiczne (264)
Badania Naukowe (970)
Bezpieczenstwo (77)
Biotechnologia (144)
Biotechnologia medyczna (18)
Biotechnologia rolna (30)
Budownictwo (31)
Edukacja i szkolenie (623)
Elektronika i mikroelektronika (57)
Etyka badań (8)
Gospodarka odpadami (55)
Informacje i media (90)
Inne technologie (55)
Inne zagadnienia dotyczace energii (73)
Innowacja i transfer technologii (227)
Koordynacja i wspólpraca (1373)
Linie polityczne (381)
Magazynowanie energii i transport energii (61)
Matematyka i statystyka (74)
Materialy referencyjne (35)
Medycyna i zdrowie (263)
Meteorologia (92)
Metody pomiarowe (97)
Nanotechnologie i nanonauki (17)
Nauki biologiczne (291)
Nauki o ziemi (140)
Nauki społeczne i humanistyczne (381)
Ocena (628)
Ochrona przed promieniowaniem (34)
Ochrona srodowiska (205)
Odnawialne zródla energii (83)
Odpady radioaktywne (44)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (60)
Oszczednosc energii (61)
Paliwa kopalne (61)
Prawa własności intelektualnej (3)
Prawodawstwo i przepisy (207)
Produkcja przemyslowa (94)
Prognozy (597)
Programy finansowania (18)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (41)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (75)
Rolnictwo (100)
Rozszczepienie jadra atomowego (41)
Rozwój regionalny (128)
Standardy (67)
Synteza jadrowa (56)
Technologia kosmiczna (82)
Technologia materialowa (69)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (10)
Telekomunikacja (57)
Transport (69)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (18)
Zasoby morza i rybolówstwo (127)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (24)
Zatrudnienie (3)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (24)
Zrównoważony rozwój (33)
Zywnosc (87)

Język

Deutsch (119)
English (141)
Español (119)
Français (120)
Italiano (119)
Polski (100)

Advanced search

Results 1 - 10 of 718
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Data rozpoczęcia: 2007-11-20, Data zakończenia: 2007-11-20
Programme: FP6-COORDINATION
Record Number: 28634
Last updated on: 2007-11-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2007-11-20, Data zakończenia: 2007-11-20
Programme: FP6-COORDINATION
Record Number: 28634
Last updated on: 2007-11-05
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2008-04-19, Data zakończenia: 2008-04-19
Programme: FP6-COORDINATION
Record Number: 29140
Last updated on: 2008-02-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2006-05-30, Data zakończenia: 2006-05-30
Programme: FP6-COORDINATION
Record Number: 25583
Last updated on: 2006-05-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2006-05-30, Data zakończenia: 2006-05-30
Programme: FP6-COORDINATION
Record Number: 25583
Last updated on: 2006-05-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-04-05, Data zakończenia: 2016-04-06
Cinco proyectos financiados por la Unión Europea contribuyen al Foro de Partes interesadas apoyado por la Comisión Europea para poner en marcha la Asociación de I+I África-UE sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional y Agricultura Sostenible (Africa‐EU R&I Partnership on Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture) que se celebrará en Addis Abeba, Etiopía, los días 5 y 6 de abril de 2016.
Programme: H2020-EU.3.6.
Record Number: 142734
Last updated on: 2016-03-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Workshop on How to access European Commission grants in Belgium, Brussels
Data rozpoczęcia: 2011-10-24, Data zakończenia: 2011-10-25
Who should attend? Understanding how it works and how to fulfill all criteria + optimising the chances of success For all projects leaders, persons in charge of developing its organisation from public, private and non-profit sector.
Programme: JRC-ENDWEL C
Record Number: 127888
Last updated on: 2011-09-06
Data rozpoczęcia: 2016-04-05, Data zakończenia: 2016-04-06
Cinq projets financés par l'UE contribuent au forum des parties prenantes, soutenu par la Commission européenne et destiné à mettre en place le partenariat Afrique-UE dans la R&I sur la sécurité de la nutrition et de l'alimentation, et sur l'agriculture durable. Il aura lieu les 5 et 6 avril 2016 à Addis-Abeba, Éthiopie.
Programme: H2020-EU.3.6.
Record Number: 142734
Last updated on: 2016-03-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
HENVINET Final Event: Approaching Complexity in Environment and Health
Data rozpoczęcia: 2010-04-14, Data zakończenia: 2010-04-15
The EU FP6 project HENVINET is organising a conference on complexities in environment and health in Brussels, Belgium, 14-15 April 2010. The aim of the event is to provide a platform for sharing methods and experiences and for discussing expectations people face when dealing with environment and health issues and offer different possible approaches.
Programme: FP6-COORDINATION
Record Number: 121067
Last updated on: 2010-03-03
Data rozpoczęcia: 2016-04-05, Data zakończenia: 2016-04-06
Cinque progetti finanziati dall’UE partecipano al Forum delle parti interessate sostenuto dalla Commissione europea per l’attuazione del partenariato di R&I Africa-UE in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile, che si terrà ad Addis Abeba, Etiopia, il 5 e 6 aprile 2016.
Programme: H2020-EU.3.6.
Record Number: 142734
Last updated on: 2016-03-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-07-23
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę