Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (555)
Wydarzenie (163)

Dostawca treści

EC (695)
WIRE (23)

Temat

Aspekty biznesowe (9)
Aspekty ekonomiczne (135)
Badania Naukowe (692)
Bezpieczenstwo (30)
Biotechnologia (78)
Biotechnologia medyczna (12)
Biotechnologia rolna (20)
Budownictwo (8)
Edukacja i szkolenie (208)
Elektronika i mikroelektronika (10)
Etyka badań (2)
Gospodarka odpadami (7)
Informacje i media (38)
Inne technologie (21)
Inne zagadnienia dotyczace energii (20)
Innowacja i transfer technologii (157)
Koordynacja i wspólpraca (800)
Linie polityczne (236)
Magazynowanie energii i transport energii (13)
Matematyka i statystyka (15)
Materialy referencyjne (6)
Medycyna i zdrowie (153)
Meteorologia (22)
Metody pomiarowe (31)
Nanotechnologie i nanonauki (11)
Nauki biologiczne (180)
Nauki o ziemi (84)
Nauki społeczne i humanistyczne (202)
Ocena (211)
Ochrona przed promieniowaniem (6)
Ochrona srodowiska (106)
Odnawialne zródla energii (30)
Odpady radioaktywne (6)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (27)
Oszczednosc energii (13)
Paliwa kopalne (13)
Prawa własności intelektualnej (3)
Prawodawstwo i przepisy (99)
Produkcja przemyslowa (71)
Prognozy (183)
Programy finansowania (18)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (24)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (22)
Rolnictwo (48)
Rozszczepienie jadra atomowego (8)
Rozwój regionalny (69)
Standardy (14)
Synteza jadrowa (7)
Technologia kosmiczna (32)
Technologia materialowa (35)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (10)
Telekomunikacja (10)
Transport (21)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (12)
Zasoby morza i rybolówstwo (57)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (14)
Zatrudnienie (3)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (8)
Zrównoważony rozwój (17)
Zywnosc (39)

Język

Deutsch (119)
English (141)
Español (119)
Français (120)
Italiano (119)
Polski (100)

Advanced search

Results 1 - 10 of 718
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Fahrplan für die nächsten 20 Jahre europäischer Astronomie
Das EU-Projekt ASTRONET ("Coordinating strategic planning for European astronomy") stellte diese Woche seinen Infrastruktur-Fahrplan für die Zukunft europäischer Astronomie vor. Der Fahrplan legt Forschungsprioritäten für die nächsten 20 Jahre fest und stellt einen kosteneffiz...
Programme: FP6-COORDINATION
Record Number: 30175
Last updated on: 2008-11-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-04-05, Data zakończenia: 2016-04-06
Cinco proyectos financiados por la Unión Europea contribuyen al Foro de Partes interesadas apoyado por la Comisión Europea para poner en marcha la Asociación de I+I África-UE sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional y Agricultura Sostenible (Africa‐EU R&I Partnership on Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture) que se celebrará en Addis Abeba, Etiopía, los días 5 y 6 de abril de 2016.
Programme: H2020-EU.3.6.
Record Number: 142734
Last updated on: 2016-03-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-04-05, Data zakończenia: 2016-04-06
Five EU-funded projects are contributing to the European Commissioner-supported Stakeholder Forum to implement the Africa‐EU R&I Partnership on Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture that will take place in Addis Ababa, Ethiopia, from 5 to 6 April 2016.
Programme: H2020-EU.3.6.
Record Number: 142734
Last updated on: 2016-03-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-04-05, Data zakończenia: 2016-04-06
Cinq projets financés par l'UE contribuent au forum des parties prenantes, soutenu par la Commission européenne et destiné à mettre en place le partenariat Afrique-UE dans la R&I sur la sécurité de la nutrition et de l'alimentation, et sur l'agriculture durable. Il aura lieu les 5 et 6 avril 2016 à Addis-Abeba, Éthiopie.
Programme: H2020-EU.3.6.
Record Number: 142734
Last updated on: 2016-03-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-04-05, Data zakończenia: 2016-04-06
W dniach 5 i 6 kwietnia 2016 roku, w Addis Abebie, Etiopia, odbędzie się forum interesariuszy na rzecz uruchomienia partnerstwa Afryka‐UE w zakresie badań naukowych i innowacji w obszarze bezpieczeństwa żywnościowego, żywienia i zrównoważonego rolnictwa, współorganizowane przez partnerów pięciu projektów finansowanych ze środków UE, pod egidą komisarza UE.
Programme: H2020-EU.3.6.
Record Number: 142734
Last updated on: 2016-03-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-04-05, Data zakończenia: 2016-04-06
Cinque progetti finanziati dall’UE partecipano al Forum delle parti interessate sostenuto dalla Commissione europea per l’attuazione del partenariato di R&I Africa-UE in materia di sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile, che si terrà ad Addis Abeba, Etiopia, il 5 e 6 aprile 2016.
Programme: H2020-EU.3.6.
Record Number: 142734
Last updated on: 2016-03-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-04-05, Data zakończenia: 2016-04-06
Fünf EU-finanzierte Projekte tragen zum Stakeholderforum bei, das durch den Europäischen Kommissar unterstützt wird, um eine Partnerschaft zwischen der EU und Afrika für Forschung und Innovation im Bereich von Lebensmittel- und Ernährungssicherheit sowie nachhaltiger Landwirtschaft durchzuführen. Das Forum findet vom 5. bis 6. April 2016 in Addis Abeba statt.
Programme: H2020-EU.3.6.
Record Number: 142734
Last updated on: 2016-03-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
BIODIVERSA - Bewahrend zusammenarbeiten
Das Artensterben hat ein alarmierendes Tempo erreicht und damit gerät die Macht der Natur in Gefahr, uns mit lebenswichtigen Dingen wie sauberer Luft und trinkbarem Wasser, Nahrung, Kraftstoffen und Materialien versorgen zu können, das Klima zu regulieren und uns vor Hochwasse...
Programme: FP6-COORDINATION
Record Number: 33085
Last updated on: 2011-02-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
BIODIVERSA - collaborare per la salvaguardia della biodiversità
Le specie stanno scomparendo a una velocità allarmante, minacciando la capacità della natura di fornirci beni e servizi essenziali come aria e acqua pulita, cibo, carburante, materiali, regolazione del clima e prevenzione delle inondazioni, per citarne solo alcuni. Qui entra i...
Programme: FP6-COORDINATION
Record Number: 33085
Last updated on: 2011-02-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
¿Pueden las angiospermas ser la clave de la seguridad alimentaria?
El proyecto BLOOM-NET ha recibido algo más de 1,3 millones de euros de financiación para la investigación de angiospermas. La capacidad de determinar el momento de floración de una planta puede reportar enormes beneficios para la industria alimentaria mundial, puesto que mucho...
Programme: FP6-COORDINATION
Record Number: 30921
Last updated on: 2009-06-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-04-24
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę