Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (37)
Wydarzenie (2)

Dostawca treści

EC (37)
WIRE (2)

Temat

Aspekty ekonomiczne (27)
Badania Naukowe (64)
Bezpieczenstwo (26)
Biotechnologia (27)
Budownictwo (20)
Edukacja i szkolenie (27)
Elektronika i mikroelektronika (26)
Gospodarka odpadami (42)
Informacje i media (32)
Inne technologie (21)
Inne zagadnienia dotyczace energii (36)
Innowacja i transfer technologii (26)
Koordynacja i wspólpraca (54)
Linie polityczne (43)
Magazynowanie energii i transport energii (31)
Matematyka i statystyka (26)
Materialy referencyjne (20)
Medycyna i zdrowie (31)
Meteorologia (26)
Metody pomiarowe (26)
Nauki biologiczne (33)
Nauki o ziemi (21)
Nauki społeczne i humanistyczne (27)
Ocena (26)
Ochrona przed promieniowaniem (26)
Ochrona srodowiska (26)
Odnawialne zródla energii (32)
Odpady radioaktywne (26)
Oszczednosc energii (26)
Paliwa kopalne (26)
Prawodawstwo i przepisy (26)
Produkcja przemyslowa (21)
Prognozy (26)
Programy finansowania (1)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (26)
Rolnictwo (26)
Rozszczepienie jadra atomowego (62)
Rozwój regionalny (26)
Standardy (26)
Synteza jadrowa (37)
Technologia kosmiczna (26)
Technologia materialowa (20)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (1)
Telekomunikacja (26)
Transport (26)
Zasoby morza i rybolówstwo (26)
Zatrudnienie (1)
Zrównoważony rozwój (1)
Zywnosc (26)

Kraj

Belgia (1)
Francja (1)

Język

Deutsch (7)
English (9)
Español (7)
Français (7)
Italiano (7)
Polski (2)

Advanced search

Results 1 - 10 of 39
Results/page:
12 3 4 > 
Workshop on How to access European Commission grants in Belgium, Brussels
Data rozpoczęcia: 2011-10-24, Data zakończenia: 2011-10-25
Who should attend? Understanding how it works and how to fulfill all criteria + optimising the chances of success For all projects leaders, persons in charge of developing its organisation from public, private and non-profit sector.
Programme: JRC-ENDWEL C
Record Number: 127888
Last updated on: 2011-09-06
Workshop: Bring research to the media: hints and tips from successful projects  07/05/2009, Research Connection Conference, Prague
Data rozpoczęcia: 2009-04-27, Data zakończenia: 2009-05-08
Workshop on successful communication of EU-funded projects. On the occasion of the Research Connection 2009 Conference, taking place in Prague the 7-8 May, professionals in the communication of European projects organise a workshop to highlight the key points of successful communication strategies related to EU-funded projects. 07/05/2009, Forum 5- 16.30-17.30, Room Club H, Prague Congress Centr
Programme: FP6-SOCIETY
Record Number: 119175
Last updated on: 2009-04-29
CORDIS lanza un nuevo servicio temático sobre
CORDIS, el Servicio comunitario de Investigación y Desarrollo, ofrece un nuevo servicio dedicado a las actividades de investigación y formación relacionadas con la energía y las tecnologías nucleares. El servicio, que forma parte del portal del VI Programa Marco (VIPM), ofre...
Programme: FP6
Record Number: 20022
Last updated on: 2003-04-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Neuer thematischer Dienst zu
CORDIS, der Informationsdienst der Europäischen Kommission für Forschung und Entwicklung, hat einen neuen speziellen Dienst zu Forschungs- und Bildungsmaßnahmen im Bereich Kernenergie und -technologien eingerichtet. Der Dienst, der ein Bestandteil des Portals des Sechsten Rah...
Programme: FP6
Record Number: 20022
Last updated on: 2003-04-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
CORDIS propone un nuovo servizio tematico sulla fissione nucleare e la radioprotezione
CORDIS, il servizio d'informazione in materia di ricerca e sviluppo della Commissione europea, propone un nuovo servizio dedicato alle attività di ricerca e formazione concernenti l'energia e le tecnologie nucleari. Il servizio, che fa parte del portale dedicato al sesto prog...
Programme: FP6
Record Number: 20022
Last updated on: 2003-04-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
CORDIS lance un nouveau service thématique
CORDIS, le service communautaire d'information sur la recherche et le développement, offre un nouveau service dédié aux activités de recherche et de formation relatives à l'énergie et aux technologies nucléaires. Ce service, intégré au portail du Sixième programme-cadre (6èm...
Programme: FP6
Record Number: 20022
Last updated on: 2003-04-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
New thematic service on
CORDIS, the European Commission's Research and Development Information Service, is providing a new dedicated service for research and training activities related to nuclear energy and technologies. The service, part of the Sixth Framework Programme (FP6) portal, offers centra...
Programme: FP6
Record Number: 20022
Last updated on: 2003-04-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT
Studie ermittelt genetische Faktoren für strahleninduzierten Schilddrüsenkrebs
Lange haben Wissenschaftler versucht dahinterzukommen, ob Vererbung zu den Faktoren gehört, die für ein erhöhtes Risiko bei Schilddrüsenkrebs verantwortlich sind. Jetzt lassen ihre Ergebnisse schlüssige Aussagen zu. Ein Team europäischer Forscher stellt im Rahmen des von der...
Programme: FP6-EURATOM-RADPROT
Record Number: 36303
Last updated on: 2013-12-03
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Ustalono czynniki genetyczne stojące za nowotworem tarczycy indukowanym napromienianiem
Naukowcy od dawna dążyli do ustalenia, czy dziedziczność jest jednym z czynników odpowiedzialnych za podwyższone ryzyko nowotworu tarczycy, ale uzyskiwane wyniki były niejednoznaczne... aż to tej pory. Zespół europejskich naukowców pracujących nad dofinansowanym ze środków u...
Programme: FP6-EURATOM-RADPROT
Record Number: 36303
Last updated on: 2013-12-03
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Uno studio determina i fattori genetici alla base del cancro della tiroide indotto dalle radiazioni
Da tanto tempo gli scienziati cercano di determinare se l'ereditarietà sia uno dei fattori responsabili di un più alto rischio di cancro della tiroide, ma i loro risultati sono stati finora inconcludenti. Adesso un team di ricercatori europei impegnati nel progetto GENRISK-T...
Programme: FP6-EURATOM-RADPROT
Record Number: 36303
Last updated on: 2013-12-03
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 > 
List retrieved on: 2017-07-21
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę