Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (1083)
Wydarzenie (286)

Dostawca treści

EC (1347)
WIRE (22)

Temat

Aspekty biznesowe (12)
Aspekty ekonomiczne (186)
Badania Naukowe (2899)
Bezpieczenstwo (127)
Bezpieczeństwo (24)
Biotechnologia (250)
Biotechnologia medyczna (96)
Biotechnologia przemysłowa (6)
Biotechnologia rolna (18)
Budownictwo (35)
Edukacja i szkolenie (1317)
Elektronika i mikroelektronika (152)
Etyka badań (12)
Gospodarka odpadami (91)
Informacje i media (1196)
Inne technologie (122)
Inne zagadnienia dotyczace energii (85)
Innowacja i transfer technologii (201)
Koordynacja i wspólpraca (2447)
Linie polityczne (289)
Magazynowanie energii i transport energii (79)
Matematyka i statystyka (79)
Materialy referencyjne (34)
Medycyna i zdrowie (741)
Meteorologia (121)
Metodologia zarządzania projektami (6)
Metody pomiarowe (217)
Nanotechnologie i nanonauki (58)
Nauki biologiczne (957)
Nauki o ziemi (347)
Nauki społeczne i humanistyczne (1480)
Ocena (1162)
Ochrona przed promieniowaniem (45)
Ochrona srodowiska (300)
Odnawialne zródla energii (87)
Odpady radioaktywne (55)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (108)
Oszczednosc energii (79)
Paliwa kopalne (79)
Prawodawstwo i przepisy (132)
Produkcja przemyslowa (67)
Prognozy (131)
Programy finansowania (15)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (24)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (171)
Robotyka (12)
Rolnictwo (223)
Rozszczepienie jadra atomowego (50)
Rozwój regionalny (1145)
Standardy (61)
Synteza jadrowa (55)
Technologia kosmiczna (61)
Technologia materialowa (113)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (82)
Technologie sieciowe (12)
Telekomunikacja (81)
Transport (74)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (96)
Zasoby morza i rybolówstwo (153)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (30)
Zatrudnienie (11)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (132)
Zrównoważony rozwój (53)
Zywnosc (176)

Język

Deutsch (230)
English (252)
Español (230)
Français (230)
Italiano (230)
Polski (197)

Advanced search

Results 1 - 10 of 1369
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Botaniker entdecken: Genetische Störungen fördern Vitalität bei Hybriden
Forscher des John Innes Centre im Vereinigten Königreich haben herausgefunden, dass ein bestimmter Grad der Variation in der genetischen Aktivität Pflanzenhybriden den Schwung geben, den sie brauchen, um lebensfähiger zu werden. Die Forschungen werden teilweise durch ein Marie...
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 32391
Last updated on: 2010-08-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Botanists find genetic noise fuels hybrid vigour
Researchers at the John Innes Centre in the UK have discovered that a degree of variation in gene activity gives plant hybrids the boost they need to become more vigorous. The research, funded in part by a Marie Curie grant for early stage training, sheds light on the mystery ...
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 32391
Last updated on: 2010-08-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Botánicos descubren que el ruido genético favorece el vigor híbrido
Investigadores del Centro John Innes (Reino Unido) han descubierto que un grado de variación en la actividad genética proporciona a los híbridos vegetales la ventaja necesaria para que cobren más vigor. La investigación, financiada en parte por el programa Marie Curie de Forma...
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 32391
Last updated on: 2010-08-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Le bruit génétique explique la vigueur des hybrides
Des chercheurs du John Innes Centre au Royaume-Uni ont découvert qu'une certaine variabilité dans l'activité des gènes explique la vigueur des plantes hybrides. La recherche, financée en partie par une bourse Marie Curie de formation en début de carrière, explique pourquoi les...
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 32391
Last updated on: 2010-08-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Studiosi di botanica scoprono il rumore genetico che alimenta il vigore ibrido
Alcuni ricercatori del John Innes Centre nel Regno Unito hanno scoperto che un certo grado di variazione nell'attività dei geni dà agli ibridi delle piante la spinta di cui hanno bisogno per diventare più vigorose. Questo lavoro di ricerca, in parte finanziato da una borsa Mar...
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 32391
Last updated on: 2010-08-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Botanicy odkryli, że szum genetyczny pobudza heterozję
Naukowcy z Centrum im. Johna Innesa w USA odkryli, że pewien stopień zmienności w aktywności genów zapewnia roślinom hybrydowym bodziec, którego potrzebują, aby bujniej się rozwijać. Badania, dofinansowane w części z grantu Marie Curie na szkolenia początkujących naukowców, uc...
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 32391
Last updated on: 2010-08-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2008-06-09, Data zakończenia: 2008-06-09
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 29431
Last updated on: 2008-05-13
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2008-02-21, Data zakończenia: 2008-02-21
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 29008
Last updated on: 2008-01-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Workshop on How to access European Commission grants in Belgium, Brussels
Data rozpoczęcia: 2011-10-24, Data zakończenia: 2011-10-25
Who should attend? Understanding how it works and how to fulfill all criteria + optimising the chances of success For all projects leaders, persons in charge of developing its organisation from public, private and non-profit sector.
Programme: JRC-ENDWEL C
Record Number: 127888
Last updated on: 2011-09-06
Marie Curie RTN NICE Spring School, France
Data rozpoczęcia: 2010-05-30, Data zakończenia: 2010-06-06
5 days multidisciplinary climate change training http://nice.ipsl.jussieu.fr/meetings/nice_2010_06/
Programme: FP6-MOBILITY
Record Number: 121907
Last updated on: 2010-04-26
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-07-21
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę