Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (1829)
Wydarzenie (580)

Dostawca treści

EC (2142)
WIRE (267)

Temat

Aspekty biznesowe (140)
Aspekty ekonomiczne (281)
Automatyzacja (42)
Badania Naukowe (2890)
Bezpieczenstwo (217)
Bezpieczeństwo (48)
Biopaliwa (24)
Biotechnologia (649)
Biotechnologia medyczna (547)
Biotechnologia przemysłowa (18)
Biotechnologia rolna (24)
Budownictwo (77)
Edukacja i szkolenie (504)
Elektronika i mikroelektronika (78)
Etyka badań (46)
Gospodarka odpadami (66)
Informacje i media (242)
Inne technologie (119)
Inne zagadnienia dotyczace energii (90)
Innowacja i transfer technologii (473)
Koordynacja i wspólpraca (2292)
Linie polityczne (666)
Magazynowanie energii i transport energii (60)
Matematyka i statystyka (81)
Materialy referencyjne (60)
Medycyna i zdrowie (3328)
Meteorologia (75)
Metodologia zarządzania projektami (24)
Metody pomiarowe (114)
Nanotechnologie i nanonauki (102)
Nauki biologiczne (2097)
Nauki o ziemi (120)
Nauki społeczne i humanistyczne (1120)
Ocena (192)
Ochrona przed promieniowaniem (66)
Ochrona srodowiska (244)
Odnawialne zródla energii (97)
Odpady radioaktywne (60)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (908)
Oszczednosc energii (78)
Paliwa kopalne (60)
Prawa własności intelektualnej (33)
Prawodawstwo i przepisy (239)
Produkcja przemyslowa (177)
Prognozy (162)
Programy finansowania (123)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (64)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (177)
Robotyka (24)
Rolnictwo (180)
Rozszczepienie jadra atomowego (76)
Rozwój regionalny (264)
Standardy (73)
Synteza jadrowa (66)
Technologia kosmiczna (94)
Technologia materialowa (109)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (227)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (6)
Technologie sieciowe (90)
Telekomunikacja (71)
Transport (100)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (126)
Wodór i ogniwa paliwowe (6)
Zasoby morza i rybolówstwo (91)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (18)
Zatrudnienie (32)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (60)
Zrównoważony rozwój (37)
Zywnosc (243)

Kraj

Australia (1)
Austria (11)
Belgia (49)
Chorwacja (6)
Dania (9)
Francja (39)
Grecja (3)
Hiszpania (25)
Irlandia (2)
Izrael (1)
Niderlandy (14)
Niemcy (30)
Polska (6)
Republika Czeska (2)
Szwajcaria (7)
Szwecja (21)
Turcja (1)
Węgry (1)
Włochy (54)
Zjednoczone Królestwo (34)
Łotwa (2)

Język

Deutsch (357)
English (618)
Español (357)
Français (363)
Italiano (357)
Polski (357)

Advanced search

Results 1 - 10 of 2409
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
International epigenetic project BLUEPRINT delivers beyond expectation
Researchers from the EU-funded BLUEPRINT project join their international colleagues this week at the 2016 International Human Epigenome Consortium (IHEC) conference in Brussels to report the latest results in understanding blood cell development and blood disease.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 135096
Last updated on: 2016-09-06
Des scientifiques de l'UE réalisent une bibliothèque génomique de référence pour les hématopathologies
Avec le projet BLUEPRINT, des chercheurs financés par l'UE collectent et analysent des données critiques sur les cellules du sang, afin de concevoir de nouvelles thérapies pour les maladies associées au sang.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 123767
Last updated on: 2015-08-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Científicos financiados por la UE generan una «biblioteca de referencia» genómica de patologías sanguíneas
Investigadores financiados con fondos de la Unión Europea y pertenecientes al proyecto BLUEPRINT obtienen y analizan datos fundamentales de las células sanguíneas para crear terapias innovadoras contra patologías de la sangre.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 123767
Last updated on: 2015-08-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
EU-finanzierte Wissenschaftler bauen genombasierte „Referenzbibliothek“ für Blutkrankheiten auf
Die EU-finanzierten Forscher von BLUEPRINT widmen sich der Sammlung und Analyse kritischer Daten über Blutzellen, um innovative neue Therapien für Blutkrankheiten zu entwickeln.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 123767
Last updated on: 2015-08-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
EU funded scientists build genome-based ‘reference library’ for blood diseases
EU-funded researchers with the BLUEPRINT are collecting and analysing critical blood cell data in order to develop innovative new therapies for blood-related disorders.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 123767
Last updated on: 2015-08-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Unijni naukowcy zbudowali opartą na genomie bibliotekę podręczną chorób krwi
Dofinansowani ze środków UE naukowcy z BLUEPRINT gromadzą i analizują kluczowe dane o krwinkach z zamiarem opracowania innowacyjnych metod leczenia chorób krwi.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 123767
Last updated on: 2015-08-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Scienziati finanziati dall’UE creano una “biblioteca di riferimento” per le malattie del sangue basata sul genoma
Ricercatori finanziati dall’UE nell’ambito del progetto BLUEPRINT stanno raccogliendo e analizzando importanti dati sulle cellule ematiche al fine di sviluppare nuove terapie innovative per le malattie del sangue.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 123767
Last updated on: 2015-08-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Neue Hoffnung auf Adipositas-Behandlungen
Der Wärmehaushalt des menschlichen Körper ist Gegenstand intensiver Studien, denn in ihm könnte der Schlüssel zur Entwicklung wirksamer Therapien gegen Diabetes und Adipositas liegen. Eine neue Studie zeigt, dass die Mechanismen, die hinter diesen Erkrankungen stehen, andere sein könnten als bisher vermutet.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 128254
Last updated on: 2017-05-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Potential new route for obesity treatment
How the body regulates its heat is the subject of intense study as it is an area of interest in research into diabetes and obesity treatment. A new study shows the mechanism may not be as previously thought.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 128254
Last updated on: 2017-05-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una nueva opción posible para tratar la obesidad
La regulación de la temperatura corporal se ha estudiado con profusión dada su utilidad en los tratamientos contra la diabetes y la obesidad. Un estudio nuevo muestra que el mecanismo podría diferir de lo que se pensaba hasta ahora.
Programme: FP7-HEALTH
Record Number: 128254
Last updated on: 2017-05-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-06-25