Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (54)

Dostawca treści

EC (54)

Kraj

Grecja (6)

Język

Deutsch (9)
English (9)
Español (9)
Français (9)
Italiano (9)
Polski (9)

Advanced search

Results 1 - 10 of 54
Results/page:
12 3 4 5 6 > 
Largest number of calls ever for next round of FP7
Programme: FP7
Record Number: 34831
Last updated on: 2012-07-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Il più grande pacchetto di inviti a presentare proposte per il 7° PQ
Programme: FP7
Record Number: 34831
Last updated on: 2012-07-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Letzte große Ausschreibungsrunde des RP7 gestartet
Programme: FP7
Record Number: 34831
Last updated on: 2012-07-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Publicada la mayor tanda de convocatorias de propuestas pertenecientes al 7PM
Programme: FP7
Record Number: 34831
Last updated on: 2012-07-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Lancement imminent de la dernière série d'appels à propositions pour le 7e PC
Programme: FP7
Record Number: 34831
Last updated on: 2012-07-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Największa jak dotąd liczba zaproszeń w kolejnej rundzie 7PR
Programme: FP7
Record Number: 34831
Last updated on: 2012-07-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Neue RP7-Aufrufe zur Vorschlagseinreichung jetzt exklusiv auf dem Teilnehmerportal
Programme: FP5
Record Number: 33649
Last updated on: 2011-07-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Les nouveaux appels à propositions du 7e PC publiés exclusivement sur le portail des participants
Programme: FP5
Record Number: 33649
Last updated on: 2011-07-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Las nuevas convocatorias de propuestas del 7PM se publicarán exclusivamente en el Portal del participante
Programme: FP5
Record Number: 33649
Last updated on: 2011-07-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nuovi inviti a presentare proposte del 7° PQ pubblicati esclusivamente sul Portale dei partecipanti
Programme: FP5
Record Number: 33649
Last updated on: 2011-07-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 > 
List retrieved on: 2018-01-18
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę