Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (2212)
Wydarzenie (1040)

Dostawca treści

EC (2922)
WIRE (330)

Temat

Aspekty biznesowe (305)
Aspekty ekonomiczne (453)
Automatyzacja (205)
Badania Naukowe (1948)
Bezpieczenstwo (232)
Bezpieczeństwo (130)
Biopaliwa (24)
Biotechnologia (172)
Biotechnologia medyczna (84)
Biotechnologia przemysłowa (18)
Biotechnologia rolna (12)
Budownictwo (92)
Edukacja i szkolenie (302)
Elektronika i mikroelektronika (508)
Etyka badań (34)
Gospodarka odpadami (67)
Informacje i media (575)
Inne technologie (543)
Inne zagadnienia dotyczace energii (139)
Innowacja i transfer technologii (1205)
Koordynacja i wspólpraca (2065)
Linie polityczne (591)
Magazynowanie energii i transport energii (79)
Matematyka i statystyka (109)
Materialy referencyjne (66)
Medycyna i zdrowie (564)
Meteorologia (78)
Metodologia zarządzania projektami (49)
Metody pomiarowe (100)
Nanotechnologie i nanonauki (284)
Nauki biologiczne (349)
Nauki fizyczne i inżynieria (2)
Nauki o ziemi (122)
Nauki społeczne i humanistyczne (1150)
Ocena (124)
Ochrona przed promieniowaniem (54)
Ochrona srodowiska (334)
Odnawialne zródla energii (149)
Odpady radioaktywne (48)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (307)
Oszczednosc energii (221)
Paliwa kopalne (48)
Prawa własności intelektualnej (42)
Prawodawstwo i przepisy (238)
Produkcja przemyslowa (495)
Prognozy (200)
Programy finansowania (196)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (91)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (1342)
Robotyka (300)
Rolnictwo (99)
Rozszczepienie jadra atomowego (77)
Rozwój regionalny (214)
Standardy (82)
Synteza jadrowa (72)
Technologia kosmiczna (108)
Technologia materialowa (411)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (2918)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (12)
Technologie sieciowe (690)
Telekomunikacja (622)
Transport (296)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (12)
Wodór i ogniwa paliwowe (12)
Zasoby morza i rybolówstwo (63)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (36)
Zatrudnienie (59)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (103)
Zrównoważony rozwój (192)
Zywnosc (83)

Język

Deutsch (489)
English (805)
Español (487)
Français (497)
Italiano (487)
Polski (487)

Advanced search

Results 1 - 10 of 3252
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Data rozpoczęcia: 2011-03-08, Data zakończenia: 2011-03-08
Programme: FP7
Record Number: 33021
Last updated on: 2011-02-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Investigación y herramientas para estudiar estadísticas «más allá del PIB»
El proyecto financiado con fondos europeos WEB-COSI ha proporcionado múltiples herramientas y resultados de investigación con el fin de servirse de la estadística en favor del progreso social.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 123490
Last updated on: 2015-07-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una nueva visión del futuro de Internet
El proyecto financiado con fondos comunitarios CASAGRAS («Acción de apoyo y coordinación de actividades relacionadas con la RFID y la normalización») tiene como objetivo proporcionar un marco de estudios fundacionales que ayuden a la Comisión Europea y a la comunidad global a ...
Programme: FP7-ICT
Record Number: 30283
Last updated on: 2008-12-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Badania i narzędzia do wykorzystywania statystyki „poza PKB”
Dofinansowany ze środków UE projekt WEB-COSI zaowocował całą gamą narzędzi i wyników badań, które mają wspomagać wykorzystywanie statystyki na rzecz postępu społecznego.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 123490
Last updated on: 2015-07-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
La recherche et les outils pour s'intéresser aux statistiques «au-delà du PIB»
Le projet WEB-COSI financé par l'UE a offert un ensemble d'outils et de résultats de recherche afin de soutenir l'engagement avec les statistiques pour le progrès sociétal.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 123490
Last updated on: 2015-07-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Life on Mars? It may come faster for robots!
Demographers estimate that 6.72 billion people currently inhabit Earth and the number is expected to grow to 9 billion over the next 35 years or so. With scientists having succeeded in finding water and Earth-like soil on Mars, some wonder whether the Red Planet could be colon...
Programme: FP6-IST
Record Number: 30198
Last updated on: 2008-12-02
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Research and tools to engage with statistics ‘beyond GDP’
The EU-funded WEB-COSI project has delivered a host of tools and research results to support engagement with statistics for societal progress.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 123490
Last updated on: 2015-07-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2015-12-03, Data zakończenia: 2015-12-03
La conferenza finale di WEB-COSI intitolata “Oltre il PIL – la statistica per tutti” (“Beyond GDP – Statistics for Everyone” WEB-COSI Final Conference) si svolgerà il 3 dicembre a Parigi, Francia.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 142219
Last updated on: 2015-10-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2015-12-03, Data zakończenia: 2015-12-03
Konferencja zamykająca WEB-COSI pt. „Poza PKB – statystyka dla każdego” (‘Beyond GDP – Statistics for Everyone’ WEB-COSI Final Conference) odbędzie się dnia 3 grudnia w Paryżu, Francja.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 142219
Last updated on: 2015-10-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
De texto al mundo virtual gracias a MUSE
Hay quien afirma que los mejores textos y libros son los que permiten sumergirse en la historia. El proyecto MUSE adopta esta idea y la eleva a un nivel completamente distinto al crear un sistema capaz de convertir textos en mundos virtuales tridimensionales.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 122725
Last updated on: 2015-04-22
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-03-01