Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (629)
Wydarzenie (379)

Dostawca treści

EC (876)
WIRE (132)

Temat

Aspekty biznesowe (102)
Aspekty ekonomiczne (224)
Automatyzacja (85)
Badania Naukowe (739)
Bezpieczenstwo (228)
Bezpieczeństwo (36)
Biopaliwa (30)
Biotechnologia (203)
Biotechnologia medyczna (100)
Biotechnologia przemysłowa (39)
Biotechnologia rolna (12)
Budownictwo (118)
Edukacja i szkolenie (147)
Elektronika i mikroelektronika (264)
Etyka badań (24)
Gospodarka odpadami (120)
Informacje i media (131)
Inne technologie (197)
Inne zagadnienia dotyczace energii (133)
Innowacja i transfer technologii (401)
Koordynacja i wspólpraca (587)
Linie polityczne (259)
Magazynowanie energii i transport energii (91)
Matematyka i statystyka (93)
Materialy referencyjne (54)
Medycyna i zdrowie (264)
Meteorologia (58)
Metodologia zarządzania projektami (7)
Metody pomiarowe (101)
Nanotechnologie i nanonauki (549)
Nauki biologiczne (161)
Nauki fizyczne i inżynieria (2)
Nauki o ziemi (139)
Nauki społeczne i humanistyczne (257)
Ocena (121)
Ochrona przed promieniowaniem (60)
Ochrona srodowiska (289)
Odnawialne zródla energii (158)
Odpady radioaktywne (54)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (52)
Oszczednosc energii (147)
Paliwa kopalne (54)
Prawa własności intelektualnej (11)
Prawodawstwo i przepisy (157)
Produkcja przemyslowa (501)
Prognozy (120)
Programy finansowania (71)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (40)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (130)
Robotyka (31)
Rolnictwo (106)
Rozszczepienie jadra atomowego (81)
Rozwój regionalny (97)
Standardy (51)
Synteza jadrowa (66)
Technologia kosmiczna (122)
Technologia materialowa (537)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (183)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (6)
Technologie sieciowe (66)
Telekomunikacja (67)
Transport (135)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (7)
Wodór i ogniwa paliwowe (7)
Zasoby morza i rybolówstwo (94)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (18)
Zatrudnienie (19)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (72)
Zrównoważony rozwój (133)
Zywnosc (114)

Kraj

Austria (4)
Belgia (45)
Bułgaria (1)
Dania (7)
Finlandia (4)
Francja (16)
Grecja (14)
Hiszpania (31)
Irlandia (6)
Izrael (1)
Japonia (2)
Niderlandy (7)
Niemcy (25)
Portugalia (1)
Szwajcaria (2)
Szwecja (6)
Turcja (2)
Włochy (37)
Zjednoczone Królestwo (20)

Język

Deutsch (147)
English (272)
Español (146)
Français (151)
Italiano (146)
Polski (146)

Advanced search

Results 1 - 10 of 1008
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Data rozpoczęcia: 2017-06-29, Data zakończenia: 2017-06-29
The EU-funded ECO-SEE project will be organising its final conference in Brussels, Belgium in the afternoon of 29 June 2017.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 145310
Last updated on: 2017-05-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-29, Data zakończenia: 2017-06-29
Die Abschlusskonferenz des EU-geförderten Projekts ECO-SEE wird am Nachmittag des 29. Juni 2017 in Brüssel, Belgien, stattfinden.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 145310
Last updated on: 2017-05-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-29, Data zakończenia: 2017-06-29
El proyecto financiado con fondos de la Unión Europea ECO-SEE celebrará su congreso de clausura la tarde del 29 de junio de 2017 en Bruselas, Bélgica.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 145310
Last updated on: 2017-05-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-29, Data zakończenia: 2017-06-29
Il progetto ECO-SEE, finanziato dall’UE, terrà la sua conferenza finale a Bruxelles, Belgio, nel pomeriggio del 29 giugno 2017.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 145310
Last updated on: 2017-05-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-29, Data zakończenia: 2017-06-29
Le projet ECO-SEE financé par l'UE organisera sa conférence finale à Bruxelles, Belgique, dans l'après-midi du 29 juin 2017.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 145310
Last updated on: 2017-05-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-29, Data zakończenia: 2017-06-29
Dnia 29 czerwca 2017 r. partnerzy dofinansowanego ze środków UE projektu ECO-SEE organizują w Brukseli, Belgia, konferencję zamykającą.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 145310
Last updated on: 2017-05-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Breakthrough eco-building solutions unveiled in London
A range of breakthrough eco-building solutions which tackle the emerging problem of indoor air quality have been presented by the ECO-SEE project at the Ecobuild construction fair in London.
Programme: FP7-NMP
Record Number: 139355
Last updated on: 2017-03-15
Besseres Verständnis der Hirngesundheit zum (bionischen) Greifen nahe
Über die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen Berührungsreizen und neuronaler Verarbeitung zur Verbesserung der robotischen Prothetik werfen EU-finanzierte Projekte wie NEBIAS und NANOBIOTOUCH ebenfalls ein Licht auf die Funktionsweise des gesamten Gehirns.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 128019
Last updated on: 2017-04-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Una mejor comprensión de la salud encefálica, al alcance de nuestros dedos (biónicos)
Gracias a su estudio de las interacciones entre los estímulos táctiles y el procesamiento neuronal, destinado a mejorar las prótesis robóticas, los proyectos financiados con fondos europeos NEBIAS y NANOBIOTOUCH han esclarecido también el funcionamiento general del encéfalo.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 128019
Last updated on: 2017-04-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Une meilleure compréhension de la santé du cerveau à portée de main (bionique)
En étudiant l'interaction entre les stimuli tactiles et le traitement sensoriel pour améliorer les prothèses robotisées, des projets financés par l'UE, tels que NEBIAS et NANOBIOTOUCH, apportent également un nouvel éclairage sur le fonctionnement global du cerveau.
Programme: FP7-ICT
Record Number: 128019
Last updated on: 2017-04-19
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-06-29