Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (408)
Wydarzenie (385)

Dostawca treści

EC (678)
WIRE (115)

Temat

Aspekty biznesowe (104)
Aspekty ekonomiczne (136)
Automatyzacja (78)
Badania Naukowe (479)
Bezpieczenstwo (319)
Bezpieczeństwo (114)
Biopaliwa (54)
Biotechnologia (83)
Biotechnologia medyczna (24)
Biotechnologia przemysłowa (12)
Biotechnologia rolna (12)
Budownictwo (70)
Edukacja i szkolenie (117)
Elektronika i mikroelektronika (136)
Etyka badań (6)
Gospodarka odpadami (78)
Informacje i media (117)
Inne technologie (126)
Inne zagadnienia dotyczace energii (132)
Innowacja i transfer technologii (343)
Koordynacja i wspólpraca (486)
Linie polityczne (296)
Magazynowanie energii i transport energii (78)
Matematyka i statystyka (46)
Materialy referencyjne (42)
Medycyna i zdrowie (102)
Meteorologia (69)
Metodologia zarządzania projektami (12)
Metody pomiarowe (60)
Nanotechnologie i nanonauki (62)
Nauki biologiczne (97)
Nauki o ziemi (96)
Nauki społeczne i humanistyczne (254)
Ocena (78)
Ochrona przed promieniowaniem (54)
Ochrona srodowiska (411)
Odnawialne zródla energii (146)
Odpady radioaktywne (48)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (24)
Oszczednosc energii (192)
Paliwa kopalne (78)
Prawa własności intelektualnej (11)
Prawodawstwo i przepisy (138)
Produkcja przemyslowa (170)
Prognozy (76)
Programy finansowania (70)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (63)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (176)
Robotyka (18)
Rolnictwo (95)
Rozszczepienie jadra atomowego (63)
Rozwój regionalny (113)
Standardy (75)
Synteza jadrowa (54)
Technologia kosmiczna (342)
Technologia materialowa (171)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (250)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (6)
Technologie sieciowe (90)
Telekomunikacja (85)
Transport (908)
Weterynaria i nauki o zwierzętach (6)
Wodór i ogniwa paliwowe (12)
Zasoby morza i rybolówstwo (115)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (24)
Zatrudnienie (27)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (126)
Zrównoważony rozwój (155)
Zywnosc (84)

Kraj

Austria (4)
Belgia (45)
Dania (7)
Francja (10)
Grecja (9)
Hiszpania (13)
Izrael (1)
Luksemburg (1)
Niderlandy (13)
Niemcy (37)
Polska (12)
Szwajcaria (1)
Szwecja (12)
Słowacja (1)
Turcja (5)
Włochy (7)
Zjednoczone Królestwo (16)

Język

Deutsch (113)
English (223)
Español (113)
Français (118)
Italiano (113)
Polski (113)

Advanced search

Results 1 - 10 of 793
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Full steam ahead for modernised, adaptable and reliable European railways
During its second dissemination event held in Brussels on Thursday 3 November 2016, the members of the CAPACITY4RAIL project came together to discuss their promising results on how their work is helping to build a strong, modern and reliable European railway network.
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 126588
Last updated on: 2016-11-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Pour des chemins de fer européens modernisés, adaptables et fiables
Au cours du deuxième évènement de diffusion qui s'est déroulé à Bruxelles le jeudi 3 novembre 2016, les membres du projet CAPACITY4RAIL se sont réunis pour discuter des résultats prometteurs de leurs travaux et de leur contribution à l'établissement d'un réseau ferroviaire européen fort, moderne et fiable.
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 126588
Last updated on: 2016-11-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Zmodernizowane, przystosowalne i niezawodne koleje europejskie pod pełną parą
W czasie drugiego wydarzenia popularyzacyjnego, które odbyło się w czwartek, 3 listopada 2016 r., w Brukseli, partnerzy projektu CAPACITY4RAIL zebrali się, by omówić obiecujące wyniki swoich prac, które wesprą budowę silnej, nowoczesnej i niezawodnej sieci kolejowej w Europie.
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 126588
Last updated on: 2016-11-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
A todo tren hacia ferrocarriles modernos, adaptables y fiables en Europa
Los participantes en el proyecto CAPACITY4RAIL se reunieron en Bruselas el jueves, 3 de noviembre de 2016, con motivo de su segundo acto de difusión, para debatir en torno a sus resultados tan prometedores y sobre el modo en que su labor está contribuyendo a construir en Europa una red de ferrocarril sólida, moderna y de confianza.
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 126588
Last updated on: 2016-11-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Volle Kraft voraus für modernisierte, anpassungsfähige und zuverlässige europäische Eisenbahnen
Während der zweiten Informationsveranstaltung, die am Donnerstag, den 3. November 2016 in Brüssel stattfand, trafen sich die Mitglieder des Projekts CAPACITY4RAIL, um darüber zu diskutieren, wie die vielversprechenden Ergebnisse ihrer Arbeit dazu beitragen können, ein starkes, modernes und zuverlässiges europäisches Schienennetz aufzubauen.
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 126588
Last updated on: 2016-11-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
A tutto vapore verso ferrovie moderne, adattabili e affidabili in Europa
Nel corso del secondo evento di divulgazione, tenutosi a Bruxelles giovedì 3 novembre 2016, i membri del progetto CAPACITY4RAIL si sono riuniti per discutere i promettenti risultati raggiunti, che mostrano in che modo il loro lavoro sta contribuendo a costruire una rete ferroviaria europea moderna e affidabile.
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 126588
Last updated on: 2016-11-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-11-03, Data zakończenia: 2016-11-03
The EU-funded CAPACITY4RAIL project will host its second dissemination workshop in Brussels, Belgium, on 3 November 2016.
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 143461
Last updated on: 2016-07-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-11-03, Data zakończenia: 2016-11-03
Der zweite Workshop des EU-geförderten Projekts CAPACITY4RAIL wird am 3. November 2016 in Brüssel stattfinden, um auf die Forschungsergebnisse aufmerksam zu machen.
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 143461
Last updated on: 2016-07-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-11-03, Data zakończenia: 2016-11-03
Le projet CAPACITY4RAIL , financé par l'UE, tiendra son deuxième atelier de diffusion le 3 novembre 2016 à Bruxelles, Belgique.
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 143461
Last updated on: 2016-07-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-11-03, Data zakończenia: 2016-11-03
El proyecto CAPACITY4RAIL, financiado con fondos europeos, celebrará su segundo taller de difusión en Bruselas, Bélgica, el 3 de noviembre de 2016.
Programme: FP7-TRANSPORT
Record Number: 143461
Last updated on: 2016-07-15
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-06-25