Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Refine by:

Rodzaje treści

Wiadomości (116)

Dostawca treści

EC (108)
WIRE (8)

Temat

Automatyzacja (12)
Badania Naukowe (124)
Bezpieczenstwo (12)
Biotechnologia (4)
Biotechnologia medyczna (18)
Budownictwo (12)
Edukacja i szkolenie (12)
Elektronika i mikroelektronika (42)
Etyka badań (12)
Informacje i media (24)
Inne technologie (6)
Innowacja i transfer technologii (6)
Koordynacja i wspólpraca (18)
Linie polityczne (6)
Magazynowanie energii i transport energii (13)
Medycyna i zdrowie (78)
Meteorologia (18)
Metody pomiarowe (6)
Nanotechnologie i nanonauki (36)
Nauki biologiczne (39)
Nauki fizyczne i inżynieria (1)
Nauki o ziemi (12)
Nauki społeczne i humanistyczne (54)
Ocena (6)
Ochrona srodowiska (12)
Odnawialne zródla energii (19)
Opieka zdrowotna/służby zdrowia (36)
Oszczednosc energii (7)
Produkcja przemyslowa (18)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (30)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (36)
Robotyka (36)
Rozwój regionalny (6)
Technologia kosmiczna (6)
Technologia materialowa (54)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (54)
Technologie sieciowe (6)
Telekomunikacja (12)
Zasoby morza i rybolówstwo (6)
Zasoby wodne i gospodarowanie nimi (6)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (12)
Zrównoważony rozwój (12)
Zywnosc (6)

Kraj

Austria (12)
Belgia (6)
Chiny (1)
Finlandia (12)
Francja (6)
Hiszpania (26)
Irlandia (2)
Niemcy (19)
Szwajcaria (6)
Zjednoczone Królestwo (43)

Język

Deutsch (18)
English (26)
Español (18)
Français (18)
Italiano (18)
Polski (18)

Advanced search

Results 1 - 10 of 116
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Aplicaciones más inteligentes contra los trastornos alimentarios
Cerca de veinte millones de personas en la Unión Europea sufren trastornos alimentarios que suponen un coste anual de un billón de euros y que son debilitantes y estresantes en el mejor de los casos, y fatales en el peor. Quienes los sufren suelen recibir tratamiento con gran ...
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128668
Last updated on: 2017-11-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Clevere Apps helfen beim Kampf gegen Essstörungen
Rund 20 Millionen Menschen in der EU leiden an Essstörungen. Dies verursacht jährlich Kosten in Höhe von 1 Billion Euro. Solche Erkrankungen sind bestenfalls entkräftend und stressig und schlimmstenfalls tödlich, und die Betroffenen müssen häufig lange auf eine Behandlung wart...
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128668
Last updated on: 2017-11-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Smarter apps to help fight the scourge of eating disorders
Around 20 million people in the EU suffer from eating disorders with an annual associated cost of EUR 1 trillion. Debilitating and stressful at best, at worst fatal, those suffering can face long delays in getting treatment. But smart tech could speed things up.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128668
Last updated on: 2017-11-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Des applis plus intelligentes pour lutter contre le fléau des troubles alimentaires
Dans l'UE, environ 20 millions de personnes souffrent de troubles alimentaires, ce qui se traduit par un coût annuel d'un trillion d'euros. Les personnes souffrant de ces troubles, au mieux invalidants et stressants, au pire fatals, attendent souvent longtemps avant d'être tra...
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128668
Last updated on: 2017-11-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Applicazioni più intelligenti per combattere la piaga dei disturbi alimentari
Circa 20 milioni di persone nell’UE soffrono di disturbi alimentari, con un costo annuale di mille miliardi di euro. Questi disturbi, debilitanti e stressanti nella migliore delle ipotesi e a volte fatali, sono spesso curati molto in ritardo. Una tecnologia intelligente potreb...
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128668
Last updated on: 2017-11-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Inteligentniejsze aplikacje pomagają w walce z plagą zaburzeń odżywiania
Około 20 milionów ludzi w UE cierpi na zaburzenia odżywiania, a powiązane z tym koszty roczne wynoszą 1 bln EUR. W najlepszym razie wyniszczające i stresujące, a w najgorszym śmiertelne, leczenie tych zaburzeń bywa znacznie opóźnione. Niemniej inteligentna technologia może prz...
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128668
Last updated on: 2017-11-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Journalists acting as 'referees' could prevent the spread of fake news
With fake news, alternative facts and false beliefs currently damaging our social and political landscape, EU researchers are examining whether journalists can be effective as adjudicators, pointing out untruths and separating facts from fiction.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128660
Last updated on: 2017-11-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Los periodistas como «árbitros» para evitar la difusión de noticias falsas
El panorama social y político actual se ve viciado por noticias falsas, hechos alternativos y creencias infundadas. Por ello, unos investigadores de la UE estudian si los periodistas pueden cumplir una función de árbitros que señalen las falsedades y diferencien los hechos de ...
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128660
Last updated on: 2017-11-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Journalisten könnten als „Schiedsrichter“ die Ausbreitung von Fake News verhindern
Während Fake News, alternative Fakten und falsche Annahmen derzeit unsere politische Landschaft schädigen, klären EU-Forscher, ob Journalisten als Schiedsrichter fungieren könnten, um auf Unwahrheiten hinzuweisen und Fakten von Fiktion zu trennen.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128660
Last updated on: 2017-11-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Giornalisti in veste di “arbitri” potrebbero evitare la diffusione di fake news
Le fake news, i fatti alternativi e le false credenze danneggiano attualmente il nostro panorama sociale e politico e ricercatori dell’UE stanno valutando se i giornalisti possono avere il ruolo di giudici e segnalare falsità separando i fatti dalla finzione.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128660
Last updated on: 2017-11-09
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-11-23
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę