Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Advanced search

Results 1 - 10 of 29
Results/page:
12 3 > 
Data rozpoczęcia: 2017-02-08, Data zakończenia: 2017-02-10
El proyecto emblemático Proyecto Cerebro Humano (HBP), financiado con fondos europeos, celebrará su primer congreso, dirigido a jóvenes investigadores, en Viena, Austria, del 8 al 10 de febrero de 2017.
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 143944
Last updated on: 2016-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-02-08, Data zakończenia: 2017-02-10
The EU-funded flagship Human Brain Project will be hosting its first conference targeted at young researchers in Vienna, Austria, from 8 to 10 February 2017.
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 143944
Last updated on: 2016-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-02-08, Data zakończenia: 2017-02-10
Le projet phare Human Brain, financé par l'UE, organisera sa première conférence destinée aux jeunes chercheurs à Vienne, Autriche, du 8 au 10 février 2017.
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 143944
Last updated on: 2016-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-02-08, Data zakończenia: 2017-02-10
Partnerzy finansowanego ze środków UE flagowego przedsięwzięcia Human Brain Project organizują w dniach od 8 do 10 lutego 2017 r. w Wiedniu, Austria, pierwszą konferencję skierowaną do młodych naukowców.
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 143944
Last updated on: 2016-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-02-08, Data zakończenia: 2017-02-10
L’iniziativa faro Human Brain Project, finanziata dall’UE, organizza la sua prima conferenza indirizzata ai giovani ricercatori che si terrà a Vienna, Austria, dall’8 al 10 febbraio 2017.
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 143944
Last updated on: 2016-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-02-08, Data zakończenia: 2017-02-10
Die erste speziell an Nachwuchsforscher gerichtete Konferenz des Human Brain Project, eines EU-finanzierten Großprojekts, wird vom 8. bis 10. Februar 2017 in Wien, Österreich, stattfinden.
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 143944
Last updated on: 2016-10-06
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-03-02, Data zakończenia: 2017-03-02
La iniciativa emblemática GRAPHENE, financiada por el proyecto de Horizonte 2020 GRAPHENECORE1, celebrará el 2 de marzo de 2017 en Barcelona, España, un taller durante el Mobile World Congress.
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 144081
Last updated on: 2016-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-03-02, Data zakończenia: 2017-03-02
The Graphene Flagship, which receives funding from the Horizon 2020 GRAPHENECORE1 project, will be hosting a workshop at the annual Mobile World Congress that will take place in Barcelona, Spain, on 2 March 2017.
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 144081
Last updated on: 2016-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-03-02, Data zakończenia: 2017-03-02
Graphene Flagship, financé par le projet GRAPHENECORE1 au titre d'Horizon 2020, organisera un atelier lors du Congrès mondial sur la téléphonie qui aura lieu à Barcelone, Espagne, le 2 mars 2017.
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 144081
Last updated on: 2016-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-03-02, Data zakończenia: 2017-03-02
Partnerzy projektu Graphene Flagship, dofinansowywanego z budżetu programu „Horyzont 2020”, w ramach projektu GRAPHENECORE1, organizują warsztaty w ramach dorocznego kongresu Mobile World Congress zaplanowanego na 2 marca 2017 r., w Barcelonie, Hiszpania.
Programme: H2020-EU.1.2.
Record Number: 144081
Last updated on: 2016-12-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 > 
List retrieved on: 2017-03-26
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę