Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Advanced search

Results 1 - 10 of 36
Results/page:
12 3 4 > 
Data rozpoczęcia: 2017-05-25, Data zakończenia: 2017-05-25
Cinque progetti finanziati dall’UE organizzano il terzo workshop internazionale sul design RAN 5G, che si svolgerà durante la conferenza internazionale EEE sulle comunicazioni (IEEE-ICC), che si terrà a Parigi, Francia, il 25 maggio 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 144078
Last updated on: 2016-11-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-25, Data zakończenia: 2017-05-25
Die Teilnehmer von fünf von der EU unterstützten Projekten organisieren den dritten internationalen Workshop zum Thema 5G-RAN-Architektur, der am 25. Mai 2017 im Rahmen der „IEEE International Conference on Communications“ (IEEE-ICC) in Paris, Frankreich, stattfinden wird.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 144078
Last updated on: 2016-11-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-25, Data zakończenia: 2017-05-25
Five EU-funded projects are organising the third International 5G RAN design workshop that will take place during the EEE International Conference on Communications (IEEE-ICC) that will take place in Paris, France, on 25 May 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 144078
Last updated on: 2016-11-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-25, Data zakończenia: 2017-05-25
Cinq projets financés par l'UE organisent le troisième atelier international de conception de RAN 5G qui aura lieu lors de la conférence internationale EEE sur les communications (IEEE-ICC) qui se tiendra à Paris, France, le 25 mai 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 144078
Last updated on: 2016-11-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-25, Data zakończenia: 2017-05-25
Cinco proyectos financiados con fondos de la Unión Europea colaboran en la organización del III Taller internacional de diseño 5G RAN, que tendrá lugar el 25 de mayo de 2017 en París, Francia, en el marco del Congreso internacional IEEE sobre Comunicación (IEEE-ICC).
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 144078
Last updated on: 2016-11-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-25, Data zakończenia: 2017-05-25
Partnerzy pięciu finansowanych ze środków UE projektów organizują 25 maja 2017 r. trzecie międzynarodowe warsztaty projektowania 5G RAN, które odbędą się w czasie konferencji IEEE-ICC (EEE International Conference on Communications) w Paryżu, Francja.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 144078
Last updated on: 2016-11-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-22, Data zakończenia: 2017-06-22
Der fünfte internationale Workshop des EU-geförderten Projekts FLEX5GWARE wird am 22. Juni 2017 in Turin, Italien, stattfinden.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 145229
Last updated on: 2017-04-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-22, Data zakończenia: 2017-06-22
The EU-funded FLEX5GWARE project will hold its fifth international workshop in Turin, Italy, on 22 June, 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 145229
Last updated on: 2017-04-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-22, Data zakończenia: 2017-06-22
El proyecto FLEX5GWARE, financiado con fondos europeos, celebrará su quinto taller internacional en Turín, Italia, el día 22 de junio de 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 145229
Last updated on: 2017-04-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-06-22, Data zakończenia: 2017-06-22
Il progetto FLEX5GWARE, finanziato dall’UE, terrà il suo quinto workshop internazionale a Torino, Italia, il 22 giugno 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 145229
Last updated on: 2017-04-25
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 > 
List retrieved on: 2017-07-24
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę