Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Advanced search

Results 1 - 10 of 36
Results/page:
12 3 4 > 
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
El proyecto financiado con fondos europeos FOF-IMPACT celebrará su congreso de clausura el 1 de diciembre de 2016 en Bruselas, Bélgica.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
The EU-funded FOF-IMPACT project will host its final conference on 1 December 2016 in Brussels, Belgium.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
Le projet FOF-IMPACT, financé par l'UE, tiendra sa conférence finale le 1er décembre 2016, à Bruxelles, Belgique.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu FOF-IMPACT organizują 1 grudnia 2016 r. konferencję zamykającą w Brukseli, Belgia.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
Il progetto FOF-IMPACT, finanziato dall’UE, terrà la sua conferenza finale l’1 dicembre 2016 a Bruxelles, Belgio.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
Die Abschlusskonferenz des EU-geförderten Projekts FOF-IMPACT wird am 1. Dezember 2016 in Brüssel, Belgien, stattfinden.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un cemento nuevo podría reducir drásticamente la huella de carbono del sector de la construcción
Los productos para la construcción prefabricados con nuevos aglutinantes de cemento de Belita-Ye’elimita-Ferrita de baja concentración de CO2 suponen poca energía incorporada, alto rendimiento, aislamiento eficaz y una disminución de la huella de carbono.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 124434
Last updated on: 2015-12-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
New cement could dramatically reduce building industry’s carbon footprint
Pre-fabricated building products based on new low-CO2 Belite-Ye’elimite-Ferrite cement binders offer low embodied energy, high performance, efficient insulation and a reduced carbon footprint.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 124434
Last updated on: 2015-12-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un nouveau ciment pourrait réduire considérablement l'empreinte carbonique de l'industrie de la construction
Les produits de construction pré-fabriqués basés sur de nouveaux liants bélite-ye'elimite-ferrite faibles en CO2, présentant une performance élevée, une isolation efficace et une empreinte carbonique réduite.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 124434
Last updated on: 2015-12-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Nowe mieszanki cementowe mogą radykalnie zmniejszyć ślad węglowy sektora budowlanego
Prefabrykowane produkty budowlane oparte na nowych spoiwach cementowych o niskiej zawartości CO2 wykorzystujących belit, ferryt i związek Kleina cechują się niskim poziomem szarej energii, wysoką wydajnością, skuteczną izolacją i obniżonym śladem węglowym.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 124434
Last updated on: 2015-12-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 > 
List retrieved on: 2017-03-26
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę