Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Advanced search

Results 1 - 10 of 42
Results/page:
12 3 4 5 > 
Data rozpoczęcia: 2017-05-10, Data zakończenia: 2017-05-12
Das EU-finanzierte Projekt ICP4LIFE wird auf der CIRP Design-Konferenz 2017 präsentiert, die vom 10. bis 12. Mai 2017 an der Cranfield University im Vereinigten Königreich stattfindet.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144077
Last updated on: 2016-11-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-10, Data zakończenia: 2017-05-12
The EU-funded ICP4LIFE project will present at the CIRP Design Conference 2017 that will take place at Cranfield University, UK, from 10 to 12 May 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144077
Last updated on: 2016-11-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-10, Data zakończenia: 2017-05-12
El proyecto ICP4LIFE, financiado con fondos europeos, estará representado en el CIRP Design Conference 2017, congreso que tendrá lugar en la Universidad de Cranfield, Reino Unido, del 10 al 12 de mayo de 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144077
Last updated on: 2016-11-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-10, Data zakończenia: 2017-05-12
Le projet ICP4LIFE financé par l'UE sera présenté lors de la conférence CIRP Design 2017 qui aura lieu à l'Université Cranfield, Royaume-Uni, du 10 au 12 mai 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144077
Last updated on: 2016-11-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-10, Data zakończenia: 2017-05-12
Il progetto ICP4LIFE, finanziato dall’UE, parteciperà alla CIRP Design Conference 2017 che si terrà all’Università di Cranfield, Regno Unito, dal 10 al 12 maggio 2017.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144077
Last updated on: 2016-11-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-05-10, Data zakończenia: 2017-05-12
Finansowany ze środków UE projekt ICP4LIFE zostanie zaprezentowany na konferencji CIRP Design Conference 2017, która odbędzie się w dniach 10-12 maja 2017 r. na Uniwersytecie w Cranfield, Zjednoczone Królestwo.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144077
Last updated on: 2016-11-23
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu FOF-IMPACT organizują 1 grudnia 2016 r. konferencję zamykającą w Brukseli, Belgia.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
Die Abschlusskonferenz des EU-geförderten Projekts FOF-IMPACT wird am 1. Dezember 2016 in Brüssel, Belgien, stattfinden.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
Le projet FOF-IMPACT, financé par l'UE, tiendra sa conférence finale le 1er décembre 2016, à Bruxelles, Belgique.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
Il progetto FOF-IMPACT, finanziato dall’UE, terrà la sua conferenza finale l’1 dicembre 2016 a Bruxelles, Belgio.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 > 
List retrieved on: 2017-06-27