Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Advanced search

Results 1 - 10 of 36
Results/page:
12 3 4 > 
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
El proyecto financiado con fondos europeos FOF-IMPACT celebrará su congreso de clausura el 1 de diciembre de 2016 en Bruselas, Bélgica.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
The EU-funded FOF-IMPACT project will host its final conference on 1 December 2016 in Brussels, Belgium.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
Le projet FOF-IMPACT, financé par l'UE, tiendra sa conférence finale le 1er décembre 2016, à Bruxelles, Belgique.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu FOF-IMPACT organizują 1 grudnia 2016 r. konferencję zamykającą w Brukseli, Belgia.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
Il progetto FOF-IMPACT, finanziato dall’UE, terrà la sua conferenza finale l’1 dicembre 2016 a Bruxelles, Belgio.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2016-12-01, Data zakończenia: 2016-12-01
Die Abschlusskonferenz des EU-geförderten Projekts FOF-IMPACT wird am 1. Dezember 2016 in Brüssel, Belgien, stattfinden.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 144066
Last updated on: 2016-10-26
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Edificios envueltos en una capa de líquido aislante
Las ventanas fluídicas de gran superficie cuentan con un líquido que circula por microcanales y que recolecta energía solar y térmica del ambiente y posibilita un intercambio de calor, todo lo cual favorece la eficiencia en el consumo de energía.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 124436
Last updated on: 2015-12-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wrapping buildings in a layer of insulating liquid
Large-area fluidic windows use a fluid contained in microchannels to harvest ambient heat and solar energy and manage heat exchange, thereby boosting energy efficiency.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 124436
Last updated on: 2015-12-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Un liquide isolant pour les bâtiments
Les fenêtres fluidiques à grande surface utilisent un fluide contenu dans les microcanaux pour exploiter l'énergie de la chaleur et du soleil ambiante et pour gérer l'échange de la chaleur, tout en stimulant l'efficacité énergétique.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 124436
Last updated on: 2015-12-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Płynna warstwa izolacji zewnętrznej budynków
Okna te wykorzystują płyn przechowywany w mikrokanałach do pobierania ciepła z otoczenia i energii słonecznej, dzięki czemu umożliwiają zarządzanie wymianą cieplną i tym samym zwiększenie efektywności energetycznej.
Programme: H2020-EU.2.1.5.
Record Number: 124436
Last updated on: 2015-12-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 > 
List retrieved on: 2017-02-26