Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (362)
Wydarzenie (128)

Dostawca treści

EC (486)
WIRE (4)

Temat

Aspekty biznesowe (73)
Aspekty ekonomiczne (442)
Badania Naukowe (500)
Biopaliwa (12)
Biotechnologia (12)
Biotechnologia przemysłowa (6)
Edukacja i szkolenie (146)
Elektronika i mikroelektronika (19)
Informacje i media (43)
Inne technologie (24)
Inne zagadnienia dotyczace energii (18)
Innowacja i transfer technologii (490)
Koordynacja i wspólpraca (403)
Linie polityczne (453)
Magazynowanie energii i transport energii (6)
Matematyka i statystyka (6)
Materialy referencyjne (18)
Medycyna i zdrowie (24)
Metody pomiarowe (12)
Nanotechnologie i nanonauki (6)
Nauki społeczne i humanistyczne (244)
Ocena (67)
Ochrona srodowiska (204)
Odnawialne zródla energii (36)
Oszczednosc energii (24)
Prawa własności intelektualnej (19)
Prawodawstwo i przepisy (234)
Produkcja przemyslowa (151)
Prognozy (132)
Programy finansowania (2)
Przestrzeń kosmiczna i badania satelitarne (6)
Przetwarzanie informacji i systemy informacyjne (55)
Rolnictwo (6)
Rozwój regionalny (169)
Standardy (6)
Technologia kosmiczna (6)
Technologia materialowa (12)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (37)
Technologie korzystne dla środowiska pod względem (12)
Technologie sieciowe (6)
Telekomunikacja (12)
Transport (6)
Wodór i ogniwa paliwowe (6)
Zasoby morza i rybolówstwo (18)
Zatrudnienie (25)
Zmiana klimatu i cykl węglowy (18)
Zrównoważony rozwój (24)
Zywnosc (12)

Kraj

Belgia (2)
Francja (1)
Hiszpania (1)

Język

Deutsch (81)
English (85)
Español (81)
Français (81)
Italiano (81)
Polski (81)

Advanced search

Results 1 - 10 of 490
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Ján Figel' apeluje o zmianę stosunku do przedsiębiorczości w Europie
- Europa musi uczynić więcej, by zachęcić ludzi do stania się przedsiębiorcami - słowa te skierował Ján Figel', europejski komisarz ds. edukacji, szkoleń, kultury i wielojęzyczności, do uczestników europejskiego szczytu poświęconego przedsiębiorczości w edukacji w dniu 6 wrześ...
Programme: OTH-EIT
Record Number: 26318
Last updated on: 2006-09-11
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Vers une industrie européenne compétitive
La recherche et l'innovation sont essentielles au succès de la politique industrielle européenne, mais il faut mieux protéger les droits de la propriété intellectuelle (DPI). C'est là une des conclusions d'un atelier sur la nouvelle politique industrielle de l'UE organisé par ...
Programme: OTH-LISBON STRATEGY
Record Number: 26357
Last updated on: 2006-09-18
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2007-05-08, Data zakończenia: 2007-05-08
Programme: OTH-LISBON STRATEGY
Record Number: 26602
Last updated on: 2006-11-03
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Recadrage de la politique d'innovation: la Finlande ne traîne pas et propose déjà une feuille de route
Lorsque la Finlande, l'un des pays les plus innovants au monde, a annoncé que l'innovation allait constituer l'un des thèmes clés de la présidence qu'elle assure au sein de l'UE, elle a immédiatement suscité des attentes. Au bout de seulement 10 jours de présidence, Helsinki n...
Programme: CIP
Record Number: 25989
Last updated on: 2006-07-12
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2009-12-02, Data zakończenia: 2009-12-02
Programme: OTH-LISBON STRATEGY
Record Number: 31458
Last updated on: 2009-11-10
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Según un informe, el gasto chipriota en I+D aumenta lentamente
El gasto que realiza Chipre en investigación y desarrollo (I+D) podría presentar un ascenso paulatino, aunque lento, según el último informe publicado por la oficina de estadísticas de este país. En 2004, Chipre gastó un total de 27,2 millones de libras chipriotas (47,1 mill...
Programme: OTH-LISBON STRATEGY
Record Number: 26619
Last updated on: 2006-11-08
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
EU project C@R: we may all relearn country living
TECHNOLOGY CAN NOW IMPROVE THE LIVING AND WORKING OF INHABITANTS OF RURAL AREAS. New technologies supporting and enhancing collaboration, give the possibility to people living in rural areas to participate in the information society and to break the barriers of rural development.
Programme: FP6-IST
Record Number: 112650
Last updated on: 2007-03-02
UKRO Annual Conference 2007
Data rozpoczęcia: 2007-07-05, Data zakończenia: 2007-07-06
The Uk Research Office is pleased to announce that registration for its 2007 annual conference is now OPEN.
Programme: OTH-ERA
Record Number: 113653
Last updated on: 2007-05-15
Hungary is to receive EUR 165 million from the European Investment Bank (EIB) for research, development and innovation dissemination projects. The loan will be used to implement the 2005 to 2007 investment programme of the Hungarian Research and Technology Innovation Fund. Th...
Programme: OTH-LISBON STRATEGY
Record Number: 27955
Last updated on: 2007-06-29
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Hungría recibirá 165 millones de euros del Banco Europeo de Inversiones (BEI) para proyectos de difusión de investigación, desarrollo e innovación. El préstamo será utilizado para implementar el programa de inversión 2005-2007 de la Fundación húngara para la Investigación y ...
Programme: OTH-LISBON STRATEGY
Record Number: 27955
Last updated on: 2007-06-29
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-04-26
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę