Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (6655)
Wydarzenie (1867)

Dostawca treści

EC (7815)
WIRE (707)

Program

Inne
Wszystkie
CIP (31)
EAEC-FUSION 12C (5)
EAEC-JRC-RES 10C (5)
EAEC-NFS 2 (5)
EMP-ADAPT (6)
EMP-ADAPT-BIS (1)
EMP-BARCELONA 2002C (1)
EMP-EMPLOYMENT (3)
EMP-HORIZON 1 (2)
EMP-NOW 1 (2)
EMP-SME (5)
EMP-YOUTHSTART (2)
ENG-ALTENER 1 (4)
ENG-ALTENER 2 (1)
ENG-THERMIE 1 (4)
ENV-ACE 1 (1)
ENV-ACE 2 (1)
ENV-ACNAT (2)
ENV-LIFE 1 (1)
ENV-LIFE 2 (5)
ENV-LIFE 3 (1)
ENV-MARCO POLO (1)
ET-ARIANE (1)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (1)
ET-LINGUA (1)
FP1-AGRIRES 3C (2)
FP1-BAP (1)
FP1-FRAMEWORK 1C (1)
FP2-AERO 0C (1)
FP2-AIM 1 (1)
FP2-CAMAR (6)
FP2-ECLAIR (27)
FP2-EPOCH (4)
FP2-FLAIR (25)
FP2-FOREST (14)
FP2-MATREC C (3)
FP2-REWARD (3)
FP2-SCIENCE (3)
FP2-SPES (3)
FP2-STD 2 (1)
FP2-STEP (4)
FP3-AERO 1C (1)
FP3-AIM 2 (3)
FP3-AIR (63)
FP3-BIOMED 1 (4)
FP3-BIOTECH 1 (8)
FP3-BRITE/EURAM 2 (4)
FP3-CRAFT (12)
FP3-DELTA 2 (2)
FP3-DRIVE 2 (2)
FP3-ENS (2)
FP3-ENV 1C (9)
FP3-ESPRIT 3 (1)
FP3-FRAMEWORK 3C (6)
FP3-JOULE 2 (7)
FP3-LIBRARIES (3)
FP3-LRE (2)
FP3-MAST 2 (2)
FP3-MAT (4)
FP3-ORA (2)
FP3-RACE 2 (3)
FP3-STD 3 (23)
FP3-VALUE 2 (10)
FP4 (43)
FP4-ACTS (20)
FP4-BIOMED 2 (69)
FP4-BIOTECH 2 (121)
FP4-BRITE/EURAM 3 (20)
FP4-BSE C (8)
FP4-ENV 2C (51)
FP4-ESPRIT 4 (53)
FP4-FAIR (271)
FP4-INCO (19)
FP4-INCO-COPERNICUS (1)
FP4-INCO-DC (7)
FP4-INNOVATION (21)
FP4-JOULE/THERMIE (23)
FP4-JRC-CEO 2C (13)
FP4-JRC-ENVCLIMAT C (1)
FP4-JRC-RES 9C (5)
FP4-MAST 3 (28)
FP4-NNE-JOULE C (1)
FP4-SMT (24)
FP4-TELEMATICS 2C (20)
FP4-TMR (10)
FP4-TRANSPORT (17)
FP4-TSER (4)
FP4-TSME C (25)
H2020-EU.1.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.6.
H2020-EU.3.2.
H2020-EU.3.5.
H2020-EU.3.6.
H2020-EU.5.
HS-EAHSW C (1)
IC-AIDSDC C (1)
IC-AL-INVEST (1)
IC-ALFA (1)
IC-ALURE (1)
IC-ASIA-INVEST (1)
IC-ASIA-ITC (1)
IC-AVICENNE (4)
IC-COST (49)
IC-ENVDC C (1)
IC-EUREKA (22)
IC-INTAS (23)
IC-ISC C (4)
IC-ISTC (1)
IC-PECO/COPERNICUS (5)
IC-PHARE (10)
IC-TACIS 1 (1)
IC-TACIS 2 (6)
IC-TROPFOREST C (1)
IS-CADDIA 1 (1)
IS-ECONTENT (1)
IS-IDA (8)
IS-INFORMATION SOCIETY (1)
IS-RISO C (5)
JRC-EXPLORES 2C (2)
JRC-REMSENS 4C (12)
JRC-RES 5C (3)
JRC-RES 7C (4)
JRC-SAFEFM 1C (1)
NAT-AT-FACTOM (1)
NAT-AT-FWF-NANO (1)
NAT-AT-IMO (1)
NAT-AT-NANO (1)
OTH-ARGO (1)
OTH-ECONTENTPLUS (1)
OTH-EIT (6)
OTH-ERA (427)
OTH-GRA C (20)
OTH-INTERPRISE (11)
OTH-LISBON STRATEGY (6)
OTH-NONFOOD C (1)
OTH-SECURITY (5)
OTH-SMEAP 1C (2)
OTH-STAT 2C (17)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (21)
PRE-AGRIRES 0C (1)
PRE-AGRIRES 1C (1)
PRE-AGRIRES 2C (1)
PRE-BCR 3 (1)
PRE-FUSION 3C (1)
PRE-STD 1 (1)
REG-ERDF-INNOVATION C (1)
REG-INTERREG 2 (6)
REG-INTERREG 2 C (1)
REG-INTERREG 3 (11)
REG-JASPERS (1)
REG-JEREMIE (1)
REG-JESSICA (1)
REG-KNOWREG (1)
REG-KONVER 2 (2)
REG-LEADER + (1)
REG-LEADER 1 (8)
REG-LEADER 2 (16)
REG-RECHAR 2 (2)
REG-REGEN (2)
REG-REGIS 2 (3)
REG-RESIDER 2 (2)
REG-RETEX (2)
REG-URBAN (5)

Kraj

Afganistan (1)
Austria (28)
Belgia (132)
Bułgaria (9)
Cypr (7)
Dania (3)
Etiopia (6)
Finlandia (7)
Francja (49)
Grecja (10)
Hiszpania (151)
Irlandia (8)
Izrael (2)
Malta (3)
Mołdawia (1)
Niderlandy (17)
Niemcy (102)
Norwegia (2)
Nowa Zelandia (2)
Polska (10)
Portugalia (11)
Republika Czeska (2)
Rumunia (1)
Serbia (6)
Szwajcaria (13)
Szwecja (3)
Słowacja (1)
Słowenia (8)
Tunezja (6)
Turcja (6)
Węgry (31)
Włochy (94)
Zjednoczone Królestwo (33)
Łotwa (1)

Język

Deutsch (1488)
English (2260)
Español (1307)
Français (1417)
Italiano (1307)
Polski (743)

Advanced search

Results 1 - 10 of 8522
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Zintegrowane, inteligentne systemy rolnicze
Nagłe sezonowe zmiany pogody, w tym podtopienia, wczesne przymrozki i śnieżyce, oznaczają kłopoty dla rolników, na przykład w postaci zniszczenia plonów czy strat w inwentarzu. Wiele z tych problemów jest naturalnych i do pewnego stopnia nie da się ich uniknąć. Aby uporać się ...
Record Number: 35552
Last updated on: 2013-03-01
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2007-12-10, Data zakończenia: 2007-12-10
Programme: FP6-FOOD
Record Number: 28649
Last updated on: 2007-11-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Od pola do stołu: na tropie toksyn zagrażających zdrowiu zwierząt i ludzi
Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu MYCOKEY informują o pierwszym sukcesie w poszukiwaniach szybszego, niezawodnego i bardziej przyjaznego środowisku sposobu wykrywania zanieczyszczeń żywności.
Programme: H2020-EU.3.2.
Record Number: 128329
Last updated on: 2017-05-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Du champ à l'assiette: sur les traces des toxines qui menacent la santé animale et humaine
Le projet MYCOKEY financé par l'UE signale avoir remporté un premier succès dans la mise au point d'une solution plus rapide, plus fiable et plus respectueuse de l'environnement pour détecter la contamination alimentaire.
Programme: H2020-EU.3.2.
Record Number: 128329
Last updated on: 2017-05-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Del campo al tenedor: estudio de las toxinas peligrosas para la salud animal y humana
El proyecto financiado con fondos europeos MYCOKEY ha informado sobre sus primeros logros en la búsqueda de una forma más rápida, fiable y respetuosa con el medio ambiente de detectar contaminación en los alimentos.
Programme: H2020-EU.3.2.
Record Number: 128329
Last updated on: 2017-05-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
From field to fork: on the trail of the toxins threatening animal and human health
The EU-funded MYCOKEY project reports early success in the hunt for a faster, reliable and more environmentally friendly way to detect food contamination.
Programme: H2020-EU.3.2.
Record Number: 128329
Last updated on: 2017-05-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Vom Feld bis auf den Teller: auf der Spur von Toxinen, die die Gesundheit von Mensch und Tier bedrohen
Das EU-finanzierte Projekt MYCOKEY berichtet über einen frühen Erfolg bei der Suche nach einer schnelleren, zuverlässigeren und umweltfreundlicheren Methode zur Erkennung von Lebensmittelverunreinigungen.
Programme: H2020-EU.3.2.
Record Number: 128329
Last updated on: 2017-05-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2007-12-10, Data zakończenia: 2007-12-10
Programme: FP6-FOOD
Record Number: 28649
Last updated on: 2007-11-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2007-12-10, Data zakończenia: 2007-12-10
Programme: FP6-FOOD
Record Number: 28649
Last updated on: 2007-11-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2007-12-10, Data zakończenia: 2007-12-10
Programme: FP6-FOOD
Record Number: 28649
Last updated on: 2007-11-07
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-05-28
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę