Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (2521)
Wydarzenie (1280)

Dostawca treści

EC (2997)
WIRE (804)

Program

Inne
Wszystkie
CC-CH-NCCR-NANOSCI (2)
CIP (3)
EMP-ADAPT (1)
EMP-ADAPT-BIS (1)
EMP-BARCELONA 2002C (1)
EMP-SME (3)
ENG-ALTENER 1 (1)
ENG-ALTENER 2 (1)
ENV-ACE 1 (1)
ENV-ACE 2 (1)
ENV-ACNAT (1)
ENV-LIFE 3 (1)
ENV-MARCO POLO (1)
ET-ARIANE (1)
ET-LEONARDO DA VINCI 2 (1)
ET-LINGUA (1)
FP1-AGRIRES 3C (1)
FP1-BAP (1)
FP2-AERO 0C (1)
FP2-AIM 1 (1)
FP2-DRIVE 1 (1)
FP2-SCIENCE (2)
FP3-AERO 1C (1)
FP3-AIM 2 (1)
FP3-AIR (1)
FP3-BIOTECH 1 (1)
FP3-CRAFT (1)
FP3-DRIVE 2 (1)
FP3-LIBRARIES (1)
FP3-MAT (6)
FP4-ACTS (1)
FP4-BIOTECH 2 (1)
FP4-ESPRIT 4 (6)
FP4-FAIR (1)
FP4-INNOVATION (2)
FP4-TRANSPORT (1)
H2020-EU.1.
H2020-EU.1.1.
H2020-EU.1.2.
H2020-EU.1.3.1.
H2020-EU.1.3.2.
H2020-EU.1.3.4.
H2020-EU.1.4.
H2020-EU.2.
H2020-EU.2.1.1.
H2020-EU.2.1.1.3.
H2020-EU.2.1.2.
H2020-EU.2.1.3.
H2020-EU.2.1.4.
H2020-EU.2.1.5.
H2020-EU.2.3.1.
H2020-EU.3.3.
IC-AIDSDC C (1)
IC-AL-INVEST (1)
IC-ALFA (1)
IC-ALURE (1)
IC-ASIA-INVEST (1)
IC-ASIA-ITC (1)
IC-AVICENNE (1)
IC-COST (7)
IC-EUREKA (20)
IC-ISTC (2)
IS-INFORMATION SOCIETY (1)
NAT-AT-FACTOM (1)
NAT-AT-FWF-NANO (2)
NAT-AT-IMO (1)
NAT-AT-NANO (2)
NAT-BE-FNRS-MATERIALS (1)
NAT-BE-FNRS-NANO (2)
NAT-BE-FNRS-PROCESSES (1)
NAT-BE-NANO (3)
NAT-BE-NANOTECH3 (3)
NAT-CH-TOP NANO21 (1)
NAT-DE-MIKRONANO (3)
NAT-DE-MIKROSYSTECH (1)
NAT-DE-NANO-PROD (1)
NAT-DK-NANO (2)
NAT-FR-NANOSCIENCES (5)
NAT-FR-RMNT (1)
OTH-ARGO (1)
OTH-ECONTENTPLUS (1)
OTH-EIT (18)
OTH-ERA (44)
OTH-GALILEO (1)
OTH-INTERPRISE (1)
OTH-LISBON STRATEGY (6)
OTH-TECHNOLOGY PLATFORMS (27)
PRE-AGRIRES 0C (1)
PRE-AGRIRES 1C (1)
PRE-AGRIRES 2C (1)
REG-JASPERS (1)
REG-JEREMIE (1)
REG-JESSICA (1)
REG-KNOWREG (1)
REG-LEADER + (1)

Kraj

Albania (9)
Algieria (1)
Arabia Saudyjska (2)
Argentyna (5)
Armenia (1)
Australia (24)
Austria (521)
Azerbejdżan (1)
Belgia (699)
Białoruś (1)
Bośnia i Hercegowina (15)
Brazylia (11)
Bułgaria (308)
Była jugosłowiańska republika Macedonii (2)
Chile (3)
Chiny (45)
Chorwacja (30)
Cypr (312)
Czarnogóra (11)
Dania (447)
Demokratyczna Republika Konga (1)
Egipt (2)
Ekwador (1)
Estonia (384)
Finlandia (461)
Francja (729)
Grecja (481)
Gruzja (1)
Hiszpania (802)
Hongkong (17)
Indie (14)
Indonezja (3)
Iran (2)
Irlandia (449)
Islandia (35)
Izrael (98)
Japonia (56)
Jordania (1)
Kanada (59)
Katar (3)
Kenia (1)
Kolumbia (1)
Korea Południowa (54)
Korea Północna (1)
Kuba (3)
Liechtenstein (9)
Litwa (385)
Luksemburg (387)
Malezja (5)
Malta (383)
Maroko (3)
Meksyk (3)
Monako (6)
Mołdawia (5)
Niderlandy (586)
Niemcy (1021)
Norwegia (61)
Nowa Zelandia (3)
Peru (1)
Polska (441)
Portugalia (445)
Republika Czeska (470)
Republika Południowej Afryki (6)
Rosja (57)
Rumunia (331)
San Marino (6)
Serbia (11)
Singapur (16)
Stany Zjednoczone (150)
Szwajcaria (222)
Szwecja (524)
Słowacja (363)
Słowenia (381)
Tajwan (17)
Tunezja (8)
Turcja (44)
Ukraina (13)
Urugwaj (1)
Wenezuela (1)
Wyspy Owcze (3)
Węgry (458)
Włochy (692)
Zjednoczone Emiraty Arabskie (12)
Zjednoczone Królestwo (418)
Łotwa (389)

Język

Deutsch (541)
English (1248)
Español (499)
Français (514)
Italiano (500)
Polski (499)

Advanced search

Results 1 - 10 of 3801
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Hacia una «nube» sostenible, racional y eficiente en el plano energético
Gracias a fondos europeos, unos investigadores están combinando una potencia computacional de alto rendimiento, por un lado, con hardware y servidores, por el otro, para construir una «nube» más eficiente y heterogénea.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 126365
Last updated on: 2016-09-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Building a sustainable, intelligent and power-efficient cloud
EU-funded researchers are combining high-performance computational power with hardware and servers in order to build a more efficient, heterogeneous cloud.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 126365
Last updated on: 2016-09-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
L'établissement d'un cloud durable, intelligent et à faible consommation d'énergie
Des chercheurs financés par l'UE associent la puissance informatique haute performance au matériel et aux serveurs afin d'établir un cloud hétérogène plus efficace.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 126365
Last updated on: 2016-09-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Costruire un cloud che sia sostenibile, intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico
Ricercatori finanziati dall’UE stanno mettendo assieme la potenza di calcolo ad alte prestazioni con hardware e server allo scopo di costruire un cloud più efficiente ed eterogeneo.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 126365
Last updated on: 2016-09-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Aufbau einer nachhaltigen, intelligenten und energieeffizienten Cloud
EU-geförderte Forscher möchten eine effizientere, heterogene Cloud zu schaffen, indem sie Hardware und Server mit hoher Rechenleistung kombinieren.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 126365
Last updated on: 2016-09-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Tworzenie zrównoważonej, inteligentnej i energooszczędnej chmury
Naukowcy korzystający ze wsparcia środków unijnych łączą wysoką moc obliczeniową ze sprzętem i serwerami w celu stworzenia bardziej wydajnej, heterogenicznej chmury.
Programme: H2020-EU.2.1.1.3.
Record Number: 126365
Last updated on: 2016-09-28
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Właściwości magnetyczne nowego materiału nanoporowatego do przechowywania danych przyciągają uwagę
Zważywszy na fakt, że około 90% danych na świecie zostało wygenerowanych w ciągu minionych dwóch lat, istnieje pilne zapotrzebowanie na wydajniejsze przechowywanie i transfer danych. Nanokompozytowy prototyp, opracowany w ramach finansowanego ze środków UE projektu SPIN-PORICS...
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128539
Last updated on: 2017-08-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Magnetische Eigenschaften eines neuen nanoporösen Materials zur Datenspeicherung erregen Aufmerksamkeit
Angesichts der Tatsache, dass 90 % aller auf der Welt gespeicherten Daten in den letzten beiden Jahren generiert wurde, wird sichtbar, dass die Datenspeicherung und -übertragung dringend effizienter gestaltet werden muss. Der im EU-finanzierten Projekt SPIN-PORICS entwickelte ...
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128539
Last updated on: 2017-08-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Magnetic properties of new nanoporous material for data storage, attracts attention
With around 90% of the worlds data generated in the last two years alone, there is a pressing need for more efficient data storage and transfer. The EU-funded SPIN-PORICS nanocomposite prototype may have a solution.
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128539
Last updated on: 2017-08-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Expectación ante las propiedades magnéticas de un nuevo material nanoporoso para el almacenamiento de datos
Cerca del 90 % del volumen mundial de datos se ha generado tan solo en los últimos dos años; por tanto, existe una necesidad apremiante de conseguir tecnología más eficaz de almacenamiento y transferencia de información. La solución podría venir de la mano de un prototipo de n...
Programme: H2020-EU.1.1.
Record Number: 128539
Last updated on: 2017-08-16
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-08-21
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę