Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Informacje o projektach programu „Horyzont 2020” , a teraz także streszczenia sprawozdań , są dostępne w serwisie CORDIS. Wszystkie projekty H2020 można pobrać z Portalu Otwartych Danych UE .

My refinements


Download results of this page


Filtruj wg:

Rodzaje treści

Wiadomości (1246)
Wydarzenie (112)

Dostawca treści

EC (1352)
WIRE (6)

Program

Kraj

Belgia (11)
Mołdawia (1)
Norwegia (6)

Język

Deutsch (260)
English (285)
Español (239)
Français (244)
Italiano (230)
Polski (100)

Advanced search

Results 1 - 10 of 1358
Results/page:
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
Data rozpoczęcia: 2017-04-25, Data zakończenia: 2017-04-27
El proyecto COMET celebrará un evento de clausura en Brujas, Bélgica, del 25 al 27 de abril de 2017.
Programme: FP7-EURATOM-FISSION
Record Number: 145088
Last updated on: 2017-03-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
[WYDARZENIE] COMET Final Event
Data rozpoczęcia: 2017-04-25, Data zakończenia: 2017-04-27
The COMET project will host their final event in Bruges, Belgium, 25 to 27 April 2017.
Programme: FP7-EURATOM-FISSION
Record Number: 145088
Last updated on: 2017-03-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-04-25, Data zakończenia: 2017-04-27
Le projet COMET organisera son évènement final à Bruges, Belgique, du 25 au 27 avril 2017.
Programme: FP7-EURATOM-FISSION
Record Number: 145088
Last updated on: 2017-03-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-04-25, Data zakończenia: 2017-04-27
W dniach 25-27 kwietnia 2017 r. odbędzie się w Brugii, Belgia, spotkanie zamykające projekt COMET.
Programme: FP7-EURATOM-FISSION
Record Number: 145088
Last updated on: 2017-03-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
[WYDARZENIE] Evento finale di COMET
Data rozpoczęcia: 2017-04-25, Data zakończenia: 2017-04-27
Il progetto COMET terrà il suo evento finale a Bruges, Belgio, dal 25 al 27 aprile 2017.
Programme: FP7-EURATOM-FISSION
Record Number: 145088
Last updated on: 2017-03-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Data rozpoczęcia: 2017-04-25, Data zakończenia: 2017-04-27
Die Abschlussveranstaltung des Projekts COMET wird vom 25. bis 27. April 2017 in Brügge, Belgien, stattfinden.
Programme: FP7-EURATOM-FISSION
Record Number: 145088
Last updated on: 2017-03-24
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
«Pescar» la radioactividad de los residuos nucleares
Un equipo de investigadores partió de un estudio anterior financiado con fondos europeos para crear un método con el que quizá sea posible extraer los elementos radiactivos de los residuos nucleares.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 127799
Last updated on: 2017-03-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Fishing the radioactivity out of nuclear waste
Building on previous EU-funded research into uranium, researchers have established a potential approach for safely removing radioactive elements from nuclear waste.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 127799
Last updated on: 2017-03-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Isoler la radioactivité des déchets nucléaires
Sur la base de la précédente recherche sur l'uranium, financée par l'UE, des chercheurs ont établi une approche potentielle pour éliminer de façon sécurisée les éléments radioactifs des déchets nucléaires.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 127799
Last updated on: 2017-03-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
Wyławianie promieniotwórczości z odpadów energetyki jądrowej
Opierając się na wynikach wcześniejszych badań nad uranem finansowanych ze środków UE, naukowcy ustalili możliwe podejście do bezpiecznego usuwania pierwiastków promieniotwórczych z odpadów powstających w sektorze energetyki jądrowej.
Programme: FP7-IDEAS-ERC
Record Number: 127799
Last updated on: 2017-03-17
Available languages: DE, EN, ES, FR, IT, PL
12 3 4 5 6 7 8 9 10 > >| 
List retrieved on: 2017-04-24
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę