Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

H2020-EU.2.1.2.1. - Rozwój nowej generacji nanomateriałów, nanourządzeń i nanosystemów

Nr referencyjny Dziennika Urzędowego

L 347 z 2013-12-11

Legislacja

2013/743/EU z 2013-12-03

Rozwój nowej generacji nanomateriałów, nanourządzeń i nanosystemów


Dążenie do opracowania fundamentalnie nowych produktów, umożliwiających wprowadzenie zrównoważonych rozwiązań w szerokim wachlarzu sektorów.
Numer rekordu: 664163 / Ostatnia aktualizacja: 2014-09-22