Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

H2020-EU.2.1.2.5. - Rozwój i standaryzacja technik zwiększania przepustowości oraz metody i urządzenia pomiarowe

Nr referencyjny Dziennika Urzędowego

L 347 z 2013-12-11

Legislacja

2013/743/EU z 2013-12-03

Rozwój i standaryzacja technik zwiększania przepustowości oraz metody i urządzenia pomiarowe


Ukierunkowanie na bazowe technologie wspierające rozwój i wprowadzanie na rynek bezpiecznych złożonych nanomateriałów i nanosystemów.
Numer rekordu: 664171 / Ostatnia aktualizacja: 2014-09-22