Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

H2020

H2020-EU.2.1.3.3. - Gospodarowanie składnikami materiałów

Nr referencyjny Dziennika Urzędowego

L 347 z 2013-12-11

Legislacja

2013/743/EU z 2013-12-03

Gospodarowanie składnikami materiałów


Działania badawczo-rozwojowe w zakresie nowych i innowacyjnych technik produkcji materiałów, oraz ich komponentów i systemów.
Numer rekordu: 664179 / Ostatnia aktualizacja: 2014-09-22