Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

  • Komisja Europejska
  • CORDIS
  • Programy
  • Program szczegółowego "Ludzie", wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)
FP7

FP7-PEOPLE - Program szczegółowego "Ludzie", wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013)

Program ramowy

FP7

Finansowanie programu

EUR 4 750 million

Nr referencyjny Dziennika Urzędowego

L 400 z 2006-12-30

Legislacja

z 2006-12-19

Marzysz o karierze naukowej w Europie?Program „Ludzie” oferuje możliwość wybrania kariery w zawodzie naukowca.

Europejscy naukowcy powinni być zachęcani do pozostania w Europie, podczas gdy najlepsi naukowcy na świecie powinni być zachęceni europejską doskonałością w zakresie badań i infrastrukturami badawczymi.

W oparciu o pozytywne doświadczenia z działaniami w ramach „Marie Curie” program „Ludzie” powinien zachęcać do wybrania kariery naukowej, zdywersyfikować ścieżki kariery oraz zachęcać do mobilności w określonym sektorze.

Mobilność naukowców jest nie tylko kluczowym składnikiem rozwoju kariery naukowej, ale jest również zasadnicza dla wymiany i transferu wiedzy między państwami i sektorami.

Numer rekordu: 848 / Ostatnia aktualizacja: 2015-05-12