Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Targeting BET Bromodomains in Cancer – Mechanisms of Sensitivity and Resistance

Od 2013-03-01 do 2015-02-28, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 186 783,60

Wkład UE:

EUR 186 783,60

Kraj koordynujący:

Austria

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2012-IEFSee other projects for this call

System finansowania:

MC-IEF - Intra-European Fellowships (IEF)

Cel

Koordynator

FORSCHUNGSINSTITUT FUER MOLEKULARE PATHOLOGIE Ges.m.b.H
Austria

Wkład UE: EUR 186 783,60


Dr. Bohr-Gasse 7
1030 VIENNA
Austria
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Tanja Winkler
Tel.: +43 1 79044 4410
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę