Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

QCLS

Project ID: 320571
Źródło dofinansowania

Quantum Computation, Logic, and Security

Od 2013-05-01 do 2018-04-30, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 500 000

Wkład UE:

EUR 2 500 000

Kraj koordynujący:

Netherlands

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-ADG_20120216See other projects for this call

System finansowania:

ERC-AG - ERC Advanced Grant

Cel

Powiązane informacje

Kierownik naukowy

Bartholomeus Paulus Franciscus Jacobs
Tel.: +31243652236
Faks: +31243652298
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

Stichting Katholieke Universiteit / Radboud university medical center
Netherlands

Wkład UE: EUR 2 500 000


Geert Grooteplein Noord
6525 EZ Nijmegen
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Geurt Van Renselaar
Tel.: +31243652787
Adres e-mail

Beneficjenci

Stichting Katholieke Universiteit / Radboud university medical center
Netherlands

Wkład UE: EUR 2 500 000


Geert Grooteplein Noord
6525 EZ Nijmegen
Netherlands
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Geurt Van Renselaar
Tel.: +31243652787
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę