Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HAPLOTECH

Project ID: 508210
Źródło dofinansowania

Novel innovative doubled haploid technology for ornamental and medical plant breeding

Od 2004-02-01 do 2006-07-31

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 905 929

Wkład UE:

EUR 1 491 260

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP6-2002-SME-1See other projects for this call

System finansowania:

COOPERATIVE

Cel

Koordynator

FLORA-NOVA PFLANZEN GMBH
Germany
Schultrasse 2
DÜSSELDORF
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Reiner HILLSCHEID
Tel.: +49-2624187188
Faks: +49-2624187161
Adres e-mail

Uczestnicy

PHARMAPLANT ARZNEI- UND GEWUERZPFLANZEN FORSCHUNGS- UND SAATZUCHT GMBH
Germany
Strasse am Westbahnhof, 4
ARTERN
Germany
See on map
Kontakt administracyjny: Marlis SONNENSCHEIN
Tel.: +49-346632560
Faks: +49-3466325620
Adres e-mail
FISCHER FRANCE SARL
France
Zone Industrielle Nord
344 CHÂTELLERAULT CEDEX
France
See on map
Kontakt administracyjny: Christine BESSON
Tel.: +33-549200200
Faks: +33-549930951
Adres e-mail
INSTITUT FUER MIKROBIOLOGIE UND GENETIK DER UNIVERSITAET WIEN
Austria
Dr. Bohrgasse 9
WIEN
Austria
Kontakt administracyjny: Alisher TOURAEV
Tel.: +43-1427754680
Faks: +43-142779546
Adres e-mail
UNIVERZA V LJUBLJANI, BIOTEHNISKA FAKULTETA
Slovenia
Jamnikarjeva 101
LJUBLJANA
Slovenia
Kontakt administracyjny: Borut BOHANEC
Tel.: +386-14231161
Faks: +386-14231088
Adres e-mail
UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE/IFTS
France
9 BD DE LA PAIX
REIMS
France
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę