Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

IMAGINE

Project ID: 326002
Źródło dofinansowania

Integrated Models of Airlines for a Green Impact on the New Economy

Od 2013-02-01 do 2014-11-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 496 600

Wkład UE:

EUR 372 450

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

SP1-JTI-CS-2012-02See other projects for this call

System finansowania:

JTI-CS - Joint Technology Initiatives - Clean Sky

Cel

Koordynator

Nextops
France

Wkład UE: EUR 241 800


Avenue Frédéric Estèbe 30
31200 Toulouse
France
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Alexandre Feray
Tel.: +33 5 31 61 52 13
Faks: +33 5 31 61 52 19

Contact the organisation

Uczestnicy

EURO DECISION
France

Wkład UE: EUR 130 650


rue de la Porte de Buc 9
78000 Versailles
France
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Denis Montaut
Tel.: +33 1 39 07 25 48

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę