Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

HICTAC

Project ID: 325939
Źródło dofinansowania

High performance composites for demanding high Temperature applications

Od 2013-03-01 do 2015-09-30, projekt zakończony | HICTAC Witryna

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 847 658

Wkład UE:

EUR 635 608

Kraj koordynujący:

Sweden

Zaproszenie do składania wniosków:

SP1-JTI-CS-2012-02See other projects for this call

System finansowania:

JTI-CS - Joint Technology Initiatives - Clean Sky

Cel

Koordynator

SWEREA SICOMP AB
Sweden

Wkład UE: EUR 534 408


Fibervaegen - Oejebyn 2
94126 PITEA
Sweden
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Patrik Fernberg
Tel.: +46 911 74418

Contact the organisation

Uczestnicy

NEXAM CHEMICAL AB
Sweden

Wkład UE: EUR 101 200


MEDICON VILLAGE - SCHEELEVAGEN 2
22381 LUND
Sweden
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Jan-Erik Rosenberg
Tel.: +46703231005

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę