Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

DD.POP

Project ID: 319475
Źródło dofinansowania

Domestic Devotions: The Place of Piety in the Renaissance Italian Home

Od 2013-09-01 do 2017-08-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 333 162

Wkład UE:

EUR 2 333 162

Kraj koordynujący:

United Kingdom

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2012-SyGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-SyG - Synergy grant

Cel

kierownik naukowy

Mary Rachel Laven
Tel.: +44 1223 339781
Faks: +44 1223 335062
Adres e-mail

Instytucja przyjmująca

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 2 333 162


TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN CAMBRIDGE
United Kingdom

Kierownik naukowy:
Abigail Sarah Brundin
Tel.: +44 1223 338305
Faks: +44 1223 338340
Adres e-mail
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Renata Schaeffer
Tel.: +44 1223 333543
Adres e-mail

Beneficjenci

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
United Kingdom

Wkład UE: EUR 2 333 162


TRINITY LANE THE OLD SCHOOLS
CB2 1TN CAMBRIDGE
United Kingdom

Kierownik naukowy:
Abigail Sarah Brundin
Tel.: +44 1223 338305
Faks: +44 1223 338340
Adres e-mail
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Renata Schaeffer
Tel.: +44 1223 333543
Adres e-mail

To know more

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę