Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

EUROPA2

Project ID: 610603
Źródło dofinansowania

European Robotic Pedestrian Assistant 2.0

Od 2013-10-01 do 2016-09-30, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 4 479 490

Wkład UE:

EUR 3 419 995

Kraj koordynujący:

Germany

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-ICT-2013-10See other projects for this call

System finansowania:

CP - Collaborative project (generic)

Cel

Koordynator

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITAET FREIBURG
Germany

Wkład UE: EUR 740 496


FAHNENBERGPLATZ
79085 FREIBURG
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Wolfram Burgard
Tel.: +49 7612038026
Faks: +49 7612038007
Adres e-mail

Uczestnicy

GEOAUTOMATION NV
Belgium

Wkład UE: EUR 465 782


KAREL VAN LOTHARINGENSTRAAT 4
3000 LEUVEN
Belgium
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Patrick Casier
Tel.: +32 16585057
Adres e-mail
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
Belgium

Wkład UE: EUR 674 840


Oude Markt 13
3000 LEUVEN
Belgium
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Karolien Mariën
Tel.: +32 16 373024
Faks: +32 16326515
Adres e-mail
EIDGENOESSISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE ZURICH
Switzerland

Wkład UE: EUR 719 023


Raemistrasse 101
8092 ZUERICH
Switzerland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Roland Siegwart
Tel.: +41 44 632 23 58
Faks: +41 44 634 5351
Adres e-mail
RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITAET BONN
Germany

Wkład UE: EUR 127 344


Regina Pacis Weg 3
53113 BONN
Germany
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Cyrill Stachniss
Tel.: +49 228 73 2713
Faks: +49 228 73 2712
Adres e-mail
THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom

Wkład UE: EUR 692 510


University Offices, Wellington Square
OX1 2JD OXFORD
United Kingdom
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: Stephen Conway
Tel.: +44 1865 289800
Faks: +44 1865 289801
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę