Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

The evolution of the Grassland biome: exploring past events to predict future scenarios

Od 2015-09-01 do 2016-08-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 15 000

Wkład UE:

EUR 15 000

Kraj koordynujący:

Argentina

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-PEOPLE-2012-IIFSee other projects for this call

System finansowania:

MC-IIFR - International incoming fellowships (Return phase)

Cel

Koordynator

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET)
Argentina

Wkład UE: EUR 15 000


GODOY CRUZ 2290
C1425FQB BUENOS AIRES
Argentina
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: Viviana Barreda
Tel.: +541149826670
Faks: +541149826670
Adres e-mail
Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę