Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP7

ceFIMS-CONNECT

Project ID: 610534
Źródło dofinansowania

Coordination of European Future Internet Forum of Member States and the Collection and Sharing of Research Data to Enhance and Promote National Cooperation

Od 2014-03-01 do 2017-02-28, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 335 238

Wkład UE:

EUR 300 000

Kraj koordynujący:

Ireland

Zaproszenie do składania wniosków:

FP7-ICT-2013-10See other projects for this call

System finansowania:

CSA - Coordination and support action

Cel

Koordynator

WATERFORD INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Ireland

Wkład UE: EUR 209 661


CORK ROAD
- WATERFORD
Ireland
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments
Kontakt administracyjny: William Donnelly
Tel.: +353 51845500
Faks: +353 51302150

Contact the organisation

Uczestnicy

ASOCIACION MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE LA ELECTRONICA, LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION, DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LOS CONTENIDOS DIGITALES
Spain

Wkład UE: EUR 31 593


CALLE PRINCIPE DE VERGARA
28006 MADRID
Spain
Activity type: Other
Kontakt administracyjny: Mónica Calle Vaquerizo
Tel.: +34 915902308
Faks: +34 914114000

Contact the organisation

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Poland

Wkład UE: EUR 30 256


NOSKOWSKIEGO 12-14
61704 POZNAN
Poland
Activity type: Research Organisations
Kontakt administracyjny: MALGORZATA KLIMAS
Tel.: +48 61 8582094

Contact the organisation

FUNDACAO PARA A CIENCIA E A TECNOLOGIA
Portugal

Wkład UE: EUR 28 490


AVENIDA D CARLOS I 126
1249074 LISBOA
Portugal
Activity type: Public bodies (excluding Research Organisations and Secondary or Higher Education Establishments)
Kontakt administracyjny: Ana Neves
Tel.: +351 211119600
Faks: +351 213 956 519

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę