Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

ERCSC-VPRES-SUP2014

Project ID: 633002
Źródło dofinansowania

Support to the Vice-Presidents of the ERC Scientific Council 2014

Od 2014-01-01 do 2014-12-31, projekt zakończony

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 258 500

Wkład UE:

EUR 258 500

Kraj koordynujący:

Switzerland

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-Adhoc-2014-20See other projects for this call

System finansowania:

CSA - Coordination and support action

Cel

Instytucja przyjmująca

LUDWIG INSTITUT FUER KREBSFORSCHUNG
Switzerland

Wkład UE: EUR 258 500


Stadelhoferstrasse 222
8001 ZURICH
Switzerland
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

LUDWIG INSTITUT FUER KREBSFORSCHUNG
Switzerland

Wkład UE: EUR 258 500


Stadelhoferstrasse 222
8001 ZURICH
Switzerland
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 193158 / Ostatnia aktualizacja: 2017-02-03