Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

MAGNETO

Project ID: 636903
Źródło dofinansowania

Active Magnetorheological Elastomers: from Hierarchical Composite Materials to tailored Instabilities

Od 2015-04-01 do 2020-03-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 499 206,25

Wkład UE:

EUR 1 499 206,25

Kraj koordynujący:

France

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France

Wkład UE: EUR 1 499 206,25


Rue Michel -Ange 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations

Beneficjenci

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
France

Wkład UE: EUR 1 499 206,25


Rue Michel -Ange 3
75794 PARIS
France
Activity type: Research Organisations

To know more

Numer rekordu: 193438 / Ostatnia aktualizacja: 2017-01-26