Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Advanced XFEL and Synchrotron based Probes of Protein Structure and Dynamics

Od 2015-01-01 do 2018-12-31, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 2 331 284,76

Wkład UE:

EUR 2 331 284,76

Zaproszenie do składania wniosków:

H2020-MSCA-ITN-2014See other projects for this call

System finansowania:

MSCA-ITN-ETN - European Training Networks

Cel

Deliverables

Deliverables not available

Publications

Publications not available

Uczestnicy

Xtal Concepts GmbH
Germany

Wkład UE: EUR 249 216,48


Marlowring 19
22525 Hamburg
Germany
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Contact the organisation

MOLIROM SRL
Italy

Wkład UE: EUR 258 061,32


CARLO BARTOLOMEO PIAZZA 8
00161 ROMA
Italy
Activity type: Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)

Contact the organisation

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę