Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

SYMPLECTIC

Project ID: 637386
Źródło dofinansowania

Symplectic Measurements and Hamiltonian Dynamics

Od 2015-03-01 do 2020-02-29, projekt w toku

Dane projektu

Całkowity koszt:

EUR 1 221 921

Wkład UE:

EUR 1 221 921

Kraj koordynujący:

Israel

Zaproszenie do składania wniosków:

ERC-2014-STGSee other projects for this call

System finansowania:

ERC-STG - Starting Grant

Cel

Instytucja przyjmująca

TEL AVIV UNIVERSITY
Israel

Wkład UE: EUR 1 221 921


RAMAT AVIV
69978 TEL AVIV
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

Beneficjenci

TEL AVIV UNIVERSITY
Israel

Wkład UE: EUR 1 221 921


RAMAT AVIV
69978 TEL AVIV
Israel
Activity type: Higher or Secondary Education Establishments

To know more

Numer rekordu: 193489 / Ostatnia aktualizacja: 2016-11-17